Sunteți pe pagina 1din 32

I.M. DESIGN S.R.L.

REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI


ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA


LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

SECTIUNEA I: PĂRŢI SCRISE


1. Lista și semnăturile proiectanților
Arh. Irina Maria Mihai

Arh. Sorana Negulescu

Arh. Timotei Drob

Ing. Renato Dumitrescu

Ing. Marian Cazacu

Ing. Adrian Antonescu

Ing. Valerică Scutaru

Ing. Alina Marinescu

Ing. Vlad Drăgan

Ing. Cornel Titirisca

Ing. Andrei Cretu-Voican

1
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

2. MEMORIU GENERAL

2.1. DATE GENERALE


1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA

1.2. Amplasamentul
Amplasamentul care face obiectul investiției, este situat în România, sudul Olteniei, județul Vâlcea, oraș
Bălcești, strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 2 și nr. 3.
Terenurile si construcțiile sunt situate in Intravilanul orașului Bălcești, în zona centrala – zona Centru
Civic – Ansamblu Urban (cod VL-II-mB-09648)

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de
fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 7 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia
REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUDETUL VALCEA” din 17.11.2020.
Proiectul a fost demarat în urma Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare 45626/
12.10.2021 dupa aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții de către Beneficiar.

1.4. Ordonatorul principal de credite


Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, cu sediul in Municipiul Bucuresti,
Bulevardul Libertatii, nr. 16, latura Nord, sector 5, prin Compania Nationala De Investitii S.A., cu
sediul in Bucuresti, Piata Natiunilor Unite nr. 9, bl.107, Sector 5, telefon/fax: 021-316. 73.83;
316.73.84/021-316.73.81, RO14273221, J40/9235/2001

1.5. Investitorul
ORASUL BALCESTI, cu sediul social in Orasul Balcesti, strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 1, judetul
Valcea, CIF 2541720 – reprezentant legal conform legislatiei nationale in vigoare, definita conform
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

1.6. Beneficiarul investiţiei


ORASUL BALCESTI
Str. Aleea Petrache Poenaru, nr.1, oras Balcesti, jud. Valcea
CIF:2541720

3
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie


I.M. DESIGN S.R.L.
Drumul Nisipoasa, nr. 46-52, tronson 1, bloc B, scara B1, ap 16, et. 3, sector 1, Bucuresti
RO35590591, J40/15911/2021

1.8 Regimul juridic


Teren și construcție: intravilan oraș Bălcești, în zpna centrală, zonă Centru Civic – Ansamblu
Urban(cod VL-II-Mb-09648)
Proprietar: orașul Bălcești, conform extras de carte funciară pepntru informare, înregistrat la nr. 91287
din 03.12.2019.
Cf. Certificat Urbanism nr.03 din 30.01.2020

1.9 Regimul economic


Categoria de folosință: curți construcții.
Reglementări PUG: zona instituții publice și servicii.
Cf. Certificat Urbanism nr.03 din 30.01.2020

1.10 Regimul tehnic


POT maxim: 80%, POT existent: 27,70%, POT propus: 28,98%
CUT existent: 0,82%, CUT propus 0,84%.
Cf. Certificat Urbanism nr.03 din 30.01.2020

4
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

2.2 DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA


INVESTITIA PROIECTATA

Suprafață teren si cladiri:

Suprafata teren NR. CAD. 35323Spatiu strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 3 S = 1.927,00 mp

Suprafata teren NR. CAD. 35324 Spatiu strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 2 S = 1.130,00 mp

Suprafata totala teren investitie: S = 3.057,00 mp

NR. CAD. 35323-C1


Regimul de înălțime S(D)+P+2E
H maxim streașina 10.65 m
H maxim coamă 15.25 m
Volum 6 453 mc
Suprafata construita propusa 513 mp

NR. CAD. 35323-C2


Regimul de înălțime P
H maxim streașina 2,45m
H maxim coamă 4,20 m
Volum 53 mc
Suprafata construita propusa 20 mp

NR. CAD. 35323-C3


Regimul de înălțime P
H maxim coamă 2.80 m
Volum 56 mc
Suprafata construita propusa 21 mp

NR. CAD. 35324-C1


Regimul de înălțime S(D)+P+E
H maxim streașina 6.90 m
H maxim coamă 8.90 m
Volum 1723.4 mc
Suprafata construita propusa 277 mp

5
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

NR. CAD. 35324-CT


Regimul de înălțime P
H maxim streașina 2,66 m
H maxim coamă 3,30 m
Volum 55 mc
Suprafata construita propusa 20 mp

Vecinătăți teren

NR. CAD. 35323 - Spatiu strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 3


Vecinii amplasamentului sunt:
➢ la Nord-Est, parc orașul Balcesti;

➢ la Sud-Est, strada Aleea Castanilor;

➢ la Sud-Vest, strada Aleea Petrache Poenaru;

➢ la Nord-Vest, strada Aleea Petrache Poenaru.

NR. CAD. 35324 - Spatiu strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 2


Vecinii amplasamentului sunt:
➢ la Nord-Est, Liceul Petrache Poenaru;

➢ la Sud-Est, strada Aleea Petrache Poenaru;

➢ la Sud-Vest, teren avand nr. cadastral 36266;

➢ la Nord-Vest, teren avand nr. cadastral 36266.

Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

Nr. Cad. 35323 - Aleea Petrache Poenaru, nr. 3


Căile de acces auto și pietonale existente sunt din strada Aleea Petrache Poenaru din partea de Nord-Vest
(exista poarta acces auto metalica, cat si poarta acces persoane), cat si in partea de Sud- Vest (acces
persoane în clădire). Se mențin căile de acces actuale.

6
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

Nr. Cad. 35324 - Aleea Petrache Poenaru, nr. 2


Căile de acces auto si pietonale existente sunt din strada Aleea Petrache Poenaru din partea de Sud –
Vest, exista trotuare de acces la cele 2 intrari, cat si in partea Sud – Est (exista poarta acces pietonala), la
intrarea dinspre Nord-Est. Se mențin căile de acces actuale.

Parametri Urbanistici
PARAMETRI URBANISTICI nr. cad.35323 EXISTENT
Suprafata teren nr. cad. 35323 1,927 mp
Suprafata construita existenta C1 493 mp
Suprafata desfasurata existenta C1 1,540
Suprafata construita/desfasurata C2 20mp
Suprafata construita/desfasurata C3 21mp
Suprafata construita totala existenta 534 mp
Suprafata desfasurata totala existenta 1,581 mp
Suprafata alei 388 mp
Suprafata Spatii Verzi 1004 mp
POT existent 27,70%
CUT existent 0,82

PARAMETRI URBANISTICI nr. cad.35323 PROPUS

Suprafata teren nr. cad. 35323 1,927 mp


Suprafata extindere C1(lift) 20 mp`
Suprafata construita propusa C1 513 mp
Suprafata desfasurata propusa C1 1,560 mp
Suprafata construita/desfasurata propusa C2 20 mp
Suprafata construita/desfasurata propusa C3 21 mp
Suprafata construita finala propusa 554 mp
Suprafata desfasurata finala totala propusa 1,601 mp
Suprafata alei 710 mp
Suprafata Spatii Verzi 689 mp
POT propus 28,70%
CUT propus 0,83

PARAMETRI URBANISTICI nr. cad. 35324 EXISTENT


Suprafata teren nr. cad. 35324 1,130 mp
Suprafata construita existenta C1 257 mp
Suprafata desfasurata existenta C1 641 mp
Suprafata alei 110 mp
7
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

Suprafata Spatii verzi 763 mp


POT existent 22,70%
CUT existent 0,56

PARAMETRI URBANISTICI nr. cad.35324 PROPUS

Suprafata teren nr. cad. 35324 1,130 mp


Suprafata construita propusa C1 277mp
Suprafata corp C2(CT) 20 mp
Suprafata desfasurata propusa C1 661 mp
Suprafata construita/desfasurata corp CT 20 mp
Suprafata construita totala propusa 297 mp
Suprafata desfasurata totala propusa 681 mp
Suprafata alei 248 mp
Suprafata spatii verzi 608 mp
POT propus 26,20%
CUT propus 0,60

8
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

2.3 MEMORII PE SPECIALITATI

9
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

A. MEMORIU ARHITECTURA

0. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL


DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

Descrierea amplasamentului;
Amplasamentul este curpins din două imobile aflate unul în vecinătatea celuilalt, despărțite de strada
Aleea Petrache Poenaru.

