Sunteți pe pagina 1din 25

Sutrele iniţierii

SUTRELE INIŢIERII
DE
IJ. FRANCISC MAITREYA

Sutrele iniţierii
Sutrele iniţierii
De acelaşi autor:

1. DRUMUL SPRE ILUMINARE


2. LUMINA OMULUI
3. NOI ÎNVĂŢĂTURI ALE LUMII UNITE ÎN NOUA LEGE A IUBIRII ŞI ARMONIEI
4. PRIMA EVANGHELIE
5. A DOUA EVANGHELIE
6. STUDIU ÎN PIRAMIDA FOCULUI COSMIC
7. ÎNVĂŢĂTURI PENTRU NOUA LUME
8. ADEVĂRUL VORBEŞTE PENTRU SINE

Sutrele iniţierii

Ceea ce este, este prin har. Ceea ce vine din Lumină, binecuvântează
pe cel ce primeşte darul Binecuvântării ...
Nimic nu este cu neputinţă, totul este să doreşti a împlini ceva prin
Lumină şi Adevăr. Fii Adevăr şi Lumină vei răspândi prin ceea ce eşti !
Sutrele iniţierii
Francisc Maitrey

CUVÂNTUL AUTORULUI

Sutrele iniţierii
Dacă cineva spune că poate cunoaşte ceva fără ca să mediteze sau
să studieze, acela, spun eu că nu grăieşte adevărul. Cel ce crede că are o
luminată cunoaştere, fără ca să muncească pentru ea, se înşeală. Nimic nu
poate fi găsit fără căutare ! Nimic nu poate fi căutat, fără dorinţa de a găsi
ceva anume ! Dorinţa este cheia ce deschide calea către cunoaştere. Dacă
apare marea dorinţă de a efectua ceva anume, celelalte lucruri vin ca de la
sine, când gândul este curat. Gândul bun să vă-nsoţească mereu şi nu veţi
avea nereuşite pe tot parcursul vieţii voastre în trupul materiei dense. Nu
vă rămâne decât să încercaţi ! Face-ţi-o şi veţi vedea singuri efectul
gândului bun ! În această carte, vă luminez cu o mare parte din acele
dorite învăţături lăsate spre cunoaştere. Ea, cunoaşterea spirituală, ajută
Sutrele iniţierii
fiinţa să pătrundă pe “tărâmul” materiei subtile. Dacă veţi pătrunde în
subtilitatea fiecărei sutre, calea vi se va deschide către o altă lume, ce nu
poate fi descoperită prin raţiune. Fiţi sinceri cu voi înşivă şi Adevărul va fi
călăuza pasului vostru ! Nu grăbiţi nimic, căci totul trebuie să vină de la
sine. Toate se vor limpezi pe parcursul vremurilor, dacă aveţi răbdarea
necesară. Fiţi vii (energici şi activi), dar în acelaşi timp foarte cumpătaţi !
Studiaţi tot ceea ce este scris în acestă carte. Meditaţi asupra celor scrise
şi analizaţi fiecare sutră pentru a o înţelege aşa cum este de dorit. Nu fiţi
superficiali ! Superficialitatea, nu face altceva decât să vă “înnopteze” şi
“locul aşteptării” are de suferit. Nu lăsaţi ca “negura nopţii” să vă ajungă
pe parcursul vieţii voastre. Nu vă luptaţi cu ea, ci aduceţi Lumina
Cunoaşterii pe altarul templului vostru prin meditaţie profundă, post şi
rugăciune. Aşa Calea de Lumină va străluci în faţa pasului vostru.
Meditaţi mult asupra celor scrise, luând capitol după capitol spre
studiu, prin înţelegere profundă. Apoi puneţi în practică aşa cum este de
dorit. Veţi vedea singuri efectul cunoaşterii.
[...] Dacă nu există cunoaştere, prostia-şi face cuib peste pasul celor
ce o primesc ! Să nu doriţi rătăcirea pasului vostru către “noaptea
pierzării”, căci tristeţea va fi mare. Treziţi-vă, cei ce dormitaţi, căci timpul
este şi venit !
Sutrele iniţierii

SUTRELE INIŢIERII I
1. Găseşte locul tău prin fapta ce-ţi este în faţă.
***

2. Fii tu în toate şi în tot !


***

3. Dezbracă-te de haina veche şi îmbracă una nouă !


***

4. Hrăneşte-te din tine, dar dă şi altora din hrana ta !

5. Renunţă tu la tine, trăieşte pentru toţi !

5. Primeşte-l pe cel ce vine, dar nu privi la fapta lui !

7. Orice ţi-ar face cineva, tu stăruieşte în iubire !


***

8. De vezi că cineva te încurcă, nu riposta, ci luminează-l cu un gând


curat !
***
9. Batjocura de-ţi este adresată, primeşte-o ca pe-o glumă, căci într-o
zi adevărul va triumfa !
***

