Sunteți pe pagina 1din 46

1738. Ce procese patologice dereglează digestia în cavitatea bucală?

a)@ hipoperfuzia mucoasei bucale

b) hipersalivaţia

c) @ lipsa amilazei salivare

d) lipsa lizozimului

e) @ lipsa kallikreinei

1739. Care sunt dereglările digestive în lipsa amilazei salivare?

a) @ dereglarea digestiei polizaharidelor

b) dereglarea digestiei dizaharidelor

c) dereglarea digestiei celulozei

d) dereglarea digestiei proteinelor

e) dereglarea digestiei lipidelor

1740. Ce prezintă hipersalivaţia?

A ) x 2,5 L/24 ore

b) 1L/24 ore

c) 1.5L/24 ore

d) 0.5L/24 ore

e) 0,1 L/ 24 ore

1741. Care pot fi cauzele hipersalivaţiei patologice?

a) @ parazitoze intestinale
b) ingerarea alimentelor uscate

c) @ leziuni gingivale și dentare

d) @ intoxicații cu metale grele

e) hipotiroidism

1742. Care sunt consecinţele posibile ale sialoreei?

a) x neutralizarea sucului gastric

b) scăderea pH stomacal

c) x creşterea pH stomacal

d) x deshidratarea organismului

e) hipervolemia

1743. Care este una din consecinţele sialoreei?

a) x neutralizarea sucului gastric

b) alcaloza excretorie

c) scăderea pH stomacal

d) @ acidoza excretorie

e) acidificarea sucului gastric

1744. Care este una din consecinţele sialoreei?

a) xcreşterea pH stomacal

b) @ dereglări de deglutiție

c) scăderea pH stomacal

d) hipervolemia

e) acidificarea sucului gastric


1745. Care este una din consecinţele sialoreei?

a) @ hipovolemia

b) alcaloza excretorie

c) scăderea pH stomacal

d) hipervolemia

e) acidificarea sucului gastric

1746. Care este una din consecinţele sialoreei?

a) @ flegmoane periamigdaliene

b) alcaloza excretorie

c) scăderea pH stomacal

d) @ leziunilabialeșicutanate

e) acidificarea sucului gastric

1747. Care sunt cauzele hiposalivaţiei patologice?

a) @ transpirațiiabundente

b) ingerarea alimentelor lichide

c) x deshidratarea

d) involuția glandelor salivare

e) x obstrucţia ducturilor salivare

1748. Ce factori provoacă hipersecreţia stomacală?

a) x etanolul

b) x hipersecreţia de gastrină
c) @ sarurile de calciu

d) hipersecreţia de pepsină

e) hipersecreţia colecistokininei

1749. Ce factor exogen provoacă hipersecreţia stomacală?

a) @ hipersecreția de gastrină

b) hipersecreţia de pepsină

c) @hipertonusul vagal

d) hipersecreţia pancreatică

e) hiposecreţia pancreatică

1750. Ce factor exogen provoacă hipersecreţia stomacală?

a) x etanolul

b) @ hipersecreția de gastrină

c) polipeptidul intestinal vasoactiv

d) secretina

e) hiposecreţia pancreatică

1751. Ce factor exogen provoacă hipersecreţia stomacală?

a) @ nicotina

b) hipersecreţia de pepsină

c) @ hipersecreţia histaminei

d) hipersecreţia pancreatică

e) hiposecreţia pancreatică

1752. Ce factor endogen provoacă hipersecreţia stomacală?


a) @ distensia stomacală

b) hipersecreţia de pepsină

c) @hipersecreția de acetilcolină

d) hipersecreţia pancreatică

e) hiposecreţia pancreatică

1753. Ce factor endogen provoacă hipersecreţia stomacală?

a) polipeptidul intestinal vasoactive

b) hipersecreţia de pepsină

c) @hiposecreția secretinei

d) enteroglucagonul

e) hiposecreţia pancreatică

1754. Cum se modifică funcţia de evacuare a stomacului în caz de hipersecreţie cu hiperaciditate?

a) creşte

b) x scade

c) @ evacuarea chimului gastric în duaden se realizează în porții mici

d) x se dezvoltă chimostaza gastrică

e) @ se dezvoltă eructații

1755. Cum se modifică tranzitul intestinal în caz de hipersecreţie cu hiperaciditate stomacală?

a) @stimulare insuficientă a peristalticii intestinale

b) hiperstimulareaperistaltismului intestinal

c) tranzitul intestinalnu se modifică

d) xconstipaţii frecvente

e) diaree
1756. Ce reprezintă aclorhidria?

