Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Data: 20 ianuarie 2021

Clasa: a IV-a

Propunător: student Chihaia Iuliana

Profesor îndrumător: prof. înv. Primar Guraliuc Marinela

Aria curriculară: Limbă și Comunicare

Obiectul: Limba și Literatura Română

Tipul lecției: predare-învățare

Tema lecției: Textul informativ

Scopul: însușirea cunoștințelor cu privire la caracteristicile textului informativ

Competențe specifice

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil

2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de
grup

3.4 Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte importante
ale acestuia.

4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative şi
funcţionale

Obiective cognitive

O1. să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut;

O2. Să identifice mesajul unui text în care se relatează întamplari, fenomene din universul
cunoscut

O3. Să recunoască textile informative după caracteristicile acestora.

O4. Să diferențieze textile informative de cele narative.


Obiective afectiv-atitudinale

O1. să dovedească interes pentru lecţie, concretizat în participarea cât mai activă;

O2. să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul colectivului;

O3. să fie capabili de evaluare şi autoevaluare obiectivă, prin dezvoltare personală continuă;

Strategia didactică

Resurse procedurale: lectura explicativă, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia,


exerciţiul, munca independentă și în echipă, povestirea, dialogul dirijat, observarea
independentă.

Resurse materiale: texte-suport, fișă de lucru, videoproiector, laptop, instrumente de scris.

Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe.

Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri


verbale, evaluare continuă.

Resurse temporale: 40 de minute

Resurse umane: 20 elevi

Bibliografie:
 Metodica predării limbii române în clasele primare, Vasile Molan Editura Miniped,
Bucureşti, 201
Demersul didactic

Strategii didactice Evaluare


Nr. Secvenţele
Conţinuturile învăţării Metode Forme de
Crt. lecţiei Mijloace didactice
didactice organizare
1. Moment - se asigură condițiile optime și Conversaţia Frontal Manual, caiete,
organizatoric materialele necesare pentru buna instrumente de scris ,
desfășurare a lecției; aplicația Google Meet,
- se verifică calitatea conexiunii și se internet.
creează condițiile necesare
desfășurării activității în aplicația
Google Meet.
2. Reactualizarea Verificarea temei de acasă se face calitativ Conversația Frontal Manual, caietul de Capacitatea
cunoştinţelor şi cantitativ. teme de formulare
dobândite anterior corectă
3. Captarea atenţiei Captarea atenției se realizează prin Conversația Frontal Capacitatea
intermediul unei discuții care pornește de la de formulare
întrebările: și exprimare
orală corectă
o Vă place să vă uitați la știri? Dar la
emisiuni despre animale, plante sau
univers?
o Vă place să citiți ziare sau reviste?
o Cu ce vă ajută utilizarea acestor
instrumente?
4. Anunţarea temei şi Elevii vor fi anunțați că vor învăța despre Conversația Frontal Manual, caiet,
a obiectivelor Textul informativ instrument de scris,
aplicația Jamboard.
Se va scrie titlul pe tabla Jamboard, iar
elevii vor scrie în caiete.
5. Dirijarea învățării Le explic copiilor: Laptop, caiet, Capacitatea
de exprimare
Pe lângă textul literar, pe care deja îl Conversația Individual instrument de scris
orală;
cunoaștem, există și un altfel de text, cel
informativ. Capacitatea
Explicația de înțelegere
Textul nonliterar este un text informativ
și scriere
care transmite cititorilor idei, oferă
după dictare;
informaţii în legatură cu diverse situaţii,
fenomene, obiecte, locuri, viețuitoare. Capacitatea
Scopul acestuia este de a informa, de a formulare
convinge sau de a amuza. corectă din
punct de
Principala deosebire dintre cele doua tipuri
vedere
de texte este că textul nonliterar prezintă
gramatical
aspecte din realitate, reale, iar textul literar
prezintă acţiuni imaginare.
Textele nonliterare sau informative
cunoscute sunt: afişul, reclama, articolul,
reţeta de bucătărie etc. Pe grupe
Se observă în manual textele care fac parte
din această categorie. (pag. 75)
După scrierea informațiilor în caiete, se dă
fișa de lucru (share screen) (anexă). Elevii
citesc pe rând câte un fragment din texte.
Evidențiez diferența dintre textul narativ și
cel informativ și se rezolvă exercițiile.