10. Nedreptăţit de eşti, tu nu căuta dreptatea oamenilor ...

11. De cineva-ţi vorbeşte şi a mai spus acelaşi lucru, ascultă-l cu iubire


!
***

12. De cineva îţi cere , tu dă-i atunci când el are nevoie !


***

13. O faptă bună este adevărată, când tu o faci fără un scop anume şi o
răsplată pe pământ !
***

14. Nu trâmbiţa, când milostenii ai făcut !


***

15. Nimic nu poate fi ascuns !

16. Primeşte cât poţi să duci, dar oboseala să nu te cuprindă !


***

17. Nu te grăbi să luminezi, când tu te găseşti la început de drum !


***

18. Nu cere multe ca să ştii deodată, căci le încurci şi nu poţi memora !


***

19. Fericit este omul ce e mulţumit de toate…


***

20. Chipul feţei arată sufletul luminat sau întunecat.


***

21. Păstrează armonia şi nu vei suferi !

22. Pacea din suflet te uneşte cu Dumnezeu.


***

23. De vrei să faci ceva şi ai alt scop , să nu îndrăzneşti - vei fi


descoperit !
***

24. Fapta este acţiunea gândului ...


***
25. Păcatul este o pată pe suflet; el trebuie curăţit, dar nu cu apă ...
***

26. Degeaba te căieşti, când n-o faci cu sufletul !


***

27. Dizarmonia duce la pierzare.


***
28. Postul, rugăciunea şi lacrima îţi curăţeşte murdăria de pe suflet .
***

29. Renunţă la dorinţe şi plăceri si vei avea lumină !


***

30. Sufletul ordonează trupul, iar amândouă la un loc fac destinul .


***

31. Opreşte pofta trupului şi ascultă-ţi sufletul !


***

32. Vorbeşte când eşti întrebat şi nu mai mult !


***

33. Priveşte în tine şi vei găsi ce cauţi!


***
34. Întotdeauna să primeşti ce ţi se spune; din toate ai de învăţat câte
ceva !
***

35. Nu lăuda ce ai făcut; lasă să recunoască alţii ...


***

36. De murdăreşti pe cineva, n-ajunge apa ca să speli ce ai murdărit !


***

37. De cugetul îţi este curat, primeşte şi murdăria celor “fără suflet” !
***

38. Primeşte murdăria celor răi şi spal-o cu lacrimile tale !


***
39. Primeşte tot ce dai !
40. Nimic nu ţi se cuvine, ci este doar îngăduit !
***

41. Săvârşeşte unirea trupului cu mintea !


***

42. Slăviţi lumina ce vă înconjoară şi luminează - doar prin ea veţi


dobândi veşnicia !

43. Aduceţi jertfă gândul de iubire pentru Creaţia Părintelui Luminii şi


faptele vă vor fi Binecuvântate !
***

44. Trăiţi visarea ce-i visată şi visul vostru se va împlini !

45. Vesteşte Adevărul şi Pacea Iubirii va veni peste gândul tău !


***

46. Sădeşte sămânţa fericirii şi pământul sterp va da roade !


***

47. De pleci pe drum, nu mai întoarce clipa nehotărârii, căci “drumul tău”
se va scurta !
***

48. Nu privi doar pe “sus”, căci de te semeţeşti; gândul îţi rămâne “jos”.
***

49. De te smereşti, gândul ţi se înalţă !


***

50. Priveşte în trecut numai dacă eşti întrebat; dar nu schimba nimic !

51. Trăieşte ca spirit şi nu ca trup şi vei fi spirit !


***

52. Gându-ţi deschide sau îţi închide calea către nemurire !


***

53. Destăinuieşte ce iubeşti; aşa vei fi cunoscut de cei ce te înconjoară.


***

54. Judecata omului duce la păcat. Nu judeca pe nimeni şi vei trăi


curat !
***
55. Cuvântul să-ţi fie de folos şi toţi te vor primi cu Pace şi Iubire !

56. De cânţi şi pacea este în jurul tău, tu pace vei lăsa prin pasul tău ...
***

57. Prin pacea ta, aduci destin ce luminează gândul; de vrei să faci
război, vei destina tristeţea şi pustiul ...
***

58. De nu primeşti pe cel ce te caută, nu poţi avea lumină.


***

59. Adună-ţi faptele în fiecare zi şi vezi balanţa unde înclină … Găsi-vei


Adevărul !
***

60. Când semnele vremii se văd, nu căuta să fugi de ele - te vor ajunge !

61. Nu-ţi risipi cunoaşterea pe “marginea prăpastiei” - nu poţi să ştii


în gândul cui ajunge ...
***

62. Trezeşte în dimineţi senine pe cei ce nu cunosc lumina şi vei vedea


adevărata lor faţă ...
***

63. Ascultă-ţi primul îndemn şi pasul tău fi-va spre calea ce iubeşte
pacea !
***

64. Atinge pacea lăuntrică şi nu mai lăsa valuri peste ea ! De reuşeşti, vei
dobândi Eliberarea ..!

65. Nu spune ceea ce nu cunoşti, căci aduci tulburare sufletului tău ..!
***
66. Fă “lumină” unde este “întuneric” şi toţi vor cunoaşte pacea ..!
***

