Sunteți pe pagina 1din 2

ACIDUL DEZOXIRIBONUCLEIC ADN

În macromolecula de ADN se deosebesc 2 tipuri de structuri:

a.structura primară monocatenară, reprezentată de secvenţa de nucleotide dintr-o catenă;

b.structura secundară, reprezentată de structura bicatenară sub formă de dublu helix a ADN-
ului.

 Molecula de ADN este bicatenară, fiind formată din 2 catene polinucleotidice răsucite
una în jurul celeilalte în spirală, formând un dublu helix, cu bazele azotate dispuse spre
interior;
 Cele 2 catene de ADN sunt antiparalele, o catenă are orientare 5'-3', iar cealaltă catenă în
sensul 3'-5'.Citirea informaţiei genetice se face întotdeauna direcţia C5'-C3';
 Cele 2 catene sunt complementare, în sensul că întotdeauna o nucleotidă care conţine o
bază azotată purinică se leagă cu o nucleotidă care conţine o bază azotată pirimidinică şi
invers;
 În macromolecula de ADN există 4 tipuri de legături:
adenina=timina
timina=adenina
guanina ≡citozina
citozina≡ guanina
 Structura bicatenară a ADN se realizează cu ajutorul unor punţi de hidrogen:
-duble între adenină şi timină;
-triple între guanină şi citozină.

Legăturile sunt de natură electrostatică, se atrag între ele.Legăturile triple dintre guanină şi
citozină conferă o stabilitate mai mare regiunilor ADN bogate în aceste baze azotate, decât
legăturile duble între adenină şi timină.