Sunteți pe pagina 1din 9

Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 17

Editia : 1
Pag. 1/9 ALIMENTARE CU APA

1. SCOP
Procedura descrie activităţile şi responsabilităţile privind realizarea lucrărilor de
alimentare cu apa
1. Resursele necesare:
Resursele Materiale: Utilaje si echipamente de Resurse umane:
constructii:
Tevi conducte, fitinguri, -masini taiat asfalt; - topometrist;
Armaturi si accesorii / -picamer; -deserventi echipamente si utilaje
Flanse -budozer; constructii;
Adaptoare si cuplaje -excavator; -laboranti;
Vane cu sertar -autogreder; -muncitori calificati
vane cu sertar cu -cilindri compactori si (sudori,mecanici)
flanse Vane cu sertar vibrocompactori; -muncitori instalatori, electricieni,
cu mufe Vane fluture -masina frezat asfalt; sanitari
Vane sferice -echipamente taiat autogen;
Clapete de reţinere -macara 7 tf;
Ventilele de -camioane;
aerisire- dezaerisire -autobascule;
Contoare de apa -incarcator frontal;
Hidranti -autocisterne
Capace si rame pentru -laborator incercari
cămine -etc
Traductorul de presiune
si de debit

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE este intocmita pe baza standardelor,


prescripţiilor, prevederilor si normativelor in vigoare si conţine proceduri minime
pentru execuţia, montarea, repararea si verificarea conductelor de distributie
aferente investitiei. In sensul prezentelor prevederi, prin termenul de conducta
(linie) se intelege ansamblul format din elemente componente: tevi, fitinguri (coturi,
teuri, reducţii, capace), flanse, armaturi (inclusiv cişmele, hidranti), aparate de
masura si control (montate pe conducta). Conducta serveste la transportul apei
intre doua echipamente, intre un echipament si o conducta, intre doua conducte.
Astfel, aceasta poate avea doua extremitati si este limitata la capete de către o alta
conducta sau un echipament..
Prezenta se aplica tuturor conductelor corespunzând reţelelor de aductiune
distributie a apei potabile proiectate.
Cerinţa de baza pe care trebuie sa o satisfaca proiectarea, executia, montarea,
exploatarea, repararea si verificarea conductelor sub presiune este asigurarea
funcţionarii acestora in condiţii de siguranţa.
Execuţia, montarea si repararea conductelor vor fi făcute numai de firme
specializate, care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie, montaj
si verificare. Acestea răspund de alegerea corecta a procedeelor tehnologice, de
calitatea produselor si lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului de
execuţie.
Detinatorul instalatiei răspunde de exploatarea, intretinerea si repararea
conductelor, in conformitate cu cerinţele SR 4163-3 si ale prezentului proiect de
execuţie.
In cazul unor abateri de la prevederile prezentelor instrucţiuni, firma de proiectare,
respectiv firma de execuţie sau reparatoare, cu avizul prealabil al proiectantului,
vor putea stabili soluţii compensatoare, motivate corespunzător din punct de
vedere tehnic, care sa nu afecteze siguranţa in funcţionare a conductelor sub
presiune. Părţile care au stabilit aceste soluţii le vor supune avizarii principalilor
factori interesati (proiectant, executant, montor sau reparator, detinatorul
instalatiei).
Problemele nereglementate prin prezentele instrucţiuni se vor rezolva prin
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 17
Editia : 1
Pag. 2/9 ALIMENTARE CU APA

proiectare, conform unor normative de larga utilizare.


Prezentele instrucţiuni reprezintă condiţii minimale si completeaza SR 4163-1,3,
precum si "Normativul pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune
si a reţelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor" I 22-99.

Fazele tehnologice de executie sunt:

1. Excavare şanţuri
2. Tehnologia de instalare "fara săpătură" a conductelor îmbinarea conductelor
sudarea cap la cap
3. Îmbinarea prin electrofuziune îmbinări si fitinguri mecanice pozarea
tuburilor in tranşee realizarea umpluturilor
4. Confectii metalice ajutatoare
5. Refacerea terenului si aducerea lui la forma iniţiala traversarea
cailor ferate, , a râurilor si a drumurilor principale
6. Montarea echipamentelor de monitorizarea retelelor de apa
7. Testare
8. Spalare si clorare
9. Intretinere
10. Recepţia
11. Programul de control al calităţii, verificări şl încercări

MONTAREA CONDUCTELOR. CONDITII DE AMPLASARE CONDUCTE.


