Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele : ...................................................................................... Data : ................................

Test de evaluare la fizică: Unitatea de învățare: Mărimi fizice (CES)

1. Stabiliți prin săgeți corespondența dintre mărimile fizice și unitățile de măsură corespunzătoare 0,8 p

secunda arie
metru patrat lungime
metru volum
metru cub durată

2.
Se dau corpurile: inel, carte, aerul din balon, apa din pahar, uleiul din cană, stilou, banca. 0,7 p
Completați tabelul de mai jos, notând fiecare corp în coloana corespunzătoare.
Corpuri solide Corpuri lichide Corpuri gazoase

3. Ordonați crescător următoarele durate : 10 minute ; 10 ore ; 10 secunde ; 10 săptămâni ; 10 zile. 0,5 p

4. Încercuiește litera (a, b sau c) care indică varianta corectă. 0,5 p


Rigla, cântarul, termometrul, ceasul sunt:
a. mărimi fizice
b. instrumente de măsură
c. unități de măsură

5. Încercuiește litera (a, b sau c) care indică varianta corectă. 0,5 p


Metrul cub, săptămâna, tona, hectarul sunt:
a. mărimi fizice
b. instrumente de măsură
c. unități de măsură

6. Ina găseşte un cilindru gradat în dl, aşa cum este cel din figura alăturată și introduce în el apă. 1p
a) Ce volum de apă (V1) conţine cilindrul gradat?
b) După citirea şi notarea volumului (V1), Ina introduce în cilindru un corp solid având
volumul V2 şi citeşte noul volum V3 (apă + corp solid) = 16 dl. Ce volum V2 are
corpul solid introdus în cilindru?