a) lipsa ionilor de Cl în sânge

b) @ absenţa HCl în sucul gastric

c) lipsa enzimelor în sucul gastric

d) @ creşterea pH stomacal

e) scăderea pH stomacal

1757. Care pot fi cauzele aclorhidriei?

a) gastrinom

b) @ modificări atrofice și degenerative ale mucoasei gastrice

c) @ forme infiltrative decancer gastric

d) gastrite hipertrofice

e) ulcer gastric

1758. Care poate fi cauza aclorhidriei?

a) @ hipersecrețiapolipeptidului gastrointestinal

b) gastrite hipertrofice

c) @hipersecreția secretinei

d) hipersecreţia gastrinei

e) hipersecreţia pancreatică

1759. Care poate fi cauza aclorhidriei?

a) @ hipersecrețiasomatostatinei

b) hiposecreția somatostatinei
c) @ hipersecrețiaenteroglucagonului

d) hipersecreţia gastrinei

e) hipersecreţia pancreatică

1760. Care poate fi cauza aclorhidriei?

a) @ hipersecrețianeurotensinei

b) gastrite hipertrofice

c) ulcer gastric

d) @ hipersecreția secretinei

e) hipersecreţia pancreatică

1761. Care sunt repercusiunile hipoacidităţii stomacale ?

a) @ colonizarea excesivă a tractului gastrointestinal

b) scăderea peristaltismului intestinal

c) @ accelerareaevauăriichimului gastric

d) x malabsorbţie

e) x diaree

1762. Care pot fi consecinţele vomei incoercibile?

a) @ hipopotasemie

b) hiperkaliemie

c) acidoza nerespiratorie

d) @ hipovolemie

e) x activarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron

1763. Care sunt cauzele insuficienţei secreţiei exocrine a pancreasului?


a) @ consum abuziv de alcool

b) @ ocluzia ductului pancreatic

c) @ activareatonusuluisimpatic

d) vagotonia

e) ulcerul duodenal

1764. Care este cauza insuficienţei secreţiei exocrine a pancreasului?

a) @ stricture ductului pancreatic

b) @ hipoperfuziapancreatică

c) ulcerul duodenal

d) hiperplazia celulelor alfa pancreatice

e) hiperplazia celulelor beta

1765. Care este cauza insuficienţei secreţiei exocrine a pancreasului?

a) @ ahlorhidria

b) hiposecreția acetilcolinei

c) @ vagotomia

d) hiperplazia celulelor alfa

e) hiperplazia celulelor beta

1766. Care este cauza insuficienţei secreţiei exocrine a pancreasului?

a) x obturarea ductului pancreatic

b) @ simpaticotonia

c) ulcerul duodenal

d) hiperplazia celulelor alfa

e) hiperplazia celulelor beta


1767. Care este cauza insuficienţei secreţiei exocrine a pancreasului?

a) @ creșterea tonusului simpatic

b) creșterea tonusului parasimpatic

c) @ intoxicații cu atropina

d) hiperplazia celulelor alfa

e) hiperplazia celulelor beta

1768. Care sunt consecinţele digestive ale insuficienţei secreţiei pancreatice?

a) x malabsorbția proteinelor

b) x malabsorbția lipidelor

c) x malabsorbția polisaharidelor

d) maldigestia dipeptidelor

e) maldigestia acizilor graşi

1769. Care este consecinţa digestivă a insuficienţei secreţiei pancreatice?

a) x maldigestia proteinelor

b) maldigestia dipeptidelor

c) maldigestia acizilor graşi

d) maldigestia dizaharidelor

e) maldigestia monozaharidelor

1770. Care este consecinţa digestivă a insuficienţei secreţiei pancreatice?

a) @ creatoree

b) @ steatoree

c) maldigestia acizilor graşi


d) maldigestia dizaharidelor

e) maldigestia monozaharidelor

1771. Care este consecinţa digestivă a insuficienţei secreţiei pancreatice?

a) x maldigestia polizaharidelor

b) maldigestia dipeptidelor

c) maldigestia acizilor graşi

d) maldigestia dizaharidelor

e) maldigestia monozaharidelor

1772. Ce reprezintă steatorea?

a) prezenţa grăsimilor în sânge

b) x eliminarea excesivă a grăsimilor cu masele fecale