La punerea in lucru, tevile se curata la interior si exterior si se protejaza obligatoriu
in timpul montajului impotriva patrunderii de corpuri straine. Capetele tronsoanelor
se protejaza cu capace.
Traseele conductelor de instalatii de gaz vor fi rectilinii, urmarind pe cat posibil
elementele structurale. Traseele de conducte vor respecta conditiile de siguranta in
detrimentul esteticului. Traseele vor fi rectilinii si plasate in spatii bine ventilate.
Conductele se monteaza aparent. Este interzisa ingroparea conductelor de gaz in
pardoseala. Nu se vor instala conducte in subsoluri sau canale tehnice. Se vor
alege trasee cat mai scurte si usor accesibile Montarea conductelor se face prin
rezemare simpla , astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora.
Sustinerea conductelor aparente pe elementele de constructie de realizeaza in
functie de diametru cu bratari sau console, la distante de :
 1,5 ….8,0 m intre punctele de sustinere;
 20……30 mm intre conducte ti elementele de constructii.
Fixarea elementelor de sustinere se face astfel incat sa asigure rezistenta
necesara pentru toata perioada de functionare.
Capetele conductelor instalatiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate de
consum se inchid obligatoriu cu dopuri chiar daca conductele respective sunt
prevazute cu robinete.
Tuburile de protectie pentru instalatiile interioare se fixeaza rigid si etans de
elementele de constructie si depasesc fata finita a cestora cu :
 10 mm la pereti si plafoane;
 50 mm la pardoseli.
Distantele dintre tevile de alimentare cu apa si instalatiile electrice sunt prescrise
in normativele de proiectare si executie de instalatii electrice. Este interzisa
amplasarea aparatelor electrice sau a altor instalatiii in zona parterului peste tevile
de alimentare cu apa. Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se face prin
tuburi de protectie ; in tubul de protectie conducta va fi fara imbinari. Tuburile de
protectie vor fi fixate de elementele de rezistenta prin betonare sau montare in
sapa, si vor iesi din aceste elemente cu cel putin 3 cm.
Conductele orizontale din instalatiile de utilizare se monteaza :
 la partea superioara a peretilor, deasupra conductelor pentru alte instalatii;
 deasupra usilor si ferestrelor.
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 17
Editia : 1
Pag. 3/9 ALIMENTARE CU APA

Imbinarea tevilor negre din otel montate aparent este admisa prin :
 fitinguri pana la diametre de 4”:
 sudura la diametre peste 4 ” la orice presiune , cu asigurarea
caracteristicilor de sudabilitate. Se acorda prioritate imbinarilor prin sudura la
conductele montate aparent.
Montarea tevilor prin sudura se va executa doar de instalatori autorizati ISCIR. Se
interzice racirea fortata a sudurilor. Sudurile se vor executa, in general, cap la cap.
Tevile sudate vor avea sudura vizibila dupa montare. Imbinarea tevilor se va face
in tronsoane cu lungime cat mai mare
Se va asigura posibilitatea desfacerii instalatiilor interioare fara demontarea lor
integrala, prin folosirea la la montaj a mufelor stanga – dreapta .
Sudurile se marcheaza conform reglementarilor in vigoare si a standardelor
specifice (6726 ; 7084/4; 8183; 8299 ).
Tevile din otel se imbina astfel incat capetele sudurrilor eclicoidale sau logitudinale
sa nu fie in prelungire ci decalate alternativ. Decalajul este in functie de diametrul
conductei si este cel putin 10 mm.
Imbinarile sudate la conducte din otel se executa :
 din punct de vedere al realizarii :
- cap la cap ;
- cu manson: la traversari de obstacole , in interiorul tuburilor de
protectie.
 din punct de vedere al procedeului de sudura :
- cu flacara oxiacetilenica , pana la diametrul de 100 mm ;
- cu arc electric, pentru orice diametru.
Clasa de calitate a imbinarilor sudate se indica in proiectul de executie.
Controlul calitatii sudurilor se face vizual si prin metode nedistructive in
conformitate cu prevederile standardelor 6606; 8539; 10138; SR ISO 3059, etc. si
prescriptiile tehnice CR 4 , CR 20 si I 27 sau alte metode de control nedestructiv
legal aprobate.