67. Comoara nu trebuie căutată în locul unde toţi doresc să o găsească


...
***

68. Cuprinde cu iubirea ta toată durerea semenilor şi vei fi binecuvântat !


***

69. Aşează ca piatră de temelie Iubirea şi vei cunoaşte Adevărul !


***

70. Găseşte comoara ce poate fi luată şi în “vis” - vei fi cel mai bogat
om !
***

71. Găseşte cărarea înţelepciunii printre buruieni - fă ca acestea să nu


te atingă şi vei lăsa flori în urma ta !
***

72. Ascultă vocea tăcerii - de o auzi, eşti pe “drumul” ce duce spre


Adevăr ...
***

73. Păstrează comoara ce nu poate fi luată, dar fereşte-te să o pierzi !


***

74. Trezeşte dimineaţa fericirii în gândul tău şi zilele-ţi vor fi nesfârşite !


***

75. Adună roua dimineţii şi spală-ţi gândul murdărit cu preamândrie.


Când reuşeşti s-o faci în taină - vei regăsi cărarea vieţii ... Nu te opri la
regăsire, păşirea să-ţi călăuzească gândul spre poarta nemuririi !

76. Când aduci “milostenia iertării”, veni-va şi eliberarea suferinţei ...


***

77. Cântăreşte-ţi faptele zilei în fiecare seară. Aşa vei afla cunoaşterea
existenţei în trup ! Aflând-o, vei şti “treapta” luminată sau întunecată a
spiritului tău.
***

78. Când ai păreri despre cineva ce nu-l cunoşti, judecat vei fi prin
judecata ce-ai făcut. Întreabă-te ce o să spui, când vei cunoaşte pe cel ce-ai
judecat ..?
***

79. Vorbind prea mult şi vorbele-ţi sunt goale, nu spui nimic … Mai
bine ai aduce “plinătate” în gândirea ta şi vei vorbi puţin, dar cu folos !
***

80. Primeşte ura tuturor cu multă iubire şi totul va fi iubire !


***
81. Ascultându-te prea mult când vorba nu ţi-e auzită, nu poţi să ştii
de tu vorbeşti, ori cel ce pasul ţi-l conduce. Priveşte-n tine atunci - aşa
găsi-vei Adevărul !
***

82. Adevărata-ţi valoare va fi cunoscută când te vorbeşte lumea toată


… Nu te tulbura de vorba rea şi nu întotdeauna bună; cunoaşterea celor ce
urăsc nu este “înaltă”…
***

83. “Înaltă” poate fi gândirea celui ce nu grăbeşte să dea sfaturi. El ştie


ce răspundere-şi asumă.

84. Curăţind o haină, vezi cât de murdară este. Gândeşte-te dar, câtă
murdărie poate fi în tine ?!
***

85. Adună-ţi gândul dimineţii şi lasă rugăciunea peste el; găsi-vei pacea
zilei din faţa ta !
***

86. Uşor este “să dai” - dar, depinde “ce dai” ?!


***

87. Caută-ţi trecutul prin trăirea prezentului. De suferinţă aduni,


păcatul s-a manifestat ..!
***

88. Trezeşte-ţi dorinţa pentru cunoaştere şi toţi oamenii te vor căuta !

89. Când pacea veni-va peste casa ta, “nu risipi” sămânţa desfrânării,
căci totul se va destrăma !
***

90. Cuvântul tău s-aducă pacea peste gândul oamenilor şi faptele lor
vor fi bune ...
***

91. De aduni ce alţii fac - veghează ca lucrul lor, să nu aducă


tulburare gândului tău.
***

92. Curăţeşte “noroiul vorbelor perfide”, prin îndelunga răbdare a iubirii


tale. Vei avea răsplata bucuriei !
***
93. Zâmbeşte acelora ce îţi cunosc curăţirea gândirii şi nu vei avea
surprize neplăcute !
***

94. Lucrarea ta va dăinui, de gându-ţi lasă amprenta iubirii peste ea ..!


***

95. Nu risipi Cuvântul Luminării peste “oceanul nesecat de gândul


urii”. Negura-ndoielii, revărsa-va către tine ..!
***

96. Mulţi fac “dovadă de prietenie”, când revărsarea darurilor tale îi


copleşesc. Cere-le ca şi ei să te “copleşească cu surpriza bucuriei lor” -
abia atunci vei cunoaşte adevărata faţă ce ei ţi-au arătat-o !
***

97. Găseşte Adevărul în judecata celor care “judecă” şi de-L


găseşti,înţelepciunea lor este fără margini ..!

