Sunteți pe pagina 1din 67

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL I

LIMBA SI LITERATURA ROMANA


Unitatea de invatare:FANTEZII DE TOAMNA- recapitulare
Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.4 Text suport: Septembrie, dupa George - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme a. materiale: fișa de Observarea
2.1 Cosbuc pentru a ilustra ceea ce a înţeles din texte lucru, caiet, planŞe sistematică:
2.2 1. Intelegerea textului informative sau literare simple a. b. procedurale: atitudinea
4.1 2. Sunetul, litera, vocale, consoane, - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau conversaţia, elevilor faţă de
silaba, cuvântul. Despărţirea în TV) pe teme de interes pentru clasa de elevi explicaţia, exerciţiul, sarcina dată
silabe - folosirea reportofonului, a computerului etc. munca independentă Listă de
3. Joc de cuvinte Cuvântul. Sensul pentru a audia diferite texte c. forme de verificare (da,
cuvintelor - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, organizare a nu):
4. Comunicarea orală. Componentele folosind reportofonul, computerul etc. colectivului: frontală,  concentrare
comunicării dialogate - identificarea şi numirea unor trăsături ale individuală, evaluare a asupra sarcinii
5. Propoziţia. Semnele de punctuaţie obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat orală Şi scrisă de rezolvat; 5
Lectură: Rapsodii de toamna de George - relatarea după întrebările investigatorului perfect implicarea activă
Toparceanu (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? în rezolvarea
Cu ce?) sarcinii.
- relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen
animat/ clip pentru care nu există subtitrare sau
sonor
- interevaluarea textelor scrise
- revizuirea textelor redactate
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text
fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor
2 1.4 Text suport: Prepelita si puii ei, dupa - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme a. materiale:  Observarea 5
1.5 Lev N Tolstoi pentru a ilustra ceea ce a înţeles din texte imagini,fişa de sistematică:
2.2 1. Intelegerea textului informative sau literare simple lucru,caiet comportament
2. Joc de cuvinte - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau b. procedurale: ul de ascultător
Scriem corect într-o/ într-un, dintr-o/ TV) pe teme de interes pentru clasa de elevi conversaţia, activ
dintr-un, sau/ s-au, sa/ s-a - folosirea reportofonului, a computerului etc. explicaţia, munca Lista de
Lectură: Pisoiul de Lev N Tolstoi pentru a audia diferite texte independentă, verificare
Text suport: Toamna, de Octavian - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, exerciţiul (da, nu):
Goga folosind reportofonul, computerul etc. c. forme de  manifestarea
3. Poezia (textul literar liric) - relatarea după întrebările investigatorului perfect organizare a interesului
4. Scrierea imaginativă – alcătuirea (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? colectivului: frontală față de
unor texte după imagini, după benzi Cu ce?) individuală, evaluare mesaje
desenate, după un şir de întrebări - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen orală audiate;
5. Evaluare iniţială animat/ clip pentru care nu există subtitrare sau  concentrare
sonor asupra
- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- sarcinii;
ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am executarea unor
înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) sarcini conform
- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce instrucțiunilor
înseamnă că ...?”) primite.
- exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii
de reascultare a mesajului; folosirea unor coduri
nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/
înţelegerea mesajului

Unitatea de invatare:MAGIA CARTILOR


Numar de ore alocat: 25ore / 5 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.5 Text suport: Cartea - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- a. materiale:  Observarea 5
3.6 1.Intelegerea textului ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am imagini caiet, fişe de sistematică
2. Cartea – actualizare. Prezentarea de înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) lucru a
cărţi - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce b. procedurale: comportame
3.Joc de cuvinte : Silabe incurcate înseamnă că ...?”) conversaţia, ntului de
4. Comunicarea orală. Iniţierea unui - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii explicaţia, ascultător
schimb verbal-dialogul de reascultare a mesajului; folosirea unor coduri demonstraţia,exerciţiu activ:
5. Prezentarea de persoane nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/ l, munca în echipă,  Lista de
Lectură: Ghicitori, proverbe şi înţelegerea mesajului problematizarea, verificare
zicători- şezătoare literară - activităţi la bibliotecă jocul (da, nu):
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă c. forme de  formularea
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată organizare a de
pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) colectivului: răspunsuri
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se frontală, activitate adecvate la
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie individuală/pe întrebări;
cu asemenea produse echipe,evaluare orală  executarea
şi scrisă unor sarcini
conform
instrucţiunil
or primite.
● Observarea
sistematică a
comportamentul
ui interacţional
 Listă de
control/
verificare:
 cooperarea cu
membrii
grupului;
 contribuția
cu idei la
realizarea
sarcinii.

2 1.5 Text suport: Nica incepe - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- a. materiale:  Observare 6
2.2 scoala(fragment din « Amintiri din ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am caiet, fişe de sistematică
3.2 copilarie ») dupa Ion Creanga înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) lucru,imagini a calității
3.6 1. Textul literar narativ – textul, autorul, - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce b. procedurale: actului
alineate, personaje, înţelegerea textului înseamnă că ...?”) conversaţia, citirii:
2. Scriem corect ia/ - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii explicaţia,  Lista de
i-a de reascultare a mesajului; folosirea unor coduri demonstraţia, control/
3. Aşezarea textului în pagina caietului nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/ exerciţiul, verificare:
4. Povestirea orală după imagini înţelegerea mesajului problematizarea,  citirea
5. Cum se organizeaza un Portofoliu - relatarea după întrebările investigatorului perfect învăţarea prin textului
Lectură: La cirese de Ion Creanga (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? descoperire, munca folosind
Cu ce?) independentă tonul
- relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen c. forme de adecvat
animat/ clip pentru care nu există subtitrare sau organizare a mesajului;
sonor colectivului:  adaptarea
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de frontală,individuală,ev volumului
cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, aluare orală, activitate vocii şi a
schemă, ritm/ melodie etc. în grup/în perechi ritmului
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş vorbirii la
simţi/ aş fi ...” atmosfera
- activităţi la bibliotecă textului;
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă  citirea cu
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată intonația
pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) impusă de
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se semnele de
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie punctuație;
cu asemenea produse demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
3 1.2 Text suport: Dupa asemanarea lor, - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare a. materiale: caiet,  Observare
dupa Emil Garleanu pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor fişe de lucru,imagini sistematică
1. Intelegerea textului - explicarea sensului cuvântului prin mijloace b. procedurale: a calității
2. Formularea de întrebări şi răspunsuri verbale şi nonverbale pornind de la contextul conversaţia, actului
3. Povestirea orală după un şir de mesajului audiat explicaţia, citirii:
întrebări - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- demonstraţia,  Lista de
Lectura : Saracutul de Emil Garleanu ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am exerciţiul, control/
Text suport: Prieten devotat, poveste înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) problematizarea, verificare:
populara araba - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce învăţarea prin  citirea
4. Formularea unui răspuns emoţional înseamnă că ...?”) descoperire, munca textului
faţă de textul literar citit - relatarea după întrebările investigatorului perfect independentă folosind
5. Înţelegerea textului citit Harta (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? c. forme de tonul
textului Cu ce?) organizare a adecvat
Lectură: Poveste cu tâlc( poveste colectivului: frontală, mesajului;
populară) activitate  adaptarea 5
individuală/pe volumului
echipe,evaluare orală vocii şi a
şi scrisă ritmului
vorbirii la
atmosfera
textului;
 citirea cu
intonația
impusă de
semnele de
punctuație;
demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
4 2.2 Text suport: Rugaciune pentru - relatarea după întrebările investigatorului perfect a. materiale: caiet, ● Evaluarea 5
2.4 parinti,din folclorul copiilor (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? fişe de lucru,imagini după
3.2 1. Intelegerea mesajului poeziei Cu ce?) b. procedurale: rezolvarea
3.6 2. Cererea simplă familiară. Cererea - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, conversaţia, sarcinilor de
politicoasă în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic explicaţia, învățare –
3. Scriem corect iau/ i-au Scara - organizarea unui eveniment (de exemplu, o demonstraţia, formulare de
cuvintelor serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma exerciţiul, răspunsuri la
Caietul care plange lecturilor) problematizarea, întrebari
4. Planul simplu de idei desprins din - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de învăţarea prin
ilustraţii/ benzi desenate cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, descoperire, munca ●Observarea
Text suport : Amintiri din schemă, ritm/ melodie etc. independentă sistematică:
copilarie(fragment) dupa Ion Creanga - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş c. forme de atitudinea
5. Povestirea orală după planul simplu simţi/ aş fi ...” organizare a elevilor faţă de
de idei desprins din ilustraţii - activităţi la bibliotecă colectivului: frontală, sarcina dată
Lectură :Cântec de leagăn de Ştefan - amenajarea unui colţ de lectură în clasă activitate Listă de
Octavian Iosif - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată individuală/pe verificare (da,
pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) echipe,evaluare orală nu):
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se şi scrisă  concentrare
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie asupra sarcinii
cu asemenea produse de rezolvat;
implicare activă
în rezolvarea
sarcinii.
5 3.1 Text suport: Cenusareasa, dupa Fratii - lectură activă, cu creionul în mână a. materiale: caiet,  Tema 5
3.4 Grimm - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte fişe de lucru,imagini pentru
1. Intelegerea textului. Delimitarea neînţelese b. procedurale: acasă
textului în fragmente . Ordinea - folosirea jurnalului cu dublă intrare conversaţia,  Observarea
întâmplărilor. Povestirea orală a unui - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am explicaţia, sistematică:
fragment învăţat demonstraţia, atitudinea
2. Planul simplu de idei al textului3. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite exerciţiul, elevilor faţă de
3.Exerciţii aplicative – fişă de lucru procedee (interogare reciprocă, procedeul problematizarea, sarcina dată
recăutării etc.) învăţarea prin Listă de
4.Recapitulare- Text suport: Vrajitorul - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în descoperire, munca verificare
din Oz( fragment) dupa Frank Baum- perechi/ în echipe independentă, jocul (da, nu):
5. Evaluare : Coridorul ispitei, dupa - realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între c. forme de  concentrare
Voltaire diferite elemente de structură sau de conţinut organizare a asupra
Lectură: Prieteşugul dintre şoarece şi colectivului: sarcinii de
pisică de Fraţii Grimm frontală, activitate rezolvat;
individuală/pe  implicarea
echipe,evaluare orală activă în
şi scrisă rezolvarea
sarcinii;
cooperarea
pentru realizarea
sarcinii