SANTURI PENTRU CONDUCTE SUBTERANE


Adancimea minima a santului pentru montajul conductelor subterane din polietilena
masurate la nivelul terenului pana la generartoare superioara a conductei , este 0,9
m si respectiv 0,5 m la capatul conductei de bransament.
Latimea minima a santului trebuie sa fie diametrul conductei +0,2 m. Consolidarea
peretilor se face in functie de natura terenului si adancimea de pozare.
Saparea santului se face cu putin timp inainte de montarea conductelor. Fundul
santurilor se executa fara denivelari, se curate de pietre, iar peretii trebuie sa fie
fara asperitati.
Fundul santului se acopera cu un strat de 10…..15 cm de nisip de granulatie 0.3
– 0,8 mm. Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor
conductelor se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni :
 latimea egal cu latimea santului +0,6 m
 lungimea egal cu 1,2 m
 adancimea egal cu 0,6 m sub partea inferioara a conductei.
Conductele din polietilena se asaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de
nisip de minmum 10 cm. Pozarea conductei se realizeaza numai dupa racirea
corespunzatoare a imbinarilor sudate. Dupa stratul de nisip acoperirea conductei
din PE se efectueza in straturi subtiri, cu pamant maruntit , prin compactare dupa
fiecare strat. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei ) se
efectueaza intr-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20 – 30 m, avansand
intr-o singura directie pe cat posibil in urcare.
In dreptul rasuflatorilor peste conducta de polietilena care a fost acoperita pe toata
lungimea cu un strat de nisip gros de 10-15 cm se aduga un strat de piatra
marunta gros de 15 cm peste care se asaza calota rasuflatorii.
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 17
Editia : 1
Pag. 4/9 ALIMENTARE CU APA

MONTAREA ARMATURILOR
Robinetii de inchidere pentru instalatiile de alimentare cu apa se monteaza la
vedere, in locuri ventilate, accesibile in urmatoarele locuri:
 inaintea fiecarui contor;
 pe fiecare ramura importanta;
 pe fiecare conducta care alimenteaza grupuri de arzatoare, mese de lucru,
laboratoare;
 la baza fiecarei coloane montate in cladiri cu peste 5 nivele
 inaintea fiecarui arzator;
Daca plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face in conditii de
siguranta se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care
alimenteaza maximum 24 puncte de consum. Robinetii nu se monteaza in:
camere umede, grupuri sanitare, camere frigorifice sau incaperi care sunt expuse
deteriorarii.
Se vor folosi doar robineti conform prevederilor art. 9.6 in I6/98. Toti robinetii se
vor testa inainte de montaj la o presiune de 1,5x presiunea de lucru, in
conformitate cu STAS 2250.

MONTAREA APARATELOR DE CONTORIZARE.


In cazul prevederii de aparate de masura volumetrice acestea se vor monta
conform instructiunilor producatorilor, standardelor de specialitate aplicabile si/sau
a altor reglementari specifice tipului de aparat.

VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI

ETANSEITATE A INSTALATIEI IMBINAREA

CONDUCTELOR DE POLIETILENA
Imbinarea conductelor ingropate de PE se face prin sudura (fuziune)
sau cu fiftinguri mecanice nedemontabile (etansare prin presare pe
peretii tevilor).
Imbinarea tevilor si fitingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de
sudura care sunt agrementate tehnic in Romania de catre organismele
agrementate. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice in conformitate
cu cartiel tehnice ale fiecaruia.
Imbinarile se realizeaza numai de sudori autorizati.
Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilena, in functie de diemensiuni se
realizeaza prin urmatoarele procedee:
 imbinarea prin sudura cap la cap;
 imbinarea prin electrofuziune
 imbinarea cu fitinguri mecanice.
Imbinarile intre conductele de polietilena si conductele din metal se realizeaza cu
fitinguri de trecere pentru diametre nominale cuprinse intre 32 si 630 mm.
Controlul calitatii sudurilor are la baza prevederile prescriptiei tehnice CR 21.
Nu se admit nici un fel de interventii pentru corectarea oricaror tipuri de imbinari.
Pentru realizarea schimbarilor de directii , ramificatii si reductii la conductele din polietilena
se pot utiliza:
 fitinguri uzinate
 curbarea la rece a conductelor dupa raza de curbura permisa de
material in functie de diametrul nominal. Raza minima de curbura
pentru teava SDR 11 este 30 Dn.
Conductele sau fitingurile din polietilena nu se deformeza la cald in vederea montarii.
Conductele din polietilena se perforeaza dupa efectuarea sudurii teului de
bransament cu bransamentul propriu – zis. Perforarea conductelor se
realizeaza cu freze specifice acestui scop.
Legatura bransamentelor din PE cu posturi de reglare sau instalatii de utilizare se
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 17
Editia : 1
Pag. 5/9 ALIMENTARE CU APA

face prin intermediul unui dispozitiv special denumit capat de bransament care
realizeaza trecerea de la polietilena la otel, avand acelasi diametru cu teava din
polietilena a bransamentului.

MONTAREA POMPELOR SUBMERSIBILE


La montajul pompelor submersibile de put se va in vedere :
- identificarea pompelor –se va face prin verificarea caracteristicilor-debit,presiune,putere
electrica
- lansarea in put sevaface prin intermediul coloanei de refulare care se coboara
in put cu ajutorul trepiedului si ascripetelui pin la adincimea stabilita
- pe masura ce se coboara ansamblul (pompa ,coloana de refulare ) cablul de
alimentare cu energie electrica se fixeaza de coloana cu ajutorul unor saniere
- blocarea pompei la adincimea de montaj prin
intermediul electrodului de nivel La prima punere in
functiune se va urmari :
- electropompa sa fie introdusa sub apa si sa aibe asigurata inecarea
- electrodul sa fie montat la cota necesara pentru blocaj
- functionarea electropompei la inceput sa se faca cu vana de refulare partial
inchisa ,pentru ca acviferul sa nu fie solicitat prea mult prin antrenarea nisipului
.
Fiecare put este prevazut la partea
superiora cu –cabina de protectie . Cabina
putului
- este o constructie semi ingropata din beton armat avind dimensiunile interioare
in plan -1.8 x2.4 x2.0m- vezi proiect de specialitate-rezistenta
MONTAREA GRUPULUI DE POMPARE
Utilajul de pompare se aprovizioneaza pe baza
specificatiilor tehnice din proiect . Fisa tehnica a
utilajului se pune la dispozitie antreprenorului .
Montarea electropompelor implică parcurgerea următoarelor etape:
 organizarea lucrărilor de montaj, care cuprinde:
- amenajarea platformei de depozitare (destinată depozitării şi verificării
părţilor componente ale echipamentelor, precum şi deconservarea lor
înaintea începerii montajului);
- accesul (care trebuie să asigure posibilitatea transportului
echipamentelor de pe platforma de depozitare până la locul de montaj
precum şi condiţiile necesare pentru ajungerea personalului la locul de
montaj).
- locul de montaj (care trebuie să asigure condiţiile necesare realizării
montajului în mod corespunzător din punctul de vedere al calităţii lucrărilor
executate, al normelor de protecţie
muncii şi al condiţiilor de lucru).
 identificarea echipamentului (unitate pompa-motor, în conformitate cu
documentaţia de montaj si cărtea tehnic a echipamentului, verificarea stării
de conservare (conform cărţii tehnice), verificarea şi preluarea certificatelor
de calitate şi întocmirea formelor de preluare la montaj
- pregătirea fundaţiei, curăţirea părţilor filetate a şuruburilor de fundaţie,
a găurilor filetate şi nefiletate din plăca de bază;
- trasarea axelor fundaţiei, a golurilor suruburilor de fundatie si a
ghidajului şi verificarea cotelor de nivel si de montaj ale suportului
pompei si ghidajului (corelarea intre suportul popei si ghidajul fixat la
partea superioara de rama golului de montaj din planseul bazinelor)
- înaintea instalării, se va spăla echipamentul pentru a înlătura
inhibitorul de coroziune sau alte materiale străine ce s-ar fi putut
acumula în timpul transportului, depozitării şi manipulării. Se va utiliza
o soluţie slab alcalină la 800 C sau un solvent petrolier eficace
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 17
Editia : 1
Pag. 6/9 ALIMENTARE CU APA

