Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul Tehnologic „ Ion Podaru” Ovidiu Proces verbal (A),

Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor de protecţie a elevilor din clasa ……de la Liceul Tehnologic „Ion Podaru” Ovidiu
Elevii şi părinţii acestora au luat la cunoştinţă următoarele:
 în sala de clasă:
- respectă regulamentul clasei/şcolii;
- nu umblă la instalaţiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără acordul cadrului didactic;
- nu se apleacă peste pervazul ferestrei;
- nu aruncă obiecte peste ferestre;
- evită conflictele cu colegii şi orice mod de a-i lovi( voluntar /involuntar);
- nu au voie să aducă/folosească obiecte contondente sau care pot provoca incendii/ accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanţe toxice, pocnitori,
petarde, etc.;
- la recomandarea medicului/familiei iau medicamente numai în prezenţa cadrului didactic;
 pe holurile şcolii/ scări:
- merg pe partea dinspre ferestre pentru a se evita loviturile cauzate de deschiderea uşilor de la clase;
- se încolonează la sfârşitul cursurilor şi pleacă însoţiţi de cadrul didactic cu care au desfăşurat ultima oră;
- evită conflictele de orice natură cu colegii de clasă sau de la alte clase;
- deplasarea dintr-un loc în altul se face mergând şi nu alergând;
 în curtea şcolii:
- activităţile sportive se desfăşoară în prezenţa cadrului didactic;
- este interzisă căţărarea pe porţi, garduri, clădiri ( şcoală, atelier);
- curtea şi clădirea şcolii sunt supravegheate pe toată durata cursurilor şi pauzelor de un gardian căruia elevii/cadrele didactice i se pot adresa pentru
soluţionarea unor probleme;
- şcoala/curtea şcolii nu pot fi părăsite în timpul desfăşurării cursurilor/pauzelor;
 în afara şcolii:
- se deplasează spre casă imediat după terminarea cursurilor;
- nu comunică şi nu încurajează discuţiile cu persoane necunoscute;
- sub nici o formă nu însoţesc persoane care le solicită compania, nici la domiciliu, nici în altă parte;
- pe drumul de acasă până la şcoală şi retur respectă regulile de circulaţie învăţate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi parintii elevilor clasei ……... de la Grupul Scolar „Ion Podaru”
Nr. crt. Numele şi prenumele Semnătura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Învăţător / Diriginte,
Proces verbal (B),
Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor şi regulilor de circulaţie pentru pietoni cu elevii clasei …… de la Liceul tehnologic
„Ion Podaru” Ovidiu, dar şi cu părinţii acestora.
Elevii, în calitate de pietoni, participanţi la traficul rutier, trebuie să respecte următoarele reguli de circulaţie :
 Să traverseze strada doar pe trecerea de pietoni, dacă aceasta există, sau prin locuri cu vizibilitate, asigurându-se în ambele părţi;
 Să nu traverseze prin faţa sau prin spatele autovehiculelor oprite sau staţionate;
 Să meargă doar pe partea stângă a direcţiei de mers;
 Să nu alerge sau să strige pe stradă;
 Să respecte regulile de mers în grup atunci când este cazul;
 Să nu părăsească curtea şcolii în timpul orelor de curs sau în timpul pauzelor;
 Copiii sub varsta de 14 ani pot circula cu bicicletele numai pe drumurile publice fără trafic intens;
 Să circule cu bicicleta echipată cu frână eficace, sonerie, o lumină alba îndreptata înainte, precum şi o lumină roşie sau un dispozitiv reflectorizant
îndreptat înapoi;
 Este interzisă transportarea altor persoane pe biciclete prevazute cu un singur loc, cu excepţia transportului copiilor până la 7 ani, dacă bicicleta este
prevăzută în acest scop cu un suport aşezat în faţă;
 Nu trebuie să stea în picioare pe culoar sau pe scara autobuzului, troleibuzului, tramvaiului etc;
 În cazul în care autovehiculele sunt prevăzute cu centuri de siguranţă, este obligatorie folosirea acestora;
 Este interzisă orice acţiune care ar putea deranja ceilalţi călători sau şoferul;
 În timpul pauzelor, copiii au voie să se joace exclusiv în curtea şcolii, fiind interzisă părăsirea acesteia;
 După orele de curs elevii nu trebuie să se joace pe stradă, în locuri unde se desfăşoară lucrări de demolare/construcţie sau în orice alte zone în care există
riscul provocării de accidente.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi parintii elevilor clasei……... de la Liceul Tehnologic Ion Podaru”
Nr. crt. Numele şi prenumele Semnătura
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

Proces verbal (C),


Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor de protecţie şi pază împotriva incendiilor cu elevii clasei ……………..…. de la
Liceul Tehnologic r „Ion Podaru” Ovidiu
Pe durata prezenţei lor în şcoală, elevii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli :
- în timpul pauzelor, elevii nu au voie:
 Să folosească obiecte ascuţite, tăioase, dure, care pot provoca accidente;
 Să folosească substanţe sau obiecte inflamabile;
 Să folosească obiecte care pot cauza incendii (chibrituri, brichete etc.);
 Să umble la prize sau întrerupătoare;
 Să umble la sobele sau caloriferele din clase;
 Să folosească aparate electrice fără permisiunea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să alerge pe holurile şcolii sau prin clase;
 Să se urce pe bănci, pe scaune sau pe dulapuri;
 Să umble la dulapurile cu geamuri;
 Să folosească grupul sanitar în mod necorespunzător;
 Să se urce pe balustradă, pe ferestre sau pe garduri.
- în timpul orelor de curs, elevii nu au voie:
 Să folosească în mod necorespunzător instrumentele de lucru care pot cauza răni, instrumente necesare la unele ore, în special la orele de educaţie
plastică, abilităţi practice, educaţie fizică (instrumente de scris, pensule, instrumente geometrice, foarfece, ace etc.);
 Să realizeze experienţe fără îndrumarea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să intre în sala de sport fără permisiunea cadrului didactic;
 Să folosească aparatele de gimnastică fără permisiunea şi supravegherea profesorului.
In cazul producerii unui incendiu în şcoală sau a unui cutremur, elevii şi cadrele didactice trebuie să respecte măsurile prevăzute în planul de evacuare afişat
pe holurile şcolii (după caz).
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi parintii elevilor clasei ……... de la Grup Scolar „Ion Podaru”
Nr.
Numele şi prenumele Semnătura
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26

27

28

29

Proces verbal (D),


Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor igienico-sanitare cu elevii clasei ……………..…. de la Liceul Tehnologic „Ion
Podaru” Ovidiu
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte următoarele reguli igienico-sanitare:
 să respecte regulile de igienă personală;
 să utilizeze în mod corect sursa de apă şi cabinele de toaletă;
 spălarea pe mâini după folosirea toaletei, înainte de servirea gustării de la ora zece, după orele de abilităţi practice şi educaţie plastică;
 utilizarea ştergătorului înainte de intrarea pe coridorul scolii;
 păstrarea curăţeniei în sala de clasă, pe coridor şi în curtea şcolii;
 aruncarea ambalajelor şi a resturilor la locul amenajat;
 asigurarea unui climat corespunzător desfăşurării orelor de curs (clasa aerisită etc.)

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi parintii elevilor i clasei ……... de la Grupul Scolar „Ion Podaru”
Nr.
Numele şi prenumele Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Învăţător / Diriginte,

Proces verbal,

Nr.
Numele şi prenumele elevului da nu Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii clasei ……... de la Liceul tehnologic „Ion Podaru”

Învăţător / Diriginte,

S-ar putea să vă placă și