Sunteți pe pagina 1din 10

DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA:
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: AVAP
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Linia ca element activ de construcţie a spaţiului plastic
TEMA PLASTICĂ: Expresivitatea liniei
SUBIECTUL: „Pomi desfrunziti”
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECŢIEI: formarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza elemente de limbaj plastic în vederea realizării unei
compoziţii cu o temă dată;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE
O1 : - să recunoască diferite tipuri si expresivitati ale liniei, pe baza planselor demostrative si a reproducerilor
dupa operele de arta;
O2 : - să diferenţieze liniile în funcţie de criteriile date (grosimea, poziţia spaţială, forma)
O3 : - sa foloseasca linia ca element de limbaj pentru a reda copacul desfrunzit, pe baza explicatiilor primite;
O4 : - sa moduleze linia in ductul ei prin grosime si culoare, pentru a obtine expresivitati plastice;
O5 : - să organizeze suprafaţa de lucru într-o compoziţie plastică, unitară şi echilibrată;
O6: - să evalueze şi să autoevalueze lucrările pe baza criteriilor de evaluare;
AFECTIVE :
O7 - să participe activ la lecţie, răspunzând tuturor solicitărilor ;
O8: - să manifeste spirit critic şi autocritic în evaluarea produselor activităţii;

CRITERII DE EVALUARE:
 Realizarea temei plastice şi a subiectului;
 Diversitatea elementelor de limbaj;
 Organizarea expresivă şi echilibrată a suprafeţei de lucru;
 Creativitatea, originalitatea lucrărilor;
 Finalizarea lucrării.

OB.PSIHOMOTORII :
O9 - să mânuiască corect ustensilele de lucru;
O10- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul lucrului şi pe tot parcursul orei;

1. RESURSE PROCEDURALE :

a)Metode şi procedee : conversaţia, dialogul dirijat, observaţia, explicaţia, demonstraţia, auditia muzicala,
exerciţiul, munca independentă, exerciţiul-joc, brainstorming, turul galeriei.

b)Forme de organizare : individual, frontal, pe grupe.

2. RESURSE MATERIALE: planşe model, laptop, videoproiector, prezentare Power Point – expresivitatea linei,
foi de desen, acuarele, pensule, pahare cu apă, culori, carioci, markere.

3. FORME ŞI TEHNICI DE EVALURE : observarea sistematică, probă practică,


autoevaluare, evaluarea reciproca, aprecierea verbala, chestionarea orala.

BIBLIOGRAFIE :

Botezatu, Elisabeta; Stan, Lucian; Stan, Ileana- Educaţie plastică - Ghid metodic, clasele I-IV , E. Aramis, Bucureşti, 2003.
***Curriculum Naţional
Dascălu, A. (1997) - ,,Educaţia plastică în ciclul primar”, Editura Polirom, Iaşi
Ilioaia, Maria , (1998) - ,,Metodica predării desenului”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
M.E.C.(2004) – „Programa şcolară pentru clasa a III-a – Educație plastică”, Editura „Didactica Press” S.R.L., Bucureşti
Rotaru, M., Dumbravă, M. (1996) – ,,Educația plastică în ciclul primar- sugestii metodologice pentru învățători”,
Editura ,,Gheorghe Cârțu Alexandru”, Craiova
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Secvenţele Ob Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii . Metode şi Material Forme de Evaluare
Op Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor procedee didactic organizare
.
1. Moment Stabileşte ordinea şi Se pregătesc pentru ora
organizatoric pregăteşte materialele necesare de educatie plastica. conversaţia frontal
1' pentru lecţie .
2. observarea
Captarea Cer elevilor să completeze oral Elevii formuleaza exercitiul individual sistematică
atenţiei propoziţiile: raspunsuri. frontal a
3 Dacă aş fi un anotimp, aş comporta-
fi ......... pentru că ........ . mentului
Daca as fi un pom, as fi...... elevilor
pentru ca........ .
Discutie despre cum sunt
copacii in anotimpul toamna,
iarna, ce se intampla cu ei cand
vine primavara si apoi vara.

