Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


ETAPA LOCALĂ – 19 IANUARIE 2019
CLASA a VI-a

Subiect elaborat în cadrul grupului de lucru al I.S.J. PRAHOVA

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timp efectiv de lucru este de 3 ore. Nu se acordă puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.

Citește cu atenție textele de mai jos:


A. De la fereastra lui, Enric în fiecare seară privea nemăriginirile cerului, așteptând să vadă ploaia de artificii,
jocul nebun de rachete, pulberea măruntă și impalpabilă care umple aerul și nu cade nicăierea, firele de beteală
care se urzesc ca o mreajă și apoi se desfac; și ochii lui se umpleau de visuri și sufletul lui veșnic avântat se
umplea de o melancolie fără de margini, vrând să scape și el și să se amestece mai curând în oceanul acesta
(5)luminos, spre care râvnea de atâta vreme.[...]
Tăcut se cumpănea universul cu miile-i de astre deasupra căsuței lui.
Tot mai alb și mai licăritor se arăta drumul robilor de-a lungul căruia, în fiecare noapte, se înșiră parcă
și merge spre un țel necunoscut, spre celălalt capăt al lumii, un șireag de miliarde de pelerini cu făcliile
aprinse, și iată că într-un târziu și feeria pe care o aștepta el cu atâta nerăbdare, ploaia de artificii multicolore,
jocul (10)nebun de rachete pe care îl schimbă între ele bătrânele planete, începea să brăzdeze tăria...[...]
În unele seri de august însă, vagabondele lumini ce brăzdează cerul păreau că se înmulțesc și plânsul
acela de foc, al cine știe cărei dureri uriașe, amestecându-și lacrimile, cădea parcă tot mai aproape de pământ.
Dar inima lui Enric își avea și ea lacrimile ei și, în timp ce universul își plângea preaplinul de lacrimi, el și le
plângea pe ale lui, sătul de puterea asta nevăzută ce-l ținea încătușat pe pământ, în timp ce cu privirile putea să
(15)facă ocolul lumii.
(Dimitrie Anghel, Culegătorul de stele căzătoare)

B. Se făcu din nou întuneric. Mica rază de lumină strălucitoare țâșni din ecranul lui Cosmos direct în
mijlocul camerei, pluti o secundă și începu apoi să deseneze o formă. Doar că de data asta nu făcu o fereastră,
ci altceva. Raza trase o linie de la podea în sus, o luă spre stânga, se mișcă paralel cu podeaua și coborî iarăși
spre ea.
(5)- O, uite! spuse George, înțelegând ce era. Cosmos a desenat o ușă!
- Nu am desenat-o doar, pufni Cosmos. Sunt mult mai inteligent decât crezi. Am făcut o ușă- e un portal,
mai exact. Duce la…
- Sst, Cosmos! spuse Annie…lasă-l pe George să o deschidă singur… Băiatul își puse bocancii mari de
astronaut, apoi mănușile, făcu un pas înainte și împinse timid ușa. Aceasta se deschise larg, spre un gol
nesfârșit (10)presărat cu sute și sute de luminițe, care se dovediră a fi stele.
- Uau! spuse el…Unde de fapt? Unde ajungea oare dacă depășea pragul ușii? Unde? Ce?
Cum?..bolborosi uluit.
Când depăși pragul portalului, George se trezi plutind- nici nu se ridica, nici nu cobora, ci pur și simplu
plutea prin întunericul imens și foarte intens din spațiului cosmic…Când deschise ochii, văzu că o planetă
(15)masivă se ridica în fața lor pe cerul întunecat. Ea avea o nuanță deschisă de galben și era înconjurată de
inele. De departe inelele arătau ca niște panglici catifelate. Unele dintre ele aveau aceeași nuanță galben-
deschisă a planetei, altele erau mai întunecate.
Acesta e Saturn, spuse Annie…
(Lucy și Stephen Hawking, George și cheia secretă a Universului)

