Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA MINISTERUL

GIMNAZIALĂ EDUCAŢIEI
MĂURENI NAŢIONALE
____________________________________________________________________________________
[Tastaţi un citat din document sau
rezumatul unui aspect interesant.
Caseta text poate fi poziţionată
oriunde în document. Utilizaţi fila
Instrumente casetă text pentru a
modifica formatarea casetei text a
citatului.]

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PǍRINŢII


ANUL ŞCOLAR 2019 / 2020
Şcoala Gimnazială „Ioan Ciucurel” Şoşdea
Clasa a VII-a
Diriginte: Prof. Nistora Viorica
NR. TEMA OBIECTIVE PERIOADA
1. "Organizare managerială" - alegerea Comitetului de părinţi
- prezentarea corpului profesoral Septembrie
______________________________________________________________________________________________________
ŞCOALA MINISTERUL
GIMNAZIALĂ EDUCAŢIEI
MĂURENI NAŢIONALE
____________________________________________________________________________________
[Tastaţi un citat din document sau
rezumatul unui aspect interesant.
Caseta text poate fi poziţionată
oriunde în document. Utilizaţi fila
Instrumente casetă text pentru a
modifica formatarea casetei text a
citatului.]

- prezentare ROI
2. ”Comunicare şi respect” – masă - dificultăţi şi remedii în comunicare
rotundă; discuţii despre o - dezvoltarea unor abilităţi de comunicare la Octombrie
comunicare eficientă elevi
- respectul de sine şi faţă de ceilalţi, condiţie a
devenirii umane
3. ”De la agresivitatea imaginii, la - identificarea cauzelor agresivităţii
agresivitatea cu ceilalţi” - - prevenirea comportamentelor indezirabile Noiembrie
dezbatere - discutarea situaţiei la învăţătură înregistrată
până la această dată
______________________________________________________________________________________________________
ŞCOALA MINISTERUL
GIMNAZIALĂ EDUCAŢIEI
MĂURENI NAŢIONALE
____________________________________________________________________________________
[Tastaţi un citat din document sau
rezumatul unui aspect interesant.
Caseta text poate fi poziţionată
oriunde în document. Utilizaţi fila
Instrumente casetă text pentru a
modifica formatarea casetei text a
citatului.]

4. "Situaţia la învăţătură pe sem. I" - analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină pe Decembrie


semestrul I
5. "Cum petrec timpul liber?" - implicarea privind alegerea activităţilor din Ianuarie
timpul liber
- supravegherea grupului de prieteni
6. "Rolul familiei în educaţia - formarea caracterului moral Februarie
copilului" - educaţia din familie şi importanţa modelului
oferit de părinţi
7. "Climatul afectiv al familiei şi - să conştientizeze importanţa şi efectele
personalitatea elevului” mediului familial asupra personalităţii şi Martie
______________________________________________________________________________________________________
ŞCOALA MINISTERUL
GIMNAZIALĂ EDUCAŢIEI
MĂURENI NAŢIONALE
____________________________________________________________________________________
[Tastaţi un citat din document sau
rezumatul unui aspect interesant.
Caseta text poate fi poziţionată
oriunde în document. Utilizaţi fila
Instrumente casetă text pentru a
modifica formatarea casetei text a
citatului.]

rezultatelor elevului
8. "Pericolele societăţii actuale – - importanţa stabilirii unei relaţii de încredere
Siguranţa pe net, bullying" cu propriul copil Aprilie
- conştientizarea asupra pericolelor existente
(fumat, droguri, alcool)
9. "Aptitudini şi aspiraţii. - identificarea aptitudinilor copilului
Atitudinea în faţa unui eşec " - susţinerea necondiţionată de către părinţi, Mai
încurajarea şi motivarea
10. "Rezultatele muncii noastre" - concluzii privind parteneriatul părinţi - şcoală Iunie
în formarea şi educarea elevilor în anul şcolar
______________________________________________________________________________________________________
ŞCOALA MINISTERUL
GIMNAZIALĂ EDUCAŢIEI
MĂURENI NAŢIONALE
____________________________________________________________________________________
[Tastaţi un citat din document sau
rezumatul unui aspect interesant.
Caseta text poate fi poziţionată
oriunde în document. Utilizaţi fila
Instrumente casetă text pentru a
modifica formatarea casetei text a
citatului.]

2019-2020

Oră la dispoziţia părinţilor – în fiecare zi de miercuri de la 900 – 950

______________________________________________________________________________________________________