Sunteți pe pagina 1din 19

ARN

ARN
• ARN este un acid nucleic
care se gaseste in toate
celulele vegetale si
animale, avand un rol
deosebit de important in
procesele biologice,
utilizand informatia
ereditara purtata de catre
acidul dezoxiribonucleic
(AND) pentru a sintetiza
proteinele.
Sinteza de proteine
• Proces care consta in polimerizarea aminoacizilor, in
celule sau in vitro. Intr-o celula pot exista circa 10000
proteine care au rol esential in functionarea si
reproducerea celulei si organismului. Biosinteza
proteinelor se desfasoara in urmatoarele momente. In
primul moment are loc transcriptia, care consta in
sinteza ARNm (mesager) de catre una dintre catenele
de ADN dintr-o gena. Acest ARNm are o structura
complementara catenei de ADN matrice, reprezentand o
“imagine in oglinda” a acestuia, o transcriere mecanica a
codonilor catenei de ADN, respectiv a mesajului genetic,
cu simboluri complementare. In al doilea moment are
loc translatia care consta in migrarea ARNm in
citoplasma si asocierea ARNm cu ribozomii activi in
sinteza proteica. Catena de ARNm se fixeaza simultan
prin absorbtie pe mai multi ribozomi la distanta intre ei de
300-350A, formand poliribozomi.
Sinteza de proteine
• In al treilea moment are loc activarea aminoacizilor, care
consta in reactia unui aminoacid cu adenozin-trifosfat (ATP)
catalizata de aminoacil-ARN sinteza, si formarea de
aminoacil-adenilat (aminoacil AMP), care se ataseaza de o
molecula de ARNt (de transfer), determinand aparitia unui
complex aminoacil-ARNt. Acest complex este transportat in
locul lui propriu in lantul proteic, determinat de ARNm din
polizomi. Pe catena ARNm din polizom, se vor amplasa, la
nivelul fiecarui ribozom, numai acele complexe aminoacil-
ARNt care, pe bucla centrala, reprezentand anticodonul,
poseda o secventa de trei ribonucleotizi complementara
codonilor ARNm din complexul polizomului. In acest fel
aminoacizii sunt legati enzimatic intr-o ordine impusa de
ADN care a matritat ARNm si care joaca un rol direct in
biosinteza proteinelor.
Sinteza de proteine
• In al patrulea moment are loc translatia, polimerizarea
sau asamblarea aminoacizilor. Legatura se realizeaza
intre gruparea COOH a primului aminoacil care
reprezinta punctul activ al biosintezei progresive, cu
gruparea NH2, a celui de al doilea aminoacil, in prezenta
enzimei peptid-polimeraza, care catalizeaza formarea
legaturilor peptidice intre aminoacizi; incorporarea
aminoacizilor este ireversibila; iau astfel nastere lanturi
polipeptidice care se elibereaza de polizom, prin
translocarea ultimului complex aminoacil-ARNt de ultimul
ribozom din polizom, cand acesta a ajuns in urma rotirii
la extremitatea matricei mARN de care se detaseaza.Un
lant polipeptidic se sintetizeaza intr-un minut.
Sinteza de proteine
Structura ARN
• Este alcătuit dintr-un singur lanţ polinucleotidic şi are în
general o structură cu o singură catenă. Este un
complex macromolecular, structural şi funcţional, similar
în anumite privinţe ADN-ului. ARN-ul rezultă din
polimerizarea unor ribonucleotide, care determină
formarea unor lanţuri lungi, monocatenare (structura
primară). Pe anumite porţiuni monocatena de ARN se
poate răsuci în jurul ei, determinand aparitia unei
structuri duble între secvenţele complementare de baze
(structura secundară). Polimerizarea implică patru tipuri
de ribonucleotide legate împreună prin legături
fosfodiesterice în poziţiile 3’-5’. Componentul pentozic al
ARN-ului este riboza, iar bazele azotate sunt: adenina,
guanina, citozina şi uracilul. Există doua clase de ARN şi
anume: ARN genetic, care controlează ereditatea la unii
virusi, şi ARN non-genetic care este implicat în sinteza
substanţelor proteice.
Structura ARN
Structura ARN
• Există trei tipuri de acid ribonucleic celular
prezente în toate celulele şi care, având structuri
şi funcţii diferite, joacă un rol esenţial în
biosinteza proteinelor. Aceste tipuri sunt: acidul
ribonucleic mesager - ARNm, acidul ribonucleic
solubil sau de transfer - ARNs sau ARNt şi
acidul ribonucleic ribozomal – ARNr. In celule se
găseşte o mare cantitate de ARNr (80-90% din
ARN-ul celular), ARNt în proporţie de 10-15% şi
o cantitate mica de ARNm (mai puţin de 5%).
ARNm
• ARN mesager (ARNm) este sintetizat in timpul
transcriptiei mesajului genetic de pe o catena de ADN si
serveste ca tipar pentru sinteza proteinelor. A fost gasit
in stransa legatura cu ADN-ul cromozomal. ARNm are
urmatoarele caracteristici: este foarte repede sintetizat,
are o singura catena, complementara uneia dintre
catenele ADN-ului propriu, la nivelul careia a fost
sintetizat. In ARNm mesajul este inscris codificat in
codoni care contin triplete de baze azotate
(ribonucleotizi). La capatul 3’, moleculele de ARNm
contin o secventa de acid poliadenilic-poly-A (intre 70-
250 nucleotizi). Aceste “cozi” poly-A sunt adaugate
posttranscriptional. Terminatia 5’ a ARNm sunt blocate
prin aditia unor capete de m7 Gppp (7-metilguanozine
reziduale legate de mARN prin legaturi trifosfat).
ARNt
• ARN solubil, de transfer sau adaptor. (ARNs /
ARNt) este similar ca structura cu orice acid
ribonucleic. Este caracterizat printr-o slaba
polimerizare , are rolul de a activa enzimele din
citoplasma. Apoi reactioneaza cu aminoacizii specifici
–prin formarea gruparilor aminoacil-ARNs- care sunt
transferati la locul de biosinteza a proteinelor:
complexe ARNm-ribozomi sau poliribozomi. Anumite
parti din catena de ARNs, constituite din serii scurte de
nucleotizi, reprezinta bazele complementare ale
codului ARNm pentru un aminoacid caracteristic. In
asemenea portiuni reprezentate de tripleti de baze,
denumite anticodoni, ARNs-ul diferitelor specii este
identic. Faptul ca in citoplasma exista toti sau aproape
toti cei circa 20 de aminoacizi proteici, presupune ca
trebuie sa existe un numar de minimum 20 de tipuri de
ARNs, cate unul pentru fiecare aminoacid (maximum
64, cati codoni se pot forma de cele patru baze
azotate).
ARNt
• Moleculele de ARNs constau dintr-o singura catena,
alcatuita din 75-80 de ribonucleotizi. La un capat al
catenei (capatul 5’) se gaseste acid guanilic (G), iar la
capatul 3’ se gaseste un triplet format din bazele CCA
(citozina-citozina-adenina). Intre bratul scurt, cu G, si
bratul lung la nivelul primului nucleotid C, se formeaza
punti de hidrogen. Regiunile bicatenare includ trei bucle
monocatenare intermediare. Regiunea de curbura a
lantului polinucleotidic reprezinta celalalt capat al
moleculei de ARNs. Curbura este constituita dintr-un
segment de trei nucleotizi necomplementari, deci legati
prin punti hidrogenice. Acest triplet de baze a capatat
denumirea de anticodon tocmai pentru a indica
complementaritatea lui fata de codonii ARNm.
ARNr