NR. CAD. 35323 -Imobil strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 2


Atât terenul cât și cladirile de pe amplasament studiat figureaza in cadrul Cartii funciare nr. 35323,
număr cadastral 35323, în intravilanul orasului Balcesti. Terenul și clădirile aparțin UAT Bălcești, fiind
astfel localizate in orașul Bălcești, strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 2, judetul Valcea,
Terenul are suprafața totală de 1.927,00 mp și formă regulată, pe care se află următoarele clădiri:
- corp C1 – „Spital” - având regim de înălțime S+P+2E, suprafață construită Sc = 493,00 mp
construită în anul 1960.
- corp C2 – „Cabina poarta” – regim de înălțime P, suprafață construită Sc = 20,00 mp, construită
în anul 1960.
- corp C3 – „Magazie” – regim de înălțime P, suprafață construită Sc = 21,00 mp, construită în
anul 1961.
Terenul este în prezent împrejmuit cu gard din plăci de beton prefabricat pe latura de Nord–Est, parțial
pe laturile de Sud-Est si Nord-Vest, cu o lungime totala L = 100,65 m. Terenul este neîmprejmuit pe
latura de Sud si parțial pe latura de Nord-Vest si Sud-Est.
Dimensiunile in plan ale terenului sunt:
➢ Nord - Est: 37,45 m;

➢ Sud-Est: 46,55 m;

➢ Sud-Vest: 41,39 m;

➢ Nord-Vest: 46,14 m.
Folosinta actuala si destinatia conform PUG aprobat – teren curti-constructii, aferent zonei centrale a
orasului Balcesti, amplasament situat in zona destinata pentru institutii publice si servicii.
Destinatia cladirilor existente
Cladirile existente C1 și C2 vor avea aceeasi destinație ca și în prezent, C1 – Spital orasenesc Balcesti,
C2 – cabină poartă, iar clădirea C3 se va transforma din magazie (garaj) în spațiu tehnic.

11
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

NR. CAD. 35324 - Imobil strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 3


Atât terenul cât și clădirea de pe amplasamentul studiat figurează în Cartea funciară nr. 35324, număr
cadastral 35324, situate în intravilanul orașului Bălcești, județul Vâlcea. Terenul și clădirile aparțin
U.A.T. Bălcești, localizate in orașul Bălcești, strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 3, județul Vâlcea.
Terenul are suprafața totală de 1.130,00 mp, formă regulată. Pe acest teren se află:
corp C1 – „Pediatrie” – Pavilion secundar – regim de înălțime S+P+1E, suprafata construită Sc = 257,00
mp si suprafata construita desfășurată Scd = 643,00 mp – conform extras C.F. clădire construită în anul
1960.
Terenul este în prezent împrejmuit partial cu gard din placi de beton prefabricat pe latura de Nord–Est,
parțial pe latura de Sud, și neîmprejmuit pe celelalte laturi ale amplasamentului.
Dimensiunile în plan ale terenului sunt:
➢ la Nord - Est: 36,28 m;

➢ la Sud-Est: 30,03 m;

➢ la Sud-Vest: 37,73 m;

➢ la Nord-Vest: 29,65 m.
Folosința actuală și destinația conform P.U.G. aprobat – teren curti-constructii, aferent zonei centrale a
orasului Balcesti, amplasament situat in zona destinata pentru institutii publice si servicii.

Topografia;
Relieful este predominant de podiş (câmpii înalte, platouri) şi dealuri, luncile fiind prezente de-a lungul
cursurilor Olteţului, Cernei şi Peştenei. Localitatea Bălceşti face parte din zona în care se produce o
interferenţă între elementele fizice şi economico-geogrefice aparţinând Podişului Getic şi cele ale
Câmpiei Române, efect al îmbinării pintenilor colinari din nord, cu golfuri de de câmpie ce pătrund în
interiorul podişului. Făcând parte din Piemontul Olteţului, localitatea se află aşezată pe un platou la o
altitudine de circa 268 m faţă de nivelul mării, având relieful format din coline piemontane tăiate în
culmi paralele pe direcţia nord – sud de valea Olteţului, unde s-au format trei terase. La acestea se
adaugă văi largi cu lunci şi terase bine dezvoltate şi câmpurile netede separate de aceste văi, influenţe ale
Câmpiei Române.

Clima şi fenomenele naturale specifice zonei;


Oraşul Bălceşti se încadrează în condiţiile climatului specific reliefului existent cu temperaturi medii
anuale de 8 – 12° C, precipitaţii 600 – 800 mm/an. Clima este influenţată de aşezarea geografică, de
relief şi circulaţia generală a atmosferei, variaţiile climatice fiind determinate de neomogenitatea
suprafeţei active, relief şi vegetaţie, sol, reţea hidrografică, ape freatice. Localitatea Bălceşti face parte

12
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

din zona de interferenţă a elementelor fizico-geografice ale Podişului Getic cu cele ale Câmpiei Române,
având o climă caracteristică regiunii extracarpatice, cu nuanţă de tranziţie la climă temperat continentală.
Cantitatea medie de precipitatii este de peste 580 mm/an. Primul inghet apare la sfârsitul lunii octombrie,
iar ultimul in prima decada a lunii aprilie, rezultând un interval de peste 200 zile/an fara inghet.
Numarul zilelor cu temperaturi de peste 25°C este de cca. 110 zile/an, iar a zilelor cu temperaturi sub
0°C este de cca. 90 zile/an.
Vântul dominant are directia V-NV- E-NE fiind iarna un vânt umed si rece iar vara uscat si cald.
Daca in ansamblu, vânturile din est au o frecventa ridicata tot timpul anului, se constata totusi o
diminuare generala a acestora in timpul verii, adica atunci când predomina vânturile din vest.
Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, Actiuni ale vantului, valoarea fundamentala a vitezei de referinta a
vantului este de 30 m/sec.
Conform SR EN 1991-1-3/NB: 2005, Incarcarii date de zapada, pe harta de zonare a valorii caracteristice
a incarcarii date de zapada pe sol, amplasamentul cercetat se situeaza in zona 2 cu o valoare
caracteristica a incarcarii din zapada pe sol de 2,0 kN/m2, cu intervalul mediu de recurenta de 50 ani.
Conform Normativ, NP 074/2014, investitia se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic
redus. Presiunea conventionala de calcul este Pcc = 180-200 kPa, pentru gruparea de sarcini
fundamentale.

Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi
provizorii(cad în sarcina Beneficiarului);

Nr. Cad. 35323 - Aleea Petrache Poenaru, nr. 3- cf. Documentației DALI aprobate
Alimentarea cu apa se va realiza folosind presiunea apei din reteaua de alimentare cu apa potabila din
reteaua existenta a orasului Balcesti, de unde se va racorda cu retea subterana PEHD Dn 90 m, pe o
lungime de 14,00 m, realizare a 2 camine (unul de racord si celalalt camin apometru).
Reteaua de canalizare se va realiza din reteaua stradala existenta in orasul Balcesti prin conducte
din PVC KG SN4, avand diametru Dn 160 mm, pe o lungime de 40,00 m care asigură colectarea apelor
uzate de la punctele de consum amplasate în interiorul clădiri C1 şi evacuarea lor in cele 3 camine ce au
rol de schimbator de directie din care apa menajera se va drena catre canalizarea existenta in orasul
Balcesti.
Reteaua termica (canal termic) se va realiza in incinta prin retea subterana realizata din teava de otel
preizolata avand Dn 89x3,5 mm, in lungime totala de 120,00 m.
Alimentarea cu gaze naturale se va realiza atat pentru cladirea C1 cat si pentru cladirea C3 - CT,
alimentarea cu gaze realizandu-se subteran prin retea PEHD dn 90x5,4 mm, in lungime totala de 14,00
m, din reteaua de alimentare cu gaze subterana existenta in orasul Balcesti.

13
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

Alimentarea cu energie electrica in prezent este realizata cu energie electrica avand tensiunea de 220 V,
fiind necesara datorita cresterii consumului de energie cat si a echipamentelor noi achizitionate,
alimentarea de la reteaua stradala cu tensiune de 380 V.

Nr. Cad. 35324 - Aleea Petrache Poenaru, nr. 2 – cf. Documentației DALI aprobate
Alimentarea cu apa se va realiza folosind presiunea apei din reteaua de alimentare cu apa potabila din
reteaua existenta a orasului Balcesti, de unde se va racorda cu retea subterana PEHD Dn 63 m, pe o
lungime de 14,00 m si realizare a 1 camin care va avea rol si de apometru.
Reteaua de canalizare se va realiza din reteaua stradala existenta in orasul Balcesti prin conducte din
PVC KG SN4, avand diametru Dn 160 mm, pe o lungime de 74,00 m care asigură colectarea apelor
uzate de la punctele de consum amplasate în interiorul clădiri C1 şi evacuarea lor in cele 5 camine ce au
rol de schimbator de directie din care apa menajera se va drena catre canalizarea existenta in orasul
Balcesti.
Reteaua termica (canal termic) se va realiza in incinta prin retea subterana realizata din teava de otel
preizolata avand Dn 60,3x2,90 mm in lungime totala de 40,00 m.
Alimentarea cu gaze naturale se va realiza atat pentru cladirea C1 cat si pentru cladirea C3 - CT,
alimentarea cu gaze realizandu-se subteran prin retea PEHD dn 90x5,4 mm, in lungime totala de 14,00
m, din reteaua de alimentare cu gaze subterana existenta in orasul Balcesti.
Alimentarea cu energie electrica in prezent este realizata cu energie electrica avand tensiunea de 220 V,
fiind necesara datorita cresterii consumului de energie cat si a echipamentelor noi achizitionate,
alimentarea de la reteaua stradala cu tensiune de 380 V.

c) trasarea lucrărilor;
Nu este cazul.

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR

NR. CAD.35323
La momentul elaborarii prezentei documentatii tehnice, funcţiunea existentă a imobilului este de curti,
constructii.
Conform extras CF Nr.3532, destinatiile constructiilor existente sunt:
C1 – constructii administrative si social culturale,
C2 si C3 – constructii anexa;
Regim de inălțime cladiri existente: cladire C1 – S+P+2E, cladire C2 – P, cladire C3 – P. Regimul
existent nu se modifică.
Conform expertizei 256a/1/2019, clasa de importanta a constructiei C1 este III, iar pentru C2 si C3 este
III, conform Normativ P100/2013. Conform expertizei, Categoria de importanta a constructiilor conform
H.G. 766/1997 este C.

14
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

Clădirea C1 a fost realizată în anii 1960 în sistem de cadre de beton armat cu ziduri perimetrale de
închidere din zidărie de cărămidă. Clădirea are o formă regulată în plan, rectangulară, cu dimensiuni
maximale de aprox. 33,00m X 12,50m.
Forma și dimensiunile în elevație: H streașină= 11,65m, H maxim coamă= 16,25m.
Clădirea este în sistem de cadre de beton armat, cu planșee de beton armat g=140mm. Acoperișul este de
tip șarpantă cu învelitoare țiglă metalică. Fundațiile sunt de tip izolat sub stâlpii de beton armat cu grinzi
de echilibrare continui din beton armat sub zidurile de închidere. Finisajele exterioare sunt tencuieli din
mortar var-ciment drișcuite fin.
Nu se constată deteriorări ale structurii.
Se constată igrasie la nivelul subsolului. Se constată degradarea tencuielilor la subsol datorită
infiltrațiilor din precipitații ca urmare a degradării hidroizolației și a sistemului de colectare a apelor
meteorice.
Clădirea C2 este o construcție realizată în anii 1960. Forma în plan este regulată, rectangulară înscrisă
în dimensiuni general de 4,80m X 4,10m. Forma în elevație H streașină=2,45m și H coamă= 4,10m.
Construcție cu pereți portanți din zidărie de cărămidă, de 20-30cm, cu centuri la partea superioară și
planșeu de lemn peste parter. Acoperirea este șarpantă lemn cu învelitoare tablă. Fundațiile sunt din
beton. Exteriorul este finisaj cu tencuieli de var-ciment. Clădirea nu are subsol, pardoseala este din
beton.
Se constată o degradare a acoperișului.
Clădirea C3 este o construcție realizată în anii 1960. Forma este regulată în plan, se înscrie în
dimensiunile generale de 3,90m X 5,50m. În elevație clădirea are H atic= 2,80m. Clădirea este realizată
din zidărie portantă de 30 de cm grosime, cu centuri de rigidizare la partea superioară. Acoperirea este în
sistem de terasă beton armat. Fundațiile sunt din beton armat. Finisajul exterior este din tencuieli de
mortar var-ciment drișcuite fin.
Lucrarile propuse a se realiza se incadreaza in lucrari de reabilitare, modernizare, extindere si dotare
Spital, astfel rezultand urmatorii indici de ocupare si utilizare a terenului:

PROPUNERE PARAMETRI URBANISTICI nr. cad.35323

Suprafata teren nr. cad. 35323 1,927 mp


Suprafata extindere C1(lift) 20 mp
Suprafata construita propusa C1 513 mp
Suprafata desfasurata propusa C1 1,560 mp
Suprafata construita/desfasurata propusa C2 20 mp
Suprafata construita/desfasurata propusa C3 21 mp
Suprafata construita finala propusa 554 mp

15
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

Suprafata desfasurata finala totala propusa 1,601 mp


Suprafata alei, platforme 710 mp
Suprafata Spatii Verzi 689 mp
POT propus 28,70%
CUT propus 0,83

- Cladirea C1 este proiectată pentru gradul II de rezistenta la foc (conform normativului P118-99) cu
risc de incendiu mijlociu (conform normativului P118-99).
- Caile de acces auto si pietonale existente sunt din strada Aleea Petrache Poenaru din partea de Nord-
Vest (exista poarta acces auto metalica, cat si poarta acces persoane), cat si in partea de Sud-Vest (acces
persoane in cladire).
- Terenul liber va fi amenajat din punct de vedere functional cu platforme si parcari, dar si cu spatii verzi
conform necesitatilor dictate de legile in vigoare.
- Scurgerea apelor pluviale va fi rezolvata in sistemul de canalizare existent in zona.
- Gospodarirea deseurilor atat pe timpul executiei cat si in perioada de functionare se va realiza
respectand prevederile legislatiei in vigoare.
- Organizarea de santier se va rezolva in limitele terenului studiat.

