Sunteți pe pagina 1din 6

Proces verbal,

Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor Regulamentului Intern, cu elevii


clasei ………….….
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile cu caracter general şi particular pe durata întregului
an şcolar ……./…….

Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Învăţător / Diriginte,

2013-2014
Proces verbal,
Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor şi regulilor de circulaţie pentru
pietoni cu elevii clasei …………………...., pentru anul şcolar.........................................
Elevii, în calitate de pietoni, participanţi la traficul rutier, trebuie să respecte următoarele reguli de
circulaţie :
 traversarea drumurilor publice pe la trecerile semnalizate ca atare (cu semafoare, indicatoare,
marcaje) şi numai prin locurile cu vizibilitate maximă;
 când indicatoarele, marcajele şi/sau semnalele luminoase lipsesc traversarea se face pe la colţul
străzilor şi numai perpendicular pe axa drumului;
 asigurarea înainte de traversarea străzii este obligatorie;
 este interzisa părăsirea curţii scolii pentru orice motiv în timpul orelor de curs sau a pauzelor;
 este interzis jocul pe poteci, acostamente sau pe partea carosabila a drumurilor publice;
 este interzisa urcarea în vehicule aflate în mers sau în vehicule cu tracţiune animală.
Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2013-2014
26.
27.
28.
29.
30.

Învăţător / Diriginte,

Proces verbal,

Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor de protecţie şi pază împotriva


incendiilor cu elevii clasei ……………..…. , anul şcolar.......................................
 Timpul alarmei: de 3 ori sonerii lungi.

Pe durata prezenţei lor în şcoală, elevii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli :
Pe durata prezenţei lor în şcoalã elevii sunt obligaţi sã respecte urmãtoarele reguli :
 elevii nu au voie sã umble la intrerupãtoare, prize sau corpuri de iluminat din clase, cabinete,
laboratoare, WC-uri etc. ;
 este interzis elevilor sã utilizeze stingãtoarele sau hidranţii de incendiu ;
 este interzisã elevilor folosirea aparatelor electrice din şcoalã fara supravegherea profesorilor ;
 este interzis elevilor sã aduca în şcoalã brichete, chibrite, petarde precum şi jocul cu acestea;
 este interzisã atingerea firelor electrice sau remedierea defecţiunilor de orice naturã ce pot apãrea în
sãli de clasa, cabinete, laboratoare ;
 este interzis elevilor sa se joace cu orice tip de material inflamabil;
 pentru orice incident ce poate duce la un incendiu se va anunta URGENT dirigintele/invatatorul,
profesorul de la clasa, profesorul de serviciu sau orice adult din scoala.

Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2013-2014
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Învăţător / Diriginte,

Proces verbal,

Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor igienico-sanitare cu elevii


clasei .........................................., anul şcolar....................................
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte următoarele reguli igienico-sanitare:
 să respecte regulile de igienă personală si colectiva;
 să utilizeze în mod corect sursa de apă şi cabinele de toaletă;
 spălarea pe mâini după folosirea toaletei, înainte de servirea gustării din pauza mare, după
orele de abilităţi practice, educaţie plastică, după orele de educaţie fizică;
 utilizarea ştergătorului înainte de intrarea pe coridorul şcolii şi în sala de clasă;
 păstrarea curăţeniei în sala de clasa, pe coridor şi în curtea şcolii;
 aruncarea ambalajelor şi a resturilor la locul amenajat, conform normelor de colectare
selectivă a deşeurilor;
 existenţă trusei de prim-ajutor şi dotarea acesteia;
 asigurarea unui climat corespunzător desfăşurării orelor de curs (clasa aerisită, colţul verde al
clasei, coşuri de colecare selectivă etc.)
 interzicearea aruncării pe geam sau în clasă/ coridoare a merelor,
cornurilor sau cutiilor cu lapte.
2013-2014
Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.

2013-2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Învăţător / Diriginte,

2013-2014

S-ar putea să vă placă și