Sunteți pe pagina 1din 5

ACIZII NUCLEICI-COMPOZIŢIE CHIMICĂ

ACIZII NUCLEICI sunt de 2 tipuri:

-acidul dezoxiribonucleic ADN;

-acidul ribonucleic ARN.

ACIZII NUCLEICI sunt substanţe chimice macromoleculare formate din unităţi simple numite
nucleotide.

Nucleotida este alcătuită din 3 componente:

-o bază azotată;

-un zahăr(o pentoză);

-un radical fosforic(P).

Bazele azotate sunt substanţe organice de tip purinic şi pirimidinic.

Bazele azotate purinice sunt:

-adenina(A);

-guanina(G);

-ambele sunt prezente în ADN şi ARN.

Bazele azotate pirimidinice sunt:

-citozina(C), prezente în ADN şi ARN;

-timina(T), prezentă numai în ADN;

-uracilul (U), prezent doar în ARN.

Zahărul este un monozaharid cu 5 atomi de carbon(o pentoză), reprezentat de:

-riboză(R), prezentă în structura ARN;

-dezoxiriboză(D),prezentă în structura ADN.

Combinarea unei baze azotate purinice sau pirimidinice cu o pentoză formează o nucleosidă.Dacă
se ataşează o grupare fosfat la pentoza unei nucleoside, rezultă o nucleotidă, unitatea de bază a
acizilor nucleici.Prin înlăţuirea nucleotidelor se obţin polinucleotide.

Radicalul fosfat(P)formează legături esterice cu pentozele.

Legătura se face între al cincilea atom de carbon al unei pentoze(C5') şi al treilea atom de carbon al
pentozei următoare(C3') rezultând lanţuri(catene) polinucleotidice cu structură regulată datorită
legăturilor fosfodiesterice dintre nucleotide.

Legarea nucleotidelor între ele cu formarea lanţurilor polinucleotidice, reprezintă structura primară a
acizilor nucleici.
ACIDUL DEZOXIRIBONUCLEIC ADN

În macromolecula de ADN se deosebesc 2 tipuri de structuri:

a.structura primară monocatenară, reprezentată de secvenţa de nucleotide dintr-o catenă;

b.structura secundară, reprezentată de structura bicatenară sub formă de dublu helix a ADN-ului.

 Molecula de ADN este bicatenară, fiind formată din 2 catene polinucleotidice răsucite una în
jurul celeilalte în spirală, formând un dublu helix, cu bazele azotate dispuse spre interior;
 Cele 2 catene de ADN sunt antiparalele, o catenă are orientare 5'-3', iar cealaltă catenă în
sensul 3'-5'.Citirea informaţiei genetice se face întotdeauna direcţia C5'-C3';
 Cele 2 catene sunt complementare, în sensul că întotdeauna o nucleotidă care conţine o
bază azotată purinică se leagă cu o nucleotidă care conţine o bază azotată pirimidinică şi
invers;
 În macromolecula de ADN există 4 tipuri de legături:
adenina=timina,timina=adenina,guanina=-citozina,citozina=-guanina;
 Structura bicatenară a ADN se realizează cu ajutorul unor punţi de hidrogen:
-duble între adenină şi timină;
-triple între guanină şi citozină.

Legăturile sunt de natură electrostatică, se atrag între ele.Legăturile triple dintre guanină şi citozină
conferă o stabilitate mai mare regiunilor ADN bogate în aceste baze azotate, decât legăturile duble
între adenină şi timină.

DENATURAREA ŞI RENATURAREA ADN-ULUI

 Dacă o soluţie în care se află ADN este încălzită până la aproximativ 100ºC legăturile de
hidrogen dintre perechile de baze azotate complementare se rup şi se separă cele 2 catene
de ADN, proces numit denaturare şi rezultatul este obţinerea de ADN monocatenar.
 Dacă soluţia este răcită brusc, ADN-ul rămâne monocatenar şi se numeşte ADN
denaturat.Dacă soluţia se răceşte treptat, catenele se atrag pe bază de complementaritate,
se refac punţile de hidrogen, moleculele devin bicatenare, rezultând ADN renaturat.

