Sunteți pe pagina 1din 1

DIMINEAŢA LUI CRĂCIUNU

C. Civulescu
Allegretto
f     
  118                  
S
 
   mf

1.Di mi nea ţa lui Cră ciu nu Flo ri le-s dal be de mă ru


2.Şi el vi

  ne me

   re u ţu

 
 118                    
A

3.De-ar fi ca lu pot co vi tu
4.Cu pot coa ve de co la cu
      
  118            
T
     
B
5.De-ar fi ca lu a- dă pa tu
6.Să o-n chi năm pe sub na su

3

              
Vi ne mo şul cel bă trâ nu.
Că e ca lu cam slă bu ţu

              
Ar fi Mo şu mai gră bi tu
Şi cu cu ie de câr na ţu


           
Cu o va dră de gi nar su.
Ră mâi gaz- dă să- nă to su

Corala Cantemus Banatum a Asociaţiei Învăţătorilor Bănăţeni


Dirijor: înv. Ioan Iancu Horvath
Redactare computerizată (2014): prof. înv. primar Muscalu Vasile Tiberiu