c) acumularea excesivă a grasimilor în parenchimul hepatic

d) eliminarea lipidelor cu urina

e) decolorarea maselor fecale

1773. Care pot fi cauzele steatoreei?

a) @ obturarea ductului coledoc

b) @ insuficienţa lipazei pancreatice

c) @ ciroza hepatică

d) colemia

e) hiperlipidemia

1774. Ce reprezintă acolia?

a) lipsa bilei în sânge

b) x lipsa bilei în intestin


c) prezenţa bilei în sânge

d) decolorarea maselor fecale

e) lipsa bilirubinei în bilă

1775. Ce factori provoacă maldigestia intestinală?

a) @ leziuni epiteliale în marginea în perie a intestinului

b) @ procese inflamatoаre în intestinul subţire

c) @ colonizarea excesivă a intestinului

d) hiperperfuzia intestinului

e) @ atrofia mucoasei intestinului subţire

1776. Care sunt consecinţele maldigestiei dizaharidelor?

a) @ holera pancreatică

b) @ hipovolemie

c) constipaţii

d) hiperhidratare

e) x hipoglicemie

1777. Care pot fi consecinţele maldigestiei proteinelor?

a) @ scăderea nivelului plasmatic de albumine

b) creșterea presiunii oncotice sanguine

c) x edeme

d) proteinurie

e) x imunodeficienţe

1778. Care este consecinţa maldigestiei proteinelor?


a) @ hipoalbuminemia

b) proteinurie

c) micşorarea concentraţiei de creatinină în sânge

d) micşorarea concentraţiei ureei în sânge

e) micşorarea concentraţiei aminoacizilor în sânge

1779. Care pot fi consecinţele maldigestiei proteinelor?

a) @ edeme hipooncotice

b) proteinurie

c) micşorarea concentraţiei de creatinină în sânge

d) micşorarea concentraţiei ureei în sânge

e) micşorarea concentraţiei aminoacizilor în sânge

1780. Care pot fi consecinţele maldigestiei proteinelor?

a) @ dereglarea proceseor reparative

b) proteinurie

c) micşorarea concentraţiei de creatinină în sânge

d) micşorarea concentraţiei ureei în sânge

e) micşorarea concentraţiei aminoacizilor în sânge

1781. Care pot fi consecinţele maldigestiei lipidelor?

a) x steatoree

b) x hipocoagulabilitatea sângelui

c) @ avitaminoza K

d) hiperlipidemie
e) constipaţie

1782. Care pot fi cauzele autointoxicaţiei intestinale?

a) x intensificarea proceselor de putrefacţie în intestin

b) x consumul excesiv de alimente proteice

c) @ colonizareaexcesivă a intestinului

d) x insuficienţa hepatică

e ) diarea

1783. Care sunt manifestările autointoxicaţiei intestinale?

a) x hipotensiune arterială

b) hipertensiune arterială

c) x depresie

d) hipoglicemie

e) tahicardie

1784. Cum se modifică tonusul şi motilitatea stomacului în hipoclorhidrie?

a) x hipotonie

b) hipertonus

c) x evacuaţie accelerată

d) chimostaza în stomac

e) vomă

1785. Cum se modifică tonusul şi motilitatea stomacului în hiperclorhidrie?

a) hipotonie

b) x hipertonus

c) evacuare accelerată

d) x chimostaza în stomac
e) x vomă

1786. Ce modificări în digestia gastrică se constată în hipoclorhidrie?

a) maldigestia polizaharidelor

b) x maldigestia proteinelor

c) maldigestia lipidelor

d) ameliorarea digestiei gastrice

e) maldigestia celulozei

1787. Ce modificări în digestia gastrică se constată în hiperclorhidrie?

a) maldigestia polizaharidelor

b) maldigestia proteinelor

c) maldigestia lipidelor

d) x ameliorarea digestiei gastrice

e) maldigestia celulozei

1788. Ce modificări digestive se constată în insuficienţa exocrină a pancreasului?

a) x maldigestia polizaharidelor

b) x maldigestia proteinelor

c) x maldigestia lipidelor

d) ameliorarea digestiei intestinale

e) maldigestia celulozei

