Sunteți pe pagina 1din 1

Centrul de Plasament al Copilului "Regina Pacis" din municipiul Chișinău, își

desfășoară activitatea și continuă să presteze servicii conform standardelor minime


de calitate din domeniu, obiectivul principal ale cărora fiind ridicarea nivelului
calităţii vieţii, socializarea, integrarea în familia biologică / extinsă şi nu în ultimul
rând, integrarea în comunitate a copiilor aflaţi în dificultate : în mod special, a
celor din familii social-vulnerabile și a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.
Ghidându-ne de actele normative în vigoare, de standardele de calitate, precum și
de Statutul și Regulamentul intern ale Centrului, atragem cea mai mare atenție
educației copiilor în condiții și o atmosferă apropiate celor de familie și în final,
pregătirii lor pentru viața adultă, după ieșirea definitivă din Centru.

Analizând situația mai multor copii aflați în situații de risc și a celor rămași fără
îngrijire părintească, am constatat că reprezentanții autorităților întârzie să ia
măsuri adecvate pentru a proteja copiii sau pentru a lua măsuri nepotrivite în
interesul superior al copilului. Copiii sunt mai vulnerabili decât adulții față de
dificultățile vieții, iar dezvoltarea lor într-un mediu sănătos este esențială pentru
viitorul unei societăți.