- curăţirea suprafeţelor plăcii de bază ce vin în contact direct cu betonul.


Nu se vor folosi solvenţi deoarece reziduul poate împiedica aderenţa.
- premontarea plăcii de bază (cotului suport) si ghidajului, efectuându-se
totodată controlul planeităţii placii de baza (cu ajutorul nivelei) si
verticalitatii ghidajului cu ajutorul firului cu plumb
Orizontalitatea se va realiza prin strângerea piuliţelor şuruburilor de
fundaţie. Se verifică în permanenţă orizontalitatea reajustând cât este necesar cu
ajutorul unor by-lagare, până când piuliţele sunt complet strânse şi placa de bază
este orizontală.
- montarea unitatii pompa-motor pe cotul suport şi verificarea corectitudinii
pozitiei de montaj a cotului suport si ghidajului prin manevre de scoatere si
introducere a pompei.
- intocmirea formelor de verificare a centrajului cot suport-ghidaj (cu beneficiarul şi
asistenţa tehnică).
Alinierea precisă a cotului suport al pompei si ghidajului este
indispensabilă pentru corecta funcţionare si exploatare a pompei.
- conservarea echipamentelor, începând cu perioada de asamblare în instalaţie
şi până la terminarea montajului
Inainte de montare se verifica : postamentul –orizontalitatea sa
-caracteristicile generale ale , Pentru situatii deosebite se va solicita
asistenta din partea furnizorului .

MONTAREA CONDUCTELOR IN STATIA DE POMPARE


Traseele conductelor de legatură la utilajele din STATIA DE POMPARE vor
fi astfel alese încât să nu împiedice demontarea armăturilor şi diferitelor
părţi ale aparatelor .
În caz de necesitate pe conducte se vor
monta îmbinări demontabile . La racordarea
ţevilor cu diametre diferite se asigură:
– continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontală prin care
circulă apa;
– coaxialitatea conductelor verticale.
La trasarea instalaţiei care se face pe baza planurilor de execuţie trebuie
să se ţină seama de posibilitatea montajului, de manevrarea cu uşurinţă a
armăturilor, precum şi de amplasarea în locuri accesibile a diverselor
îmbinări demontabile.
De asemenea se va tine seama ca traseul conductelor să nu împiedice
deschiderea ferestrelor sau uşilor. La trasare se va urmări şi aspectul
estetic al amplasării şi grupării conductelor.
La schimbările de direcţie ale fascicolelor de conducte montate în acelaşi
plan curbele se execută:
– cu aceeaşi rază de curbură (corespunzătoare ţevii cu diametrul cel mai mare)
în cazul când schimbarea de direcţie se face într-un plan perpendicular pe
planul în care se găseşte fascicolul de ţevi;
– cu acelaşi centru în cazul în care schimbarea de direcţie se face în acelaşi
plan în care se găseste fascicolul de ţevi.
Legăturile la aparate se montează astfel încât să permită demontarea
aparatelor sau a unora din părţile lor componente.
EXECUTAREA CAMINELOR DE VANE DIN BETON ARMAT
- Se vor respecta : marca betoanelor, marca armaturilor(diametre, pozitie de montaj)
normele de turnare
,de vibrarea betoanelor.
- Se vor respecta cotele prevazute in proiect pentru montarea vanelor in
camine,a pieselor de trecere prin pereti, a cosului de acces,a ramei si
capacului din fonta la cotele terenului
- Treptele de acces in camin se vor realiza conform proiect
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 17
Editia : 1
Pag. 7/9 ALIMENTARE CU APA