***

98. Cuvintele sunt uneori o “poartă de intrare”, ce deschisă este către


gând ...
***

99. Aşează-te pe “malul suferinţei”, dar să nu cobori în vârtejul ei ! De


reuşeşti să o înveţi, vei câştiga îndelunga răbdare.
***

100. Priveşte în “goliciunea” celor ce se grăbesc şi vei cunoaşte pe


stăpânul lor !
***

101. Deschide Poarta Binecuvântării şi vei cunoaşte taina vieţii tale !


***

102. Deschide “poarta casei tale” şi vezi cine intră … Aşa doar
vei şti lumina ce ai dobândit !

103. Trimite pace peste tot şi vei avea linişte !


***

104. Curăţeşte “poarta gândului tău” şi deschide uşa Binecuvântării; aşa


vei cunoaşte Adevărul !
***

105. De casa-ţi este căutată, bucurii aduci acelora ce vin. Primeşte-i dar
pe toţi şi nu căuta la faţa lor; veni-va ziua când vei fi primit şi tu ..!
***

106. Fă lumină peste cei ce nu cunosc iertarea şi pacea lumii va fi


asigurată !
***

107. Când cineva te “luminează” cu taine ce nu le cunoşti, pune-l sub


semnul Binecuvântării () şi vei cunoaşte intenţia sa.
***

108. Intenţia omului este curată, doar dacă o face dezinteresat ...
***

109. Pregăteşte-ţi “timpul reluării”, prin viaţa pe care o duci în trup !


***

110. Oboseala vine de la prea multă odihnă a trupului ... Fă voia


“primăverii gândului tău” şi vei cunoaşte Viaţa ..!
***

111. Când “toamna dorinţelor” revarsă chemarea către “visarea unei idei
lumeşti”, sfârşitul va fi întotdeauna trist.

Trăieşte “toamna păcii” şi “ideile” nu vor schimba destinul dorit; găsi-


vei Liniştea Marelui Ocean al Bucuriei.
***

112. Trăieşte ca spirit, apoi transpune în plan material cunoaşterea


spirituală şi vei fi Binecuvântat !
***

113. De eşti vorbit, trăieşte bucuria recunoaşterii existenţei tale, chiar


dacă vorba întunecă mintea vorbitorului. Veni-va ziua bucuriei şi
vorbitorii se vor lumina prin “preţul care l-au cinstit” ...
***

114. Nu te justifica în faţa omului, căci nici Dumnezeu Tatăl, Părintele


Luminii, nu ţi-o cere ! Dacă o faci - te acuzi prin lumina ce doreşti s-
ascundă fapta
115. Dacă poţi pune garanţie cuvântul tău pentru cineva, s-o faci doar
pentru acel moment. Nu garanta pentru ceea ce poate fi schimbător ..!
***

116. Nu aduce “toamnei” amintirea zorilor primăverii tale - păcatul se


repetă!
***

117. Sădeşte vorba înţeleaptă în gândul acelora ce te găsesc. Aşa vei


aduna rodul bucuriei veşnice ..!
***

118. Priveşte adevărul în faţă şi dacă-l vei suporta, poţi face următorii
paşi către desăvârşire !
***

119. Fă voia Tatălui, iar oamenii de nu te vor înţelege, nu-i vina ta !


Roagă-i şi pe ei, “să nu fie înţeleşi de înnoptaţi”…
***

120. Ascultă Glasul ce te cheamă spre Nemurire; aşa găsi-vei pacea, dar,
totul este ca urechi să ai, să Îl auzi !
***

121. Nu spune că eşti “drept” de te îndoieşti mereu de toate ! Cei ce te


cunosc, te vor întreba spunând: ”unde este dreptatea ta ..?“
***

122. Pune pe altarul vieţii tale încrederea în Dumnezeu şi toate ţi se vor da


..!
***

123. Trimite lumina gândului tău în drumul celor rătăciţi … Găsi-vor şi


aceştia calea ce ai luminat ..!
***

124. Presară florile iubirii din gândul tău, peste dorinţele celor fără
cunoaştere şi grădina tristeţii din faptele acestora, va înflori !
***

125. Revarsă din izvorul fericirii tale apa vieţii, peste cei ce “înnoptaţi” se
scaldă în “oceanul desfrânării” şi vei restabili luminata regăsire a vieţii lor !
***

126. De “sufletul ţi-e greu” şi cauţi - găsi-vei ceea ce atuncea cauţi ..!
Deci, fiecare găseşte ceea ce caută, dar, depinde ce doreşte să
găsească ?!
***

127. Când pleci la drum şi “multe duci cu tine”, povara ce te apasă


îţi va fi în funcţie de murdăria gândului ...
***

128. Nu cel ce zice , poate fi cu adevărat înţelept, ci cel ce tace. Vorba


este de prisos în faţa faptei ...
***

129. Multe pot fi puse pe seama unui om fără ca el să ştie, sau să se poată
apăra. Veni-va ziua, când toţi vor fi întrebaţi dacă au ştiut ce făceau ”în
timp ce puneau” ?!
***

130. De ce fugiţi de Adevăr ? Putea-veţi voi fugi o veşnicie ?


***

131. Nu murdări cu gândul tău iubirea Binecuvântării, căci


timpul te va judeca !
***

132. Nimic nu scapă fără “a fi răsplătit”- timpul o va dovedi. Caută să


poţi sta cu fruntea sus ..!
***

133. Nu produce panică, pentru că nu poţi şti cum vei ieşi din ea !
***

134. Foloseşte-te de ce ţi se dă, dar nu te fă stăpân pe “dar”, căci nu


îţi aparţine ..!
***

135. Nu poţi să duci comori lumeşti acolo unde trupul nu-ţi ajunge …
Veghează !
***

136. Redobândeşte ce ai pierdut prin nesăbuinţă, dar să nu uiţi: darurile


vor fi mai mici ca la început ..!