Unitatea de invatare:FAMILIA- UNIVERSUL MEU


Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 3.5 Text suport: Bunica, dupa Barbu - activităţi la bibliotecă a. materiale: caiet,  Tema de
4.1 Stefanesu Delavrancea - amenajarea unui colţ de lectură în clasă fişe de lucru,imagini lucru în clasă:
1. Intelegerea textului - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată b. procedurale: alcătuirea de
2. Sunetul şi litera. Vocalele şi pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) conversaţia, propoziții
consoanele - derularea de proiecte de lectură în grup, care se explicaţia, utilizând
3. Cuvântul. Silaba. Despărţirea în finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie demonstraţia, cuvintele nou
silabe cu asemenea produse exerciţiul, învățate în text
Scriem corect la/ l-a - interevaluarea textelor scrise problematizarea,
4. Propoziţia. Delimitarea cuvintelor în - revizuirea textelor redactate învăţarea prin  Proba orală: 5
propoziţie - discutarea problemelor apărute la despărţirea în descoperire, munca formulare de
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele de silabe independentă, jocul răspunsuri la
punctuaţie - completarea semnelor de punctuaţie într-un text c. forme de orga întrebări
Lectură: Bunicul de Barbu Ştefănescu fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor nizare a colectivului: referitoare la
Delavrancea frontală, activitate conţinutul
individuală/pe textului
echipe,evaluare orală
şi scrisă
2 1.3 Text suport: Creanga de alun, dupa - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet,  Observare 5
4.1 Lev N. Tolstoi - interevaluarea textelor scrise fişe de lucru,imagini sistematică:
1. Intelegerea textului - revizuirea textelor redactate cu diverse obiecte, calitatea actului
2. Cuvântul – parte de vorbire - discutarea problemelor apărute la despărţirea în mini-cărticele, citirii:
Text suport: Camaradul meu, Coretti, silabe b. procedurale:  Lista de
dupa Edmondo de Amicis - completarea semnelor de punctuaţie într-un text conversaţia, control/
3. Substantivul. Felul substantivelor fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor explicaţia, verificare:
Text suport: Rodica, de Vasile demonstraţia, identificarea
Alecsandri exerciţiul, părţilor de
4. Numărul substantivului. Genul problematizarea, vorbire dintr-un
substantivului învăţarea prin text citit;
5. Recapitulare/ Evaluare-PROIECT- descoperire, munca completarea
Lectură: Leul şi căţeluşa de Lev N. independentă, jocul unor enunţuri
Tolstoi c. forme de lacunare cu
organizare a verbe;
colectivului: utilizarea unor
frontală, activitate ortograme;
individuală, în grup/ demonstrarea
pe echipe,evaluare înțelegerii logicii
orală şi scrisă textului.

 Chestionarea
orală: formulare
de răspunsuri la
întrebări
referitoare la
conţinutul
textului

Unitatea de invatare:ROMANIA. TARA MEA


Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 3.5 Text suport: Traian si Dochia, legenda - identificarea şi numirea unor trăsături ale a. materiale: : caiet, Evaluarea după 5
4.1 populara obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat fişe de lucru,imagini rezolvarea
1. Textul literar. - descrierea frontală, cu sprijin din partea b. procedurale: sarcinilor de
2. Fragmentul descriptiv profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de conversaţia, învățare:
3. Scriem corect neam/ ne-am la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj) explicaţia, -se aşteaptă
4. Exercitii aplicative - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din demonstraţia, răspunsuri la
5.Jurnalul de lectura : Din viaţa partea profesorului sau a altui coleg exerciţiul, anumite
dacilor de Alexandru Vlahuţă(Cum se - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot problematizarea, solicitări ale
completează o pagină din jurnalul de structura un plan simplu învăţarea prin cadrului
lectură al clasei?) - lectură activă, cu creionul în mână descoperire, munca didactic;
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte independentă, jocul se lasă elevilor
neînţelese c. forme de timp de gândire,
- folosirea jurnalului cu dublă intrare organizare a apoi pot discuta
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am colectivului: frontală, în perechi sau în
învăţat activitate individuală, grupuri mici;
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite în grup/ pe atenţia
procedee (interogare reciprocă, procedeul echipe,evaluare orală învățătorului se
recăutării etc.) şi scrisă poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi
celor timizi,
tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a
se exprima.

 Temă de
lucru în clasă:
completarea
tabelului Ştiu,
Vreau să ştiu
Am învăţat

2 1.2 1. Solicitarea de informaţii şi oferirea de - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare a. materiale: caiet, ● Observarea 5
informaţii pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor fişe de lucru,imagini sistematică:
2. Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens - explicarea sensului cuvântului prin mijloace b. procedurale: atitudinea
asemănător verbale şi nonverbale pornind de la contextul conversaţia, elevilor faţă de
3. Recapitulare mesajului audiat explicaţia, sarcina dată
Textsuport:CraiasaZapezii(fragment), demonstraţia,  Listă de
dupa Hans Christian Andersen- exerciţiul, verificare (da,
4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru problematizarea, nu):
5. Evaluare învăţarea prin  concentrare
descoperire, munca asupra sarcinii
independentă, jocul de rezolvat;
c. forme de  implicare
organizare a activă în
colectivului: frontală, rezolvarea
activitate individuală, sarcinii.
în grup/ pe
echipe,evaluare orală ● Observarea
şi scrisă sistematică a
comportamentul
ui interacţional
 Listă de
control/
verificare:
 cooperarea cu
membrii
grupului;
participarea
activă la
realizarea
sarcinilor de
grup.

Unitatea de invatare:IN PRAG DE SARBATORI


Numar de ore alocat: 15 ore / 3 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.3 Text suport: Pomul de iarna, dupa - formulare de răspunsuri la întrebări simple de a. materiale: caiet,  Observarea 5
2.4 Ernest Theodor Amadeus Hoffman control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi fişe de lucru,imagini sistematică:
3.1 1. Extragerea unor informaţii de detaliu apoi? Dar în cele din urmă?” cu diverse obiecte, comportament
3.4 dintr-un text transmise prin ilustraţii - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, planşe ul de ascultător
2. Adjectivul în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic b. procedurale: activ
3. Acordul adjectivului cu substantivul - organizarea unui eveniment (de exemplu, o conversaţia, Lista de
4. Poziţia adjectivului faţă de substantiv serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma explicaţia, verificare
5. Exercitii aplicative lecturilor) demonstraţia, (da, nu):
Lectură: Colinde, colinde de Mihai - lectură activă, cu creionul în mână exerciţiul,  manifestarea
Eminescu - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte problematizarea, interesului
neînţelese învăţarea prin față de
- folosirea jurnalului cu dublă intrare descoperire, munca mesaje
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am independentă, jocul audiate;
învăţat c. forme de  concentrare
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite organizare a asupra
procedee (interogare reciprocă, procedeul colectivului: frontală, sarcinii;
recăutării etc.) activitate individuală, executarea unor
- lectură activă, cu creionul în mână în grup/ pe sarcini conform
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte echipe,evaluare orală instrucțiunilor
neînţelese şi scrisă primite.
- folosirea jurnalului cu dublă intrare
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am
învăţat
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
procedee (interogare reciprocă, procedeul
recăutării etc.)
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în
perechi/ în echipe
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între
diferite elemente de structură sau de conţinut
2 1.1 Pisoiul nazdravan - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare a. materiale: caiet,  Tema de
1.2 1. Povestirea orală după benzi desenate pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor fişe de lucru, imagini lucru în clasă:
2.4 2. Cuvintele cu sens opus - explicarea sensului cuvântului prin mijloace diverse, alcătuirea de
3.Text suport: Cu uratul(fragment din verbale şi nonverbale pornind de la contextul b. procedurale: propoziții
« Amintiri din copilarie ») dupa Ion mesajului audiat conversaţia, utilizând
Creanga- Recapitulare - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, explicaţia, cuvintele nou
4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic demonstraţia, învățate în text
5. Evaluare - organizarea unui eveniment (de exemplu, o exerciţiul,
serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma problematizarea,  Proba orală: 5
lecturilor) învăţarea prin formulare de
descoperire, munca răspunsuri la
independentă, jocul întrebări
c. forme de referitoare la
organizare a conţinutul
colectivului: frontală, textului
activitate individuală,
în grup/ pe echipe,
evaluare orală şi scrisă
3 1. Povestirea orală după benzi desenate 1.Activitate artistică. a. materiale: caiet,
2. Cuvinte cu sens opus 2. Prezentarea unei activităţi în grup fişe de lucru, imagini
3. Recapitulare 3. Colinde : Florile dalbe diverse,
Lectură: Cea dintâi ninsoare de 4. Domn, domn sa-naltam b. procedurale:
Edmondo de Amicis 5. Mos Craciun cu plete dalbe conversaţia,
AM PLECAT SĂ COLINDĂM explicaţia,
demonstraţia,
exerciţiul,
problematizarea,
5
învăţarea prin
descoperire, munca
independentă, jocul
c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală,
în grup/ pe echipe,
evaluare orală şi scrisă
Unitatea de invatare:FEERIE DE IARNA
Numar de ore alocat: 20 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.3 Text suport: Iarna, de Vasile - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în a. materiale: caiet,  Tema
2.4 Alecsandri faza iniţială şi la final fişe de lucru, imagini pentru
3.1 1. Poezia - formulare de răspunsuri la întrebări simple de diverse, imagini, acasă
2. Aşezarea poeziei în pagina caietului control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi planşă  Tema de
Iarna in padure apoi? Dar în cele din urmă?” b. procedurale: lucru în
3. Povestirea scrisă după un şir de - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, conversaţia, clasă: alcătuirea
întrebări în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic explicaţia, de propoziții
4. Părţile unui text creativ - organizarea unui eveniment (de exemplu, o demonstraţia, utilizând
5.Exercitii aplicative serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma exerciţiul, cuvintele nou
Lectură: Iarna de Barbu Ştefănescu lecturilor) problematizarea, învățate în text.
Delavrancea - lectură activă, cu creionul în mână învăţarea prin Proba orală: 5
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte descoperire, munca formulare de
neînţelese independentă, jocul răspunsuri la
- folosirea jurnalului cu dublă intrare c. forme de întrebări
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am organizare a referitoare la
învăţat colectivului: frontală, conţinutul
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite activitate individuală, textului
procedee (interogare reciprocă, procedeul în grup/ pe
recăutării etc.) echipe,evaluare orală
şi scrisă

2 4.1 Premiul I - interevaluarea textelor scrise a. materiale: caiet,  Evaluarea 5