NR. CAD.35324
La momentul elaborarii prezentei documentatii tehnice, funcţiunea existentă a imobilului este de curti,
constructii.
Destinatia constructiei existente este de constructie administrativa si social culturala; conform CF nr.
35324.
Regim de înăltime cladire existentă: C1 – S+P+1E. Regimul de înălțime nu se modifică.
Conform expertizei 266/1/2019, clasa de importanta a constructiei C1 este III, conform Normativ
P100/2013. Categoria de importanta a constructiei conform H.G. 766/1997 este C.
Construcția a fost realizată în anii 1960, în sistem de zidărie portantă. Nu există documente privind
execuția.
Forma și dimensiunile în plan: formă regulată rectangulară cu dimensiuni maximale de 32,15m X 7,85m.
Forma și dimensiunile în elevație: Streașină: h=6,10m, Coamă H maxim 8,90m.
Clădirea este constituită din zidărie portantă nearmată, din cărămizi pline arse cu mortar de var și ciment.
Grosimea pereților portanți este de 30-40 cm, prevăzuți la partea superioară cu centuri armate. Zidurile
au continuitate pe verticală, fără excentricități. Nu există elemente de confinare, buidandrugii existenți
sunt din beton armat. Planșeele peste parter și etaj sunt din beton armat. Învelitoarea este șarpantă din
lemn și învelitoare din tablă. Finisajele exterioare sunt din tencuieli de mortar var-ciment drișcuite fin.

16
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

Se constată degradarea mortarului și zidăriilor prin ascensiune capilară a apei(igrasie), efecte de


îngheț/dezgheț, carbonatare.
Se constată fenomene de cedare a terenului de fundare prin tasare. Se constată deprecieri ale structurii
datorate acțiunilor seismice care au solicitat clădirea la parter.
Se constată o stare de degradare a zidăriei în special datrorită deteriorării acoperișului, burlanelor,
jgheaburilor, lipsei trotuarului de protecție și acțiunilor seismice.
Lucrarile propuse a se realiza se incadreaza in lucrari de modernizare, reabilitare, extindere si dotare a
Spital, astfel rezultand urmatorii indici de ocupare si utilizare a terenului:

PARAMETRI URBANISTICI nr. cad.35324 PROPUS

Suprafata teren nr. cad. 35324 1,130 mp


Suprafata construita propusa C1 277mp
Suprafata corp CT(centrala termica) 20 mp
Suprafata desfasurata propusa C1 661 mp
Suprafata construita/desfasurata CT 20 mp
Suprafata construita totala propusa 297 mp
Suprafata desfasurata totala propusa 681 mp
Suprafata alei 248 mp
Suprafata spatii verzi 608 mp
POT existent 26,20%
CUT existent 0,60

- Cladirea C1 este proiectată pentru gradul II de rezistenta la foc (conform normativului P118-99) cu
risc de incendiu mijlociu (conform normativului P118-99).
- Caile de acces auto si pietonale existente sunt din strada Aleea Petrache Poenaru din partea de Sud –
Vest, exista trotuare de acces la cele 2 intrari, cat si in partea Sud – Est (exista poarta acces pietonala), la
intrarea dinspre Nord-Est.
- Terenul liber va fi amenajat din punct de vedere functional cu platforme si parcari, dar si cu spatii verzi
conform necesitatilor dictate de legile in vigoare.
- Scurgerea apelor pluviale va fi rezolvata in sistemul de canalizare existent in zona.
- Gospodarirea deseurilor atat pe timpul executiei cat si in perioada de functionare se va realiza
respectand prevederile legislatiei in vigoare.
- Organizarea de santier se va rezolva in limitele terenului studiat.

17
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

2. CARACTERUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

NR. CAD.35323

Caracteristicile interventiilor propuse la nivelul Constructiei

Cladirea C1
Pentru indeplinarea conditiilor impuse de functionare, se prevad lucrari de reparare zidărie, izolații
exterioare ale fundatiilor existente împotriva infiltrațiilor, realizare fundații tip radier pentru scara
metalică de acces din exterior si fundații din beton armat pentru liftul propus, refacere a tencuielilor
interioare si exterioare, monatarea tamplariei din Aluminiu cu geam termoizolant(atat la ferestre cat si la
usile propuse), cat si a usilor rezistente la foc pentru indeplinirea conditiilor impuse de obtinerea avizului
ISU.
La subsol se vor prevedea pardoseli noi prin turnarea unui strat drenant de 100mm de balast, care se va
compacta dupa care se va turnao placa slab armata cu un strat de 100mm beton B150 armat cu plasa Ø 6
avand 100x100 mm. De asemenea in realizarea compartimentarilor propuse se vor realiza pereti din din
rigips carton care sa nu aduca modificari structurii de rezistenta existenta a cladirii.
De asemenea se va proceda la gletuirea peretilor interior inainte de aplicarea in 2 straturi a vopselurilor
antibacteriene.
Exteriorul cladirii va fi de tip fatada ventilata, placata cu placi de aluminiu compozit RAL 9010 si RAL
7016, nu inainte de a se realiza scheletul metalic si de a se pozitiona vata minerala de sticlă - grosime de
100 mm, pentru asigurarea termoizolatiei cladirii. Se va termoizola soclul cu XPS de 50 mm dupa care se
va proceda la aplicarea de piatra naturala. De asemenea pe exteriorul cladirii se vor prevedea jgheaburi si
burlane, montarea de invelitoare nou din tigle ceramice culoare gri antracit cu aspect satinat, dupa ce in
prealabil s-a montat astereala. Se vor executa lucrari de executie pazie de lemn, executie schelet metalic
scara exterioara, vopsitorii a structurii metalice si a paziilor, achizitie de echipamente si dotari, cat si de
montare lift panoramic.
Scara metalica se va realiza de la cota terenului amenajat/parterul cladirii, va avea dimensiunile
exterioare conform proiect de specialitate - rezistență si va asigura accesul in caldire in caz de incendii,
pentru nivelel Parter, Etajul I si Etajul II. Liftul va avea dimensiuni conform pieselor desenate, va deservi
toate nivelurile cladirii.

Cladirea C2
Exteriorul cladirii se va reabilita cu sistem ETICS - termoizolație în grosime de 100 mm din vata
minerala bazaltica și soclul cu XPS de 50 mm. De asemenea pe exteriorul cladirii se prevăd jgheaburi si
burlane, montarea învelitoarei noi din țiglă ceramică culoare gri antracit cu aspect satinat, dupa ce in
prealabil s-a realizat sarpanta noua si s-a montat astereala. Se va realiza o închidere a învelitorii
pazie+sageac.