1789. Ce modificări în digestie se constată în insuficienţa secreţiei bilei?

a) maldigestia polizaharidelor

b) x atonie intestinală
c) x steatoree

d) amiloreee

e) creatoree

1790. Ce modificări în digestie se constată în afecţiunile mucoasei intestinului subţire?

a) dereglarea scindării polizaharidelor

b) x dereglarea scindării dizaharidelor

c) dereglarea scindării polipeptidelor

d) x dereglarea scindării dipeptidelor

e) dereglarea scindării lipidelor

1791. Absorbţia căror substanţe nutritive se dereglează la afecţiunea mucoasei intestinului subţire?

a) proteinelor

b) x aminoacizilor

c) dizaharidelor

d) x monozaharidelor

e) apa

1792. Ce procese se dereglează la afecţiunea intestinului gros?

a) scindarea polizaharidelor

b) scindarea proteinelor

c) scindarea lipidelor

d) @ reabsorbția apei

e) x sinteza vitaminelor grupei B


1793. Absorbţia căror substanţe se dereglează la afecţiunea intestinului gros?

a) proteinelor

b) aminoacizilor

c) x sărurilor minerale

d) monozaharidelor

e) x apei

1794. Cum se modifică metabolismul glucidic în insuficienţa hepatică?

a) x creste nivelul glicemiei postprandial

b) x scade nivelul glicemiei pe nemâncate

c) apare fructozemia

d) x scade conţinutul de glicogen în ficat

e) creşte conţinutul de glicogen în ficat

1795. Cum se modifică metabolismul proteic în insuficienţa hepatică?

a) x se instalează hiperglobulinemia

b) x se instaleaza hipoalbuminemia

c) x se instaleaza hiperaminoacidemia
d) se dereglează sinteza gama-globulinelor

e) creşte concentraţia de uree în sânge

1796. Cum se modifică metabolismul lipidic în insuficienţa hepatică?

a) se intensifică lipoliza în ficat

b) x se dezvoltă steatoza în ficat

c) x se instaleaza hiperlipidemie cu VLDL

d) se instalează hiperlipidemie cu HDL

e) x se instaleaza hiperlipidemie cu acizi graşi neesterificaţi

1797. Cum se modifică biochimia sângelui în insuficienţa hepatică?

a) x hiperamoniemia

b) x scade nivelul de albumine

c) x scade nivelul de protrombină

d) creşte concentraţia de uree

e) scade concentraţia de amoniac

1798. Cum se modifică biochimia sângelui în insuficienţa hepatică?


a) x crește concentrația de amoniac

b) creşte concentraţia de uree

c) scade concentraţia de amoniac

d) creşte concentraţia de acid uric

e) creşte concentraţia de HDL

1799. Cum se modifică biochimia sângelui în insuficienţa hepatică?

a) x creşte concentraţi aminoacizilor aromatizaţi

b) creşte concentraţia de uree

c) scade concentraţia de amoniac

d) creşte concentraţia de acid uric

e) creşte concentraţia de HDL

1800. Cum se modifică biochimia sângelui în insuficienţa hepatică?

a) x scade nivelul de albumine

b) creşte concentraţia de uree

c) scade concentraţia de amoniac


d) creşte concentraţia de acid uric

e) creşte concentraţia de HDL

1801. Cum se modifică biochimia sângelui în insuficienţa hepatică?

a) x scade nivelul de protrombină

b) creşte concentraţia de uree

c) scade concentraţia de amoniac

d) creşte concentraţia de acid uric

e) creşte concentraţia de HDL

1802. Cum se modifică biochimia sângelui în colestază?

a) x crește nivelul de bilirubină pe seama bilirubinei conjugate

b) x crește nivelul de săruri biliare în sînge

c) x scade nivelul de protrombină

d) hiperbilirubinemie cu bilirubină liberă

e) hiperlipidemie

1803. Cum se modifică biochimia sângelui în colestază?


a) x crește nivelul bilirubinei pe seama bilirubinei conjugate

b) crește nivelul bilirubinei pe seama bilirubinei libere