4.3 1. Alcătuirea unui text creativ după un - revizuirea textelor redactate fişe de lucru, planşă, după
şir de ilustraţii - discutarea problemelor apărute la despărţirea în imagini diverse rezolvarea
2. Alcătuirea unui text creativ după benzi silabe b. procedurale: sarcinilor de
desenate - completarea semnelor de punctuaţie într-un text conversaţia, învățare:
3. Pagina de portofoliu :Iarna pe ulita, de fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor explicaţia, - se aşteaptă
George Cosbuc - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru demonstraţia, răspunsuri la
4. Scriem corect nea/ ne-a obiecte la îndemână (de exemplu, „Cum este guma? exerciţiul, anumite
5.Exercitii aplicative La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare problematizarea, solicitări ale
Lectură: Legenda Crivăţului (din neobişnuită!”) învăţarea prin cadrului
legendele românilor) descoperire, munca didactic; se lasă
independentă, jocul elevilor timp de
c. forme de gândire, apoi pot
organizare a discuta în
colectivului: frontală, perechi sau în
activitate individuală, grupuri mici;
în grup/ pe atenţia
echipe,evaluare orală învățătorului se
şi scrisă poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi
celor timizi,
tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a
se exprima.
 Temă de
lucru în clasă:
completarea unei
pagini din
jurnalul de
lectură al clasei

3 1.1 Text suport: Povestea omului de - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare a. materiale: : caiet,  Observarea 5
1.2 zapada(poveste populara) pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor fişe de lucru, imagini sistematică:
2.4 1.Intelegerea textului - explicarea sensului cuvântului prin mijloace diverse, planşe Lista de
4.2 2. Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens verbale şi nonverbale pornind de la contextul b. procedurale: verificare
diferit mesajului audiat conversaţia, (da, nu):
3. Sensurile neobişnuite ale cuvintelor - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, explicaţia,  manifestarea
4. Textul functional- Cartea poştală, e- în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic demonstraţia, interesului față
mailul - organizarea unui eveniment (de exemplu, o exerciţiul, de mesaje
5. Afişul. serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma problematizarea, audiate cu
Lectură: Cea dintâi ninsoare de lecturilor) învăţarea prin ajutorul
Edmondo de Amicis - realizarea unui afiş pentru promovarea unei descoperire, munca computerului
serbări/ a unui concurs/ a unui proiect/ a unei independentă, jocul concentrarea
tombole c. forme de asupra sarcinii;
- elaborarea unui fluturaş pentru comunicarea organizare a  formularea de
rezultatelor unui proiect colectivului: frontală, răspunsuri
activitate individuală, adecvate la
în grup/ pe întrebări;
echipe,evaluare orală  efectuarea
şi scrisă unor sarcini
conform
comenzilor
primite.
Tema pentru
acasă
4 1.5 1.Textul de informare-Fluturaşul - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- a. materiale: caiet,  Observarea
Text suport: Vulpea Taia si tigrul ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am fişe de lucru, imagini sistematică:
2.3 Tom- povste populara africana- înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) b. procedurale: atitudinea
2.4 Recapitulare - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce conversaţia, elevilor faţă de
3.5 2.Intelegerea textului înseamnă că ...?”) explicaţia,, exerciţiul, sarcina dată
4.1 3. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru - formulare de răspunsuri la întrebări simple de munca independentă,  Listă de
4. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi c. forme de verificare (da,
5. Evaluare Text suport: Iarna pe ulita, apoi? Dar în cele din urmă?” organizare a nu):
de George Cosbuc - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, colectivului: frontală,  concentrarea
în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic activitate individuală, asupra sarcinii
- organizarea unui eveniment (de exemplu, o în grup/ pe de rezolvat
serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma echipe,evaluare orală implicarea activă 5
lecturilor) şi scrisă în rezolvarea
- activităţi la bibliotecă sarcinii
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată
pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.)
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie
cu asemenea produse
- interevaluarea textelor scrise
- revizuirea textelor redactate
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe

MATEMATICA
Unitatea de invatare: Un nou început! - Recapitulare
Numar de ore alocat: 12 ore / 3 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1, Nr. naturale 0-1000 - scrierea, citirea, compararea, ordonarea, rotunjirea -fișe de lucru, -observare
1.2, numerelor naturale 0 – 1000; manualul tipărit sistematică
2.2, -compararea şi ordonarea numerelor utilizând - conversaţia, - evaluare orală
modele semnificative; explicaţia, -temă de lucru în
2.4, -utilizarea axei numerelor pentru a preciza dacă un exerciţiul, munca clasă 1
3.1, . număr este „mai îndepărtat” sau „mai apropiat” independentă, jocul - interevaluare
decât altul; didactic -autoevaluare
- colectarea şi prelucrarea datelor culese;

2 3.2, - exerciții și probleme cu adunări și scăderi în -fișe de lucru, -observare


Adunarea şi scăderea
4.1, concentrul 0- 1000, cu și fără trecere peste ordin; manualul tipărit sistematică
numerelor 0-1000 cu şi fără trecere
5.1, -rezolvarea de probleme de adunare şi de scădere în - conversaţia, - evaluare orală
peste ordin
5.2 care numerele sunt date prin simboluri; explicaţia, -temă de lucru în
3
-folosirea proprietăţilor adunării pentru efectuarea exerciţiul, munca clasă
calculelor rapide; independentă, jocul - interevaluare
-observarea legăturilor între adunarea şi scăderea didactic -autoevaluare
numerelor naturale
3 1.2, - exerciții- joc de reactualizare a tablei -fișe de lucru, -observare
2.2, Înmulţirea şi împărţirea înmulțirii/împărțirii; manualul tipărit sistematică
2.4, numerelor naturale în concentrul 0 -100 - exerciţii de aflare a numărului necunoscut într-o - conversaţia, - evaluare orală
relaţie de tipul: ? +/ - a=b; ? x/ : a=b explicaţia, -temă de lucru în
3
- folosirea tablei înmulțirii /împărțirii în rezolvarea exerciţiul, munca clasă
de probleme independentă, jocul - interevaluare
-exerciţii competiţie de găsire a cât mai multe didactic -autoevaluare
soluţii la anumite probleme
4 1.2, -identificarea şi aplicarea unor reguli pentru -fișe de lucru, -observare
Aflarea termenului necunoscut
2.2, efectuarea adunărilor şi scăderilor; manualul tipărit sistematică
2.4, -exerciţii de transpunere a unor enunţuri simple din - conversaţia, - evaluare orală
limbaj matematic simbolic în limbaj cotidian şi explicaţia, -temă de lucru în 1
invers; exerciţiul, munca clasă
-analiza părţilor componente ale unei probleme independentă, jocul - interevaluare
didactic -autoevaluare
5 1.2, -identificarea şi aplicarea unor reguli pentru -fișe de lucru, -observare
Ordinea efectuării operațiilor
2.2, efectuarea adunărilor şi scăderilor; manualul tipărit sistematică
2.4, -exerciţii de transpunere a unor enunţuri simple din - conversaţia, - evaluare orală
limbaj matematic simbolic în limbaj cotidian şi explicaţia, -temă de lucru în 2
invers; exerciţiul, munca clasă
-analiza părţilor componente ale unei probleme independentă, jocul - interevaluare
didactic -autoevaluare
6 3.1, Unităţi de măsură -ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării -fișe de lucru, -observare 1
3.2, succesive (două câte două) a lungimii / capacităţii / manualul tipărit sistematică
4.1, masei lor; - conversaţia, - evaluare orală
4.2, -identificarea unor instrumente de măsurare a explicaţia, -temă de lucru în
5.1 timpului: exerciţiul, munca clasă
- înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor independentă, jocul - interevaluare
după criterii variate (durată, momentul începerii didactic -autoevaluare
etc.);
- calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-
un interval dat
7 3.1, -adunarea și scăderea cu și fără trecere peste ordin, -fișe de evaluare -observare
Evaluare iniţială
3.2, în concentrul 0 – 1000 sistematică
4.1, -înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în - evaluare scrisă
4.2, concentrul 0 – 100
5.1 -recunoașterea și folosirea terminologiei specifice
corespunzătoare celor patru operații matematice
(termeni, factori, ….de ….ori mai mult etc); 1
-rezolvarea de probleme cu cele patru operații;
- recunoașterea figurilor și corpurilor geometrice;
- recunoașterea instrumentelor de măsură potrivite
pentru măsurarea masei/volumului/lungimii/
timpului

Unitatea de invatare: Numere naturale de la 0 la 10000


Numar de ore alocat: 16 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Formarea, citirea și scrierea nr naturale - generarea/completarea unor şiruri de de numere -fișe de lucru, -observare 1
2.1. 0-10.000 folosind o regulă dată manualul tipărit sistematică
2 - numărare crescătoare şi descrescătoare din 1 în 1, - conversaţia, - evaluare orală
din 2 în 2, din 3 în 3, cu precizarea limitelor explicaţia, -temă de lucru în
intervalului (de la .... până la ...., mai mic decât .... exerciţiul, munca clasă
dar mai mare decât ....) independentă, jocul - interevaluare
- generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale didactic -autoevaluare
căror cifre îndeplinesc condiţii date
- imginarea unei călătorii cu un mijloc de transport
și precizarea unor numere pe care „le văd” în
călătoria lor
2 1.1. - compararea a două numere mai mici decât 10 000 -fișe de lucru, -observare
Compararea și ordonarea numerelor
2.2. folosind numărătoarea poziţională sau reprezentări manualul tipărit sistematică
naturale
- compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 - conversaţia, - evaluare orală
0-10.000
000 utilizând algoritmul de comparare explicaţia, -temă de lucru în
- utilizarea semnelor <, >, = în compararea exerciţiul, munca clasă
numerelor cu ajutorul unor exemple concrete şi a independentă, jocul - interevaluare
unor reprezentări grafice didactic -autoevaluare
1
- completarea unor numere cu cifre potrivite astfel
încât relațiile date să fie adevărate
- selectarea, dintre mai multe numere, a celor care
îndeplinesc condiția dată (ex.: mai mici decât ....)
- utilizarea algoritmului de comparare pentru a
efectua comparații în viața cotidiană: lungimea unor
râuri, distanțe rutiere, masa unor animale
3 1.1. - rotunjirea numerelor în contexte similare unor -fișe de lucru, -observare
1.2. situaţii din viaţa cotidiană manualul tipărit sistematică
2.1. - rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr dat pe baza - conversaţia, - evaluare orală
2.3. Rotunjirea la zeci si sute a nr natural regulilor de rotunjire explicaţia, -temă de lucru în
2.4. mai mici decat 1000 - gruparea unor numere date în funcție de numărul la exerciţiul, munca clasă
Rotunjirea la mii a nr naturale mai mici care se rotunjesc independentă, jocul - interevaluare 2
decat 10.000 - utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor numere didactic -autoevaluare
date
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a
compune un mesaj accesibil ascultătorilor despre
distanțe pe suprafața Pământului
4 1.2. -colectarea şi prelucrarea datelor culese; -fișe de lucru, -observare
2.1. Organizarea şi reprezentarea datelor -reprezentarea datelor culese prin diagrame simple; manualul tipărit sistematică
2.2. -interpretarea datelor prin compararea numerelor - conversaţia, - evaluare orală
implicate, găsirea de asemănări şi deosebiri; explicaţia, -temă de lucru în
-extragerea unor informaţii particulare exerciţiul, munca clasă
semnificative; independentă, jocul - interevaluare 1
-generarea de exemple care să ilustreze evenimente didactic -autoevaluare
sigure, posibile sau imposibile;
-jocuri – competiţie între grupuri;
-exerciţii – competiţie de găsire a cât mai multe
soluţii la anumite probleme;
5 2.1. Formarea, citirea si scrierea numerelor - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind -fișe de lucru, -observare
cu cifrele romane I,V,X cifrele romane (I, V, X) manualul tipărit sistematică
- asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu - conversaţia, - evaluare orală
numerele corespunzătoare scrise cu cifre arabe explicaţia, -temă de lucru în
- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale exerciţiul, munca clasă
2
(exemplu: scrierea datei) independentă, jocul - interevaluare
- ex.-joc – Refă operațiile! – efectuarea/refacerea didactic -autoevaluare
unor calcule în care numerele sunt scrise cu cifre
romane folosind bețișoare.