• ARN ribozomal (ARNr). Una din caracteristicile


principale care deosebeste ARNr de celelalte tipuri de
ARN consta in aceea ca el apare intotdeauna legat de
proteine. Lantul ARNr-ului este constituit atat din portiuni
monocatenare cat si din portiuni bicatenare helicoidale cu
bucle monocatenare. In lantul polinucleotidic al ARNr-ului
raportul molar intre bazele azotate componente este in
favoarea bazelor purinice. Astfel continutul in
adenina/uracil=21:19, guanina/citozina=36:25, iar raportul
general purine/pirimidine circa 1,3. Molecula de ARNr are
peste 1000 de nucleotizi.
Alte tipuri de ARN

• ARN viral
• ARN recombinat
Alte tipuri de ARN
• ARN Viral este materialul genetic al ribovirusilor : unii
bacteriofagi, unele virusuri vegetale (virusul mozaicul tutunului)
si unele virusuri animale (virusul turbarii, poliomielitei, gripal,
stomatitei veziculare, etc). Replicarea ARN virual este asigurata
de celula gazda sub actiunea unei enzime (ARN polimeraza)
numita ARN replicaza sau ARN sintetaza. ARN viral este
purtator unic al informatiei erediatre si la viroizi (au doar o
molecula mica de ARN, fara invelis proteic) dar si la retrovirusuri.
In cazul retrovirusurilor, replicarea ARN se realizeaza cu ajutorul
enzimei reverstranscriptaza. Acesta este o ADN polimeraza care
utilizeaza o matrita ARN pentru sinteza unei catene de ADN. In
prima etapa rezulta un hibrid molecular ARN-ADN, dar care este
hidrolizat ARN si ADN complementar este trecut sub forma
bicatenara. Descoperirea reverstranscriptiei a contribuit la
intelegerea mecanismelor de transformare maligna
(carcinogeneza) si totodata a demonstrat ca informatia genetica
nu circula intr-o directie unica ADN→ARN→proteine, ci si de la
ARN→ ADN.
Alte tipuri de ARN
• ARN recombinat – este o molecula de
ARN care rezulta prin unirea unor
fragmente diferite de catre o ARN ligaza.
Sinteza de ARN
• ARN-ul este sintetizat într-un proces numit şi transcriptie.
În acest proces, secvenţele ADN sunt copiate de enzime
(ARN polimerază), pentru a produce ARN
complementar. Enzima are rolul de a desface dublul
helix al ADN-ului, fiecare jumătate fiind transcripţionată.
Sinteza ARN-ului (transcripţia) se realizează pe baza
complementarităţii bazelor azotate ca şi în cazul
replicaţiei ADN-ului. Cele două catene ale
macromoleculei de ADN se despart, pe intervalul care
urmează a fi transcris, numai că de data aceasta va
acţiona ARN polimeraza. Acum se va transcrie numai
una din catenele moleculei de ADN.
Sinteza de ARN
• Catena de ADN care funcţionează ca matriţă pentru
sinteza ARN-ului se numeşte catenă sens. Nucleotidele
libere care se vor alinia pe baza complementarităţii vor
conţine riboza. În dreptul adeninei de pe catena matriţă se
va ataşa uracilul în catena nou sintetizată. Polimerizarea
de ribonucleotide în transcripţie se desfăşoară în acelaşi
sens ca reacţia de polimerizare a dezoxiribonucleotidelor
din cadrul replicaţiei ADN-ului şi anume de la 5' la 3'.
ARN-ul având o molecula monocatenară, frecvenţa
erorilor este mult mai mare decat la ADN,replicându-se cu
o fidelitate mult mai redusă, deoarece in cazul ARN-ului
nu există un proces de reparare, iar frecvenţa mare a
erorilor duce la o mare variabilitate genetică.