c) hiperlipidemie

d) hiperchilomicronemie

e) creşterea activităţii aminotransferazelor

1804. Cum se modifică biochimia sângelui în colestază?

a) x hipercolesterolemie

b) hiperbilirubinemie cu bilirubină liberă

c) hiperlipidemie

d) hiperchilomicronemie

e) creşterea activităţii aminotransferazelor

1805. Cum se modifică biochimia sângelui în colestază?

a) x colalemie

b) hiperbilirubinemie cu bilirubină liberă

c) hiperlipidemie
d) hiperchilomicronemie

e) creşterea activităţii aminotransferazelor

1806. Cum se modifică biochimia sângelui în colestază?

a) x scade nivelul de protrombină

b) hiperbilirubinemie cu bilirubină liberă

c) hiperlipidemie

d) hiperchilomicronemie

e) creşterea activităţii aminotransferazelor

1807. Care sunt consecinţele obturării ductului coledoc?

a) x acolia

b) x crește nivelul de bilirubină pe seama bilirubinei conjugate

c) hiperlipidemie

d) creşterea activităţii aminotransferazelor

e) crește nivelul de bilirubină pe seama bilirubinei libere


1808. Care sunt consecinţele obturării ductului coledoc?

a) x acolia

b) x maldigestia lipidelor

c) hiperlipidemie

d) hiperchilomicronemie

e) creşterea activităţii aminotransferazelor

1809. Care sunt consecinţele obturării ductului hepatic?

a) x acolia

b) x hiperbilirubinemia cu bilirubină conjugată

c) hiperlipidemie

d) creşterea activităţii aminotransferazelor

e) hiperbilirubinemia cu bilirubină liberă

1810. Care sunt consecinţele obturării ductului hepatic?

a) x acolia
b) x maldigestia lipidelor

c) hiperlipidemie

d) hiperchilomicronemie

e) creşterea activităţii aminotransferazelor

1811. Ce proces al metabolismului bilirubinei se dereglează în icterul hepatic premicrozomal?

a) x captarea bilirubinei libere din sânge

b) conjugarea bilirubinei libere captate din sânge

c) excreţia bilirubinei conjugate din hepatocit în capilarele biliare

d) evacuarea bilei prin căile biliare intrahepatice

e) evacuarea bilei prin căile biliare extrahepatice

1812. Ce proces al metabolismului bilirubinei se dereglează în icterul hepatic microzomal?

a) captarea bilirubinei libere din sânge

b) x conjugarea bilirubinei libere captate din sânge

c) excreţia bilirubinei conjugate din hepatocit în capilarele biliare


d) evacuarea bilei prin căile biliare intrahepatice

e) evacuarea bilei prin căile biliare extrahepatice

1813. Ce proces al metabolismului bilirubinei se dereglează în icterul hepatic postmicrozomal?

a) captarea bilirubinei libere din sânge

b) conjugarea bilirubinei libere captate din sânge

c) x excreţia bilirubinei conjugate din hepatocit în capilarele biliare

d) evacuarea bilei prin căile biliare intrahepatice

e) evacuarea bilei prin căile biliare extrahepatice

1814. Ce proces al metabolismului bilirubinei se dereglează în icterul mecanic intrahepatic?

a) captarea bilirubinei libere din sânge

b) conjugarea bilirubinei libere captate din sânge

c) excreţia bilirubinei conjugate din hepatocit în capilarele biliare

d) x evacuarea bilei prin căile biliare intrahepatice

e) evacuarea bilei prin căile biliare extrahepatice


1815. Care este mecanismul patogenetic al hematuriei glomerulare?

a) x trecerea eritrocitelor prin filtrul glomerular hiperpermeabilizat

b) trecerea eritrocitelor prin tubii contorţi proximi

c) trecerea eritrocitelor prin tubii contorţi distali

d) traumarea căilor urinare prin calculi renali

e) inflamaţia bazinetelor renale

1816. În ce afecţiuni se atestă leucocituria?