3. Anunţarea Astăzi, la ora de educaţie


temei şi a plastică vom vorbi despre: Ascultă observaţia
obiectivelor Expresivitatea liniei şi vom frontal
1' realiza o compoziţie intitulată
Pomi desfrunziti folosind ca
element de limbaj plastic în
special linia. Acest element de
limbaj plastic alături de culoare
vă va ajuta să construiti
subiectul propus.
4. Voi cere elevilor sa incerce sa
Dirijarea defineasca notiunea de “linie”. Ascultă cu atenţie Descrierea
activităţii O1 (linia este dara lasata de o precizările făcute, luând
10' pensula in miscare sau alt parte la discuţii. frontal
instrument pe orice suprafata;
sau o multime de puncte
formeaza o linie,etc.)
O2 De asemenea, se stabileşte
faptul că liniile se pot obţine Frontal
prin: Ascultă cu atenţie individual
1) trasarea cu un precizările făcute, luând Demonstratia Tabla observarea
instrument care lasă parte la discuţii. Creion sistematică
urme ( creion, penson, Carioca a
carioca etc.); Penson comporta-
2) zgârierea cu un Bucati de mentului
O3 instrument a unor lemn, lut, elevilor
bucăţi de lemn, lut, piatra
piatră etc
3) aplicarea unor fire sau plansa
fâşii foarte înguste
dintr-un material textil
sau de altă natur frontal şi
Voi cere elevilor sa spuna tot Respectă ordinea Brainstorming Tabla individual
O4 ce le vine in minte privitor la activităţilor pentru buna Fisa
cuvantul linie. desfaşurarea, luând parte la
Se va completa un ciorchine. discuţii.
Se clasifica tipurile de linie.
Se poarta discutii pe baza Copacul
O5 materialului didactic (copacul desfrunzit
desfrunzit, plansa-model, Conversatia Plansa
imagini pe videoproiector, dirijata model
album de arta). PPS aprecieri
Ii vor ruga să recunoască şi să Plansa frontal şi verbale
numească liniile utilizate in Ascultă cu atenţie model individual
materialul prezentat. ( liniii precizările făcute, luând Videopro
subţiri, groase, orizontale, parte la discuţii. Iector
verticale, linii curbe, linii frânte Album
etc.) arta
Voi sublinia faptul că ajutati
de linii vor putea desena foarte
multe lucruri ( case, blocuri,
copaci, ploaia poate fi
reprezentată cu fel de fel de
linii etc.)
Ii rog pe elevi să redea un
copac cu ajutorul liniilor.
(groase, subtiri, frante, curbe,
verticale, oblice).
Liniile folosite vor sugera o
anumita ipostaza a copacului
desfrunzit: batut de vant,
linistit. Tabla
Paralel cu explicaţia şi Planse
Demonstrarea descrierea copacului voi face Respectă ordinea
tehnicii de demonstraţia la tablă şi voi activităţilor pentru buna demonstratia
Lucru prezenta planşe in care pomii desfaşurare a orei.
5 sunt in diverse ipostaze. observarea
Sunt specificate etapele de sistematică
realizare a lucrării şi explicaţia frontal şi a
demonstrez modalitatea de Repetă tehnicile de lucru şi individual comporta-
lucru: etapele de realizare. mentului
- relizarea unor elevilor
compoziţii în care linia
să fie elementul
principal de limbaj
plastic folosit în lucrare;
- lucrarea trebuie să
sugereze mişcarea,
dinamismul, cu ajutorul
liniei.
Se realizezază încălzirea Respectă ordinea
muşchilor mâinilor, folosind o activităţilor pentru buna
scurtă poezie: desfaşurareaexecutand Jocul didactic individual