6 1.2. Adunarea şi scăderea numerelor - efectuarea de adunări/scăderi fără trecere peste -fișe de lucru, -observare
2.4. naturale de la 0 la 10 000, fără trecere ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând manualul tipărit sistematică
5.1. peste ordin algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi - conversaţia, - evaluare orală
proprietăţile operaţiilor explicaţia, -temă de lucru în
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de exerciţiul, munca clasă
scădere independentă, jocul - interevaluare
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule didactic -autoevaluare
(comutativitate, asociativitate,element neutru)
1
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0
– 10 000, fără efectuarea lui
- utilizarea calculatorului pentru verificarea
rezultatelor adunărilor şi/sau scăderilor
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile
operaţiilor, descompuneri de numere etc.)
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii
7 2.4. Adunarea şi scăderea numerelor - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu -fișe de lucru, -observare
5.1. naturale de la 0 la 10 000, cu trecere numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi manualul tipărit sistematică
peste ordin. de calcul, descompuneri numerice şi proprietăţile - conversaţia, - evaluare orală
operaţiilor; explicaţia, -temă de lucru în
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 exerciţiul, munca clasă
– 10 000, fără efectuarea lui; independentă, jocul - interevaluare
2
- utilizarea calculatorului pentru verificarea didactic -autoevaluare
rezultatelor scăderilor;
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile
operaţiilor, descompuneri de numere etc.);
- identificarea expresiilor care presupun efectuarea
unor operații de scădere .
8 2.4. Legătura dintre adunare şi scădere. -folosirea proprietăţilor adunării pentru efectuarea -fișe de lucru, -observare 1
5.1. calculelor rapide; manualul tipărit sistematică
-observarea legăturilor între adunarea şi scăderea - conversaţia, - evaluare orală
numerelor naturale; explicaţia, -temă de lucru în
-efectuarea probei; exerciţiul, munca clasă
-identificarea şi aplicarea unor reguli pentru independentă, jocul - interevaluare
efectuarea adunărilor şi scăderilor; didactic -autoevaluare
-exerciţii de transpunere a unor enunţuri simple din
limbaj matematic simbolic în limbaj cotidian şi
invers
9 1.2. Aflarea numărului necunoscut. - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de -fișe de lucru, -observare
2.4. scădere; manualul tipărit sistematică
5.1. - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 - conversaţia, - evaluare orală
– 10 000, fără efectuarea lui; explicaţia, -temă de lucru în
- utilizarea unei formule de calcul determinarea unui exerciţiul, munca clasă
2
număr necunoscut dintr-o relaţie numerică; independentă, jocul - interevaluare
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda didactic -autoevaluare
balanţei sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii;
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre
necunoscute, în diverse contexte.
10 2.4. Recapitulare. - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără -fișe de lucru, -observare
5.1. trecere peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 manualul tipărit sistematică
000; - conversaţia, - evaluare orală
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de explicaţia, -temă de lucru în
scădere; exerciţiul, munca clasă
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule; independentă, jocul - interevaluare
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află didactic -autoevaluare 2
suma/difernța ....”;
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei sau prin efectuarea probei adunării/scăderii;
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor unor
operaţii aritmetice.
11 2.4. Evaluare. - efectuarea de operații de adunare și scădere în -fișe de evaluare -observare
5.1. concentrul 0 – 10000; sistematică
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule - evaluare scrisă
(comutativitate, asociativitate, element neutru);
- utilizarea terminologiei specifice operațiilor de 1
adunare și scădere;
- aflarea unui termen necunoscut;
- rezolvarea unei probleme care presupune
efectuarea operațiilor de adunare și scădere
Unitatea de invatare: Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0-10 000
Numar de ore alocat: 16 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Înmulţirea în concentrul - exerciţii de înlocuire a înmulţirii cu adunarea -fișe de lucru, -observare
1.2. 0-100. repetată de termeni egali și invers; manualul tipărit sistematică
2.1. - exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: - conversaţia, - evaluare orală
2.3. factor, produs; explicaţia, -temă de lucru în
2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii exerciţiul, munca clasă
1
- scrierea unui număr ca produs de doi sau trei independentă, jocul - interevaluare
factori didactic -autoevaluare
- exerciţii de identificare a cuvintelor/sintagmelor,
în enunţurile problemelor, care sugerează operaţiile
de înmulțire
2 2.1. Proprietăţile înmulţirii. - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule -fișe de lucru, -observare
2.3. - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei manualul tipărit sistematică
2.5. factori - conversaţia, - evaluare orală
1
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi explicaţia, -temă de lucru în
ordin/ de ordine diferite exerciţiul, munca clasă
independentă -autoevaluare
3 1.1. Înmulţirea cu 10, 100 - exerciţii de recunoaştere a contextelor care -fișe de lucru, -observare
1.2. presupun efectuarea unor înmulţiri cu 10, 100 manualul tipărit sistematică
2.1. - exerciţii de recunoaştere a produselor unor - conversaţia, - evaluare orală
2.5. înmulțiri, în care unul din factori este 10 sau 1000 explicaţia, -temă de lucru în
1
- scrierea unui număr ca produs de doi sau trei exerciţiul, munca clasă
factori, din care unul să fie 10 sau 100; independentă -autoevaluare
- rezolvarea de exerciţii şi probleme care presupun
operaţii de înmulţire
4 1.1. Înmulţirea unui număr de 2 cifre cu un - efectuarea de înmulţiri între numere formate cu -fișe de lucru, -observare
1.2. număr de o cifră. două sau trei cifre şi numere formate cu o cifră; manualul tipărit sistematică
2.1. - efectuarea de înmulţiri între numere formate cu - conversaţia, - evaluare orală
2.3. două cifre; explicaţia, -temă de lucru în
2.5. - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; exerciţiul, munca clasă 2
- scrierea unui număr ca produs de doi sau trei independentă, jocul - interevaluare
factori; didactic -autoevaluare
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine diferite
5 1.1. Probleme. -transformarea unei probleme simple într-o -fișe de lucru, -observare
1.2. problemă compusă; manualul tipărit sistematică
2.1. -exersarea creativităţii elevilor prin compunerea de - conversaţia, - evaluare orală
2.3. probleme cu cel puţin două operaţii; explicaţia, -temă de lucru în
2
2.5. -recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor exerciţiul, munca clasă
care presupun efectuarea unor operaţii de înmulţire independentă, jocul - interevaluare
„de atâtea ori mai mult”, „sunt n obiecte”, „câte m didactic -autoevaluare
pe fiecare rând ?”
6 2.5, Înmulţirea unui număr de 3 sau 4 - exerciţii de efectuare a înmulţirii cu și fără trecere -fișe de lucru, -observare
5.1, cifre cu un număr de o cifră peste ordin, cu aplicarea algoritmului de calcul; manualul tipărit sistematică
5.2, - exerciţii de verificare a rezultatelor prin - conversaţia, - evaluare orală
5.3 descompunerea lor în sumă de produse explicaţia, -temă de lucru în
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule - exerciţiul, munca clasă
estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui independentă, jocul - interevaluare
calcul fără efectuarea acestuia (de exemplu,197x2 va didactic -autoevaluare
fi mai mic decât 200 x30=600) 2
- mutilizarea calculatorului pentru verificarea
rezultatelor unor operaţii de înmulţire
- exerciţii de alegere a variantei convenabile de
așezare a factorilor, atunci când unul dintre factori
se termină cu zerouri
- rezolvarea de probleme care presupun operaţii de
înmulţire
7 2.5, Înmulţirea unui număr de 2 sau 3 - exerciţii de efectuare a înmulţirii cu și fără trecere -fișe de lucru, -observare
5.1, cifre cu un număr de două cifre peste ordin, cu aplicarea algoritmului de calcul; manualul tipărit sistematică
5.2, - exerciţii de verificare a produselor prin calcul - conversaţia, - evaluare orală
5.3 scris, cu inversarea locului factorilor explicaţia, -temă de lucru în
- exerciţii de verificare a rezultatelor prin exerciţiul, munca clasă
descompunerea lor în sumă de produse independentă, jocul - interevaluare
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule didactic -autoevaluare
2
- exerciţii de completare a cifrelor lipsă și
reconstituire a variantelor de calcul scris
- exerciţii de alegere a variantei convenabile de
așezare a factorilor, atunci când unul dintre factori
se termină cu zerouri
rezolvarea de probleme care presupun operaţii de
înmulţire
8 1.1. Recapitulare. - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea algoritmului -fișe de lucru, -observare 3
1.2. de calcul în scris; manualul tipărit sistematică
2.1. - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; - conversaţia, - evaluare orală
2.3. - rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, explicaţia, -temă de lucru în
2.5. respectând ordinea efectuării operațiilor și exerciţiul, munca clasă
semnificația parantezelor rotunde (2.5); independentă, jocul - interevaluare
- aflarea unui factor necunoscut dintr-o operație de didactic -autoevaluare
înmulțire;
- analiza și rezolvarea de probleme ilustrate, în care
apar operații de înmulțire;
- scrierea rezolvării unei probleme prin expresia
numeric