a) x Infecţiile căilor urinare

b) x inflamații la nivelul sistemului pielocaliceal

c) x în cistită

d) Glomerulonefrite

e) Necroze tubulare acute

1817. În ce afecţiune se atestă leucocituria?

a) x în uretrite
b) Glomerulonefrite

c) Necroze tubulare acute

d) Tubulopatii ereditare

e) Sindromul nefrotic

1818. În ce afecţiune se atestă leucocituria?

a) x în inflamatiile sistemului pielocaliceal

b) Glomerulonefrite

c) Necroze tubulare acute

d) Tubulopatii ereditare

e) Sindromul nefrotic

1819. În ce afecţiune se atestă leucocituria?

a) x Inflamaţia vezicii urinare

b) Glomerulonefrite

c) Necroze tubulare acute


d) Tubulopatii ereditare

e) Sindromul nefrotic

1820. În ce afecţiuni se atestă lipiduria?

a) x sindromul nefrotic

b) sindromul nefritic

c) x distrofii lipidice ale epiteliului tubular

d) insuficienţa hepatică

e) hiperlipidemii

1821. Ce factori provoacă diminuarea reabsorbţiei apei în tubii renali proximali?

a) x creșterea concentrației de substanţe osmotic active în urina primară

b) insufucienţa hormonului antidiuretic

c) x distrofia epiteliului tubular

d) areactivitatea epiteliului tubular la vasopresină

e) inflamaţia glomerulilor renali

1822. Ce factori provoacă diminuarea reabsorbţiei apei în tubii distali şi colectori?


a) x creșterea concentrației de substanţe osmotic active în urina primară

b) x scăderea ADH

c) inflamaţia glomerulilor renali

d) insuficienţa hormonului natriuretic

e) hipersecreţia aldosteronului

1823. Ce factori provoacă diminuarea reabsorbţiei apei în tubii distali şi colectori?

a) x degenerescența epiteliului tubular

b) x scăderea reactivității epiteliului tubular la vasopresină

c) inflamaţia glomerulilor renali

d) insuficienţa hormonului natriuretic

e) hipersecreţia aldosteronului

1824. Ce factori provoacă diminuarea reabsorbţiei apei în tubii distali şi colectori?

a) x conţinutul sporit de substanţe osmotic active în urina primară

b) inflamaţia glomerulilor renali

c) insuficienţa hormonului natriuretic


d) hipersecreţia aldosteronului

e) hipersecreţia reninei

1825. Ce factori provoacă diminuarea reabsorbţiei apei în tubii distali şi colectori?

a) x scăderea de ADH

b) inflamaţia glomerulilor renali

c) insuficienţa hormonului natriuretic

d) hipersecreţia aldosteronului

e) hipersecreţia reninei

1826. Ce factori provoacă diminuarea reabsorbţiei apei în tubii distali şi colectori?

a) x degenerescența epiteliului tubular

b) inflamaţia glomerulilor renali

c) insuficienţa hormonului natriuretic

d) hipersecreţia aldosteronului

e) hipersecreţia reninei

1827. Ce factori provoacă diminuarea reabsorbţiei apei în tubii distali şi colectori?

a) x scăderea reactivității epiteliului tubular la vasopresină


b) inflamaţia glomerulilor renali

c) insuficienţa hormonului natriuretic

d) hipersecreţia aldosteronului

e) hipersecreţia reninei

1828. Ce factori provoacă scăderea reabsorbţiei distale a ionilor de Na?

a) x patologii la nivelul tubulor renali

b) tulburarea reabsorbţiei glucozei

c) tulburarea reabsorbţiei aminoacizilor

d) x scăderea nivelului de de aldosteron

e) hiperaldosteronism

1829. Rezultatul căror afecţiuni este proteinuria tubulară?

a) x tubulopatii inflamatorii

b) x tulburări ale circulaţiei limfei în rinichi

c) Glomerulonefrita
d) Urolitiaza

e) Hidronefroza

1830. Rezultatul căror afecţiuni este proteinuria tubulară?

a) x tubulopatii distrofice

b) x amiloidoza

c) Glomerulonefrita

d) Urolitiaza

e) Hidronefroza

1831. Ce afecţiune provoacă proteinuria tubulară?

a) x tubulopatii inflamatorii

b) Glomerulonefrita

c) Urolitiaza

d) Hidronefroza

e) nefroscleroza
1832. Ce afecţiune provoacă proteinuria tubulară?