Rolul acestor procese:

-obţinerea hibrizilor într-un amestec de catene de ADN de la specii diferite;

-înrudirea filogenetică a speciilor de la care provine ADN-ul.Cu cât speciile sunt mai înrudite, cu
atât renaturarea se face mai repede şi într-o proporţie mai mare(ex. procentul de renaturare
între monocatene ADN de la om şi monocatene ADN de la maimuţe este de 75%, iar procentul
de renaturare între monocatene de ADN de om şi şoarece este de 25%);

-prin hibridarea moleculară ADN-ARN se pot localiza în ADN, genele care determină sinteza
diferitelor tipuri de ARN.

FUNCŢIILE ADN

ADN-ul are 2 funcţii:

-funcţia autocatalitică sau replicarea (autocopierea)ADN;


-funcţia heterocatalitică sau sinteza proteinelor.

1.FUNCŢIA AUTOCATALITICĂ SAU REPLICAREA(AUTOCOPIEREA)ADN

 Sinteza ADN-ului se numeşte replicaţie şi se realizează după modelul semiconservativ,


deoarece fiecare moleculă de ADN fiică-(nou formată) conţine o catenă din molecula
parentală şi o catenă nou –sintetizată.
 Pentru realizarea diviziunii celulare trebuie dublată cantitatea de material genetic, astfel
încât celulele fiice să aibă aceeaşi cantitate de ADN, ca şi celula –mamă.
Dublarea cantităţii de ADN este realizată prin procesul de replicare şi are loc în interfaza
ciclului celular.
 Cele 2 catene de ale macromeleculei de ADN se separă treptat pornind dintr-un punct,
numit-punct de iniţiere al replicării, şi se continuă până la punctul terminal de replicare.
Legăturile de hidrogen dintre catene se desfac treptat sub acţiunea unei enzime numită
ADN-polimeraza, având loc o denaturare fiziologică progresivă a macromoleculei de
ADN.Rezultă 2 monocatene de ADN, care vor avea rol de matriţă.
 Pe măsură ce spirala se desface, începe refacerea ei.
 Nucleotidele libere din citoplasma celulei se asociază succesiv, pe bază de
complementaritate, cu nucleotidele libere din monocatenele de ADN.Între 2 nucleotide
succesive se formează legături covalente, prin intermediul grupului fosfat, rezultând o
catenă polipeptidică nouă.Legea nucleotidelor este catalizată de enzimele ADN-ligaze.
Catenele replică se ataşează de catenele matriţă prin legături de hidrogen.
 Se obţin 2 molecule de ADN bicatenar, identice cu cea iniţială, fiecare având o catenă
veche, cu rol de matriţă(de model) şi o catenă nou-sintetizată.
 Modelul semiconservativ de replicare asigură sinteza noilor molecule de ADN cu mare
fidelitate, moleculele-fiice fiind identice cu molecula mamă.
ACIZII NUCLEICI-COMPOZIŢIE CHIMICĂ
ACIZII NUCLEICI sunt de 2 tipuri:-.......................................... ADN si........................................ ARN.
ACIZII NUCLEICI sunt substanţe chimice macromoleculare formate din unităţi simple numite
Nucleotida este alcătuită din 3 componente:o bază azotată,un zahăr(o pentoză),un radical
fosforic(P).
Bazele azotate sunt substanţe organice de tip purinic şi pirimidinic.
Bazele azotate purinice sunt:
-......................................;
-....................................;
-ambele sunt prezente în ADN şi ARN.
Bazele azotate pirimidinice sunt:
-........................., prezente în ADN şi ARN;
-........................., prezentă numai în ADN;
-.........................., prezent doar în ARN.
Zahărul este un monozaharid cu 5 atomi de carbon(o pentoză), reprezentat de:
-..........................., prezentă în structura ARN;
-..........................,prezentă în structura ADN.
Combinarea unei baze azotate purinice sau pirimidinice cu o pentoză formează o
.........................Dacă se ataşează o grupare fosfat la pentoza unei nucleoside, rezultă o ...............,
unitatea de bază a acizilor nucleici.Prin înlăţuirea nucleotidelor se obţin ...............................
Radicalul fosfat(P)formează legături esterice cu pentozele.
Legătura se face între al cincilea atom de carbon al unei pentoze(C5') şi al treilea atom de carbon al
pentozei următoare(C3') rezultând lanţuri(catene) ..............................................