9 1.1. Evaluare. -rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în concentrul 0- -fișe de evaluare -observare


1.2. 100; sistematică
2.1. - efectuarea unor înmulțiri cu mai mulți factori, pe - evaluare scrisă
2.3. baza proprietăților înmulțirii
2.5. - utilizarea termonologiei matematice în rezolvarea 1
de exerciții;
- rezolvarea unor exerciții în care se aplică ordinea
operațiilor și semnificația parantezelor rotunde;
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
10 1.1. Exersare, joc și învățare. - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea algoritmului -fișe de lucru, -observare
1.2. de calcul în scris; manualul tipărit sistematică
2.1. - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; - conversaţia, - evaluare orală
2.3. - rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, explicaţia, -temă de lucru în
1
2.5. respectând ordinea efectuării operațiilor și exerciţiul, munca clasă
semnificația parantezelor rotunde; independentă, jocul - interevaluare
- scrierea rezolvării unei probleme prin expresia didactic -autoevaluare
numerică

Unitatea de invatare: Împărțirea numerelor naturale în concentrul


0-10 000
Numar de ore alocat: 12 ore / 3 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1, Tabla împărţirii -observarea legăturilor între înmulţirea şi împărţirea -fișe de lucru, -observare 1
1.2, corectă a numerelor naturale; manualul tipărit sistematică
2.5, -efectuarea probei prin înmulţire şi a înmulţirii prin - conversaţia, - evaluare orală
împărţire; explicaţia, -temă de lucru în
-verificarea corectitudinii câtului şi a restului prin exerciţiul, munca clasă
efectuarea probei împărţirii; independentă, jocul - interevaluare
-conştientizarea erorilor posibile prin propunerea didactic -autoevaluare
unor probleme cu erori tipice, uşor de observat şi cu
un anumit grad de relevanţă;
-utilizarea de obiecte şi reprezentări variate;
-rezolvarea de exerciţii variate care solicită aflarea
unui număr necunoscut;
-să colereze împărţirea cu rest cu formula: d= î x c +
r; r mai mic ca î;
2 2.5, Proba înmulţirii, proba împărţirii - efectuarea unor împărțiri prin utilizarea legăturii -fișe de lucru, -observare
5.1, cu înmulțirea manualul tipărit sistematică
5.3 - efectuarea probei unei operaţii de - conversaţia, - evaluare orală
înmulţire/împărţire; explicaţia, -temă de lucru în 1
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru exerciţiul, munca clasă
compararea unor numere sau a rezultatelor unor independentă, jocul - interevaluare
operaţii aritmetice. didactic -autoevaluare
3 2.5, Cazuri speciale de împărțire - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi -fișe de lucru, -observare
5.1, ordin/ de ordine diferite; manualul tipărit sistematică
5.3 - utilizarea terminologiei specifice operației de - conversaţia, - evaluare orală
împărțire; explicaţia, -temă de lucru în
1
- rezolvarea de probleme pornind de la expresii care exerciţiul, munca clasă
sugerează operații; independentă, jocul - interevaluare
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de didactic -autoevaluare
la imagini
4 1.1, Probleme cu operații de împărțire - transformarea unei probleme rezolvate prin -fișe de lucru, -observare 1
1.2, schimbarea datelor numerice sau a întrebării, prin manualul tipărit sistematică
2.5, înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin - conversaţia, - evaluare orală
5.1, adăugarea unei întrebări etc. explicaţia, -temă de lucru în
5.2, - transformarea problemelor de înmulţire în exerciţiul, munca clasă
5.3 probleme de împărţire şi invers independentă, jocul - interevaluare
- formularea de probleme pornind de la situaţii didactic -autoevaluare
concrete, reprezentări şi/sau relaţii matematice,
imagini, desene, scheme, exerciţii, grafice, tabele
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/de la numere date/ expresii care
sugerează operaţii
- realizarea unor grafice cu bare pe baza unor
informaţii date/culese
- identificarea cuvintelor/sintagmelor, în enunţurile
problemelor, care sugerează operaţia de împărțire;
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică /desen sau cu o expresie
numerică dată;
- organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau
într-o reprezentare grafică in scopul compunerii sau
rezolvării de probleme;
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode
5 2.5, Impărțirea unei sume/diferențe la un exerciţii de aflare a câtului şi restului împărţirii la un -fișe de lucru, -observare
5.1, număr de o cifră. număr de o cifră; manualul tipărit sistematică
5.2, -exerciţii de verificare a corectitudinii câtului şi - conversaţia, - evaluare orală
2
5.3 restului prin efectuarea probei împărţirii; explicaţia, -temă de lucru în
-exerciţii de împărţire a unei sume de mai mulţi exerciţiul, munca clasă
termeni la un număr de o cifră, diferit de 0 independentă -autoevaluare
6 2.5, Aflarea factorului necunoscut. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii; -fișe de lucru, -observare
5.1, - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr manualul tipărit sistematică
5.3 de două cifre la un număr de o cifră cu rest zero; - conversaţia, - evaluare orală
- aflarea unui număr necunoscut explicaţia, -temă de lucru în 2
exerciţiul, munca clasă
independentă, jocul - interevaluare
didactic -autoevaluare
7 2.5, Recapitulare. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii; -fișe de lucru, -observare
5.1, - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr manualul tipărit sistematică
5.3 de două cifre la un număr de o cifră cu rest zero; - conversaţia, - evaluare orală
- aflarea unui număr necunoscut ; explicaţia, -temă de lucru în
2
-rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, exerciţiul, munca clasă
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi independentă, jocul - interevaluare
semnificaţia parantezelor rotunde didactic -autoevaluare

8 2.5, Evaluare. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii; -fișe de evaluare -observare
5.1, - utilizarea corectă a terminologiei matematice în sistematică
5.3 exerciții și probleme care presupun efectuarea unor - evaluare scrisă
operații de împărțire;
- aflarea unui număr necunoscut; 1
- rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute,
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi
semnificaţia parantezelor rotunde;
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
9 2.5, Exersare, joc și învățare. - activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se -fișe de lucru, -observare
5.1, vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale manualul tipărit sistematică
5.3 majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după - conversaţia, - evaluare orală
evaluarea sumativă. explicaţia, -temă de lucru în
- activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat exerciţiul, munca clasă
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor independentă, jocul - interevaluare
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare didactic -autoevaluare
vizate prin proba de evaluare sumativă.

Unitatea de invatare: Noțiuni de geometrie


Numar de ore alocat: 8 ore / 2 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1, Localizarea unor obiecte. - identificarea, în mediul înconjurător și în desene a -fișe de lucru, -observare
1.2, figurilor geometrice date; manualul tipărit sistematică
3.1, - realizarea unor desene/ colaje folosind figurile - conversaţia, - evaluare orală
3.2 geometrice învăţate; explicaţia, -temă de lucru în
1
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice exerciţiul, munca clasă
plane; independentă, jocul - interevaluare
- identificarea în cotidian/desene/imagini a didactic -autoevaluare
elementelor repetitive
2 1.1, Punct. Dreapta. Linia frântă. Linia - identificarea regulii de construcţie a unui şir de -fișe de lucru, -observare
1.2, curbă. Segmentul de simboluri sau numere; manualul tipărit sistematică
3.1, dreaptă.Semidreapta. - realizarea unor modele repetitive (cu desene), - conversaţia, - evaluare orală
1
3.2 respectând o regulă dată; explicaţia, -temă de lucru în
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de exerciţiul, munca clasă
diferite mărimi şi culori independentă -autoevaluare
3 1.1, Unghiuri - recunoașterea în imagini și în mediul înconjurător a -fișe de lucru, -observare 1
1.2, Poligoane. Pătrat. Dreptunghi. Triunghi unghiurilor; manualul tipărit sistematică
3.1, - construirea unor unghiuri respectând criterii date; - conversaţia, - evaluare orală
3.2 - exerciții de citirea a unor unghiuri date; explicaţia, -temă de lucru în
- compararea unor unghiuri prin suprapunere; exerciţiul, munca clasă
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice independentă, jocul - interevaluare
plane; didactic -autoevaluare
- conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul
instrumentelor de geometrie/şabloanelor (pătrat,
triunghi, dreptunghi);
- realizarea unor desene/ colaje folosind figurile
geometrice învăţate;
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de
laturi, număr de unghiuri)
4 1.1, Perimetrul unui poligon. - desenarea unor figuri geometrice respectând criterii - manualul tipărit -observare
1.2, Cercul. date: formă, lungimea laturilor; - conversaţia, sistematică
3.1, . - rezolvarea unor probleme care presupun aflarea explicaţia, - evaluare orală
3.2 perimetrului unor figuri geometrice; exerciţiul, munca -temă de lucru în
1
- calcularea perimetrului unor figuri date cunoscând independentă, jocul clasă
lungimea laturilor și a lungimii laturilor cunoscând didactic -autoevaluare
perimetrul

5 1.1, Corpuri geometrice. Cubul, - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au -fișe de lucru, -observare
1.2, paralelipipedul, cilindrul, conul, sfera. forma unor corpuri geometrice cunoscute, din manualul tipărit sistematică
3.1, Axa de simetrie. mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, - conversaţia, - evaluare orală
3.2 con); explicaţia, -temă de lucru în
- gruparea unor corpuri geometrice după criterii date exerciţiul, munca clasă
(formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, număr de independentă -autoevaluare
muchii);
- decuparea după contur a desfăşurării unui corp 1
geometric dat: cub, paralelipiped, cilindru, con;
- construirea unor corpuri geometrice folosind
diverse materiale (beţişoare, scobitori, plastilină
etc.);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice;
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea
unor tipare
6 1.1, Recapitulare. - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-o -fișe de lucru, -observare 1
1.2, reprezentare grafică sub formă de reţea; manualul tipărit sistematică
3.1, - identificarea şi denumirea figurilor geometrice - conversaţia, - evaluare orală
3.2 plane; explicaţia, -temă de lucru în
- conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul exerciţiul, munca clasă
instrumentelor de geometrie/şabloanelor (pătrat, independentă -autoevaluare
triunghi, dreptunghi);
- recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au
forma unor corpuri geometrice cunoscute, din
mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă,
con);
- gruparea unor corpuri geometrice după criterii date
(formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, număr de
muchii);
- construirea unor imagini simetrice;
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea
perimetrului unor figuri geometrice.
7 1.1, Evaluare. - identificarea şi denumirea figurilor geometrice -fișe de evaluare -observare
1.2, plane; sistematică
3.1, - localizarea unor corpuri geometrice; - evaluare scrisă
3.2 - descrierea unor corpuri geometrice identificând
numărul de fețe/muchii/ vârfuri; 1
- aflarea perimetrului unor figuri geometrice
cunoscând lungimea laturilor;
- identificarea axelor de simetrie pentru figuri
geometrice date
8 1.1, Exersare, joc și învățare - descrierea unor corpuri geometrice identificând - manualul tipărit -observare
1.2, numărul de fețe/muchii/ vârfuri; - conversaţia, sistematică
3.1, - aflarea perimetrului unor figuri geometrice explicaţia, - evaluare orală
1
3.2 cunoscând lungimea laturilor; exerciţiul, munca -temă de lucru în
- identificarea axelor de simetrie pentru figuri independentă, jocul clasă
geometrice date didactic -autoevaluare
STIINTE ALE NATURII

