Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala Gimnaziala Ion Gh. Plesa Almaj Jud.

Dolj Proiect didactic Data :21 nov 2012 Clasa :a VI a Obiectul:fizica Subiectul : Miscarea rectilinie si uniforma Tipul lectiei: lectie de fixare si consolidare de cunostinte Competente specifice :Diferentierea intre viteza momentana si viteza medie Cunoasterea formulei pentru calcularea vitezei si aplicarea ei in rezolvarea problemelor Cunoaterea unitatilor de masura pentru viteza si a legaturii dintre acestea Diferentierea dintre miscarea uniforma si variata Aplicarea legii miscarii rectilinie si uniforme in rezolvarea problemelor Metode folosite :Conversatia Explicatia Problematizarea Mijloace didactice :manualul Culegere de probleme tabla Lectie Ael Scenariul lectiei Momentul lectiei Activitatile profesorului Activitatile elevului 1.Organizarea clasei pentru lectie Notarea absentelor Elevii raspund la intrebarile puse de profesor 2.Verificarea cunostintelor anterioare Profesorul verifica urmatoarele notiuni si exemplifica atunci cand este cazul Sistem de referinta Un corp se afla in repaus fata de un SR daca Repaus nu-si schimba pozitia fata de acesta. Miscare Un corp se afla in miscare fata de un SR daca

Deplasare Folosind o masinuta , elevii vor determina distant parcursa de aceasta in miscarea rectilinie si uniforma , vor determina si durata miscarii iar apoi ii vor determina viteza. ( Unitatea de masura pentru lungime in S.I. este metrul )

isi schimba pozitia fata de acesta.

( Miscarea si repausul sunt relative ) Durata miscarii ( Unitatea de masura pentru durata in S.I.este secunda ) Curba descrisa de un mobil in miscarea sa se numeste traiectorie.

Traiectorie

Tipuri de traiectorii ( Diverse traiectorii )

Miscarea rectilinie si unifotma este miscarea in linie dreapta cu viteza constanta Miscare rectilinie si uniforma

Legea miscarii uniforme( d = v t )

3.Aplicarea notiunilor acumulate anterior in rezolvarea problemelor

Pentru a calcula distanta parcursa in miscarea rectilinie si uniforma se rezolva urmatoarea problema. Ce distanta parcurge un mobil ce se misca rectiliniu si uniform cu v=1,5 m/s, timp de 15 min ? Mod de lucru : Se transforma timpul in secunde Se scrie expresia matematica a legii miscarii rectilinie si uniforme

1 min= 60 s 15 min =15 60s= 900 s d=v t d=1,5 m/s 900 s

d=1350 m

1,2 Km= 1200 m 20 min= 1200 s V= d/ t V=1200m /1200s V= 1m/s

Se calculeaza distanta parcursa

10Km/h=10000m/3600s=100m/36s=25m/9s= 2,7m/s Un pieton strabate o distanta de 1,2 Km in 20 min. sa se calculeze viteza medie a pietonului. Mod de lucru : Se transforma distanta in m si timpul in secunde Se scrie formula vitezei medii si se calculeaza viteza medie a pietonului. Viteza de deplasare a unui mobil este 10 Km/ h. Transformati aceasta viteza in m/s si determinati distanta parcursa in t=20 s ?

d=v

t 20 s=55,5 m/s

d=25/9 m/s

4.Tema pentru acasa : problema 4 pag. 47 ( manualul Ed radical ) Profesor Rosulescu Mariana