137. Adună bogăţii ce poţi lua cu tine !


***
138. Când “norul din dimineaţa gândului tău” te întristează, adu “soarele
amiezii” peste tine şi bucuria regăsirii te luminează.
***

139. Renunţă la ceea ce nu ţi se cuvine, căci nici nu-ţi este de folos !


***

140. Peste ceea ce nu trebuie să treci, nu vei trece ... De aceea, ia


lucrurile aşa cum sunt !
***

141. Lumina o poţi pierde uşor prin nesăbuinţă, dar străduieşte-te să o


poţi păstra !

142. Descoperă-te în faţa tuturor, căci Dumnezeu te va acoperi de glorie !


***

143. Deschide-ţi sufletul, căci Lumina Iubirii va revărsa din el !


***

144. Trimite gândul tău curat, căci va aduce bucurie !


***

145. Fă milostenii, căci bogăţii vei aduna !


***

146. Primeşte tot ce-ţi dau ceilalţi, dar tu să dai Iubire !


***

147. Trimite peste tristeţea omului gânduri bune şi zâmbetul sufletului


va reinvia !
***

148. Mărturisiţi iubirea voastră, dar vorba să vă însoţească fapta !


***

149. Nu te uita la haina celui ce te găseşte; de a venit, primeşte-l, ajută-l


ca să fie şi el căutat !
***

150. Nu judeca pe cel ce te-nsoţeşte !


***

151. Nu asculta de vorba celor ce te ocolesc !


***
152. Prieten să ai gândul curat, iar prietenă–Iubirea si atunci nu vei fi
trădat!

153. Dumnezeu este comoara ce stă la uşa omului. De el, omul, deschide
uşa când trebuie, are acea comoară.
***

154. Să nu pofteşti a fi poftit la alţii, căci ispiteşti !


***

155. De cineva te cheamă, să nu-l refuzi. Binecuvântează-l cu prezenţa


ta !
***

156. Să nu te întristezi când oamenii te judecă. Nu te-nţeleg şi nici fapta


ta ...
***

157. Fapte să aveţi, dar bune, căci vorbele sunt de prisos !


***

158. Lumina de-o aveţi în casa voastră, păstraţi-o, dar arătaţi-o


tuturor !
***

159. Nu-i fericit acela ce spune că-i fericit, ci acela care tace !
***

160. Ascultă tot ce-ţi spune omul, dar fă ce-ţi spune Dumnezeu !
***

161. Să fii pentru toţi, să nu ai timp de tine - atunci toţi vor fi în tine !
***

162. Soare de-ţi este chipul - lumina ta, să o pui în sufletele celor ce te
privesc !
***

163. Egoul de ai lăsat la uşa dimineţii, vei avea o zi senină !


***

164. Trezeşte suferinţă răbdarea ta de nu e - gândeşte-te ce faci


când te grăbeşti ?!
***
165. Uşor e să murdăreşti, dar, ce greu e să cureţi ce-ai murdărit..!
***

166. Toţi spuneţi: “Doamne !” - dar, câţi faceţi voia Lui ?


***

167. Cuvântul tău iubeşte, când fapta ţi se apropie de Dumnezeu !


***

168. Nu risipi sămânţa printre pietre - se vor rostogoli şi greu mai poţi să
ieşi ...
***
Sutrele iniţierii
169. De mărăcini găseşti în drumul tău -desţeleneşte, iubeşte, cu lacrimă
să uzi şi seamănă din nou ..!
***

170. Când tu îl ai pe Dumnezeu în suflet, prietenii te vor lăsa. Să nu te


întristezi, găsi-vei alţii .., Dar vezi şi ei să fie ca şi tine ..!
***

171. Adu o rază de lumină prin vorba ta şi soare unde te găseşti, prin
fapta ce iubeşte raza !
***

172. De stai la masă, să mănânci; de stai în holdă, să lucrezi - nu mai privi


la ce-a trecut, adună bogăţia ta şi vezi de poţi s-o duci ..!
***
Sutrele iniţierii
173. Alergi, aduni să bagi în burtă – ce iese din ce ai băgat ..? Ascultă,
învaţă şi respectă - iubind, avere tu vei aduna !
***

174. Cântat e Domnul, dar cântarea ta pe cine cântă ..?


***

175. Tu strigi la cer şi nu te-ntrebi; de ce mai trebuie să strigi, când


suficient e să gândeşti ..?
***

176. Nu căuta cuvinte printre oameni, ci caută-le în ei !


***

177. Gândirea omului luminează fapta sa ...


***
Sutrele iniţierii
178. Unii iubesc mai mult un zid ce-i mort şi nu iubesc ce-i viu -
gândiţi-vă, ce sunt !?
***

179. Fapta răsună peste văi ..!


***

180. Când sfaturi dai, să te întrebi de ştii ce faci ..!


***

181. ”Zidirea“ voastră bună e, de sus s-a ridicat .., Dar ce folos, căci nu
ajungeţi să o şi ”practicaţi“ ?!
***