Unitatea de invatare: Din aventura cunoaşterii - Recapitulare


Numar de ore alocat: 1 ore / 1 saptamana
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Recapitulare. -prezentarea disciplinei, a manualului- auxiliarului, a Resurse materiale: - observare
2.1. Evaluare inițială trusei necesare pentru realizarea experimentelor, etc. manualul tipărit sistematică
(familiarizarea cu manualul) -fișă de evaluare - evaluare
Resurse procedurale: - temă de lucru
1
conversaţia, în clasă
explicaţia,
exerciţiul

Unitatea de invatare: Despre vieţuitoare


Numar de ore alocat: 6 ore / 6 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; - observarea unor imagini care ilustrează animale -imagini, manual, -realizarea unei
2.1; Diversitatea lumii vii din diverse medii de viață și identificarea videoproiector, laptop, pagini de
2.2; caracteristicilor lor; filme educaționale. portofoliu care
2.3; - utilizarea dicționarului pentru explicarea și -conversaţia, să cuprindă
utilizarea unor termeni (exemplu: acomodare, explicaţia, Știu/ informații/
adaptare) Vreau să știu/ Am -autoevaluarea 1
- realizarea corespondenței între animale și reacțiile învățat, observarea paginii de
lor de apărare sau adaptare la mediu (exemplu: dirijată, joc didactic portofoliu
pinguinii se strâng în grupuri compacte);
- realizarea unor desene, colaje care să ilustreze
animale care se adaptează la condiții de mediu
2 1.1; O mare diversitate de animale - gruparea unor jetoane cu animale în funcție de -imagini, manual, -Tehnica „Fără
2.1; categoria din care acestea fac parte videoproiector, laptop, mâini ridicate”
2.2; - completarea unor liste cu animale din diverse filme educaționale. - se aşteaptă
2.3; categorii: insecte, pești, păsări, mamifere -conversaţia, răspunsuri la
- completarea unor texte lacunare cu cuvinte explicaţia, Știu/ anumite
potrivite pentru identificarea caracteristicilor Vreau să știu/ Am întrebări/
animalelor învățat, SINELG, solicitări ale
- ex. – joc Recunoaște animalul! – prezentarea exerciţiul, observarea cadrului 1
caracteristicilor unui animal fără a-i spune numele; dirijată, joc didactic didactic ; se lasă
recunoașterea animalului de către colegi elevilor timp de
- joc de rol – Unde este locul meu? – extragerea unui gândire, apoi pot
post-it pe care este scris numele unui animal; discuta în
descrierea animalului în 3 propoziții, fără a-i preciza perechi
numele; gruparea elevilor în funcție de mediul de
viață al animalelor
3 1.1; Caracteristicile viețuitoarelor - ordonarea cronologică a etapelor de viață ale -imagini, manual, -realizarea unei 1
2.1; plantelor și animalelor ; dicționar, filme pagini de
2.2; - observarea unor imagini care ilustrează etapele de educaționale, portofoliu care
2.3; viață ale plantelor și animalelor ; -conversaţia, să cuprindă
- clasificarea unor animale date în funcție de explicaţia, Știu/ Vreau informații
hrana/înmulțire; efectuarea de înmulțiri pentru a să știu/ Am învățat, -autoevaluarea
calcula numărul de pui pentru animale date; SINELG, exerciţiul, paginii de
- realizarea unor grafice care să ilustreze diferite experimentul portofoliu prin
categorii de animale ; raportare la
- citirea unor texte nonliterare și extragerea unor criterii date.
informații referitoare la caracteristicile viețuitoarelor
.
4 1.1; Reacții ale viețuitoarelor - observarea unor imagini care ilustrează animale -imagini, manual, - realizarea unui
2.1; din diverse medii de viață și identificarea videoproiector, laptop, program
2.2; caracteristicilor lor (1.1); filme educaționale. personal de
2.3; - realizarea corespondenței între animale și reacțiile -conversaţia, echilibrare a
1
lor de apărare sau adaptare la mediu (exemplu: arici explicaţia perioadelor de
– are blănița cu țepi) (1.1); învățare cu cele
- realizarea unor desene, colaje care să ilustreze de odihnă activă
animale care se adaptează la condiții de mediu și somn
5 1.1; Recapitulare -gruparea unor jetoane cu animale în funcție de -manualul tipărit -observare
2.1; categoria din care acestea fac parte caietul, surse audio sistematică
2.2; - completarea unor liste cu animale din diverse - evaluare orală
2.3; categorii: insecte, pești, păsări, mamifere -exerciţiul, munca -temă de lucru în
- completarea unor texte lacunare cu cuvinte independentă, jocul clasă
1
potrivite pentru identificarea caracteristicilor didactic
animalelor
- ex. – joc Recunoaște animalul! – prezentarea
caracteristicilor unui animal fără a-i spune numele;
recunoașterea animalului de către colegi
6 1.1; Evaluare - identificarea nevoilor de bază ale viețuitoarelor; -fișa de evaluare -probă scrisă
2.1; - identificarea reacțiilor unor plante și animale la pentru fiecare elev
2.2; diferite schimbări ale mediului; - conversaţia,
1
2.3; - precizarea reacțiilor de apărare sau adaptare la explicaţia
mediu a unor plante date;

Unitatea de invatare: Omul


Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Activitatea corpului uman - recunoașterea unor factori de risc asupra propriei -imagini, manual, film -observarea 1
2.1; sănătăți, pornind de la prezentarea unor texte scurte, documentar, sistematică a
2.2; vizionarea unor filme, studii de caz (exemplu: videoproiector, laptop atitudinii elevilor
2.3; reducerea orelor necesare de somn) -conversaţia, exerciţiul, faţă de sarcina
- recunoașterea unor forme de odihnă activă și a problematizarea dată:
necesității lor, în urma unor discuții (exemplu: -implicarea
lectură, activități artistice, sportive) activă în
rezolvarea
sarcinii.

2 1.1; Oboseală și odihnă - identificarea/explicarea unor proverbe referitoare -imagini, manual, film -observarea
2.1; la organizarea activității proprii (ex.: Ce poți face azi documentar, sistematică a
2.2; nu lăsa pe mâine) videoproiector, laptop atitudinii elevilor
2.3; - realizarea unui program personal de echilibrare a -conversaţia, exerciţiul, faţă de sarcina
perioadelor de învățare cu cele de odihnă activă și problematizarea, dată: 1
somn în scopul aplicării zilnice Gândiți, lucrați în -implicarea
perechi, comunicați activă în
rezolvarea
sarcinii.
3 1.1; Mod sănătos de viață - identificarea/explicarea unor proverbe referitoare -imagini, manual, film -observarea
2.1; la organizarea activității proprii (ex.: Ce poți face azi documentar, sistematică a
2.2; nu lăsa pe mâine) videoproiector, laptop atitudinii elevilor
2.3; - realizarea unui program personal de echilibrare a -conversaţia, exerciţiul, faţă de sarcina
perioadelor de învățare cu cele de odihnă activă și problematizarea, dată: 1
somn în scopul aplicării zilnice Gândiți, lucrați în -implicarea
perechi, comunicați activă în
rezolvarea
sarcinii.

4 1.1; Recapitulare - identificarea nevoilor de bază ale viețuitoarelor; -fișa de evaluare -probă scrisă
2.1; Evaluare - identificarea reacțiilor unor plante și animale la pentru fiecare elev
2.2; diferite schimbări ale mediului; -conversaţia,
2.3; - precizarea reacțiilor de apărare sau adaptare la explicaţia
mediu a unor plante date; 1
- precizarea reacțiilor de apărare sau adaptare la
mediu a unor animale date;
- realizarea unui program personal pentru o zi de
școală/o zi de odihnă.

Unitatea de invatare: Pământul


Numar de ore alocat: 5ore / 5 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Sol, aer, apă -utilizarea unor hărți pentru observarea suprafețelor -apă potabilă, pahare -portofoliul: 1
1.2. de apă și uscat de unică folosință, realizarea unei
3.2. - efectuarea unor experimente pentru evidențierea linguriță, zahăr, sare, pagini de
proprietăților apei mostre de sol, lupă, portofoliu care
- efectuarea unor experimente pentru evidențierea fișe de experiment să cuprindă
însușirilor solului -conversaţia, explicaţia,activități de
- identificarea surselor de apă prin valorificarea exerciţiul, protejare a
experienței personale a elevilor experimentul, solului, apei,
demonstrația aerului și
imagini/desene
reprezentative
2 1.1. Apa: surse, utilizări - identificarea surselor de apă prin valorificarea -imagini, manual, film observarea
2.4. experienței personale a elevilor documentar, sistematică a
3.1. - realizarea de observații; videoproiector, laptop atitudinii elevilor
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din -conversaţia, exerciţiul faţă de sarcina 1
partea colegilor; dată
- prezentarea rezultatelor investigațiilor efectuate

3 1.1. Apa în natură - observarea dirijată a unor desene pentru -imagini, manual, film -observarea
2.1. identificarea tipurilor de ape curgătoare de pe documentar, sistematică a
3.1. suprafața Pământului videoproiector, laptop atitudinii elevilor
- efectuarea unor experimente pentru evidențierea -conversaţia, exerciţiul, faţă de sarcina
mișcării apei problematizarea dată: 1
- descrierea unei ape curgătoare din țara noastră -implicarea
- identificarea cauzelor inundațiilor și a posibilelor activă în
măsuri de protejare împotriva inundațiilor rezolvarea
sarcinii.