18
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

Pentru indeplinarea conditiilor impuse de functionare, se prevad lucrari de refacere a pardoselilor


existente, montare tâmplărie nouă din AL cu geam termoizolant (atât la ferestre cât și la usile propuse).
Interioarele vor fi reabilitate prin gletuirea peretilor interiori inainte de aplicarea in 2 straturi a vopselei
lavabile albe de interior. Clădirea se va dota cu elementele necesare unei bune funcționări.

Cladirea C3
Exteriorul cladirii se va reabilita cu sistem ETICS - termoizolație în grosime de 100 mm din vata
minerala bazaltica și soclul cu XPS de 50 mm. Învelitoarea placă de beton armat va fi reabilitată prin
realizarea unui sistem de terasă necirculabilă din membrane bituminoase și EPS de 120mm, cu
rezolvarea streșinii fără atic – cu șorț cu picurător din tablă oțel fixat mecanic de marginea plăcii de
beton.
Pentru indeplinarea conditiilor impuse de functionare, se prevad lucrari de refacere a pardoselilor
existente, montare tâmplărie nouă din AL cu geam termoizolant (atât la ferestre cât și la usile propuse).
Interioarele vor fi reabilitate prin gletuirea peretilor interiori inainte de aplicarea in 2 straturi a vopselei
lavabile albe de interior. Clădirea se va dota cu elementele necesare unei bune funcționări.

Lucrarile aprobate prin DALI pentru construcțiile de pe teren nr. Cad. 35323 sunt următoarele:

Cladirea C1:
- demolarea parțială a peretilor despartitori existenti la nivelul holului principal de circulație, la
toate nivelurile clădirii;
- extinderea cladirii existente prin crearea unui spatiu pentru lift, cat si achizitionarea si montarea
acesteia, precum si construirea unei scari de acces pe exteriorul cladirii, pentru a se asigura dubla
evacuare in caz de incendii;
- inlocuire sarpanta si montarea unei invelitori noi din țiglă ceramică, pe care se va monta panouri
solare si panouri fotovoltaice;
- executia de pereti despartitori din BCA cu grosimi de 12-150mm, consolidate cu plasa STNB,
rezultand un numar de saloane care sa respecte suprafata minima/pacient;
- realizarea de grupuri sanitare proprii pentru cate 2 saloane si desfintarea actualelor grupuri
sanitare si bai comune si reamenajare pentru schimbare de destinatie;
- amenajare vestiare tip filtru pentru personalul medical;
- inlocuire pavimente placate cu gresie, cu linoleum de trafic greu tip tarket, montat cu colturi
rotunjite;
- refacere zugraveli, vopsitorii in intreaga cladire;
- eliminarea retelei electrice existente cu realizarea unei retele noi ce se va realiza ingropat avand
conductori din cupru (inlocuind conductorii de aluminiu existenti);
- realizarea unei retele de semnalizare vizuala si acustica pentru sitatii de urgenta medicala;
19
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

- realizarea unei retele pentru cablu tv, date si telefonie pentru fiecare incapere (saloane, cabinet
asistente si medici dupa caz, precum si capatul fiecarui hol);
- realizarea unei retele pentru camera de supraveghere la nivelul holului, acces lift si acces etaje in
zona scarilor;
- realizarea unei instalatii cu senzori de fum pentru detectarea incendiilor;
- verificare tehnica si obtinere autorizatii de functionare pentru centrala termica, instalatii de
oxigen si vacuum;
- montare sisteme de ventilatie/climatizare si avertizare sonora/luminoasa;
- impermeabilizarea peretilor in cabinetele medicale;
- inlocuirea conductelor existente pentru agentul termic cu conducte din polipropilena si
asigurarea suplimentara a numarului de calorifere din fonta existente, pentru asigurarea unui
confort optim;
- montare de instalatii sanitare aferente fiecarui grup sanitar;
- schimbarea usilor interioare si exterioare cat si a ferestrelor existente din PVC culoare alba, cu
tamplarie noua de aluminiu cu geam dublu termoziolant;
- izolarea termica a peretilor exterior, cu un strat de plăci de vată minerală bazaltică de 100mm
grosime, termoizolarea buiandrugilor, termoizolarea pereţilor exteriori, termoizolarea pereţilor
exteriori în zona soclului pe h=0,6m cu polistiren extrudat, termoizolarea colţurilor şi a
muchiilor verticale şi orizontale exterioare ale golurilor tâmplăriei exterioare.
- modernizarea sistemului solar pentru incalzirea spatiilor și livrarea apei calde;
- montarea de pardoseli reci si covor PVC tip antibacterian tratat antifungic;
- montare pe exterior alucobond – refacere aspect exterior al cladirii existente;
- montarea de jgheaburi si burlane
- refacere tamplarie existenta cu tamplarie noua din aluminiu cu geam dublu termoziolant;
- prevederea unei rezerve de apa, pentru a se asigura cladirea in caz de defectiuni ale instalatiei de
alimentare cu apa din reteaua centralizata;
- achizitionarea unui generator de rezerva pentru preantimpinarea caderilor de tensiune;
- achizitionarea si montarea peinvelitoarea cladirii de panouri solare si panori fotovoltaice;
- achizitionarea si montarea de echipamente;
- dotare cu mobilier.

Cladirea C2:
- desfacerea tencuielilor degradate si refacerea acestora;
- refacere trotuar de protectie in jurul cladirii;
- refacere tamplarie existenta cu tâmplărie noua din aluminiu cu geam dublu termoizolant;

20
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

- refacere zugraveli lavabile;


- inlocuire sarpanta si montarea unei invelitori noi din țiglă ceramică;
- montare de pardoseli reci;
- reabilitare instalatii electrice;
- dotare cu mobilier.

Cladirea C3:
- desfacerea tencuielilor degradate si refacerea acestora;
- refacere trotuar de protectie in jurul cladirii;
- refacere tamplarie existenta cu tamplarie noua din tamplarie de aluminiu cu geam dublu
termoziolant;
- refacere zugraveli lavabile;
- montare de pardoseli reci;
- reabilitare instalatii electrice, sanitare si termice.

Interventii in amenajarea incintei

Imprejmuire
Imprejmuirea perimetrala existenta in prezent este degradata, procedandu-se a se desfiinta si
refacerea acesteia din panori fier forjat si poarta metalica actionata electric-poarta acces auto.

Alei acces auto, pietonale si parcari


In incinta se vor crea alei acces personae, alei acces auto si parcari auto, realizandu-se desfacerea
betonului existent care in prezent este degradat, realizarea infrastructurii din balast si beton armat, cat si
montarea de pavele pietonale si rezistente la trafic (auto), incadrate in borduri specifice.

Zona verde
In incinta, in spatiile ramase in urma sistematizarii incintei se va aduce un aport de pamant
vegetal, se va semana gazon si planta arbusti si arbori si totodata se vor monta banci si cosuri de gunoi.
Totodata in spatiu verde existent se va proceda la montarea unei fantani arteziene.

