Sunteți pe pagina 1din 2

Acizi nucleici d)ARNr

SUBIECTUL I - 30 puncte
A. Completați spațiile libere din afirmația următoare, astfel încât aceasta SUBIECTUL al II-lea
să fie corectă:
Bazele azotate purinice sunt adenina si guanina . A. Proteinele reprezinta componenta esentiala a organismelor vii.
B. Numiți două tipuri de ARN celular si asociati fiecarui tip rolul lor. a) Precizati 2 tipuri de ARN implicate in sinteza proteinelor.
ARN-ul viral => controleaza ereditatea la unele virusuri;
ARN-ul celular => participa in sinteza unor proteine ARN-ul de transfer- aduce aminoacizii la locul sintezei proteice.
C. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația ARN-m – copiaza informatia genetica de pe ADN
este adevărată, scrieți în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației,
litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți în dreptul b) Pentru sinteza unei enzime este necesară informația conținută de un
cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificați parțial fragment de ADN bicatenar alcătuit din 3600 de nucleotide dintre
afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. 20 p care 700 conțin timina. Stabiliți următoarele:
- Numărul nucleotidelor cu citozină din fragmentul de ADN;
1. Replicarea ARN-ului se face dupa modelul semiconservativ. A - Numărul legăturilor duble și triple din fragmentul de ADN bicatenar;
2. Baza azotată specifică moleculei de ADN este uracilul. F - Numărul codonilor din molecula de ARNm care a copiat informația
Baza azotată specifică moleculei de ADN este tinina. genetică
3. ARN-ul mesger intervine in procesul de transcriptie. A
3600 nucleotide
D.Alegeti o singura varianta corecta de raspuns: T=700=> A=700=>T+A=1400
1.Nucleotidele din ADN se deosebesc de cele din ARN prin: 3600-1400=2200 (G+C)
a)tipurile de radical fosfat 2200:2= 1100(nucleotide cu citozina)
b)tipul pentozei 700- legaturi duble
c)numarul pentozelor 1100- legaturi triple
d)numarul bazelor azotate. 5’-AGTCAT-3’
2.ARN-ul viral: || || || || || ||
a)a fost evidentiat in nucleii celulelr animale 5’-UCAGUA-3’ =>ARNm
b)contine in structura timina
c)constitue materialul genetic al ribovirusurilor c) Completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați
d) este materilul genetic al bacteriilor voi; rezolvați cerința pe care ați propus-o.
3.ADN-ul bacterian:
a)contine atat exoni cat si introni Pentru sinteza unei enzime este necesară informația conținută de un
b)este caracteristic procariotelor fragment de ADN bicatenar alcătuit din 2000 de nucleotide dintre
c)constitue materialul genetic la HIV care 200 conțin adenina.
d)CONTINE IN STRUCTURA SA URACIL
4.Copiaza informatia genetica de pe o catena a ADN-ului: 2000 nucleotide
a) ADN-ul A=200=>T=200=>A+T=400
b) ARN-ul m 2000-400=1600(G+C)
c)ARNt 1600:2=800(nucleotide cu citozina)
200- legaturi duble
800- legaturi triple

B.
O catenă polipeptidică are o succesiune de aminoacizi, codificați de
codonii din ADN: ACGCTA. Stabiliți următoarele:
a) Succesiunea codonilor din catena de ARNm ;
5’-AGTCA T-3’
5’-UGCGAU-3’
b) Succesiunea codonilor din catena de ADN complementară catenei
care a fost copiată;
5’-ACGCTA-3’
5’-TGCGAT-3’
c) Numărul moleculelor de aminoacizi prezenți în catena polipeptidică;
Catena polipeptidica are o succesiune de aminoacizi, codificati ale
codomiilor din ARN ATCGTA
ATCGTA
|| || || || || ||
UAGCAU
ATCGTA
|| || || || || ||
TAGCAT
d) Completați problema cu o altă cerință pe care o formulați voi;
rezolvați cerința pe care ați propus-o.
e) Alcatuiti un minieseu cu tema :”AND-spirala vietii”-3-4 fraze ;6
notiuni enumerate.

ADN-ul este o macromolecula spiralata, formata din doua lanturi


polinucleotidice infasurate ca o elice in jurul unui ax comun. ADN-ul
poarta informatiile necesare sintetizarii directe a proteinelor pentru
replicare. Sinteza proteinelor este producerea de proteine necesare
celulei sau virsusilor pentru activitatile acestorea sau pentru
dezvoltare.
Replicarea este procesul prin care AND-ul se copiaza pe sine insusi
pentru fiecare celula descendenta sau virus. In cele mai multe
organisme celulare ADN-ul este organizat ca si cromozomi localizati
in nucleul celulei.