Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: Clasa: I
Disciplina: Limba şi literatura română
Tema: Sunetul şi grupul de litere Ci
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 2 ore
Obiective lectiei:
 să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral;
 să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate;
 să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt,
sunetele dintr-o silabă;
 să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date;
 să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi.
Obiective operaţionale:
O1 să pronunţe şi să scrie corect cuvinte care conţin sunetul şi grupul de litere
„ci”;
O2 să identifice poziţia sunetului într-un cuvânt;
O3 să manifeste interes pentru regulile de comportament care se impun într-un
cinema şi să le
respecte;
O4 să sesizeze şi să utilizeze într-o propoziţie dată litera mare (de mână sau de
tipar) şi semnele
de punctuaţie învăţate;
O5 să citească în ritm propriu textul scris la flipchart;
O6 să copieze corect, lizibil şi îngrijit titlul şi primul aliniat, ţinând seama de
aranjarea în
pagină;
O7 să ordoneze cuvintele date într-o propoziţie;
Resurse:
a. procedurale: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul,
b. umane: elevii clasei I
c. materiale: alfabetar, fişe, proiector, ecran,calculator, flipchart, bilete, lipici,
desen animat „Bobiţă şi Buburuză: Omul de zăpadă”, imagini cu
cinematografe, text suport
Bibliografie: Curriculum pentru clasa I
Îndrumător pentru folosirea abecedarului ANA- Marcela Peneş
www.youtube.ro- desene animate
Propunător: prof. înv. primar, Anamaria Barbul
Momentele lecţiei Desfăşurarea activităţii Strategia didactică Evaluare
formativă
1.Moment organizatoric -elevii se pregătesc de oră;
-voi pregăti materialul necesar.
2.Verificarea cunoştinţelor -verific tema de casă calitativ şi cantitativ;
-în timp ce verific tema elevii îşi încălzesc
muşchii mici ai mâinilor: “Ne jucăm, ne -joc de mişcare;
jucăm cu degetul mare...”
-vor scrie la alfabetar şi în caiete cîteva
cuvinte;
-vor completa o fişă (anexa 1) individual, -muncă -ev. se realizea-
-vom citi cuvintele obţinute; independentă; ză frontal;
3.Captarea atenţiei -o voi face oprindu-mă la cuvântul “cinema”,
citit de pe fişa completată anterior;
-voi provoca o discuţie despre cinematograf -conversaţia; -aprecieri orale
(ce este un cinematograf, ce se întâmplă la privind
cinema, cine a fost la cinema?, etc) corectitudinea
-încercăm să improvizăm un cinema în sala -problematizarea; răspunsurilor
de clasă, numim obiecte de care avem nevoie: date (atât din
ecran, proiector, scaune, perdele în punct de vedere
geamuri,etc; ştiinţific cât şi al
-le prezint imagini cu câteva cinematografe şi -explicaţia; exprimării);
reguli care trebuie respectate la cinematograf:
cumpărăm bilet, intrăm organizat în sală, ne
căutăm locurile în linişte, în timpul rulării
filmului păstrăm liniştea, nu-i deranjăm pe
cei din jurul nostru, la final ieşim organizat
din sală;
-le împart biletele şi citesc informaţiile care
se află pe ele;(citire funcţională)
-vom viziona filmul “Bobiţă şi Buburuză:
Omul de zăpadă”;
-după vizionare discutăm pe marginea -conversaţia;
filmului: personaje, întâmplări, morala -analiza;
“Greşeala recunoscută e pe jumătate iertată.”;
-analizăm propoziţia “Cine sunt actorii?”prin
metoda fonetică, analitico-sintetică; -analiza;
4.Anunţarea temei -prezint grupul de litere Ci de la alfabetar;
-scriem la alfabetar propoziţia analizată; -aprecieri orale;
-amintim importanţa literelor mari;
5.Desfăşurarea lecţiei -elevii scriu în caietele tip un rând de Ci; -exerciţiul;
-pregătesc un text la fipchart pentru a fi citit
de către elevi:
La cinema
E ora 8. Sunt la cinema. Mă uit atent la
ecran. Totul este interesant.
Cine au venit la săniuş? Au venit un melc
şi amica lui.
-vor descifra în gând pentru câteva minute, -aprecieri orale
apoi vor citi în lanţ, în întregime, secvenţial asupra citirii
după ceninţă; textului;
-elevii vor lipi în caiete biletul şi sub bilet vor
copia titlul textului şi primul aliniat;
-insist asupra aranjării în pagină şi a poziţiei
corecte la scris;
6.Feed-back -voi distribui o fişă în care elevii vor avea de -muncă
ordonat cuvinte pentru a obţine o propoziţie; independentă;
(anexa 2)
-verificăm frontal fişa;
-explic ce temă de casă vor avea pentru ora
viitoare;
-fac aprecieri colective şi individuale asupra
modului în care au participat la lecţie.
Anexa 1

Completaţi cuvintele cu grupul de litere ci:

ma__nă sa__

Lu__ca nu__

__reşe

__nema

Anexa 2

Ordonaţi cuvintele în propoziţii:

noi? Cine la vine