4 1.1. Recapitulare -identificarea unor acţiuni pozitive (negative ale -imagini, manual, film -observarea
2.2. omului asupra mediului înconjurător local. documentar, sistematică a
3.2. -discuţii privind cele două viziuni despre apariţia videoproiector, laptop atitudinii elevilor
1
Pămîntului, despre călătorii întreprinse în jurul -conversaţia, exerciţiul, faţă de sarcina
lumii. problematizarea dată

5 1.1. Evaluare - identificarea surselor de apă; -fișa de evaluare -probă scrisă


2.4. - identificarea surselor de apă prin valorificarea pentru fiecare elev
3.1. experienței personale a elevilor - conversaţia,
1
- precizarea importanței apei; explicaţia
- identificarea cauzelor inundațiilor și a posibilelor
măsuri de protejare împotriva inundațiilor
EUCATIE CIVICA

Unitatea de invatare: Amintiri dragi


Numar de ore alocat: 2 ore / 2 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1, - Amintiri din vacanță - Prezentarea disciplinei Educație civică •caietul de lucru, p. 4- evaluare orală
3.1., - Propria persoană (talente și calități) - Prezentarea unor momente semnificative din vacanța 11, fotografii din evaluarea
3.2., - Obiective personale de vară vacanță, creioane emoțiilor și a
- Identificarea momentelor din vacanță de care fiecare colorate, coli A4, atitudinii cu
3.3.
Lecțiile propuse: elev este mândru cartonașe colorate ajutorul
1. Învăț despre mine în fiecare zi - Exerciţii de prezentare a calităților și a talentelor •conversația, observației
2. Deschid ușile personale explicația, jocul sistematice 1
- Exerciţii de prezentare a propriei persoane prin didactic, exercițiul
intermediul unor desene semnificative •AF, AI, AP, AG
- Exerciții de prezentare a colegilor cu ajutorul unor •1 oră
însușiri pozitive
- Exersarea comportamentului de bun coleg

1.1, Evaluare inițială - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de • caietul de lucru, p. 12 evaluare orală
3.1., evaluare: • 1 oră evaluare scrisă
3.2., • identificarea unor cuvinte care denumesc calităţi şi autoevaluare
1
pasiuni personale și ale colegilor
3.3.
• autoevaluarea calității de bun coleg/prieten
-Exerciții-joc în completarea evaluării
UNITATEA DE INVATARE: EU ÎMPREUNĂ CU CEILALŢI

Numar de ore alocat: 5 ore / 5 saptamani


Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1., Noțiunea de persoană - Citirea textului La plimbare •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Ce înseamnă să fim persoane? - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 14-15 evaluarea
3.2., - Persoana mea imaginii-suport •conversația, emoțiilor și a
- Persoana lui/ei - Identificarea în text a acțiunilor trăite de personaje explicația, jocul atitudinii cu
3.3.
- Descoperirea sentimentelor personajelor didactic, exercițiul ajutorul
Lecția propusă: - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica •AF, AI, AP, AG observației
1. Despre persoane și alte ființe Dicționar •1 oră sistematice
- Interpretarea conținutului rubricii Reține!
1
- Selectarea dintr-o listă dată a cuvintelor care
desemnează o persoană
- Enumerarea unor acțiuni realizate în momente și
contexte diferite
- Formularea unor reguli pentru asigurarea siguranței și
a sănătății în diferite spații (în parc, la școală, pe șosea)
- Recunoașterea rolului voinței în unele momente

2 1.1., Noțiunea de persoană - Citirea textului Cine sunt eu? •caietul de lucru, evaluare orală 1
3.1., - Ce înseamnă să fim persoane? - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 16-17, documente evaluarea
3.2., - Persoana mea imaginii-suport de identitate, fotografii emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica de la aniversările atitudinii cu
3.3.
Lecția propusă: Dicționar copiilor ajutorul
2. Cine sunt eu? - Interpretarea conținutului rubricii Reține! •conversația, observației
- Identificarea cuvintelor care indică documentele unei explicația, exercițiul sistematice
persoane •AF, AI, AG
- Enumerarea informațiilor cuprinse în documentele de •1 oră
identitate
- Argumentarea importanței documentelor de identitate
- Descoperirea semnificației prenumelui; argumentarea
gradului în care prenumele este reprezentativ pentru
persoana care îl poartă
- Stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții
- Realizarea unui portret rezumat al unui bun prieten
3 1.1., Noțiunea de persoană - Citirea textului Ai dreptul să fii diferit •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Ce înseamnă să fim persoane? - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 18-19, imagini cu evaluarea
3.2., - Persoana lui/ei imaginii-suport persoane diferite emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica (dizabilități, etnii etc.) atitudinii cu
3.3.
Lecția propusă: Dicționar •conversația, ajutorul
3. Diferiți, dar parteneri - Interpretarea conținutului rubricii Reține! explicația, jocul observației
- Identificarea unor asemănări și deosebiri dintre didactic, exercițiul sistematice
persoane din orizontul apropiat •AF, AI, AG 1
- Exemplificarea criteriilor după care se diferențiază •1 oră
persoanele: vârstă, culoarea pielii, cetățenie, limba
vorbită, religie
- Selectarea de informații despre sportivi români
participanți la Jocurile Paralimpice
- Joc pentru creșterea empatiei în relația cu
persoanele cu dizabilități
4 1.1., Noțiunea de persoană - Citirea textului Cursa din Pădurea Verde •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Ce înseamnă să fim persoane? - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 20-21, computer, evaluarea
3.2., - Persoana mea imaginii-suport videoproiector, filme emoțiilor și a
- Persoana lui/ei - Identificarea abilităților și a dizabilităților cu succese înregistrate atitudinii cu
3.3.
personajelor povestirii de persoane cu ajutorul
Recapitulare. Am învățat despre mine și - Identificarea asemănărilor dintre sine și unul dintre dizabilități observației
1
despre alte persoane personajele întâmplării •conversația, sistematice
- Descoperirea unor cuvinte cu același înțeles pentru explicația, jocul
cuvinte date didactic, exercițiul
- Selectarea activităților specifice persoanelor, specifice •AF, AI, AP, AG
altor ființe și comune tuturor ființelor •1 oră
- Joc: Doar două cuvinte
5 1.1., Evaluare. Știu mai multe despre mine și -Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de • caietul de lucru, evaluare orală
3.1., despre alte persoane evaluare: p. 22, 44-45, buletine evaluare scrisă
3.2., - completarea textului lacunar cu anumite cuvinte care de vot evaluare prin
Proiect. Alegem reprezentantul clasei exprimă ființe, criterii de diferențiere a acestora, •1 oră proiect
3.3.
documente de identitate sau lucruri •autoevaluare 1
- stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții
- explorarea respectării diversității umane prin
alegerea răspunsului potrivit
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului

UNITATEA DE INVATARE: TRĂSĂTURI MORALE ALE PERSOANEI


Numar de ore alocat: 10 ore / 10 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.2., Trăsături morale ale persoanei - Citirea textului Fapte bune, după Esop •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Bunătatea opusă răutății - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 24-25, cărți cu evaluarea
3.2., imaginii-suport fabule, imagini emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica animale reprezentate în atitudinii cu
3.3.
Lecția propusă: Dicționar fabule ajutorul
1. Semințele bunătății - Interpretarea conținutului rubricii Reține! •conversația, observației
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera explicația, jocul sistematice
conceptului de bun/bunătate didactic, exercițiul
- Identificare de sinonime pentru cuvântul bunătate •AF, AI, AP, AG 1
- Selectarea unor personaje din povești care se •1 oră
caracterizează prin bunătate, generozitate, respectiv
răutate
- Analiza benzilor desenate. Caracterizarea copiilor din
fiecare situație
- Alegerea corectitudinii folosirii cuvintelor bun sau
rău în diferite contexte
- Joc de rol: personaje bune și rele
2 1.2., Trăsături morale ale persoanei - Citirea textului Cine râde la urmă... după Vasile •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Respectul opus lipsei de respect Poenaru p. 26-27 evaluarea
3.2., - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a •conversația, emoțiilor și a
Lecția propusă: imaginii suport explicația, jocul atitudinii cu
3.3.
2. Cheile respectului - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica didactic, exercițiul ajutorul
Dicționar •AF, AI, AP, AG observației
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! •1 oră sistematice
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera 1
conceptului de respect
- Identificarea de expresii care demonstrează politețea
- Identificarea de acțiuni care dovedesc respect
- Analiza comportamentului personajelor din benzile
desenate
- Joc de rol: personaje respectuoase și lipsite de
respect
3 1.2., Trăsături morale ale persoanei - Citirea textului Cei doi pădurari și Zâna •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Sinceritatea opusă nesincerității - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 28-29 evaluarea
3.2., imaginii-suport •conversația, emoțiilor și a
Lecția propusă: - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica explicația, jocul atitudinii cu
3.3.
3. Grădina sincerității Dicționar didactic, exercițiul ajutorul
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! •AF, AI, AP, AG observației
- Exerciții de reflectare asupra experienței personale în •1 oră sistematice
sfera conceptului de adevăr/minciună
1
- Identificarea unor sinonime pentru cuvântul
minciună
- Argumentarea importanței susținerii adevărului
- Analiza situațiilor din benzile desenate și a
comportamentelor celor care nu spun adevărul
- Descoperirea alternativelor la minciună. Explorarea
consecințelor minciunii
Joc de rol: personaje sincere și nesincere
4 1.2., Trăsături morale ale persoanei - Citirea textului Amintiri despre trecut •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Curajul opus lașității - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 30-31 evaluarea
3.2., imaginii-suport •conversația, emoțiilor și a
Lecția propusă: - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica explicația, jocul atitudinii cu
3.3.
4. Fețele curajului Dicționar didactic, exercițiul ajutorul
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! •AF, AI, AP, AG observației
- Exerciții de reflectarea asupra experienței personale •1 oră sistematice
în sfera conceptului de curaj
- Alegerea provinciilor istorice care s-au unit la 1918 1
pentru a înfăptui România Mare
- Analiza situațiilor din benzile desenate; exerciții de
diferențiere între comportamentele: fricos, ascultător,
curajos, laș, prudent
- Descoperirea unor personaje caracterizate prin curaj,
frică, lașitate, în cadrul lecturilor
Joc de rol: personaje curajoase, fricoase, lașe,
prudente
5 1.2., Trăsături morale ale persoanei - Citirea textelor Ajutor pentru cei afectați de •caietul de lucru, evaluare orală 1
3.1., - Bunătatea opusă răutății inundații și Respectă muntele! p. 32-33 evaluarea
3.2., - Respectul opus lipsei de respect - Inițierea unui dialog pe marginea textelor și a •conversația, emoțiilor și a
- Sinceritatea opusă nesincerității imaginilor-suport explicația, jocul atitudinii cu
3.3.
- Curajul opus lașității - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica didactic, exercițiul ajutorul
Dicționar •AF, AI, AP, AG observației
Exersează! Să fim buni, curajoși, - Descoperirea profesiilor care presupun curaj și •1 oră sistematice
cinstiți! îndrăzneală; argumentarea alegerilor făcute
- Identificarea, pe baza imaginilor, a acțiunilor de
voluntariat
- Inițierea unui dialog privind posibile acțiuni de
voluntariat din comunitate
Joc: activități de voluntariat
6 1.2., Trăsături morale ale persoanei - Citirea textului Spiridușii bucuriei •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Bunătatea opusă răutății - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 34-35, cub din evaluarea
3.2., - Respectul opus lipsei de respect imaginii-suport hârtie, carton colorat, emoțiilor și a
- Sinceritatea opusă nesincerității - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica culori, lipici; atitudinii cu
3.3.
- Curajul opus lașității Dicționar •conversația, ajutorul
- Realizarea unei compuneri despre posibile acte de explicația, jocul observației
Exersează! Să fim generoși! caritate didactic, exercițiul, sistematice 1
- Realizarea unei felicitări, cu ocazia sărbătorilor, activitate practică
pentru o persoană căreia îi datorează respect •AF, AI, AP, AG
- Identificarea persoanelor pe care (nu) le respectă. •1 oră
Analizarea oportunității acestui lucru
Joc: Alfabetul personajelor