- Finisajele interioare si exterioarela camine se vor realiza conform prevederilordin proiect


- Se va verifica manevrabilitatea usoara a vanelor de inchidere.
- Toate piesele metalice din
camin se vor vopsi anticorosiv.
PROBA DE PRESIUNE
Verificarea etanseitatii si rezistentei conductelor se face hidraulic.
La inceperea probei de presiune reteaua trebuie sa aibe montate toate armaturile.
Umplerea conductelor cu apa pentru proba se face cu apa potabila, din aval catre
amonte,pentru aerisirea retelei. Lungimea tronsoanelor de proba este de 500 m
Presiunea de proba este de Pp=1.5 presiunea de regim Pp=5 atm.
Presiunea de proba se realizeaza cu o pompa de mina cu piston care se
amplaseaza in punctul cel mai de jos al tronsonului supus probei
Durata probei este de =1 ora Pentru verificarea presiunilor de proba se monteaza
manometre la capetele tronsonului de proba (in camine)
Incercarea se considera reusita daca dupa trecerea intervalului de 1 ora de la
realizarea presiunii de incercare , scaderea presiunii in tronsonul incercat nu
depaseste 5 % din presiunea de incercare si nu apar scurgeri vizibile .Rezultatele
probelor se inscriu intr-un proces verbal.pentru proba depresiune model ANEXA IV
18 din NORMATIV C56/2002
DEZINFECTAREA SI SPALAREA RETELEI
Dupa reusita probelor se trece la spalarea conductei. Spalarea conductei se face
cu apa curata, prin trecerea, timp de minim 10minute a unui curent de apa
potabila, cu o viteza de 1.5 m/s.
Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritati-lor
din interiorul conductelor.. Dezinfectarea se face, cu clor sub forma de solutie –
25-30mg./l apa .
Solutia se introduce prin hidranti.
Solutia se mentine in retea 24 ore, dupa care se evacueaza prin vanele de golire si
se procedeaza la o noua spalare .Spalarea se considera terminata in momentul in
care mirosul clorului dispare.,iar clorul rezidual se inscrie in limitele admise.
PUNEREA IN FUNCTIUNE A RETELEI
Punerea in functiune a retelei se face ,procedindu-se astfel:
- se deschid hidrantii dela extremitatea din aval
- se introduce apa in conducta prin deschiderea treptata a vanei de la
extremitatea din amonte a portiunii ce se pune in functiune
- dupa ce apa a umplut conducta si a iesit complet limpede prin hidrantul
deschis,se mai asteapta inca 5 minute dupa care se inchide hidrantul
- se verifica functionareea unor puncte de consum- cismele in curti .
- Punerea in functiune se face numai cu avizul organelor sanitare locale care
verifica potabilitatea apei transportate prin reteaua respective
VERIFICARI, INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA PUNERII IN
FUNCTIUNE A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE SI A RETELELOR DE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
Verificarile, incercarile si probele punerii in functiune se fac la conductele noi si la
inlocuire de conducte. Acestea se pot efectua la intreaga retea prevazuta in
documentatia de investitie, sau pe tronsoane de conducte ce pot fi puse in
functiune.
Verificarile, incercarile si probele se executa conform Legii 10/1995, privind
calitatea constructiilor, Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora (HG nr.273/94), STAS 4163 si altor reglementari
specifice.
Inainte de efectuarea probei de presiune se verifica:
• concordanta lucrarilor executate cu proiectul;
• caracteristicile robinetelor, hidrantiIor, golirilor, ventilelor de aerisire -
dezaerisire, reductoarelor de presiune, clapetelor, altor armaturi, etc.;
• pozitia hidrantilor si a vanelor ingropate;
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 17
Editia : 1
Pag. 8/9 ALIMENTARE CU APA

• pozitiile si executia caminelor, echiparea acestora;


