Sunteți pe pagina 1din 0

MICROBIOLOGIE SUBIECTE EXAMEN

1. Celule eucariote !i procariote, caracteristici comparative


2. Clasifica"i bacteriile dup# form# !i dispunere exemple
3. Enumera"i componentele constante !i facultative ale celulei bacteriene
4. Structura peretelui la bacteriile Gram pozitive !i Gram negative
5. Rolul peretelui bacterian
6. Colora"ia Gram, timpi interpretare exemple
7. Protopla!ti Sferopla!ti Forme L
8. Colora"ia Ziehl-Neelsen, timpi interpretare exemple
9. Structura !i rolul membranei citoplasmatice
10.Ribozomii, structur# !i rol
11.Mezozomi Incluzii Vacuole (n structura celulei bacteriene)
12.Masa nuclear# bacterian# structur#, caracteristici
13. Cum este nscris# informa"ia genetic# n genomul celulei bacteriene
14.Enumera"i !i descrie"i succint etapele biosintezei proteice
15.Capsula bacterian# structur#, rol, localizare
16.Flagelii bacterieni structur#, rol, localizare
17.Fimbriile bacteriene
18.Sporii bacterieni structur#, rol, localizare
19.Apa, substan"ele minerale !i pigmen"ii n structura celulei bacteriene
20.Glucidele, proteinele !i lipidele n structura celulei bacteriene
21.Substan"e cu ac"iune antibiotic# produse de bacterii
22.Nutri"ia principalelor bacterii studiate: tipuri de nutri"ie
23.Clasificarea bacteriilor n func"ie de tipul respirator
24.Defini"i factorii de cre!tere bacterieni; exemple
25.Clasifica"i bacteriile n func"ie de temperatura optim# de dezvoltare; exemple
26.Structura !i sinteza peptidoglicanului
27.Defini"i no"iunea de cultivare a bacteriilor; enumera"i pe ce substraturi se
realizeaz#
28.Defini"i no"iunea de cre!tere !i multiplicare bacterian#
29.Defini"i no"iunea de mediu selectiv, electiv !i de mbog#"ire; exemple
30.Defini"i no"iunea de mediu diferen"ial; exemple
31.Ce este o colonie bacterian# ? Cum se pot ob"ine colonii bacteriene izolate ?
32.Fazele dezvolt#rii unei culturi bacteriene
33.Aspectele culturilor bacteriene pe medii solide; corela"ii ntre acestea !i
patogenitate; exemple
34. Aspectele culturilor bacteriene pe medii lichide; corela"ii ntre acestea !i
patogenitate; exemple
35.Sisteme de culturi continue; defini"ii !i exemple
36.Defini"i no"iunile de asepsie !i antisepsie; exemple de antiseptice; aplica"ii
37. Defini"i no"iunile de sterilizare !i dezinfec"ie; exemple de dezinfectante; aplica"ii
38.Antiseptice !i dezinfectante. Mecanisme de ac"iune
39.Sterilizarea prin c#ldur# umed#; metode, presiune, temperatur#, aplica"ii
40.Autoclavarea principiu, parametrii tehnici, utiliz#ri
41. Sterilizarea prin c#ldur# uscat#; metode, presiune, temperatur#, aplica"ii
42. Congelarea !i liofilizarea bacteriilor defini"ie, efecte asupra viabilit#"ii
germenilor, aplica"ii
43.Bacteriofagii defini"ie, structur#, tipuri de interac"iune fag-bacterie
(enumerare)
44.Interac"iunea fag-bacterie: ciclul litic (etape, eviden"iere)
45.Interac"iunea fag-bacterie: ciclul lizogen, propriet#"ile bacteriilor lizogene
46. ADN bacterian; localizare, structur#, rol
47.Replicarea ADN bacterian; mecanism
48.Plasmidele; definire, tipuri, roluri n celula bacterian#
49.Factorul F !i factorul R; defini"ie, roluri
50.Defini"i no"iunile de genom, genotip !i fenotip; variabilitatea genetic# !i
fenotipic#
51.Muta"iile la bacterii; defini"ie, tipuri de muta"ii, clasificare
52.Transformarea la bacterii; defini"ie, mecanism
53.Transduc"ia; defini"ie, mecanism, tipuri de transduc"ie
54.Conjugarea bacterian#
55.Substan"e antibiotice !i chimioterapice; defini"ie, utiliz#ri n clinic# !i laborator
56.Antibiotice bactericide !i bacteriostatice; defini"ii, exemple
57.Clasificarea substan"elor antimicrobiene dup# mecanismul de ac"iune; exemple
58.Clasificarea antibioticelor dup# structura chimic#; clase principale, exemple
59.Rezisten"a la ac"iunea antibioticelor; defini"ii, tipuri
60.Antibiograma difuzimetric#; principiu, interpretare
61.Defini"i no"iunea de CMI !i CMB; cum se determin# !i care este utilitatea
determin#rii CMI !i CMB ?
62.Defini"i no"iunile de simbioz#, comensalism, parazitism; exemple
63.Defini"i patogenitatea !i virulen"a; exemple de factori de patogenitate
64.Flora microbian# normal# a organismului uman
65.Defini"i no"iunile de exotoxin#, endotoxin#, anatoxin# !i antitoxin#; exemple
66.Inflama"ia; defini"ie, factori care determin# procesul inflamator
67.Etapa mecanismelor de declan!are a inflama"iei
68.Sub-etapele vascular# !i exsudativ#, n cadrul procesului inflamator
69.Consecin"ele activ#rii mecanismelor inflamatorii
70.Defini"i no"iunile de infec"ie, infec"ie inaparent#, stare de boal# !i stare de
purt#tor de germeni

