Sunteți pe pagina 1din 2

ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA PROCARIOTE

Procariotele - reprezentate de bacterii şi alge abastre verzi(cianobacterii), sunt


organisme unicelulare sau coloniale lipsite de nucleu tipic.

Materialul genetic este reprezentat de nucleoid, dispus în citoplasma.


Nucleoidul este un cromozom format dintr-o singură molecula circulară de ADN.
La bacterii materialul genetic este reprezentat de o moleculă de ADN, dispusă în
citoplasmă şi care formează cromozomul unic bacterian, care este fixat de membrana
celulară prin mezozom.

Cromozomul bacterian are formă circulară, fiind reprezentat de o moleculă de ADN


bicatenar, cu 40-50 de bucle şi superrăsuciri care îşi păstrează structura cu ajutorul
unor molecule de ARN.Cromozomul bacterian conţine 2000-3000 de gene care se
transmit înlănţuit.Toate genele de la bacteria mamă se transmit în bloc la bacteriile fiice.

Cromozomul are o lungime de 1000 de ori mai mare decât diametrul celulei.
Bacteriile mai conţin şi ADN extracromozomial, reprezentat de plasmide.
Plasmidele-caracteristici:
-sunt molecule circulare de ADN bicatenar care reprezintă 1% din cromozomul
bacterian principal;
-se replică independent de ADN-ul cromozomial, utilizând ca şi virusurile substanţele şi
energia celulei gazdă;
-reprezintă un minicromozom, deoarece conţin un numar redus de 6-8 gene.
Exemple de plasmide:
-factorul F(factorul de sex) conţine gene care pot fi transferate unei alte celule
bacteriene, având rol în recombinarea genetică;
-factorul R(factorul de rezistenţă la antibiotice), care deţine genele de rezistenţă la
antibiotice-markeri genetici importanţi şi uşor de depistat prin antibiograme.
Importanţa plasmidelor:
-rol în recombinarea genetică, determinând creşterea variabilităţii genetice în cadrul
speciei;
-populaţia bacteriană are o mare heterogenitate, ceea ce reprezintă un avantaj selectiv
pentru adaptarea la mediu a bacteriilor;
-deţin genele de rezistenţă la antibiotice;
-vectori în ingineria genetică cu ajutorul cărora pot fi introduse în celula bacteriană gene
de la eucariote;
-rol în tehnologia ADN-ului recombinat;
STRUCTURA CELULEI PROCARIOTE