6. Obținerea Se prezintă elevilor filmulețul din manualul Conversația frontal Manual digital, Capacitatea
performanței digital de la pagina 78. Acesta reamintește laptop/telefon, caiet, formulare
Explicația
elevilor ce este textul informativ. instrument de scris corectă din
punct de
vedere
gramatical
7. Realizarea feed- Ofer tuturor participanților câte o diplomă Conversația Frontal laptop/telefon
back-ului virtuală (anexă)

8. Încheierea Se fac aprecieri individuale şi colective Conversația Frontal Laptop/telefon Capacitatea


activității asupra modului de desfăşurare a lecţiei. de implicare
în procesul de
învățare
Anexe

TEXT NARATIV

UN URS PE NUME PADDINGTON


după Michael Bond

Domnul și doamna Brown l-au întâlnit pe


ursulețul Paddington pe un peron de gară. De
acolo i s-a și tras numele neobișnuit, pentru că
gara se numea Paddington.

Părea un urs foarte neobișnuit. Avea o


culoare maro murdar și purta o pălărie deosebit
de ciudată, de sub care priveau niște ochi
rotunzi.

Stătea pe o valiză și îi atârna de gât o


etichetă pe care scria ”Vă rog să aveți grijă de
acest ursuleț. Vă mulțumesc.”.

Soții Brown îi studiau atent. Văzând că se


așteaptă ceva de la el, ursulețul se ridică și își
scoase politicos pălăria.

- Bună ziua, zise el, nu foarte tare, dar clar.


- Ăăă... bună ziua, răspunse domnul Brown.
- Vă pot ajuta cu ceva?
- Păi...nu. De fapt ne întrebam dacă nu te-am putea ajuta noi.
- Ești foarte mic, spuse doamna Brown.
- Sunt o specie de urs foarte rară și îmi place marmelada de portocale,
răspunse el cu importanță. Vin din Peru unde am locuit cu mătușa mea care s-a dus
la un azil pentru urși pensionari.
TEXT NONLITERAR/INFORMATIV

PERU
America de Sud

Peru (spaniolă Perú) este o țară situată în


vestul Americii de Sud. 

Peru a fost de-a lungul leagănul


Imperiului Inca. Imperiul Inca a reușit să
devină cel mai mare imperiu al Americii înainte
de europeni.

“Sunt mai peruan decât cartoful”. Într-adevăr, e greu să găsești ceva


mai peruan decât cartoful: unul dintre primele lucruri aduse pe continentul
european a fost cartoful din Peru unde astăzi sunt peste 3.000 de varietăți de
cartofi.

Lacul Titicaca, este cel mai mare lac din America de Sud și cel mai înalt
lac navigabil din lume, cu o altitudine de 3.800 de metri.

TEXT NONLITERAR/INFORMATIV

URSUL
Ursul este cel mai mare carnivor
de uscat; este un animal mare, cu corp
greoi, masiv și îndesat, cap rotund cu
bot alungit și picioare scurte și groase
terminate în gheare puternice;

Există nouă specii de urs,


majoritatea trăind în pădurile din
Europa, Asia și cele două Americi
(excepție face ursul polar): ursul brun,
ursul negru american, ursul tibetan,
ursul negru cu ochelari, ursul soare,
ursul leneș, ursul peșterilor, ursul
panda și ursul polar;

Șapte din cele nouă specii de urs


sunt amenințate de dispariție datorită
vânătorii excesive și a defrișărilor
masive; singurele specii cu risc redus
de dispariție sunt ursul polar și ursul
brun american, datorită numeroaselor eforturi de protecție depuse.

Există multe teorii cu privire la hibernarea urșilor; mulți oameni de știință


afirmă că este impropriu spus “hibernare” deoarece temperatura corpului urșilor
rămâne constantă pe perioada iernii și nu scade considerabil, cum se întâmplă în
cazul animalelor care hibernează cu adevărat.

APLICATII
1. Transcrie din textul narativ fragmentul care descrie ursul.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________

2. Ți-ar plăcea să îl ai pe Paddington prieten? Găsește argumente


pentru ambele răspunsuri.

DA__________________________ NU__________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________

3. Formulați, în grupul din care faceți parte, enunțuri despre ursulețul


din poveste în care să se regăsească ortogramele: într-o, într-un,
dintr-o, dintr-un, printr-o, printr-un. Scrieți-le pe fișa colorată!
4. Povestiți textul ”Un urs pe nume Paddington” urmărind ideile
principale:
a) Cine l-a găsit pe ursuleț și unde?
b) Cum este prezentat Paddington?
c) Ce au discutat soții Brown cu ursul găsit?

Lucrați în grup cu colegii! Decideți cine scrie, folosiți un ton al vocii


care să nu deranjeze alte grupe, contribuiți cu toții la povestire!

SUCCES!