71.Defini"i no"iunea de r#spuns imun !i preciza"i principalele sale atribute
72.Defini"i r#spunsul imun umoral !i specifica"i celulele implicate n realizarea sa
73.Enumera"i tipurile de imunitate !i descrie"i-le pe scurt
74.Organele centrale !i periferice ale sistemului imun; localizare, func"ii
75.Enumera"i celulele implicate n r#spunsul imun
76.Limfocitele T origine, evolu"ie, tipuri, func"ii
77.Limfocitele B origine, evolu"ie, tipuri, func"ii
78.Sistemul mononuclear origine, tipuri de celule, func"ii
79.Granulocitele tipuri, rol n imunitate
80.Sistemul complement definire, elemente componente, roluri !i efecte biologice
81.Calea clasic# de activare a complementului
82.Calea de alternativ# de activarea a complementului
83.Inteleukinele origine, tipuri, efecte
84.Cooper#ri celulare directe, n r#spunsul imun
85. Cooper#ri celulare (indirecte) mediate de citokine, n r#spunsul imun
86. Prezenta"i schematic principalele cooper#ri celulare ce intervin n r#spunsul
imun
87.Preciza"i succesiunea de evenimente din cadrul r#spunsului imun umoral, pn#
la sinteza de anticorpi
88.Expune"i principiile teoriei selec"iei clonale n r#spunsul imun
89.R#spunsul imun primar !i secundar; caracteristici principale
90.Vacinuri; ce sunt !i n ce scop se utilizeaz# ?
91.Clasificarea vaccinurilor; exemple
92.Descrie"i schematic structura unei molecule de imunoglobulin#
93.Tipuri de imunoglobuline
94.IgM !i Ig G; structur# !i rol
95.IgA !i Ig E; structur# !i rol
96.Ce sunt antigenele: defini"ie, tipuri, exemple
97.Antigenele; factori de care depinde imunogenitatea
98.Reac"ii antigen-anticorp; mecanism general !i forme de eviden"iere
99.Reac"ii de precipitare n mediu lichid; exemple, utiliz#ri
100. Reac"ii de precipitare n gel; exemple, utiliz#ri
101.Reac"ii de aglutinare; principiu, tipuri, exemple
102.Reac"ia de fixare a complementului; principiu, etape, utiliz#ri, exemple
103. Reac"ia de seroneutralizare; principiu, tipuri, utiliz#ri, exemple
104.Reac"ii antigen-anticorp care utilizeaz# componente marcate; tipuri de
marcare, utiliz#ri
105.Hipersensibilitatea definire, tipuri de hipersensibilitate, exemple
106.Reac"ii anafilactice mecanism, forme de manifestare
107.Hipersensibilitatea de tip III mecanism, boala serului, alte exemple
108.Hipersensibilitatea de tip IV mecanism, eviden"iere, aplica"ii practice


109.Genul Staphylococcus
110.Genul Streptococcus
111.Streptococcus pneumoniae
112.Genul Neisseria (Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae)
113.Enterobacteriaceae; generalit#"i
114.Genul Escherichia
115.Genul Klebsiella
116.Genul Proteus
117.Genul Salmonella
118.Genul Shigella
119.Genul Yersinia
120.Genul Pseudomonas
121.Genul Vibrio
122.Genul Brucella
123.Genul Haemophilus
124.Genul Bordetella
125.Genul Mycobacterium (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae)
126.Genul Corynebacterium
127.Genul Bacillus
128.Genul Clostridium (Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridiile
gangrenei gazoase)
129.Genul Treponema (Treponema pallidum)
130.Genul Leptospira
131.Genul Rickettsia
132.Genul Chlamydia
133.Genul Mycoplasma
134.Toxi-infec"ii alimentare (TIA)
135.Schema diagnosticului de laborator n TIA
136.Caractere generale ale fungilor
137.Genul Candida (Candida albicans)

NOT$. Pentru subiectele 109-133 !i 136-137 trebuie cunoscute urm#toarele no"iuni:
! caractere generale (specii principale, habitat, morfologie, caractere de
cultur#, caractere biochimice, constitu"ie chimic# !i structur# antigenic#)
! caractere (factori) de patogenitate !i principalele afec"iuni (boli) produse
! r#spuns imun
! diagnostic de laborator (bacteriologic, imunologic)
! sensibilitate la antibiotice
! m#suri de profilaxie