182. De ce aduceţi slavă celor morţi şi uitaţi că slava se cuvine celor


vii ?
***
Sutrele iniţierii
183. Slujind o haină şi un scaun, v-aţi lepădat de Adevăr. Ce veţi
răspunde,învăţători de oameni, când faptele vi se vor cântări ?!
***

184. În beznă dacă stai prea mult, te obişnuieşti cu ea, iar lumina te
orbeşte. Găseşte Calea către Adevăr şi ”noaptea“ te va ocoli !
***

185. Priveşte către ”soare“ şi dacă tu rezişti, lumina ta e mare ..!


***

186. Unii judecă înainte şi apoi gândesc; mai bine ar gândi înainte !
***

187. Nu te grăbi să dai celui ce are, căci nu-l vei mulţumi, ci dă celui ce
n-are şi Binecuvântat vei fi !
Sutrele iniţierii
***

188. Adu Lumina prin ”fereastra inimii tale“ şi ”casa“ se va lumina !


***

189. Bate la poarta ta să ţi se deschidă; de nu vei reuşi, cum vei deschide


poarta la ”bătaia“ altuia ?
***

190. Să fii sărac, dar haina curăţiei să o porţi mereu !


***
191. Iubeşte iubirea Iubirii şi Binecuvântat vei fi !
***

192. Cu toate că iubeşti - dar dacă nu eşti iubit de Iubire, degeaba


iubeşti ...
***
Sutrele iniţierii
193. Primeşte ce trimiţi, adună ce aisemănat şi lasă ce ai dat ..!
***

194. Izvor să-ţi fie vorba, un dar să-ţi fie fapta !


***

195. Împărăţia Cerului e sus - de vrei să o ajungi, înalţă-te o dată cu


privirea !
***

196. Priveşte-n tine de poţi, de nu, degeaba vrei ca să priveşti în altul !


***

197. Găseşte în tine ceea ce cauţi în alţi; de nu vei reuşi - degeaba te


zoreşti ..!
***

198. Alai de-aduci cu tine , dar dacă nu se adună ”el“, degeaba tu-l aduci ...
Sutrele iniţierii
***

199. De plâns este omul ce plânge pentru un om, dar mult mai de plâns e
cel ce uită să se întoarcă de unde a plecat ...
***

200. Renunţă la ce nu mai poţi primi şi cu iubire priveşte la darul ce va


veni !
***

201. Binecuvântat e cel ce lasă în urma sa lumină, căci alţii nu se


poticnesc !
***

202. E vai, de cel ce poticneşte-se în Adevăr; noaptea sa, e prea


adâncă ...
***

203. Suferind e cel ce-şi strigă rugăciunea, dar ce uşor s-ar lumina prin
înălţarea ei ... Sutrele iniţierii
***
204. De plâns e omul care plânge pentru om, de plâns e omul care râde
de un om şi fericit este cel ce-i cumpătat !
***

205. Să nu te lauzi când dai, dar mulţumeşte când primeşti !


***

206. De mulţumeşti la Domnul pentru fiecare zi din viaţa ta, vei aduna
avere ..!
***

207. Cântată este viaţa de unii, dar ce folos, căci ei sunt morţi ...
***

208. Mai bine mort în trup să fii, dar viu, cu haină nouă ..!
***
Sutrele iniţierii
209. Sutana te acoperă, dar nu-ţi ascunde murdăria ..!
***

210. Lacrimile tale de sunt pentru alţii - opreşte-le, de sunt pentru


curăţirea ta - să curgă !
***

211. Senină de ţi-e faţa, la fel îţi e şi viaţa ..!


***

212. Chipul tău de se ascunde în noapte sau zi, totul se descoperă în faţa
Luminii ..!
***

213. Mulţi oameni spun că rugăciunea lor e însoţită de mărturisiri …


Degeaba, dacă prea des sunt nevoiţi să mărturisească ..!
Sutrele iniţierii
***

214. Un dar de ai primit - să mulţumeşti ! De ai prea mult, dă darul mai


departe; vei fi mai mulţumit ..!
***

215. Mulţi spun că-s fii ai Domnului, dar ei sunt şi recunoscuţi ..?
***

216. Adu pe altarul vieţii jertfă şi nu minciuni ..!


***

217. Minciuna este un păcat ce nu se iartă. El trebuie mărturisit şi curăţit


cu lacrimă ..!
***

218. Greşeala poate fi iertată .., dar păcatul nu ...


Sutrele iniţierii
***

219. De astăzi spui şi altădată faci ce azi ai spus că nu mai faci, pierdut
eşti tu !
***

220. De mergi pe drumul ce-ai ales, priveşte înainte. De te întorci măcar


cu gândul, degeaba ai plecat ..!
***

221. Când focul arde şi tu poţi să stai în el - eşti foc. Când apa-i mare şi
stai în ea - eşti apă. Când eşti mai cald: când te găseşti în foc, sau eşti în
apă ?
***