NR. CAD.35324

Caracteristicile interventiilor propuse la nivelul Constructiei

Pentru indeplinarea conditiilor impuse de functionare, se prevad lucrari de zidarie, consolidare,


camasuire si izolatii exterioare ale fundatiilor existente impotriva infiltratiilor, refacere a tencuielilor

21
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

interioare si exterioare, monatarea tamplariei din AL cu geam dublu termoziolant (atat la ferestre cat si la
usile propuse), cat si a usilor rezistente la foc pentru indeplinirea conditiilor impuse de obtinerea avizului
ISU.
La subsol se vor prevedea pardoseli noi prin turnarea unui strat drenant de 100mm de balast, care se va
compacta dupa care se va turna o placa slab armata cu un strat de 100mm beton B150 armat cu plasa Ø 6
avand 100x100 mm. De asemenea in realizarea compartimentarilor propuse se vor realiza pereti din BCA si
din rigips carton care sa nu aduca modificari structurii de rezistenta existenta a cladirii.
De asemenea se va proceda la gletuirea peretilor interior inainte de aplicarea in 2 straturi a vopselurilor
antibacteriene.
Exteriorul cladirii va fi de tip fatada ventilata, placata cu placi de aluminiu compozit RAL 9010 si RAL
7016, nu inainte de a se realiza scheletul metalic si de a se pozitiona vata minerala in grosime de 100mm,
pentru asigurarea termoizolatiei cladirii. De asemenea pe exteriorul cladirii se vor prevedea jgheaburi si
burlane, montarea de invelitoare noua din tigla ceramică culoare gri antracit cu aspect satinat, dupa ce in
prealabil s-a montat astereala. Se vor executa lucrari de executie pazie și sageac, achizitie de echipamente si
dotari.

Lucrarile aprobate prin DALI pentru construcțiile de pe teren nr. Cad. 35324 sunt următoarele:

Cladirea C1:
- zidurile portante se vor subzidi pe tronsoane alternante de 1,25 – 1,30 m lungime si se vor
consolida prin camasuire cu plasa sudata Ø 6 mm cu ochiuri 100x100 mm pe ambele fete ce vor
pleca cu mustati din fundatii noi;
- consolidarea cu plase sudate se va realiza cu o tencuiala M 100-T sau torcretata in grosime de 4 -
6 cm grosime iar fisurile existente vor fi injectate cu radacina epoxidrice adeziva sub presiune;
- se va realiza si o hidroizolatie corespunzatoare la nivelul subsolului si fundatiilor;
- inlocuirea invelitorii si sarpantei existente cu o invelitoare noua din tigla ceramica, pe o sarpanta
noua din lemn ecarisat si montarea pe invelitoare de panori solare si panouri fotovoltaice;
- inlocuire pavimente placate cu gresie, cu linoleum de trafic greu tip tarket, montat cu colturi
rotunjite;
- refacere zugraveli, vopsitorii antibacteriene in intreaga cladire;
- eliminarea retelei electrice existente cu realizarea unei retele noi ce se va realiza ingropat avand
conductori din cupru (inlocuind conductorii de aluminiu existenti);
- realizarea unei retele de semnalizare vizuala si acustica pentru sitatii de urgenta medicala;
- realizarea unei retele pentru cablu tv, date si telefonie pentru fiecare incapere (saloane, cabinet
asistente si medici dupa caz, precum si capatul fiecarui hol);
- realizarea unei retele pentru camera de supraveghere la nivelul holului, acces lift si acces etaje in
zona scarilor;
- realizarea unei instalatii cu senzori de fum pentru detectarea incendiilor;

22
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

- verificare tehnica si obtinere autorizatii de functionare pentru centrala termica, instalatii de


oxigen si vacuum;
- montare sisteme de ventilatie/climatizare si avertizare sonora/luminoasa;
- impermeabilizarea peretilor in cabinetele medicale;
- inlocuirea conductelor existente pentru agentul termic cu conducte din polipropilena si
asigurarea suplimentara a numarului de calorifere din fonta existente, pentru asigurarea unui
confort optim;
- montare de instalatii sanitare aferente fiecarui grup sanitar;
- schimbarea usilor interioare si exterioare cat si a ferestrelor existente din PVC culoare alba, cu
tamplarie noua de aluminiu cu geam dublu termoziolant;
- izolarea termica a peretilor exterior, cu un strat de vata minerala de 100mm grosime,
termoizolarea buiandrugilor, termoizolarea pereţilor exteriori, termoizolarea pereţilor exteriori în
zona soclului cu polistiren extrudat, termoizolarea colţurilor şi a muchiilor verticale şi orizontale
exterioare ale golurilor tâmplăriei exterioare.
- modernizarea sistemului solar pentru incalzirea spatiilor și livrarea apei calde;
- montarea de pardoseli reci si covor PVC tip antibacterian tratat antifungic;
- montare pe exterior alucobond reflect natural – refacere aspect exterior al cladirii existente;
- montarea de jgheaburi si burlane;
- achizitionarea unui generator de rezerva pentru preantimpinarea caderilor de tensiune;
- achizitionarea si montarea pe invelitoarea cladirii de panouri solare si panori fotovoltaice;
- achizitionarea si montarea de echipamente;
- dotare cu mobilier.

Interventii in amenajarea incintei

Imprejmuire
Imprejmuirea perimetrala existenta in prezent este degradata, procedandu-se a se desfiinta si
refacerea acesteia din panori fier forjat si poarta metalica actionata electric - poarta acces auto, cat si
poarta metalica acces persoane.

Alei acces auto, pietonale si parcari


In incinta se vor crea alei acces persoane, alei acces auto si parcari auto, realizandu-se desfacerea
betonului existent care in prezent este degradat, realizarea infrastructurii din balast si beton armat, cat si
montarea de pavele pietonale si rezistente la trafic (auto), incadrate in borduri specifice.

Zona verde

23
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

In incinta, in spatiile ramase in urma sistematizarii incintei se va aduce un aport de pamant


vegetal, se va semana gazon si planta arbusti si arbori si totodata se vor monta banci si cosuri de gunoi.

3. STRUCTURA FUNCTIONALA A CONSTRUCTIILOR

NR. CAD. 35323 - Spatiu strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 3

CORP C1 - SPITAL
SUPRAFATA
COD NUME INCAPERE
UTILA

NIVEL SUBSOL
S-01 Spatiu Tehnic 40 m²
S-02 Spatiu Tehnic 14 m²
S-03 Hol 6 m²
S-04 Spatiu Tehnic 9 m²
S-05 Spatiu Tehnic 3 m²
S-06 Grup Sanitar 3 m²
S-07 Camera efecte pacienti 9 m²
S-08 Hol 20 m²
S-09 Pompe si rezerve apa incendiu 19 m²
S-10 G.S. 3 m²
S-11 Circulatie 15 m²
S-12 Hol 9 m²
S-13 Hol 25 m²
S-14 Vestiare 10 m²
S-15 G.S. 3 m²
TOTAL SUBSOL 187 m²

NIVEL PARTER
P-01 Hol 77 m²
P-02 Hol 11 m²
P-03 Izolator 9 m²
P-04 Camera Garda si Serviciul Primire - Interanare si Ambulator + ECS 14 m²
P-05 Cabinet Pediatrie 11 m²
P-06 Salon 16 m²
P-07 Salon 15 m²
P-08 Hol 13 m²
P-09 Centrala Termica 13 m²
P-10 Cabinet Medicina Interna 12 m²
P-11 Hol 16 m²
P-12 GS Personal 5 m²

24
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

P-13 G.S. 1872 m²


P-14 Camera Garda 12 m²
P-15 Sala Primire-Eliberare Analize 12 m²
P-16 Sala Recoltare Analize 12 m²
P-17 Camera Probe Laborator 19 m²
P-18 G.S. 7 m²
P-19 Acces Subsol 5 m²
P-20 Sterilizare 7 m²
P-21 Depozit 5 m²
P-22 Deseuri 6 m²
P-23 Tablou Electric 3 m²
TOTAL PARTER 302 m²