C. O echipă imbatabilă formată din scriitorul de mare success Neil Gaiman și regizorul Matthew Vaughn
aduce pe ecranele din toată lumea filmul Stardust/Pulbere de stele, o încântătoare poveste despre o stea
căzătoare care nimerește într-un ținut fermecat și care se dovedește a nu fi un meteorit obișnuit, ci o tânără
foarte frumoasă și curajoasă. Puterile ei secrete vor fi ținta unei vânători pornite de niște vrăjitoare, de niște
(5)pirați, dar și de niște fețe împărătești. Toți vor un singur lucru: inima fetei.
Rezultatul este un basm antrenant și plin de umor în care se amestecă și se potrivesc toate marile teme și
elementele spectaculoase care pot încânta spectatorii de toate vârstele. Pulbere de stele începe în adormita
Anglie, într-un stat numit Wall, denumit așa datorită zidului pe care îl are și care ține separați locuitorii statului
de o lume supranaturală dintr-un univers paralel care se află de partea cealaltă a zidului.
(10)Aici trăiește tânărul Tristan Thorne (Charlie Cox) care, îndrăgostit de frumoasa satului, interpretată
de Sienna Miller, îi face acesteia o promisiune înflăcărată și inconștientă că îi va aduce o stea căzătoare.
Pentru asta Tristan va trebui să treacă zidul interzis și să pătrundă în interiorul ținutului magic și să dea piept
cu magia, legenda și lupta.
(www.cinemagia.ro/filme/stardust-pulbere-de-stele)

SUBIECTUL I – 20 de puncte
1. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în textul A.
2. Transcrie un cuvânt folosit cu sensul propriu și un cuvânt folosit cu sensul figurat din secvența: De la
fereastra lui, Enric în fiecare seară privea nemăriginirile cerului, așteptând să vadă ploaia de artificii,
(...).
3. Identifică în ultimul enunț al textului A primele două cuvinte care conțin diftong.
4. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele: rachete, plângea.
5. Desparte în silabe următoarele cuvinte din textul A: necunoscut, brăzdează.
6. Selectează din textul B doi termeni ce aparțin câmpului lexical al locuinței.
7. Explică folosirea semnului exclamării în enunțul: Cosmos a desenat o ușă!
8. Transformă enunțul dat în propoziție simplă, negativă: Mica rază de lumină strălucitoare țâșni din
ecranul lui Cosmos direct în mijlocul camerei,.
9. Precizează valoarea morfologică a verbului a vrea în enunțurile subliniate din textul C.
10. Extrage din textul C un verb aflat la modul indicativ, timp viitor simplu și unul aflat la modul conjunctiv,
prezent.

SUBIECTUL al II-lea – 40 de puncte


1.Numește un motiv pentru care Enric privea cerul în fiecare seară, așa cum reiese din textul A. (8p)
2.Formulează două idei principale/secundare pe baza textului B.(8p)
3.Identifică și rescrie, din textul A, un epitet și o comparație.(8p)
4.Prezintă, în 3-5 rânduri, o deosebire între primele două texte și cel de-al treilea text.(8p)
5.Explică, într-un enunț, starea personajului, așa cum reiese din secvența : - Uau! spuse el…Unde de
fapt? Unde ajungea oare dacă depășea pragul ușii? Unde? Ce? Cum?..bolborosi uluit. (8p)

SUBIECTUL al III-lea – 20 de puncte


Prezintă, în 80-150 de cuvinte, trăirile personajelor Enric și George, valorificând secvențe din textele A
și B.
În compunerea ta, vei avea în vedere următoarele repere:
- să identifici câte o trăsătură a fiecărui personaj (Enric și Geroge); (6p)
- să ilustrezi fiecare trăsătură cu câte o secvență comentată; (6p)
- să ai o exprimare nuanțată, logică și clară, respectând normele limbii. (8p)

SUBIECTUL al IV-lea – 20 de puncte


Alcătuiește o compunere de minimum 80 de cuvinte, în care să imaginezi o călătorie printre stele,
pornind de la textele-suport date.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
- viziunea personală, originală a temei propuse; (4p)
- folosirea limbajului artistic; (4p)
- valorificarea informațiilor din cele trei texte-suport; (4p)
- respectarea convențiilor de redactare a unui asemenea tip de text.(8p)