Plouă uşor. Să auzim! miscarile solicitate. PPS
Cu vârf de degete banca
lovim.
Plouă mai tare. Ploaia observaţia
tot vine.
Lovim cu degetele bine,
bine.
Loveşte grindina în
trotuare.
Să ciocănim şi noi mai
tare!
Tună departe, tună
acum,
Batem cu pumnii: bum,
bum, bum.
Vreme frumoasă s-a
făcut, frontal şi
Un curcubeu a apărut, individual
Noi braţele uşor rotim observarea
Şi norii îi gonim! sistematică
Elevii sunt asezati pe grupe. Realizează lucrarea, ţinând a
Fiecare grupa va realiza cate o seama de indicaţiile activitatea acuarele, comporta-
tema; primite. practică pahar cu grupe mentului
Copacul primavara apă, elevilor
Copacul toamna pensule,
Copacul iarna exerciţiul foe de
Copacul tanar desen
Obţinerea Copacul batran
performanţei Copacul fantastic
(15 min.) Sunt atenţionaţi elevii asupra
modului îngrijit de lucru,
asupra poziţiei corecte a
corpului în bancă.
Se urează elevilor „Spor la
lucru!”. În timpul lucrului, se
utilizează fond muzical şi Urmaresc explicatiile.
individual se acordă ajutorul
necesar.
Îi voi îndruma pe copii în Fond
timpul executării temei şi voi muzical
trece pe la fiecare, stimulându- activitatea
le copiilor încrederea în forţele practică
proprii şi încurajându-i.
Reiau explicaţiile dacă nu
au fost înţelese şi îi voi ajuta pe
copiii care întâmpină
dificultăţi.
5. O4 Ce elemente de limbaj plastic individual aprecieri
Realizarea am utilizat? Răspund la întrebări. verbale
feed-back-ului Ce rol au avut acestea în activitatea
3' exerciţiul nostru plastic? pratică
Se va propune un joc: „Ne
jucăm cu lumânarea”, care are
ca scop formarea deprinderii de
a obţine linii folosind
lumânarea.
Elevii care au terminat
lucrarea vor realiza un desen cu Respectă tehnicile de
ajutorul lumânării (un copac, o lucru.
floare, un fruct). Peste acest
desen se aştern culori. Pe
conturul desenat cu lumânarea
nu se prinde culoarea şi astfel
desenul apare alb.
Aprecierea şi Se realizeaza o expozitie cu Ascultă cu atenţie turul galeriei lucrările Individual Analiza
lucrarile elevilor. precizările făcute, luând observaţia realizate Frontal lucrarilor
evaluarea
Joc de rol: La galeria de arta parte la discuţii. Conversaţia de către
lucrǎrilor Elevii vor canta cantecul Analiza lucrarilor colegilor. autoevaluarea elevi
„Copacelul”
5
Se va realiza un tur al galeriei
şi se vor discuta lucrările în
funcție de:
-respectarea paşilor în
realizarea lucrării ;
- calitatea execuţiei, aspectul
îngrijit şi estetic al lucrării ;
-originalitatea îmbinării liniilor
şi culorilor alese;
Fiecare elev se va autoevalua.
Se compară calificativul lui cu
cel dat de colegi, apoi cu cel
dat de învățător.
6. Se precizează tema: de conversatia Observa
Încheierea continuat lucrările ( cele frontal rea
lecţiei neterminate ). sistematica
Jocul „Multumesc!”
2' Se fac aprecieri generale cu
privire la participarea elevilor
la lecţii şi se recomandă
utilizarea cunoştinţelor
dobândite şi de la alte
discipline.
-curăţenie pe bănci;
- reorganizarea spaţiului de
lucru.

LINIA - ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC


CLASIFICARE
ÎN FUNCŢIE DE GROSIME ÎN FUNCŢIE DE POZIŢIE

ÎN FUNCŢIE DE FORMĂ ÎN FUNCŢIE DE LUNGIME