NIVEL ETAJ 01
E1-01 Casa Scarii 29 m²
E1-02 Hol 54 m²
E1-03 Salon 14 m²
E1-04 Oficina 19 m²
E1-05 Sala Kineto/Sala Sport 39 m²
E1-06 Depozit Farmacie 13 m²
E1-07 Hol 6 m²
E1-08 Oficiu + Sala Vizitatori 12 m²
E1-09 Salon 15 m²
E1-10 G.S. 3 m²
E1-11 Salon 15 m²
E1-12 G.S. 3 m²
E1-13 Sala Tratament 12 m²
E1-14 Cabinet Asistente 12 m²
E1-15 Rufe Curate 4 m²
E1-16 Hol 4 m²
E1-17 G.S. 7 m²
E1-18 Salon 15 m²
E1-19 G.S. 2 m²
E1-20 Deseuri sanitare 2 m²
E1-21 Depozitare Carucioare-Targi 6 m²
E1-22 Hol 11 m²
E1-23 Birou Medic Farmacist 11 m²
E1-24 Rufe Murdare 3 m²
E1-25 Salon 16 m²
E1-26 Boxa Curatenie 3 m²
E1-27 G.S. 4 m²
E1-28 G.S. Personal 3 m²

25
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

P-24 Depozit Farmacie 7 m²


TOTAL ETAJ 01 341 m²

NIVEL ETAJ 02
E2-01 Casa Scarii 29 m²
E2-02 Hol 54 m²
E2-03 Cabinet Asistente 19 m²
E2-04 Sala Tratament 12 m²
E2-05 Hol 3 m²
E2-06 Cabinet Medic 10 m²
E2-07 Vestiar 4 m²
E2-08 Salon 14 m²
E2-09 G.S. 4 m²
E2-10 Sterilizare 11 m²
E2-11 Sterilizare 11 m²
E2-12 Hol 3 m²
E2-13 Salon 15 m²
E2-14 G.S. 3 m²
E2-15 Salon 15 m²
E2-16 G.S. 3 m²
E2-17 Salon 15 m²
E2-18 Materiale Sanitare 2 m²
E2-19 Salon 16 m²
E2-20 Hol 17 m²
E2-21 Salon 15 m²
E2-22 G.S. 3 m²
E2-23 Rufe Curate 5 m²
E2-24 G.S. 7 m²
E2-25 Cabinet Recuperare 12 m²
E2-26 Rufe Murdare 3 m²
E2-27 Deseuri Sanitare 3 m²
E2-28 G.S. Personal 3 m²
E2-29 Hol 5 m²
E2-30 Oficiu + Sala Mese 12 m²
E2-31 G.S. 3 m²
E2-32 Depozitare Carucioare-Targi 6 m²
E2-33 G.S. 4 m²

TOTAL ETAJ 02 338 m²

TOTAL CORP C1 1169 m²

26
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

CORP C2 – CABINA POARTA


SUPRAFATA
COD NUME INCAPERE
UTILA

NIVEL PARTER

01 Hol 4 m²
04 Camera portar 5 m²
02 Depozitare 3 m²
03 Grup Sanitar 2 m²

CORP C3 – SPATIU ADMINISTRATIV


SUPRAFATA
COD NUME INCAPERE
UTILA

NIVEL PARTER

01 Spatiu Administrativ 16 m²

NR. CAD. 35324 - Spatiu strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 2

CORP C1 ȘI CORP CT
COD NUME INCAPERE SUPRAFATA
UTILA
NIVEL SUBSOL
CORP CT
C-01 CENTRALA TERMICA 12 m²
CORP C1 – PEDIATRIE
S-01 CASA SCARII 13 m²
S-02 VESTIAR 7 m²
S-03 TABLOU ELECTRIC 3 m²
S-04 DEPOZIT 3 m²
S-05 DUS 2 m²
S-06 MATERIALE SANITARE 4 m²
S-07 DUS 2 m²
S-08 VESTIAR 7 m²
S-09 CASA SCARII 13 m²
S-10 G.S. 2 m²

27
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

S-11 DEPOZIT 2 m²
S-12 ARHIVA 7 m²
S-13 DEPOZIT 2 m²
S-14 MATERIALE SANITAR 7 m²
S-15 DEPOZIT 2 m²
S-16 G.S. 4 m²
TOTAL SUBSOL 95 m²

NIVEL PARTER

P-01 SALON 14 m²
P-02 G.S. 7 m²
P-03 SALON 22 m²
P-04 CABINET BOLI CRONICE + INTERNARI 16 m²
P-05 G.S 7 m²
P-06 SALON 21 m²
P-07 HOL 44 m²
P-08 TRATAMENT 11 m²
P-09 ZONA VIZITATORI 7 m²
P-10 CAMERA ASISTENTA 7 m²
P-11 STERILIZARE 7 m²
P-12 G.S. Personal 3 m²
P-13 DESEURI MEDICALE 4 m²
P-14 G.S. Vizitatori 3 m²
P-15 MAT. SANITARE 7 m²
P-16 CABINET MEDIC 8 m²
P-17 IZOLATOR 11 m²
TOTAL PARTER 199 m²

NIVEL ETAJ 01

E-01 HOL 44 m²
E-02 G.S. 4 m²
E-03 SALON 16 m²
E-04 TRATAMENT 11 m²
E-05 DEPOZITARE CARUCIOARE 3 m²
E-06 RUFE CURATE 5 m²
E-07 CABINET ASISTENTE 7 m²

28
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

E-08 REZERVA 7 m²
E-09 RUFE MURDARE 3 m²
E-10 OFICIU + SALA MESE 8 m²
E-11 SALON 22 m²
E-12 SALON 15 m²
E-13 G.S. 7 m²
E-14 SALON 21 m²
E-15 G.S. 7 m²
E-16 SALON REZERVA 11 m²
E-17 CAMERA INGRIJITOARE + ACCES POD 7 m²
TOTAL ETAJ 01 198 m²

TOTAL CORP C1 492 m²

4. ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE ÎN CONFORMITATE CU


PREVEDERILE LEGII NR. 10/1995, CU MODIFICARILE ULTERIOARE
Proiectul va fi verificat pentru îndepinirea tuturor cerințelor esențiale de calitate. Principiile de proiectare
avute în vedere pentru îndeplinirea acestor cerințe sunt precizate în memoriile și breviarele de calcul,
precum și în planșele de specialitate.

REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE


În memoriul de rezistență sunt detaliate soluțiile constructive, condițiile de fundare și soluțiile adoptate
pentru infrastructură, suprastructură, măsuri de protecție antiseismică, materiale utilizate, în conformitate
cu prevederile reglementărilor aplicabile.
Pentru detalii se va consulta documentația tehnică de specialitate anexată.

SECURITATEA LA INCENDIU
Proiectul stabilește performanțele construcției privind siguranța la foc, corespunzător prevederilor
Normativelor în vigoare. Pentru îndeplinirea criteriilor și nivelelor de performanță prevăzute în normativ
se vor utiliza materiale și elemente de construcții și instalații pentru care sunt efectuate determinări
funcționale și de comportare la foc (clase de combustibilitate, rezistențe la foc, propagare flacară, etc).
Materialele și elementele noi de construcții și instalații, produse în țară sau importate se vor utiliza în
conformitate cu prevederile agrementelor tehnice ale acestora, emise conform legii.
Modul de aplicare a acestor prevederi este detaliat în scenariul de securitate la incendiu vizat spre
neschimbare de către ISU.

