Sunteți pe pagina 1din 84
 
REACREACŢIILEŢIILEIMUNOLOGICE.IMUNOLOGICE.REACŢIILE AG-ACREACŢIILE AG-AC
in vitroin vitro
 
 
Studiul şi aprecierea imunităţii poateStudiul şi aprecierea imunităţii poatefi efectuată prin intermediul diferitorfi efectuată prin intermediul diferitorteste realizateteste realizate
in vitroin vitro
sausau
in vivoin vivo
(reacţii imunologice).(reacţii imunologice).
Pentru aprecierea răspunsului imunPentru aprecierea răspunsului imunumoral se studiază interacţiuneaumoral se studiază interacţiuneadintre Ag şi Ac, iar pentru apreciereadintre Ag şi Ac, iar pentru apreciereaimunităţii celulare se determinăimunităţii celulare se determinănumărul total de limfocite, subclaselenumărul total de limfocite, subclaselelimfocitelor T, se evalueazălimfocitelor T, se evalueazăcitokinele, etc.citokinele, etc.
 
REAC REAC Ţ Ţ ILE ILE ANTIGEN-ANTICORP in vitro (REAC  ANTIGEN-ANTICORP in vitro (REAC Ţ Ţ ILE ILE  SEROLOGI SEROLOGI E)E)
RReaceacţţiiaaAg-Ac estAg-Ac esteeddeterminată deeterminată deinteracinteracţţiiuunneaea specifispecifidintre epitopdintre epitopiiiiAAntintiggenuluienuluişişiparatopparatopiiii AAntinticcorpilor orpilor .. În acest proces intervin patru În acest proces intervin patruttiippuriuridedellegăturiegături: l: legături deegături dehhiidrogen, ldrogen, legăturiegăturielectrostatielectrostaticce,e,for for ţţeeleleVan der WaalsVan der Waalsşişillegăturiegăturihhiidrodroobe.obe.
LegăturaLegătura
 Ag-Ac a Ag-Ac areretr tr eei caracteristi i caracteristi ci ci : est : est ee exotermi exotermi , specifi , specifi şi şi reversibreversibăă..

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505