Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care să completați spațiile libere din afirmațiile
următoare, astfel încât acestea să fie corecte.
Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor ……………. și au rol în …………………
Ribozomii au fost descoperiți de către cercetătorul de origine română …………și au rol în sinteza
………….
În celulă, există două tipuri de reticul endoplasmatic: ………….și ………….
Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de celule:…și ….

I.B.
Dați două exemple de componente celulare specifice celulei vegetale. Scrieți în dreptul fiecărui exemplu, o
funcție caracteristică.
Dați două exemple de organite celulare ce conțin enzime; scrieți în dreptul fiecăruia funcția îndeplinită.

I.C. Scriem pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.
1. Particule ribonucleoproteice sunt:
a) lizozomii
b) centrozomii
c) vacuolele
d) ribozomii

2. Au rol în digestia intracelulară:


a) centriolii
b) lizozomii
c) nucleolii
d) ribozomii

3. Mitocondria
a) are rol predominant secretor
b) conține grana în structura sa
c) este organit cu membrană dublă
d) face legătura între nucleu și membrana celulară

4. Peretele celular la eucariote:


a) este alcătuit din fosfolipide
b) conține celuloză la plante
c) sintetizează membrana
d) conține chitină la animale
I.D. Citiți cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaia
de examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera „A”. Dacă apreciați că afirmația este
falsă, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera „F” și modificați
parţial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți în acest scop, informația științifică
adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.
Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi atașați de membrana sa.
Nucleul are membrana internă pliată sub formă de criste.
Lizozomii au rol în sinteza proteinelor.

II.1. Celula eucariotă conține organite celulare, fiecare îndeplinind o anumită funcție.
 clasificați plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc
 comparați structura cloroplastelor cu cea a mitocondriilor precizând două asemănări și două
deosebiri
 construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut utilizând limbajul științific
adecvat. Folosiți,  în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi:
– celula procariotă
– nucleul

II.2. Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei.


 numiți cele două substanțe de bază prezente în membrana celulară
 precizați câte o substanță chimică din structura peretelui celular la bacterii și plante.
 alcătuiți un mini eseu cu titlul „Celula eucariotă”, folosind informația științifică adecvată.
În acest scop, respectați următoarele etape:
– enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim 3-4 fraze, folosind corect și în
corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și