Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Clasa:

Fișă de evaluare la limba română

1. Citește cu atenție textul și apoi răspunde la întrebări:


Este o dimineață superbă, chiar dacă este foarte frig afară. A început
să ningă ca-n povești, fulgii par a fi niște fluturi minunați ce zboară în
aer. Este senin, iar cerul albastru parcă zâmbește. În casă este cald, iar
cei doi frați Mihai și Maria așteaptă nerăbdători să se aștearnă zăpada
pentru a ieși afară și a construi un om de zăpadă.
Răspunde pe caiet:
a. Ce anotimp este prezentat în text?
b. Cu cine se aseamănă fulgii?
c. Cum se numesc cei doi frați?
d. Ce vor ei să facă afară?

2. Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre cele 4 cuvinte subliniate


în text.

3. Scrie câte o trăsătură pentru următoarele (adică cum este sau cum
poate fi):
 dimineața-
 fulgii-
 cerul-
 copilul-
 fluturii-

4. Desparte corect în silabe următoarele cuvinte:


dimineață-
povești-
nerăbdători-
zăpada-

5. Scrie pentru fiecare dintre următoarele propoziții despre textul


citit din partea de sus a paginii dacă este adevărată (A), sau falsă (F),

În text este seară. (adevărat sau fals?)


Afară a început să ningă. (adevărat sau fals?)
Mihai și Maria sunt colegi. (adevărat sau fals?)
În casa celor doi frați este cald. (adevărat sau fals?)