Sunteți pe pagina 1din 1

TEME LICENŢĂ 2017

Lector dr. Otilia Ignătescu

1. Autori de literatură pentru copii (Silvia Kerim, Nina Cassian, Vladimir Colin, Călin
Gruia, Gellu Naum, Constanţa Buzea, Passionaria Stoicescu, Petre Crăciun, Grete
Tartler): modalităţi de valorificare didactică a textelor epice, lirice sau dramatice
(învăţământ preşcolar şi învăţământ primar)
2. Spaţii imaginare în basmul popular / cult: creativitate, imaginaţie, formare
3. Scrieri alegorice în literatura pentru copii
4. Spaţii imaginare în legenda populară/cultă: cunoaştere, imaginaţie, expresivitate
5. Trasee ale devenirii şi formării: călătorii iniţiatice în literatura pentru copii
6. Lectura cărţilor ilustrate: aspecte literare şi metodice
7. Aventuri şi aventurieri în literatura română / universală
8. Literatura S.F.
9. Moduri de lectură a textelor literare în şcoala primară
10. Limbă şi comunicare în clasele primare: clase morfologice
11. Limbă şi comunicare în clasele primare: elemente de sintaxă
12. Modalităţi de abordare a textelor narative în clasele primare
13. Modalităţi de abordare a textelor lirice în clasele primare
14. Modalităţi de abordare a textelor non-literare în clasele primare