Sunteți pe pagina 1din 1

Un calculator se poate defini ca o mașină care știe să modeleze și să manipuleze informații.

- pot fi conectate la internet toate tipurile de calculatoare


Tipuri: microcalculatoare (Personal Computer - PC), minicalculatiare, Mainframe, Supercalculatoare. - calculatoarele pot face schimb de date
Data este reprezentarea informației în interiorul calculatorului. Datele sunt memorate în sistem binar. - informația circulă la această rețea sub formă de pachete
1 bit (1b) = 0 sau 1; - pachetul contine informația propriu-zisa si informația de control (adresa destinatarului adresa
8 biti = 1 octet = 1 byte (1B) expeditorului).
1 kB < 1 MB < 1GB < 1TB (x1024 = 210 B) Protocolul de comunicare: baza internetuluil; set de reguli după care sunt transmise/recepționate mesaje
HARDWARE: partea fizica (componente si periferice) intr-o rețea (Internet Protocol/IP).
1. functia de memorare: Topologii: Bus, Ring, Star.
a) interna: Adresa de internet:
RAM (Random Access Memory): volatila, sesiuni de lucru; poate fi statica/ dinamica SRAM/DRAM; - pentru a putea fi identificate, calculatoarelor conectate la internet le sunt atribuite numere unice numită
CMOS = stocheaza informatia referitoare la configuratia hardware. adresa internet sau adresa IP;
ROM (Read-Only Memory): permanenta, se poate citi, , poate fi PROM sau EPROM; - deoarece este foarte greu de reținut un astfel de număr calculatorului conectat la Internet ii mai este
b) externa: pe suporturi magnetice (Harddisk – platane cu ac de citire, floppy disk, stick, card de atribuit și un nume cunoscut sub numele de numele de domeniu.
memorie) si suporturi optice (CD-R,CD-RW, DVD-R, DVD-RW,DVD-RAM,DVD-DL, Blu-Ray); - fiecare domeniu poate conține mai multe subdomenii
Unitatea Centrala de Prelucrare (UCP/CPU): UAL + UCC = UCP - structurarea domeniilor pe subdomenii/nivel de sub domenii formează sistemul numelor de domeniu
- procesor/creierul calculatorului, coordoneaza si controleaza intreaga activitate a calculatorului; (DMS).
- este singura componenta hardware care face diferenta dintre programe si date; ex: zz.alfa.beta.edu.ro
- viteza de lucru a CPU determina cat de repede se executa o instructiune, e infulentata de: latime, zz = numele calculatorului; alfa = grupul care gestioneaza calculatorul; beta = o organizatie;
frecventa de tact, cuvantul procesorului si tipul procesorului. edu = domeniul din care face parte organizatia; ro = zona geografica.
- frecventa (Hz) este direct proportionala cu viteza de lucru; Servicii internet:
2. functia de prelucrare: Unitatea Aritmetico-Logica (UAL – executa operatii aritmetice si logice, depune - rețeaua internet asigură anumite servicii clienților respectând următoarele funcții:
in memorie rezultatul obtinut) 1. funcția de documentare și informare: (grupurile de știri obținerea de informații prin serviciul
3. functia de comanda si control: Unitatea de Comanda si Control (UCC – primeste si interpreteaza WWW/World Wide Web)
instructiunile de la memorie si emite comenzi catre UAL) 2. funcția de comunicare: (serviciul de chat sau poștă electronică, transferul de date prin
4. functia de intrare-iesire: serviciul/protocolul FTP/File Transfer Protocol)
a) intrare: de indicare (mouse, touchpad, creion optic, joystick, track ball) de scanare (scanner, 3. funcția comercială: serviciul e-commerce/comerțul electronic.
cititor de cod de bare) si multimedia (microfon, camera web). - programul folosit pentru a avea acces la serviciile internet este numit browser/navigator: Internet
b) iesire: boxe, monitor, imprimanta, plotter; Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari.
c) intrare-iesire: touchscreen, modem, multifunctionale. - transmiterea informațiilor între serverul web și clientul web se face prin Protocolul de acces HTTP (Hyper
Memoria cache : memoria temporara a procesorului care stocheaza datele si instructiunile din RAM folosite Text Transfer Protocol).
mai des - căutarea informațiilor pe internet se realizează prin intermediul unui site numit motor de căutare:
Driverele: programe ce ofera calculatorului informatii prinvind echipamentele hardware Google, Bing, Yahoo.
Firmware : totalitatea programelor aflate in ROM livrate odata cu calculatorul. Firewall: monitorizeaza, filtreaza, cripteaza sau intermediaza traficul intre diferite domenii de securitate.
Tastatura are 4 blocuri de taste: alfanumerice, funcționale, taste de editare, numerice. Serverul Proxy: un PC care face legatura intre internet si un PC a carui adresa nu e unica/valabila in retea.
BIOS: contine date necesare deschiderii calculatorului. Apartine ROM. URL (Uniform Resource Locator): resurse in internet si calea de acces la ele.
Monitorul caracteristici: diagonala, rezoluție contrast, aspect ergonomic; tipuri: tub catodic, LED, LCD. HTML (Hyper Text Markup Language) limbaj de programare pentru pagini web.
Imprimanta: caracteristici viteză, rezoluție, dimensiunea hârtiei, tipuri matriceale, jet de cerneală, laser, Bcc (Blind Carbon Copy): optiune folosita pentru a transmite o copie a mesajului fara ca persoanele care il
multifuncțională. primesc sa cunoasca adresele celorlalti destinatari.
SOFTWARE: partea logica (programe si date) Cc (Carbon Copy):
Contine programe aplicație (specifice fiecărui utilizator în parte) si programe sistem (sistem de operare USB (Universal Serial Bus): inlocuieste porturile seriale si paralele, permite conectarea unei varietati de
(nucleu+interfață) si programe utilitare). dispozitive la PC.
Sistemul de operare: nucleul administrează resursele și planifica folosirea lor. Magistrala: realizeaza legatura microprocesor-memorie-interfete.
Interfața asigură comunicarea dintre utilizator și calculator. Cookie: fişier text pe care o aplicatie server Web il poate scrie prin intermediul browser-ului intr-un loc
Performanta calculatorului: e influentata de viteza procesorului, dimensiunea RAM, dimensiunea HDD, special pe hard-discul calculatorului client.
dimensiunea cache, viteza de transmitere a datelor pe magistrale. Copyright - modalitate legală de protejare a lucrärilor artistice, literare ştiintifice sau de orice alt fel,
Rețele de calculatoare: publicate sau nepublicate, cu conditia ca ecestea să fie tangibile (să poată fi văzute, auzite sau atinse)
- ansamblu de calculatoare conectate între ele Shareware programe de calculator care detin copyright si care sunt puse la dispozitia utilizatorilor in
- calculatoarele dintre o rețea pot face schimb de date și pot folosi în comun resursele vederea testării
- clasificarea in funcție de accesul la rețea (publice, private), după strategia de funcționare (peer-to-peer, Freeware -programe cu drepturi de autor, care au fost inregistrate şi care au fost puse la dispozitie gratuit
client-server) în funcție de aria geografică de răspândire (LAN, MAN, WAN, GAN), modul de conectare pentru uzul public. Aceste programe nu pot fi revândute in vederea obtineri de profit.
(fibra optica, Ethernet, Wirless LAN) Licentă - dreptul de folosire a unui program de calculator. O licentă este valabilă pentru instalarea
Rețeaua internet: programului pe un singur sistem de calcul.
- rețea mondială de calculatoare