Sunteți pe pagina 1din 2

TEZĂ LA BIOLOGIE CLS.

A IX-A

Nume şi prenume:...........................................................
Clasa:............................................................................
Data:.................................................................................

Nr. 2

10p oficiu

30p I. Complement simplu:


1. Despiralizarea cromozomilor are loc în:
a.metafază b.anafază c.telofază d.profază
2. Vizualizarea cromozomilor la microscop este posibila în:
a. anafaza I b.anafază c.metafază d.telofază
3. La sfârşitul telofazei mitotice numărul de cromozomi ai celulelor fiice: a. este identic cu cel al celulei mama b. se reduce la jumătate
c. crește de doua ori d. crește de 4 ori
4. La sfârşitul etapei reductionale rezultă:
a. patru celule diploide b.patru celule haploide C.doi celule haploide D. două celule diploide
5. În anafaza I meiotică:
a. se dezorganizează fusul de diviziune b. cromozomii monocromatidici migrează către polii celulei
c. cromozomii sunt clivaţi d. cromozomii bicromatidici migrează către polii celulei
6. În telofaza meiozei I: a.cromozomii bicromatidici se dispun în planul ecuatorial al celulei b.cromozomii bicromatidici au ajuns la polii
fusului de diviziune c.cromozomii monocromatidici se dispun în planul ecuatorialal celulei d.cromozomii monocromatidici au ajuns la
calotele polare
7. Interfaza este:
a. intervalul de timp dintre o diviziune și separarea celulelor b. o faza din diviziunea meiotica
c. are loc în etapa reductionala a meiozei d. intervalul de timp dintre doua diviziuni succesive
8. Recombinarea intercromozomiala are loc în:
a.anafaza I b.profaza I c.metafaza II d.telofaza II
9 . Unul dintre procesele enumerate mai jos caracterizează profaza mitozei:
a. dispariţia membranei nucleare b. reapariţia membranei nucleare
c. dispunerea cromozomilor în placa ecuatorială d. despiralizarea cromozomilor
10. Celulele haploide:
a.sunt celulele somatice b.sunt celulele sexuale
c.sunt celule cu „2n" cromozomi (1 genom ) d.au un număr de cromozomi egal cu al celulelor diploide

II. A. Asociati notiunile dintre cele 2 coloane: 20p


a) spermatozoid 1) diviziune directa
b) leucocite 2) celule haploide
c) meioza 3) diviziune indirecta
d) hepatocite 4) celule diploide

a) Cromatina 1) Regiune prin care cromozomul se ataseaza de firele fusului nuclear;


b) Cromatida 2) Subunitate structural longitudinala a unui cromozom;
c) Centromer 3) Organit celular care initiaza formarea fusului de diviziune;
d) Centrozom 4) Forma de existenta a cromozomului in perioada dintre 2 diviziuni;

B. Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă. 10P


a.reprezentaţi schematic mitoza pentru o celulă mamă cu 2n=10 cromozomi
b.precizaţi 2 asemanari între profaza mitozei şi profaza II a meiozei
c. Precizati in ce celule care loc mitoza.
d. Enumerati fazele succesive ale mitozei.

III. A. Rezolvaţi problemele de mai jos . Scrieţi toate etapele rezolvării acestora. 15P
1. Celula ou, rezultată în urma fecundării unui ovul cu n=25 cromozomi de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi, suferă
diviziuni mitotice succesive. Stabiliţi următoarele:
a.numărul total de cromozomi ai celulei ou şi numărul total de cromatide din cromozomii celulei ou
b.numărul total de cromatide prezente în celula ou în anafaza primei diviziuni
c.numărul de celule rezultate după cinci diviziuni mitotice succesive ale celulei ou

2. La musculiţa de oteţ (Drosophila melanogaster), diviziunea mitotică a unei celule cu 2n=8 cromozomi durează 60 de minute din care:
15 minute revin metafazei, 13 minute anafazei, 7 minute telofazei. Stabiliţi următoarele:
a.timpul necesar desfăşurării profazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care, pornind de la celula ou se obţin 16 celule
b.numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă mamă 2n se formează 256 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora
c.timpul necesar desfăşurării tuturor profazelor din cadrul a cinci diviziuni mitotice succesive, pornind de la o celulă mamă 2n, având în
vedere ca interfaza durează 20 min.

B. Alcătuiţi un scurt eseu (4-5 propoziţii) cu titlul ¨ Meioza şi mitoza – tipuri de diviziune indirect㨠în care sa prezentaţi principalele
asemănări şi deosebiri dintre meioză şi mitoză. În elaborarea eseului, folosiţi următorii termeni: celule haploide, celule somatice, crossing-
over, cromozomi omologi, anafază I, cromozomi monocromatidici, cromatide, diviziune directa, placa metafazica.

S-ar putea să vă placă și