a) x tubulopatii distrofice

b) Glomerulonefrita

c) Urolitiaza

d) Hidronefroza

e) nefroscleroza

1833. Ce afecţiune provoacă proteinuria tubulară?

a) x tulburări ale limfocirculaţiei în rinichi

b) Glomerulonefrita

c) Urolitiaza

d) Hidronefroza

e) nefroscleroza

1834. Ce afecţiune provoacă proteinuria tubulară?

a) x amiloidoza
b) Glomerulonefrita

c) Urolitiaza

d) Hidronefroza

e) nefroscleroza

1835. Ce factori provoacă scăderea reabsorbţiei glucozei?

a) x carenţa ereditară a hexokinazei în epiteliocitele renale

b) glomerulopatii

c) tubulopatii distale

d) x tubulopatii proximale

e) diabet zaharat

1836. Ce afecţiuni provoacă aminoacidurie?

a) carenţa ereditară a hexokinazei în epiteliocitele renale

b) glomerulopatii

c) tubulopatii ereditare distale


d) x tubulopatii ereditare proximale

e) x afecţiuni hepatice cu hiperaminoacidemie

1837. În ce patologii se atestă hipostenuria?

a) diabet zaharat

b) x diabet insipid

c) glomerulonefrita acută

d) deshidratare

e) x hiperhidratare

1838. În ce patologii se atestă hipostenuria?

a) diabet zaharat

b) x diabet insipid

c) x necroză tubulară

d) glomerulonefrita acută

e) deshidratare

1839. În ce patologii se atestă hiperstenuria ?

a) x diabet zaharat
b) diabet insipid

c) necroză tubulara

d) x deshidratare

e) hiperhidratare

1840. În ce cazuri se atestă izostenuria?