222. Culorile îmbrăcămintii tale arată lumina în care te complaci ..!


***

223. Adu şi dă,Sutrele


lasă şi fă, cunoaşte şi vei iubi, iubeşte şi vei trăi !
iniţierii
***

224. De faci pe fariseul, te poticneşi la cea mai mică renunţare, de faci ca


vameşul, ai tot ..!
***

225. Caută şi vei găsi, dar renunţarea să nu te-ajungă !


***

226. Nu aduna prea mult doar pentru tine, fă milostenii din ce-ai adunat şi
vei avea ce trebuie să duci !
***

227. Adu-ţi aminte de ce ai promis - fă ce-ai promis şi altceva nu mai


promite !
***

228. Adu înapoi ce ai luat, dar, cu dobândă ..!


Sutrele iniţierii
***

229. De ”noaptea“ e prea lungă, să mergi spre ”zori de zi “ ...


***

230. De eşti în groapă, cu greu tu poţi ieşi; de eşti în puţ - mai greu. Mai
bine stai pe ”drept“ şi nu vei suferi ..!
***

231. Cântă Iubirea şi vei fi iubit de Iubire !


***

232. Ascultă-l pe cel ce-ţi dă, dar dă-i ce el n-ascultă !


***

233. Gândeşte către gând, ca el să meargă la Iubire şi vei iubi pe cel ce te-
a primit ..! Sutrele iniţierii
***

234. Uitată e uitarea pentru unii, căci au însemnat cu fiecare clipă


totul ...
***

235. Întoarce-te pe drumul pe care-ai mers şi vezi de-s buruieni, sau grâu
curat … Vei şti ce-ai semănat ..!
***

236. Cântat-au mulţi, slăvit-au ei, dar au uitat ceva - că fapta bună, e mai
mare decât slăvirea acelor farisei ...
***

237. Adună suferinţa şi vezi de-i pentru Domnul; o bucurie mare vei găsi.
De nu-i aşa, te întristează, căci plata ce urma să-ţi fie dată, se va risipi ...
***
Sutrele iniţierii
238. Pe alţii de înveţi şi nu cunoşti Lumina, cum poţi vorbi de ea,
când noaptea o cinsteşti ..?
***

239. Apropie-te şi vezi de arde şi-i foc, să fii şi tu ! Îndepărtează-te, de vezi


că-i rece şi nu-i fă voia ..!
***

240. Adună ce n-ai adunat, dă ce nu ai dat şi vei avea ce n-ai avut o viaţă !
***

241. Primeşte ce îţi dau, învaţă ce îţi las, cinsteşte pe cei mulţi,
cunoaşte pe cel bun, dar nu uita de Domnul !
***

242. Gândul omului îl poate ridica în vârful piramidei ...


***
Sutrele iniţierii
243. Înfrânează-ţi trupul şi mintea te va călăuzi !
***

244. De nu poţi azi, repetă, căci într-o zi vei reuşi !


***

245. Taină pentru oameni, este ceea ce numai tu şi Dumnezeu


cunoaşteţi ...
***

246. Înţelepciunea este darul cel mai mare ce Dumnezeu vă poate da !


***

247. Păstrează calea deschisă către Dumnezeu şi El te va Binecuvânta cu


înţelepciune !
***
Sutrele iniţierii
248. De poţi uni destine, tu eşti Iluminatul ce reuşeşte să aducă echilibrul,
acolo unde balanţa înclină către destrămare ...
***

249. O rugăciune deschide calea către Dumnezeu, mai multe, o menţin


deschisă.
***

250. Iubirea este totul … Prin ea, veţi reuşi să ajungeţi la Dumnezeu !
***

251. Învăţaţi să iubiţi ! Numai cei ce învaţă această lecţie a Iubirii, vor
cunoaşte Adevărul.
***

252. Priviţi cu inima prin gândul vostru, şi vă-nălţaţi spre Marele Ocean
Prealuminat ! Aşa găsi-ve-ţi alinarea Binecuvântării !
Sutrele iniţierii
**
253. Cu cât te înalţi mai mult către Dumnezeu prin rugăciune şi meditaţie,
cu atât lumina templului tău, va fi mai Binecuvântată ...
***

254. Adevărul se revelează celor ce-L caută prin pace, iubire şi răbdare.
De L-aţi găsit, nu-L păstraţi doar pentru voi; deschideţi cale şi altor
doritori de cunoaştere ..!
***

255. Nimeni nu poate avea adevărul său. Adevărul este unul singur ..!
***

256. Adu privirii tale raza de soare şi toţi cei ce vin în gândul tău, se vor
lumina !
***
Sutrele iniţierii
257. Cale de-ţi este deschisă, vei cunoaşte ”Necunoscutul“.
Doreşte cunoaşterea şi vei fi Iluminatul ce luminează !
***

258. Să vezi, dar să nu priveşti, să auzi, dar să nu asculţi !


***

259. Când repeţi ceva lumesc, instinctul se formează. Când exersezi în a


lumina, mentalul se dezvoltă.
***

260. Învaţă să primeşti, cu măsura cu care poţi să primeşti şi învaţă să dai


cu măsura cu care trebuie să dai, dar nimic să nu se piardă !
***
Sutrele iniţierii
261. Destinul unui gând, este revărsarea de lumină sau de întuneric peste
locul de-nceput. Începutul trezeşte la viaţă, sau poate da moarte. În fiecare
dintre voi poate fi un început sau un sfârşit..!
***