29
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

IGIENĂ, SĂNĂTATE, MEDIU

CALITATEA FINISAJELOR ȘI A MICROCLIMATULUI


Spațiile pentru sănătate și cele cu funcțiuni conexe sunt proiectate la un standard ridicat din punctul de
vedere al calității finisajelor și al microclimatului. S-au prevăzut pardoseli din materiale etanșe, igienice
și ușor de curățat, zugrăveli și vopsitorii lavabile, antifungice la pereți și tavane.
Finisajele exterioare vor fi durabile și astfel realizate încât să nu permită așezarea rapidă a prafului și
deteriorarea imaginii și culorii prevăzute în proiect.
În caietele de sarcini referitoare la fiecare dintre subsistemele clădirii vor fi detaliate cerințele
termotehnice care trebuie îndeplinite de materialele și detaliile propuse de antrepenor.

Străpungerile necesare pentru racordarea la utilități (alimentarea cu energie electrică, apă, racordare la
canalizare și rețea telefonică) se vor executa conform detaliilor tip recomandate de proiectanții
racordurilor la utilități.

PROTECTIA CALITATII APELOR


În zonă există rețele de alimentare cu apă prin care vor fi asigurate debitele și presiunile necesare
consumului de apă potabilă. Incinta va dispune de un rezervor de apă tehnică pentru incendii. Există
posibilitatea alimentării cu apă tehnică de la puțuri prin captatoare amplasate în incintă. Apa potabilă va
îndeplini condițiile de calitate pentru apă potabilă cerute de STAS 1342.
Instalația de canalizare menajeră asigură colectarea și evacuarea apelor uzate menajere provenite de la
obiectele sanitare..
Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii sunt evacuate în
rețeaua de canalizare.
Acoperișul clădirii este prevăzut cu pante de curgere către receptorii de apă meteorică.
Rețeaua de canalizare pluvială internă este separată de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere
internă.
Pe fiecare coloană de canalizare pluvială se vor monta piese de curățire.

PROTECTIA AERULUI
Evacuarea gazelor de la centrala termică va fi dimensionată corespunzător și va fi realizat din metal, cu
pereți dubli, termoizolați.

SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE
Prin proiect sunt luate măsurile necesare pentru asigurarea funcționării ansamblului civil, asigurându-se
siguranța clădirii, a traficului și a persoanelor.

SIGURANTA CLADIRII
Soluțiile constructive adoptate conferă siguranță clădirii, funcționarea instalațiilor și a echipamentelor
fiind supravegheată prin sisteme de monitorizare adecvate.

30
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

În cazul unei avarii în rețeaua electrică, clădirea este prevăzută cu un grup electrogen.

SIGURANTA TRAFICULUI
Pentru îndeplinirea cerințelor de siguranță a traficului, fluxurile sunt separate (pietonal, auto-public și
auto-aprovizionare și spațiu tehnic).

SIGURANTA PERSOANELOR
Prevederile pentru asigurarea siguranței persoanelor însumează utilizarea materialelor antiderapante,
dimensionarea normată a parapeților și balustradelor în spațiile cu risc de accidentare prin cădere,
evitarea denivelărilor pardoselii la limita dintre zonele funcționale, limitarea și controlul accesului în
zonele cu pericol de accidentare, semnalizarea corespunzătoare a zonelor de risc și iluminatul
corespunzător al tuturor spațiilor interioare și exterioare.
Securitatea persoanelor este asigurată de personalul de pază permanentă, prin accesuri controlate prin
videointerfon și sistem video de supraveghere.
Aleile și circulațiile pietonale din incintă sunt executate cu materiale care nu permit alunecarea și
accidentarea persoanelor. Pe traseul circulației pietonale nu există denivelări mai mari de 2,5cm, iar
canivourile care bordează sas-urile de intrare vor avea orificii la grătare de maxim 1,5cm.
Pe tot parcursul pietonal se asigură inălțimea liberă de trecere de minim 2,10m.
Pentru curățarea picioarelor în sas-urile de acces vor fi prevăzute covoare perie compuse din profile
duble de cauciuc, întărite printr-o rețea textilă aparentă, iar în fața fiecărei uși de acces se prevăd grătare
de cauciuc.
Denivelările mai mari de 0,3m vor fi prevăzute cu balustrade (parapeți de protecție cu h=1,05 conform
STAS 6131).
Iluminatul de siguranță va fi realizat conform normelor în vigoare (I7). Nivelele de iluminat pentru
iluminatul de siguranță vor respecta prevederile STAS 6646/1.
Siguranța la intruziune se asigură prin calitatea materialelor și dispozitivelor utilizate (sisteme de alarmă,
sisteme de închidere a tâmplăriilor, folii antiefracție).
Pentru parcaj, proiectul asigură gabarite corespunzatoare de circulație auto și pietonală. Spațiile de
circulație și parcare respectă prevederile Normativului P 132-93: Normativ pentru proiectarea parcajelor
de autoturisme în localități urbane. Se prevăd suprafețe de circulație auto și pietonale antiderapante.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI


Funcțiunile atribuite nu produc zgomote perturbatoare, nivelul de zgomot fiind cel admis pentru astfel de
construcții (instalațiile și echipamentele care urmează a se monta în construcție sunt silențioase,
respectând parametrii reglementați).
Închiderile perimetrale asigură protecția împotriva zgomotelor aeriene. Suprafețele vitrate sunt prevăzute
cu geam izolant.
Compartimentarile din gips-carton se vor ridica pana la placa de beton armat si vor fi executate conform
cerințelor de atenuare a zgomotului aerian.

31
I.M. DESIGN S.R.L. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SPITALULUI
ORASENESC BALCESTI, JUD. VALCEA
Bucuresti, sector 2,
Strada Aleea Petrache Poenaru, nr.2,3, oras Balcesti, jud. Valcea
strada Spatarului, nr. 33
BENEFICIAR: ORASUL BALCESTI
office@im-design.ro;
Tel: +(40) 731 979 504

ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLAȚIE TERMICĂ


Prin soluția adoptată se va asigura economia de energie în limitele admise pentru astfel de imobile.
Protectia elementelor de beton armat ale infrastructurii se realizează cu hidroizolație bituminoasă
orizontală și verticală. Atât la nivelul infrastructurii cât și la terase, hidroizolația prevăzută este conform
prevederilor normativului C112.
S-a prevăzut termoizolarea podurilor neîncălzite și teraselor în conformitate cu normativul C107.
Confortul termic este asigurat pasiv prin soluțiile constructive adoptate (alcătuiri, materiale pentru pereți
și terase) și activ, prin instalatiile de încălzire și ventilare realizate la parametrii normați, în funcție de
destinația spațiilor.
Evitarea punților termice se va asigura prin:
- termoizolarea si protejarea cu tencuială a elementelor solide din zidărie și beton armat;
- folosirea tâmplăriei de aluminiu cu geam termoizolant și rupere de punte termică;
- termoizolarea planșeelor podurilor neîncălzite cu două straturi de 10cm vată minerală bazaltică.

Intocmit Bucuresti, Martie 2022


Arh. Sorana Negulescu
Arh. Timotei Drob

Aprobat,
Arh. Irina Maria Mihai

32

S-ar putea să vă placă și