a) x insuficienţa renală cronică

b) glomerulopatii acute

c) cistită

d) uretrita

e) hipoaldosteronism

1841. Ce dereglări include sindromul nefrotic?

a) x proteinurie masivă

b) x hiperlipidemie

c) hipertensiune arterială

d) hipostenurie

e) leucociturie

1842. Ce dereglări include sindromul nefrotic?


a) x hipoalbuminemie

b) x edeme generalizate

c) hipertensiune arterială

d) hipostenurie

e) leucociturie

1843. Ce fenomene patologice include sindromul nefritic?

a) x hematurie

b) x hipertensiune arteriala

c) hipolipidemie

d) hiperlipidemie

e) lipidurie

1844. Ce fenomene patologice include sindromul nefritic?

a) x edeme perirobitale

b) x oligurie

c) hipolipidemie
d) hipolipidemie

e) lipidurie

1845. Ce procese provoacă acidoza canaliculară proximală?

a) tulburării secreţiei ionilor de H

b) x tulburării reabsorbţiei de bicarbonaţi

c) tulburării reabsorbţiei amoniacului

d) x administrărea diureticelor - inhibitori ai carboanhidrazei

e) x sindromului Fanconi

1846. Ce procese provoacă acidoza canaliculară distală?

a) x tulburării secreţiei ionilor de H

b) tulburării reabsorbţiei de bicarbonaţi

c) tulburării reabsorbţiei amoniacului

d) administrarea diureticelor - inhibitori ai carboanhidrazei

e) scăderii vitezei filtraţiei glomerulare

1847. Ce factori stimulează secreţia reninei?

a) x hipoperfuzia renală
b) x scaderea concentrației de Na în sînge

c) hiperaldosteronemia

d) hipokaliemia

e) hipernatriemia

1848. Ce factori stimulează secreţia reninei?

a) x hipovolemia

b) x creșterea activității porțiunii simpatice a SNV

c) hiperaldosteronemia

d) hipokaliemia

e) hipernatriemia

1849. Ce factor stimulează secreţia reninei?

a) x hipoperfuzia renală

b) hiperaldosteronemia

c) hipokaliemia

d) hipernatriemia
e) hipercalciemia

1850. Ce factor stimulează secreţia reninei?

a) x hiponatriemia

b) hiperaldosteronemia

c) hipokaliemia

d) hipernatriemia

e) hipercalciemia

1851. Ce factor stimulează secreţia reninei?

a) x hipovolemia

b) hiperaldosteronemia

c) hipokaliemia

d) hipernatriemia

e) hipercalciemia

1852. Ce factor stimulează secreţia reninei?

a) x simpaticotonia
b) hiperaldosteronemia

c) hipokaliemia

d) hipernatriemia

e) hipercalciemia

1853. Care sunt funcţiile endocrine ale rinichilui?

a) x increţia de eritropoetină

b) x secreţia paracrină de prostaglandine vasodilatatoare

c) increţia de angiotensină

d) x activarea locală a sistemului kalicrein- kininic

e) x increţia de renina

1854. Care sunt cauzele prerenale ale insuficienţei renale acute?

a) x hipovolemii severe

b) x obturarea arterei renale

c) dilatarea arterei renale

d) hiperhidratarea
e) hemodiluţia

1855. Care sunt cauzele prerenale ale insuficienţei renale acute?

a) x insuficienţa cardiacă cu scăderea debitului sanguin

b) x scăderea rezistenței periferice totale

c) dilatarea arterei renale

d) hiperhidratarea

e) hemodiluţia

1856. Care este cauza prerenală a insuficienţei renale acute?

a) x hipovolemii severe

b) dilatarea arterei renale

c) hiperhidratarea

d) hemodiluţia

e) hipoonchia plasmei sanguine

1857. Care este cauza prerenală a insuficienţei renale acute?

a) x insuficienţa cardiacă cu scăderea debitului sanguin


b) dilatarea arterei renale

c) hiperhidratarea

d) hemodiluţia

e) hipoonchia plasmei sanguine

1858. Care este cauza prerenală insuficienţei renale acute?

a) x şocul

b) dilatarea arterei renale

c) hiperhidratarea

d) hemodiluţia

e) hipoonchia plasmei sanguine

1859. Care este cauza prerenală a insuficienţei renale acute?

a) x stenozarea arterei renale

b) dilatarea arterei renale

c) hiperhidratarea

d) hemodiluţia
e) hipoonchia plasmei sanguine

1860. Care sunt cauzele insuficienţei renale acute intrinseci?

a) x acţiunea factorilor nefrotoxici

b) x hemoliză masivă

c) x strivirea masivă a muşchilor scheletici

d) constricţii ale arterei renale

e) dilatarea arterei renale

1861. Care este cauza insuficienţei renale acute de origine postrenală?

a) acţiunea factorilor nefrotoxici

b) x obstrucţia căilor urinare

c) necroza masivă a muşchilor scheletici

d) constricţii ale arterei renale

e) dilatare ale arterei renale

1862. Care sunt principalele sindroame în insuficienţa renală acută?

a) x sindromul urinar
b) x sindromul umoral

c) x sindromul clinic

d) sindromul nefrotic

e) sindromul nefritic

1863. Care sunt manifestările sindromului urinar în insuficienţa renală acută în faza inițială?

a) x Oligurie

b) x izostenurie

c) hiposteinurie

d) hematurie

e) hiperstenurie

1864. Care sunt manifestările sindromului umoral în insuficienţa renală acută ?

a) x hiperazotemie

b) x hiperhidratare

c) x acidoză

d) anemie

e) alcaloză

1865. Care sunt manifestările sindromului clinic în insuficienţa renală acută ?


a) hipotermia

b) x dereglări ale ritmului respirator

c) x hipertensiune arterială

d) x anemia

e) x tulburări neuropsihice

1866. Care sunt cauzele insuficienţei renale cronice?

a) x Afecţiuni glomerulare primare şi secundare

b) x afecţiuni tubulo-interstiliale

c) x afecţiuni vasculare renale

d) hipovolemii severe

e) insuficienţa cardiacă acută

1867. Care este succesivitatea evoluţiei insuficienţei renale acute?

a) x perioada incipientă, oligoanurică, poliurică, însănătoşire

b) perioada incipientă, poliurică, oligoanurică, însănătoşire

c) perioada incipientă, de compensare , poliurică, insănătoşire

d) perioada incipientă, oligoanurică, poliurică, uremică.

e) perioada incipientă, oligoanurică, dismetabolică, uremică, însănătosire.