262. Dacă trecerea unui gând prin timp aduce suferinţa, nu este vina
regăsirii. Sămânţa dă rod gândului ce-a fost lăsat...
***

263. Când mic te afli, vrei să trăieşti prin timpul creşterii către înalt.
Primeşte gândul ce lăsat-a fost de cel mai mare-n pas, dar, nu spera să vină
cineva să-ţi dea. Adună doar ce poţi lua în vremurile ce trăite sunt prin
fapta ta şi mare tu vei fi ..!
***
264. Când regăsirea unui loc trezeşte amintirea unui pas, priveşte-n acel
timp şi locul bucuriei va învăţa lumina ta, să fie- Adevărul începutului de
drum ... Sutrele iniţierii

***

265. ... Înaltă este treapta unui pas înalt, dar, mai înaltă este viaţa ce trăită
e tot prin “înalt” ..!
***

266. Cunoaşte-te prin adevărul tău şi vei găsi ce cauţi. Nu ignora ce vei
simţi, e viaţa ce trăitu-ţi-ai în timp. Adună vremurile din trecutul tău şi vei
cunoaşte locul ce primeşte fapta ta. Nu tulbura găsirea locului ce-ţi este-n
pas - primeşte ce ai dat ...
***
Sutrele iniţierii
267. Când poţi să taci, aduci prin liniştea din gând schimbare-n pasul
celor ce sunt tulburaţi de necunoaştere. Nu ignora gândul că acestia nu
cunosc ce este de dorit. Răzbate-n gândul lor şi-adu răbdarea-n faptele ce
stau să destineze tot un gând ...
***

268. Rădăcina unui gând trebuie cercetată şi aşa veţi şti de unde sunteţi ...
***

269. Ce-i nou râmâne nou, atâta timp cât nu îl foloseşti. Depinde cum îl
foloseşti, de vrei să te ajuţi de ce e nou ...
***

270. Cunoaşterea e pasul către Absolut. Nu risipiţi prin “jocul paşilor” ce


este regăsit. Căutaţi culoarea urmei ce o lăsaţi, şi veţi putea trăi ce este
drept şi căutat de toţi prin timp.
Sutrele iniţierii ***

271. [...] Nu trebuie să cauţi ceva, de vrei ca să găseşti şi nu eşti


pregătit.
Priveşte-n gândul tău şi vezi de poţi ca să primeşti ce poate fi găsit ...
***

272. [...] Primiţi ce vi se dă, dar daţi ce este-n drept să daţi ..!
***

273. Cunoaşterea transformă fiinţa şi-i dă posibilitatea să discearnă.


***

274. Când Adevărul poate fi acceptat, Calea se deschide. Când poate fi


primit, Lumina călăuzeşte pasul regăsirii.
***

275. Când pasul ţi-este pe cărare, Adevărul mărturiseşte pentru tine...


Sutrele iniţierii ***

276. De laşi ce-ţi este dat să duci, nu poţi găsi întâia dat ce trebuie
luat.
***

277. Săgeata minţii poate atinge păşirea unui destin, dacă “arcuirea”
faptei este nesăbuinţa…
***

278. Când cuvântul urmăreşte pasul bucuriei, cunoaşte-se-va rodul


faptei tale !
***

279. Ce poate fi ascuns prin pasul retrăirii, descoperit va fi în calea unui


timp curat ...
***

280. Când laşi să cadă-n pasul tău puterea unor fapte, aduci ce trebuie să
uiţi şi mort vei fi Sutrele
! iniţierii
**

281. Adună-n pasul bucuriei tale roua dimineţii şi soarele pentru tine nu
va mai asfinţi !
***

282. Să fii ce-ai fost la început şi dacă poţi, să fii mai mult de-atât !
***

283. Ce poate fi atins cu gândul, se pierde-n timp; dezintegrarea s-a


instaurat. O nouă revenire se poate înfrăţi cu cel ce a gândit ...
***

284. Ce-ţi este dat, tu poţi să foloseşti prin pasul bucuriilor mărunte. Dar,
bine este să gândeşti cum dai, ce împrumut primit-ai, ca să duci prin locul
aşteptărilor cerute.
Sutrele iniţierii

285. Când Semnul Binecuvântării întregeşte locul aşteptării, cuvântul


prinde formă ...
***
286. Cel ce vede pasul faptei prin simbol, cunoaşte-va privirea unui gând.
***

287. De ai şi vrei să dai, aduce-vei prin ceea ce ţi-e dat, o alinare peste
locul aşteptării. Nu aştepta să te găsească. Fii tu acela ce deschide calea
către cei ce n-au şi dă-le lor ceea ce nu ştiu ca să găsească ..!
***
Sutrele iniţierii
288. Când Adevărul spus, aduce supărare peste locurile unor aşteptări,
nu rămâne Celui de aduce luminarea altceva decât să spună-n pilde cele ce
sunt de dorit. Poate aşa, cei ce sunt în situaţia
dată vor înţelege că Adevărul este valabil şi pentru ei ...
***