ACIDUL DEZOXIRIBONUCLEIC ADN


În macromolecula de ADN se deosebesc 2 tipuri de structuri:
a.structura primară.........................., reprezentată de secvenţa de nucleotide dintr-o catenă;
b.structura secundară, reprezentată de structura .................. sub formă de dublu helix a ADN-ului.

 Molecula de ADN este bicatenară, fiind formată din 2 catene polinucleotidice răsucite una în
jurul celeilalte în spirală, formând un dublu helix, cu bazele azotate dispuse spre interior;
 Cele 2 catene de ADN sunt...................., o catenă are orientare 5'-3', iar cealaltă catenă în
sensul 3'-5'.Citirea informaţiei genetice se face întotdeauna direcţia C5'-C3';
 Cele 2 catene sunt....................., în sensul că întotdeauna o nucleotidă care conţine o bază
azotată purinică se leagă cu o nucleotidă care conţine o bază azotată pirimidinică şi invers;
 În macromolecula de ADN există 4 tipuri de legături:
adenina=timina,timina=adenina,guanina=-citozina,citozina=-guanina;
 Structura bicatenară a ADN se realizează cu ajutorul unor punţi de hidrogen:
-duble între...........................................;
-triple între..............................................
DENATURAREA ŞI RENATURAREA ADN-ULUI

 Dacă o soluţie în care se află ADN este încălzită până la aproximativ 100ºC legăturile de
hidrogen dintre perechile de baze azotate complementare se rup şi se separă cele 2 catene
de ADN, proces numit ...................şi rezultatul este obţinerea de ADN monocatenar.
 Dacă soluţia este răcită brusc, ADN-ul rămâne monocatenar şi se numeşte
ADN...................denaturat.Dacă soluţia se răceşte treptat, catenele se atrag pe bază de
complementaritate, se refac punţile de hidrogen, moleculele devin bicatenare, rezultând
ADN................................
Rolul acestor procese:

-obţinerea hibrizilor într-un amestec de catene de ADN de la specii diferite;


-înrudirea filogenetică a speciilor de la care provine ADN-ul.
-prin hibridarea moleculară ADN-ARN se pot localiza în ADN, genele care determină sinteza
diferitelor tipuri de ARN.

FUNCŢIILE ADN

ADN-ul are 2 funcţii:

-funcţia autocatalitică sau replicarea (autocopierea)ADN;

-funcţia heterocatalitică sau sinteza proteinelor.

1.FUNCŢIA AUTOCATALITICĂ SAU REPLICAREA(AUTOCOPIEREA)ADN

 Sinteza ADN-ului se numeşte replicaţie şi se realizează după modelul semiconservativ.


 Cele 2 catene de ale macromeleculei de ADN se separă treptat pornind dintr-un punct,
numit-punct de iniţiere al replicării, şi se continuă până la punctul terminal de replicare.
Rezultă 2 monocatene de ADN, care vor avea rol de matriţă.
 Nucleotidele libere din citoplasma celulei se asociază, pe bază de complementaritate, cu
nucleotidele libere din monocatenele de ADN sub actiunea enzimelor ADN-ligaze.
 Se obţin 2 molecule de ADN bicatenar, identice cu cea iniţială, fiecare având o catenă
veche, cu rol de matriţă(de model) şi o catenă nou-sintetizată.
 Modelul semiconservativ de replicare asigură sinteza noilor molecule de ADN cu mare
fidelitate, moleculele-fiice fiind identice cu molecula mamă.

S-ar putea să vă placă și