Sunteți pe pagina 1din 5

SPECIA CA UNITATE A EVOLUTIEI

Definiții
Specia cuprinde ansamblul tuturor indivizilor asemănători din punct de vedere morfologic,
anatomic, fiziologic, ecologic, genetic şi comportamental, care provin din strămoşi comuni şi care
se pot încrucişa liber între ei, producând descendenţi fertili. Ea este unitatea taxonomică
fundamentală a lumii vii.
Karl Linne a fost creatorul sistematicii ştiinţifice a plantelor şi animalelor, el afirma că
specia ,, este o operă a naturii, un produs natural, existând în realitatea înconjurătoare’’. Noțiunea
de specie a fost folosită pentru prima dată de John Ray, în anul 1686.

Denumirea speciei
Pentru denumirea speciei se folosesc două cuvinte latine sau latinizate:
· denumirea genului (primul cuvânt), scrisă cu majusculă
· denumirea speciei (al doilea cuvânt), scrisă cu literă mică

Caracteristicile speciei
1. Fiecare specie ocupă un anumit teritoriu geografic, un areal, unde indivizii speciei nu sunt
răspândiţi uniform, ci se află grupaţi în locurile cele mai potrivite pentru viaţa lor.
2. Dimensiunea teritoriului este variată
3. Capacitatea de înmulţire în cadrul speciei este de sine stătătoare datorită unei izolări
reproductive: organismele unei specii nu se reproduc decât în cadrul speciei, având ascendenţă şi
descendenţă comune
4. Speciile se delimitează unele de altele prin anumite caracteristici: morfologice,
anatomice, fiziologice, biochimice, ecologice, dar mai ales reproductive etc.
5. Indivizii dintr-o populaţie nu sunt toţi la fel, ci diferiţi în funcţie de: vârstă, sexe, aspect,
comportamen, etc
6. Populaţia/specia este formată dintr-un anumit număr de indivizi pe m2 sau pe unitate de
volum apă.
7. Spre deosebire de un individ, care are o existenţă scurtă , o populaţie, ca întreg, continuă
să existe un timp mai îndelungat
8. Indivizii unei specii se pot modifica în urma schimbării condiţiilor
Mediului, ca rezultat a unor relaţii neconcordante cu mediul de viaţă, a dezadaptării faţă de mediul
modificat, apărând și dispărănd specii.

Legătura speciei cu evoluția


Specia nu este numai o etapă a evoluţiei, ci şi rezultatul evoluţiei.
· Ca etapă a evoluţiei, specia este o unitate instabilă, dinamică, în necontenită transformare
evolutivă.
· Ca rezultat al evoluţiei, specia este o unitate cu tendinţe de stabilitate, de adaptare desăvârşită la
mediul în care se trăieşte.
Specia este unitatea fundamentală în evoluţie.
TEORIA SINTETICĂ MODERNĂ A EVOLUŢIEI
Factorii evoluţiei din teoria sintetică sunt de două categorii:
I. factori genetici
II. factori ecologici

Factorii genetici ai evoluţiei depind de proprietăţile ereditare ale populaţiei şi sunt


următorii:

1. Viteza de succesiune a generaţiilor


- Speciile care au un număr mai mare de generaţii pe an pot evolua mai repede, deoarece în fiecare
generaţie pot apărea mutaţii ce sporesc diversitatea
2. Dimensiunea populaţiei
- Un număr suficient de mare de indivizi face ca populaţia să fie variată şi diversificată genetic.
3. Fluxul genic
- Deplasările indivizilor din aceeaşi specie duc la transfer de informaţie genetică de la o populaţie la
alta: migrațiile
4. Deriva genetică
- O populaţie poate evolua pe baza întâmplării, a unei eliminări, respectiv, supravieţuiri diferenţiate
a organismelor, cauzată de întâmplare, nu de evoluţie.
5. Selecţia intrapopulaţională
- În populaţie, supravieţuieşte variaţia (mutaţia) cea mai aptă, cea mai bine dotată, spre deosebire de
formele nevaloroase care sunt eliminate.

Factorii ecologici ai evoluţiei depind de mediu şi sunt următorii:

1. Migraţia
- Populaţia se schimbă atunci când trece dintr-un loc în altul, pătrunde în medii noi sau se
amestecă cu indivizi din alte populaţii ale speciei.
2. Izolarea geografică şi ecologică
- Se datorează existenţei sau apariţiei, la un moment dat, a unor bariere geografice care duc la
fragmentarea arealului unei specii. Populaţiile izolate în acest fel, aflându-se în condiţii mai mult
sau mai puţin diferite, evoluează pe căi proprii. O mutaţie, dacă se separă de populaţia ancestrală,
are mai multe şanse de evoluţie.
3. Zona ecologică
- Trecerea unei specii dintr-o zonă ecologică în alta (exemplu de la uscat la apă) produce
transformări evolutive importante.
4. Structura biocenozei
- Biocenozele pot fi de două tipuri: biocenoze în curs de formare şi biocenoze stabilizate
ADN Proteină structură
Arborele genealogic al mamiferelor

Aripa unui fluture şi aripa unei păsări

DROSSOPHILA
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/specia-ca-unitate-a-evolutiei
https://mendingreen12.wikispaces.com/file/view/specia+-unitate+a+evolutiei.ppt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_(biologie)

VINTILA DARIA
cls. a VIII-a