Sunteți pe pagina 1din 5

_______________________ _____________

Numele şi prenumele Data

PROBĂ DE EVALUARE
MEM – Numere naturale de la 0 la 100

1. Se dau numerele :

45 72 30 16 91 83 58 27 64

 Încercuieşte numerele impare.

 Ordonează crescător toate numerele

____, ____, _____, _____, _____, _____, ____, _____, ____, ____

 Ordonează descrescător numerele pare.

____, ____, _____, _____, _____, _____, ____, _____, ____, ____

2. Scrie :

 Numerele cuprinse între 45 şi 52 ___, ___, ___, ___, ___,___, ___, ___;

 Cel mai mare număr scris cu două cifre diferite

 Cel mai mic număr scris cu două cifre egale

 Un număr care are aceeaşi cifră şi la zeci şi la unităţi

 Numerele mai mari decât 67 şi mai mici decât 73___, ___, ___, ___, ___, ___, ___;

3. Descoperă regula, apoi continuă cu încă 5 numere.

 35, 36, 37, ___, ___, ___, ___, ____;


 63, 62, 61, ___, ___, ___, ____, ____;
 54, 53, 52, ___, ___, ___, ____, ____;
 40, 42, 44, ____, ___, ___, ___, ____.

4. Scrie:
 toate numerele cu cifra zecilor 6;
____, ____, _____, _____, _____, _____, ____, _____, ____, ____
 toate numerele cu cifra unităţilor 3;
____, ____, _____, _____, _____, _____, ____, _____, ____
 toate numerele formate doar din zeci;
____, ____, _____, _____, ____, _____, ____, _____, ____
 toate numerele care au cifra zecilor identică cu cifra unităţilor.
____, ____, _____, _____, _____, _____, ____, _____, ____
5. Scrie toate numerele de două cifre care se pot forma cu cifrele 5 , 0 , 8 .

____, ____, _____, _____, _____, _____, ____, _____, ____, ____

6. Descompune numerele în zeci și unități.

47 82 50 77 36

91 65 18 43 89

7. Uneşte fiecare număr din primul rând cu succesorul lui din al doilea rând.

32 58 78 89 65 42 93

79 94 90 33 59 43 66

8. Compară numerele date folosind semnele: <, > sau = .


26 65 85 85 97 92

43 74 45 54 64 33

17 71 68 49 31 42

9. Colorează caseta numerelor mai apropiate de 40 decât de 50:

10.Aproximează următoarele numere la zeci.

82 ~ ____ 78 ~ ____ 44 ~ ____ 56 ~ ____

11. Localizează creierul, inima, plămânii, stomacul folosind de fiecare dată linii de
culori diferite.

creier plămâni
inimă stomac

PROBĂ DE EVALUARE - MEM


Numerele naturale de la 0 la 100

Liceul Pedagogic „N. Iorga” Botoşani


Clasa I A
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Data: 23.01.2019

Competențe specifice:
1.1. Recunoașterea, scrierea, comparerea și ordonarea numerelor în concentrul 0 – 100;

Obiective propuse:
O1 - Să identifice numere pare și numere impare;
O2 - Să ordoneze crescător și descrescător numerele date/ identificate;
O3 - Să completeze șiruri cu numere cuprinse într-un interval dat;
O4 - Să găsească numerele care respectă cerința indicată;
O5 - Să descopere regula de scriere a unui șir dat;
O6 - Să recunoască locul cifrei într-un număr completând corect cu numerele indicate;
O7 - Să descompună numere date în zeci și unități;
O8 - Să realizeze corespondența între numărul dat și succesorul său;
O9 - Să compare două numere punând semnul de relație corespunzător;
O10 - Să aproximeze la zeci numere date.

Descriptori de performanţă:

Calificative
Item
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Incercuiește corect toate Incercuiește corect toate
Incercuiește corect toate
I1 numerele impare (2- 3 numerele impare (1- 2
numerele impare;
situații); situații);
Ordonează corect
Ordonează corect crescător și Ordonează corect crescător
crescător și descrescător
I2 descrescător numerele și descrescător numerele
numerele date/pare (3,1
date/pare date/pare (5, 3 situații)
situații)
Completează corect șiruri cu Completează corect șiruri cu Completează corect șiruri
I3 numere cuprinse într-un numere cuprinse într-un cu numere cuprinse într-
interval dat; interval dat (2 situații); un interval dat (1 situație);
Completează corect cu Completează corect cu Completează corect cu
I4 numerele care respectă cerința numerele care respectă numerele care respectă
indicată; cerința indicată; cerința indicată;
Descoperă regula de
Descoperă regula de scriere a Descoperă regula de scriere a
scriere a unui șir dat și
I5 unui șir dat și completează unui șir dat și completează
completează corect șirul
corect șirul; corect șirul (2- 3 situații);
(1- 2 situații);
Recunosc locul cifrei într-un Recunosc locul cifrei într-
Recunosc locul cifrei într-un
număr și completează corect un număr și completează
I6 număr și completează corect cu
cu numerele indicate (2- 3 corect cu numerele
numerele indicate;
situații); indicate (1- 2 situații);
Descompune numerele
Descompune numerele date în Descompune numerele date
I7 date în zeci și unități(4-5
zeci și unități. în zeci și unități(7-8 situații);
situații);
Uneşte fiecare număr cu
Uneşte fiecare număr cu Uneşte fiecare număr cu
I8 succesorul lui (4-5
succesorul lui ; succesorul lui (5-6 situații); ;
situații);;
Pune semnul de relație corect Pune semnul de relație doar Pune semnul de relație
I9
între toate perechile de numere la 6 numere corect doar la 3 numere
Aproximează corect la
Aproximează corect la zeci Aproximează corect la zeci
I10 zeci 1-2 numere din 4
toate numerele date; 2-3 numere din 4 date;
date;

Acordarea calificativelor:
Realizează toți itemii corect și complet FB
Realizează corect 6/7itemi și 3 itemi parțial B
Realizeaza Corect 4/5 itemi, partial 3 si incorect 2 S
Realizeaza partial 3 /4 itemi si incorect 7/6 itemi I

Itemi:
I1. Incercuiește numerele impare;
I2. Ordonează crescător numerele date, descrescător numerele pare
I3. Completează corect șiruri cu numere cuprinse într-un interval dat;
I4. Găsește și completează cu numărul potrivit.
I5. Descoperă regula de scriere a unui șir dat și completează corect șirul cu încă 5 numere;
I6. Recunosc locul cifrei într-un număr și completează corect cu numerele indicate;
I7. Descompune numerele date în zeci și unități.
I8. Uneşte fiecare număr cu succesorul lui;
I9. Compară numerele punând semnul de relație corespunzător;
I 10. Aproximează numerele date la zeci.

Realizarea obiectivelor:
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10

Nr. FB
elevilor B
care au
realizat ob. S
I
INTERPRETAREA REZULTATELOR
(Probă de evaluare)

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Nr. de elevi în clasă:


Nr. de elevi testaţi:

Aprecierea cu calificative:
Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Nr. elevi

Concluzii:

Greșeli frecvente:

Măsuri ameliorative: