Sunteți pe pagina 1din 6

Data : 18.02.

2016
Şcoala Gimnazială Nr.3, Giurgiu
Clasa : a II-a A
Prof. înv. primar : Căimăcanu Marinela-Mădălina-Luminița
Aria curriculară : Tehnologii
Disciplina: Abilităţi practice
Unitatea de învăţare : ,,Lucrări cu materiale sintetice” - hârtia
Subiectul lecţiei : Pădurea
Tipul lecţiei: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi

Competenșe generale:
 formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza o lucrare prin decupare, lipire,
asamblare ;
 cunoaşterea tehnicilor folosite în cadrul disciplinei;
 dezvoltarea gustului estetic, a imaginaţiei şi a creativităţii.

Competențe specifice:
 1.2.-să aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi
ustensile adecvate;
 2.2-să îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple şi /
sau complexe;

Competențe derivate :
O1 – să enumere cel puțin trei animale sălbatice;
O2- să identifice cel puţin două din materialele puse la dispoziţie pe baza
analizei mapelor cu materialele necesare;
O3- să exerseze tehnica de lucru ( perforare, lipire, asamblare ) pentru realizarea
modelului;
O4 – să respecte ordinea etapelor de lucru;
O5 – să evalueze lucrările pe baza a cel puţin unuia dintre criteriile de evaluare
prezentate.
Strategia didactică:

- metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, analiza,


exerciţiul, munca independentă, Turul galeriei .
- mijloace didactice : carton colorat, hârtie creponată, perforatoare cu model, lipici,

Forme de organizare: frontal, individual,pe grupe

Durata : 45’

Bibliografie:
Lucian Stan, Ileana Stan, Gabriela Dorobanţu şi Ecaterina Ghiţă- „ Ghid
metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-
învăţare - evaluare a abilităţilor practice la clasele I - IV”, Ed. Aramis .
Strategia didactică
Nr. Secvenţele Ob.
Conţinuturi instructive - educative Metode şi Forme de
crt. lecţiei op. Mijloace Evaluare
procedee organizare

Se pregătesc cele necesare Conversaţia Joc de Activitate Observarea


1. Moment desfăşurării orei de abilităţi practice relaxare frontală, sistematică
şi se creează o atmosferă destinsă, individua
organizatoric plăcută pentru activitatea ce se va lă
desfăşura.
Se realizează un scurt joc de relaxare:
,,Mâinile pe bancă să le aşezăm
Şi privind în sus să le ridicăm.
Bate toba:bum,bum,bum,
Spatele e drept acum.
Să ieşim din bancă
Fără să facem ,,poc!”.
Tot aşa, în linişte,
Să trecem la loc. ”
Elevii sunt impărțiți pe trei
grupe:GRUPA FLORILOR,GRUPA
ALBINUȚELOR,GRUPA
FLUTURAȘILOR.

O1 Intonăm cântecul ,,În pădurea cu


2. Captarea alune” .
Activitate
atenţiei Se va realiza un scurt dialog conversaţia frontală
despre pădure pe baza
observaţiilor făcute şi a
cunoştinţelor însuşite la disciplina
Explorarea mediului. Cum mai este
numită pădurea ?(plămâmul verde al
planetei)
Ce plante cresc în pădure ?
(fragi,zmeură,mure,ciuperci,iarbă,
mușchi,ferigi)
Ce animale trăiesc în pădure ?
(vulpea,ursul,iepurele,veverița,cerbul
,ariciul,mistrețul,șerpi,șopârle,privi-
ghetoarea,cucul).
Ce fel de animale sunt acestea ?
(animale sălbatice)

Anunţarea Astăzi vom realiza împreună conversaţia activitate


3. temei şi a un colaj intitulat “Pădurea ”.Pentru a frontală
obiectivelor realiza lucrări frumoase trebuie să
decupați formele imaginilor primite,
să colorați aceste forme și apoi să le
lipiți pentru a realiza peisajul dorit.
Demonstrarea a)Repetarea tehnicilor de lucru conversaţia activitate
tehnicii de învăţate frontală
4. Se poartă discuţii referitoare la
lucru
lucrările realizate în orele trecute, la
materialele şi tehnicile de lucru
utilizate.

b)Prezentarea materialului de lucru


şi intuirea acestuia carton
Se intuiesc materialele de pe observaţia colorat,
O2 băncile elevilor ( hârtie colorată, perforatoa
foarfecă, lipici,creioane re cu
colorate,carioci ) model,
Voi arăta elevilor planşa pregătită ca lipici,
model.

c)Explicarea şi demonstrarea
modului de lucru explicaţia planşă
O3 Explic, pe lucrare, etapele de lucru:
model activitate
- decupare ; demonstraţia frontală şi
- colorarea imaginilor; individua-
-asamblarea imaginilor și lipirea lor; lă
- înfrumuseţarea lucrării .

5. Executarea O3 Executarea lucrării de către elevi exerciţiul carton munca observarea


Cer elevilor să folosească materialele colorat, indepen sistematică
lucrării
pregătite pentru a obține imagini de perforatoa dentă
diferite mărimi şi forme. Urmăresc re cu
O4 executarea lucrării: model,
- ajut elevii neîndemânatici; lipici,
- dau indicaţii individuale ;
- fac observaţii
Activitatea de realizare a lucrărilor se
va desfăşura pe fond muzical:
cântece pentru copii şi din folclorul
copiilor.

- încetarea lucrului; conversaţia frontală


Evaluarea - reformularea obiectivelor;
6. lucrărilor O5 - organizarea expoziţiei şi analiza analiza
lucrărilor;
Se vor analiza lucrările urmărind Turul galeriei individual
criteriile de evaluare.

Criterii de evaluare
1. Respectarea tehnicii de lucru şi a
temei
2. Asamblarea corectă a elementelor
3. Acurateţea lucrării
4. Aspectul estetic
5 Creativitatea în realizarea lucrărilor

S-ar putea să vă placă și