• protectia anticorosiva si termoizolatiile, unde este cazul;
• calitatea sudurilor si a imbinarilor;
• executia masivelor de ancoraj.
Proba de presiune, spalarea si dezinfectarea conductelor se executa conform
STAS 4163-3, STAS 3051 si caietelor de sarcini intocmite de proiectant in
conformitate cu prevederile producatorului de materiale.
Verificari si probe dupa efectuarea probei de presiune:
Dupa efectuarea probei de presiune se vor efectua urmatoarele verificari si probe:
• intocmirea procesului-verbal a probei de presiune;
• umplerea transeei in zona imbinarilor;
• umplerea transeei;
• verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului;
• refacerea partii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect;
• refacerea trotuarelor;
• refacerea spatiilor verzi;
• executarea marcarii si reperarii retelelor conform STAS 9570/1.

Inainte de executia umpluturilor la cota finala se executa ridicarea topografica


detaliata a conductei (plan si profil in lung) cu precizarea robinetelor ingropate,
caminelor (echiparea acestora), hidrantilor, bransamentelor, etc.
Releveele retelelor se anexeaza Cartii Conductei si se introduc in Sistemul
Geografic Informational (acolo unde exista) detinut de unitatea de exploatare a
sistemului de alimentare cu apa al localitatii.
Inainte de punerea in functiune, se face spalarea si dezinfectarea retelei, conform
normelor specifice. Punerea in functiune a retelei se face de catre personalul
unitatii de exploatare a retelelor, asistat de constructor, conform prevederilor STAS
4163-3, art.4. 1.
1.1.1 Receptia lucrarilor
Receptia reprezinta actiunea prin care investitorul accepta si preia lucrarea,
aceasta putând fi data in functiune, certificându-se faptul ca executantul si-a
indeplinit obligatiile conform prevederilor contractuale si ale documentatiei de
executie.
Receptia conductelor pentru alimentare cu apa rece a consumatorilor din localitati
se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la inlocuiri sau devieri locale de conducte.
Receptia se face conform Legii nr.1Q/1995 privind calitatea in constructii,
“Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora” (HG nr 273 / 94) si altor reglementari specifice.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA RECEPTIEI TEHNICE
Pentru instalatiile de utilizare se depune dosar definitiv care contine toate piesele din
dosarul preliminar, cu modificariele survenite pe parcursul efectuarii lucrarilor.
Receptia tehnica se face prin :
 verificarea documentelor de receptie ;
 verificarea calitatii lucrarilor si a concordantei acestora cu proiectul avizat ;
 efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate de catre executant in
prezenta delegatului operatorului licentiat a sistemului de distributie.
PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR
Punerea in functiune se face pe baza procesului verbal de receptie tehnica, dupa
incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
Racodarea bransamentelor la conductele in functiune se face de
operatorul licentiat al sistemului de distributie , la solicitarea scrisa a
instalatorului autorizat care a executat lucrarea.
Pentru receptie tehnica a conductelor de bransament se prezinta documentatie
completa la care se adauga fisa tehnica a conductei bransamentului
 certificat de calitate al tevilor;
 factura de procurare a tevilor si armaturilor
 buletin de calitate a protectiei ancorozirv eliberat de un laborator autorizat;
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 17
Editia : 1
Pag. 9/9 ALIMENTARE CU APA

 proces verbal pentru lucrari ascunse, insotit si de buletinul de


verificare a calitatii izolatiei. Imbinarile care s-au executat dupa proba de presiune,
pentru cuplarea noilor instalatii la cele in functiune, se verifca la presiunea din
conducta sau din instalatie.
Inainte de de punerea a instalatiilor de utilizare, se face face refularea aerului
prin robinetele aparatelor de utilizare si a unui racord flexibil scos in exteriorul
cladirii.
Etapele de realizare a receptiei sunt:
• receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract;
• receplia finala - dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in proiect.
7. INREGISTRARI / Records
• PV trasare
• PV lucrari ascunse
• PV receptie luctrari
• PV receptie produse
• PV control, etc
• Certificate calitate
• Declaratii conformitate
• Agremente tehnice

S-ar putea să vă placă și