Sunteți pe pagina 1din 1

FUNCTIILE MATERIALULUI GENETIC: materialul genetic îndeplinește 2 funcții: autocatalitica (auto- aminoacidului metionina formilată, sau interiorul moleculei

oleculei de ARNM, unde AUG determină


replicatia ADN) si heterocatalitica (biosinteza proteinelor). includerea metioninei, iar GUG a valinei.
Funcția AUTOCATALITICĂ: procesul de replicare a materialului genetic; Watson, Crick și Wilkins au ETAPELE SINTEZEI PROTEICE: proteinele reprezintă componentă esențială a organismelor vii,
emis ipoteza replicarii ADN-ului după modelul semiconservativ (în final se formează două molecule biosinteza lor se realizează în două etape:
de ADN, fiecare având o catena veche și una nou sintetizată, cele două molecule având aceeași 1. TRANSCRIPȚIA: procesul de copiere a informației genetice dintr-o secvența de nucleotide în alta,
bază ereditară) procese care se realizează cu ajutorul enzimei ARN polimeraza (se copiază deci informația dintr-o
La eucariote, replicarea începe simultan în mai multe regiuni situate de a lungul moleculei de ADN catena a ADN-ului sau din ARN viral în ARNM.).
numite origini de replicare/repliconi. Transcripția reprezintă sinteza unei catene de ARNM complementară cu catena de ADN matrița,
La procariote există un singur replicon (o singură moleculă de ADN, având un singur cromozom, cu reacție catalizată de enzima ARN polimeraza.
o singură macromolecula de ADN de formă circulară). La procariote, se copiază informația genetică din mai multe gene și, ca urmare, se sintetizează
In acest proces (replicarea) intervin mai multe enzime: ADN topoizomeraza, ADN helicaza, ADN concomitent mai multe proteine de care are nevoie celula la un moment dat.
polimeraza, ADN ligaza și Exonucleaza. La eucariote, se copiaza informația genetică a unei singure gene, sintetizându-se o singură catena
Funcția HETEROCATALITICA constă în decodificarea informației genetice într-o proteină sau catena polipeptidica (proteină).
polipeptidica prin 2 procese: transcripția și translația. Este un proces complex, ce poate fi descris în 3 etape:
Procesul de decodificare a informației genetice e cunoscut sub numele de Dogma centrală a a. inițierea transcrierii: e realizată de enzima ARN polimeraza, care recunoaște secvența de ADN
geneticii și poate fi schematizat astfel: numită promotor, de care se leagă.
La ribovirusuri, materialul genetic este ARN viral, care poate servi drept matriță pentru sinteza unei b. alungirea moleculei de ARNM: ARN polimeraza se deplasează de-a lungul moleculei de ADN si
catene de ADN sub acțiunea enzimei reverstranscriptaza; în primă fază rezultă un hibrid a ADN- desface dublu helix, expunând simultan 10-20 de nucleotide din ADN pentru împerecherea cu
ARN, după care ARN-ul este hidrolizat și ADN-ul este trecut sub forma bicatenara. nucleotide din ARN și formarea unui ARN prematur/precursor/premesager.
In cazul unor ribovirusuri, dogma centrală suferă o modificare în sensul că prima săgeată e dublată c. încheierea transcrierii: acest ARN premesager conține atât segmente de informație genetică
de una in sens invers, adică informația genetică nu circulă între o direcție unică ADN –ARN ci și de (exoni) cât și elemente de informație nongenetică (introni), dispuse alternativ; are loc procesul de
la ARN-ADN. maturare, care constă în eliminarea intronilor și legarea între ei a exonilor cu ajutorul enzimelor
CODUL GENETIC informația genetică se găsește în ADN codificată biochimic; unitățile de codificare Exonucleaza si ADN ligaza, rezultând ARNM matur, care va trece din nucleu în citoplasmă, unde are
se numesc codoni; totalitatea codonilor formează codul genetic care reprezintă corespondența loc translația.
dintre nucleotidele din ADN-ul sau ARNM și secvența aminoacizilor în molecula proteică; această 2. TRANSLAȚIA: procesul de decodificare (traducere) a informației genetice din secvența de
corespondență se numește coliniaritate; nucleotide a ARNM în secvența de aminoacizi din catena polipeptidica; poate fi împărțit în 3 etape:
Codonul este alcătuit din 3 nucleotide alăturate, codul genetic reprezentând 64 de codoni, cifra a. faza de inițiere a sintezei proteice: ARNM atrage cele două subunități ale ribozomilor, care prind
care reprezintă cele 4 tipuri de baze azotate luate câte 3: (43) între ele capătul moleculei de ARNM ce începe cu codonul AUG, care corespunde metioninei,
Caracteristicile codului genetic: (aminoacid care apoi va fi înlăturat); în citoplasmă începe activarea aminoacizilor cu ajutorul ATP-
degenerat: mai mulți codoni codifică sinteza aceluiași aminoacid; de exemplu: aminoacidul ului (moleculă macroergica) și legarea aminoacidului activat de un ARNt, proces care se realizează
fenilalanina e codificat de UUU si UUC; în două etape aproape concomitente și care sunt sintetizate de enzima aminoacilsintetaza; se
formează primul complex amino-acil-ARNt, care va ajunge în locusul P de pe suprafața ribozomului,
există 64 de codoni și numai 20 de aminoacizi; numai 61 au informație genetică, restul (3) sunt locusul A devenind liber și putând lega un alt aminoacid.
codoni STOP, care marchează sfârșitul mesajului genetic: UAA, UAG, UGA.
b. formarea și elongarea catenei polipeptidice: între primii 2 aminoacizi se formează o legătură
fără virgule: între 2 codoni vecini nu există semne de punctuație, citirea informației genetice se dipeptidică sub acțiunea enzimei peptidpolimeraza, apoi ribozomul se mișcă relativ față de ARNM la
face continuu. o distanță de un codon și locusul A devine liber pentru a primi un nou aminoacid; procesul are loc
nesuprapus: 2 codoni vecini nu au nucleotide comune. până se ajunge la un codon STOP.
universal: de la cele mai simple organisme până la cele mai complexe, aceeași codoni codifică c. etapa terminării sintezei proteice: atunci când codonul STOP ajunge în dreptul locusului A, pe
sinteza aceluiași aminoacid; sunt însă și excepții: cordonul UGA, care este un codon STOP, în suprafața ribozomului se va atașa un factor de eliberare (RF); ajunsa apoi în dreptul locusului EXIT,
mitocondrii codifică triptofanul, iar codonul AUA, care codifică izoleucina, în mitocondrii codifică catena polipeptidica sintetizată și factorul RF se desprind de pe suprafața ribozomului; se
metionina. desprinde și primul aminoacid (metionina), formandu-se structura secundară a proteinei (prin
ambiguu: un codon determină includerea mai multor tipuri de aminoacizi in proteine; exemplu: răsucire, pliere), care apoi poate fi activată prin fosforilare/glicozilare; ARNM va fi degradat, iar ARNt
codonii AUG si GUG se pot găsi la începutul moleculei de ARNM, determinand includerea și ATP sunt reutilizabile.

S-ar putea să vă placă și