7 1.2., Trăsături morale ale persoanei - Citirea textului Câți ca voi... •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Modestia opusă lipsei de modestie - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 36-37 evaluarea
3.2., imaginii-suport •conversația, emoțiilor și a
Lecția propusă: - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica explicația, jocul atitudinii cu
3.3.
5. Zâmbetul modestiei Dicționar didactic, exercițiul ajutorul
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! •AF, AI, AP, AG observației
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera •1 oră sistematice
conceptului de modestie
- Inițierea unei discuții despre motivele laudei sau ale
modestiei
1
- Analizarea benzilor desenate. Explorarea contextelor
pentru folosirea corectă a cuvintelor: îngâmfare,
mândrie, modestie, laudă, invidie, încredere.
- Descoperirea unor personaje caracterizate prin
modestie și a altora, caracterizate prin laudă,
îngâmfare, în cadrul lecturilor
- Inițierea unor discuții, pe baza lecturilor, privind
consecințele comportamentului modest, respectiv
lăudăros
Joc de rol: personaje modeste și lipsite de modestie
8 1.2., Trăsături morale ale persoanei - Citirea textelor Întotdeauna există o soluție și •caietul de lucru, evaluare orală 1
3.1., - Încrederea în sine și în ceilalți opuse Scorpionul și broscuța p. 38-39, evaluarea
3.2., neîncrederii în sine și în ceilalți - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a •conversația, emoțiilor și a
3.3. imaginii-suport explicația, jocul atitudinii cu
Lecția propusă: - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica didactic, exercițiul ajutorul
6. Umbrela încrederii Dicționar •AF, AI, AP, AG observației
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! •1 oră sistematice
- Exerciții de reflectare asupra experienței personale în
sfera conceptului de încredere în sine și încredere în
alții
- Identificarea unor modalități prin care se poate
câștiga încrederea celorlalți
- Analiza benzilor desenate; formularea unor
recomandări pentru personajele din fiecare situație,
pentru sporirea încrederii în sine sau în ceilalți
- Enumerarea unor persoane de încredere și
argumentarea răspunsurilor
Joc de rol: personaje care manifestă sau nu manifestă
încredere
9 1.2., Trăsături morale ale persoanei - Citirea textului Alege să spui adevărul! •caietul de lucru, evaluare orală
3.1., - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 40-41, foi albe, evaluarea
3.2., Recapitulare. Să fim responsabili! imaginii-suport creioane colorate emoțiilor și a
- Inițierea unei discuții pe baza conceptului de •conversația, atitudinii cu
3.3.
confidențialitate explicația, jocul ajutorul
- Inițierea unei discuții despre valori personale, didactic, exercițiul observației
apelând la experiența de viață a elevilor •AF, AI, AP, AG sistematice
- Realizarea corespondenței dintre personajele •1 oră 1
povestirii și trăsăturile morale caracteristice acestora
- Identificarea trăsăturilor morale ale domnitorului
Alexandru Ioan Cuza
- Alegerea cuvintelor potrivite pentru completarea
proverbelor cu text lacunar
Joc: Un premiu pentru fiecare

10 1.2., Evaluare. Știu mai multe despre - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de • caietul de lucru, evaluare orală 1
3.1., trăsăturile morale evaluare: p. 42, 46-47, materiale evaluare scrisă
3.2., • realizarea corespondenței dintre comportamente în diverse pentru •evaluare prin
Proiect. Invitație la carnaval situații date și trăsături morale ale persoanei realizarea de măști, proiect
3.3.
• identificarea modalităților prin care se poate decoruri sau costume •autoevaluare
manifesta respectul față de persoane diferite (hârtie, materiale
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului textile, lipici, culori),
casetofon, CD cu
înregistrări muzicale
•1 oră

JOC SI MISCARE

UNITATEA DE INVATARE: DIN NOU LA ŞCOALĂ!


Numar de ore alocat: 3 ore / 3 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1 Jocuri de mișcare cuprinzând variante -deplasări cu numărarea pașilor și transport de -obiecte , mingi, -observare
1.2 de mers, cu purtări de obiecte diferite obiecte ștafete, corzi sistematică
2.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor -conversaţia, -evaluare orală
2.2  Măsurătorii deprinderi de locomoție explicaţia, - temă de lucru
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor demonstraţia, în clasă
deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul -autoevaluare 1
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a -frontală, individuală
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea
obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de
întrecere
2 1.1 Jocuri de mișcare cuprinzând variante - realizarea unor sarcini de colaborare în -obiecte , mingi, -observare
1.2 de mers, cu purtări de obiecte practicarea activităților de joc și mișcare ștafete, corzi sistematică
2.1 Joc: Buchețele - implicarea activă în evitarea/ medierea -conversaţia, -evaluare orală
2.2 conflictelor în activitățile de joc și mișcare explicaţia, - temă de lucru
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în demonstraţia, în clasă
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer exerciţiul, jocul -autoevaluare
1
etc.) -frontală, individuală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
3 1.1 Jocuri de mișcare cuprinzând variante - realizarea unor sarcini de colaborare în -obiecte , mingi, -observare
1.2 de mers, cu purtări de obiecte practicarea activităților de joc și mișcare ștafete, corzi sistematică
2.1 Joc: Podul de piatră - implicarea activă în evitarea/ medierea -conversaţia, -evaluare orală
2.2 conflictelor în activitățile de joc și mișcare explicaţia, - temă de lucru
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în demonstraţia, în clasă
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer exerciţiul, jocul -autoevaluare
1
etc.) -frontală, individuală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
Unitatea de învățare: Împreună ne jucăm!- Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Tehnici de comunicare eficientă în Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în -obiecte , mingi, -observare
2.1; jocuri de mișcare activitățile de joc și mișcare ștafete, corzi sistematică
2.2; Adoptarea unor serii de roluri pentru - realizarea unor sarcini de colaborare în -conversaţia, -evaluare orală
oferirea de sprijin necondiționat practicarea activităților de joc și mișcare explicaţia, - temă de lucru
2
Ascultarea și acceptarea opiniilor - implicarea activă în evitarea/ medierea demonstraţia, în clasă
celorlalți conflictelor în activitățile de joc și mișcare exerciţiul, jocul -autoevaluare
-frontală, individuală
- 2 ore
2 1.1; Reguli de interacțiune inter-grup -implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea Materiale: ● observare
2.1; Exemple de jocuri: obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de obiecte Procedurale: sistematică
2.2; - Remorcarea întrecere; conversaţia, ● evaluare orală
- Ancorăm corabia la mal -realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicaţia, ● temă de lucru
Între două focuri activităților de joc și mișcare; demonstraţia, în clasă
-participarea la jocuri cu utilizarea unor deprinderi exerciţiul, jocul ● inter-evaluare 2
de manipulare; Forme de organizare ●auto-evaluare
-respectarea echipei adverse, recunoașterea a colectivului:
rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor, frontală, individuală,
supravegherea respectării regulilor de către evaluare orală
partenerii de întrecere.

Unitatea de învățare: Hai să ne jucăm ! - Capacitate psiho- motrică


Numar de ore alocat: 6 ore / 6 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Jocuri de mișcare cuprinzând variante Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor -obiecte , mingi, -observare 3
1.2; de mers, cu purtări de obiecte jocuri de întrecere ștafete, corzi sistematică
1.3; (Exemple de jocuri: Măsurătorii – - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor -conversaţia, -evaluare orală
2.1; deplasări cu numărarea pașilor și deprinderi de locomoție explicaţia, - temă de lucru
2.2 transport de diferite obiecte) - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor demonstraţia, în clasă
deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul -autoevaluare
Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra- -frontală, individuală
grup și întrecere inter-grupe - 3 ore
- realizarea unor sarcini motrice de manipulare a
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea
obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de
întrecere
2 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra- -obiecte , mingi, -observare
variante de alergare: grup și întrecere inter-grupe ștafete, corzi sistematică
- în zig-zag - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a -conversaţia, -evaluare orală
- cu ocolire de obstacole diferitelor obiecte, în cadrul unui grup explicaţia, - temă de lucru
- cu trecere peste obstacole - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea demonstraţia, în clasă
- cu transport și punere de obiecte obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de exerciţiul, jocul -autoevaluare
(Jocuri: Vizitiul și căluțul, Troica, întrecere -frontală, individuală
3
Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru - 3 ore
și pisica) realizarea unor activități ludice, cu caracter complex
și eforturi diferite
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi
diferite
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
- participarea la jocuri de orientare în spațiu

Unitatea de învățare: Cei mai buni, câștigă!- Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.3; Adaptarea unei serii de roluri pentru Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor -obiecte , mingi, -observare 2
2.1; oferirea de sprijin necondiționat jocuri de întrecere ștafete, corzi sistematică
2.2 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor -conversaţia, -evaluare orală
variante de sărituri cu desprindere de pe deprinderi de locomoție explicaţia, - temă de lucru
un picior și de pe ambele picioare; cu - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor demonstraţia, în clasă
coardă deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul -autoevaluare
(Exemple de jocuri: Elasticul, Ferește- Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra- -frontală, individuală
ți picioarele) grup și întrecere inter-grupe - 2 ore
- realizarea unor sarcini motrice de manipulare a
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea
obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de
întrecere
2 1.3; Ascultarea și acceptarea opiniilor Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor -obiecte , mingi, -observare
2.1; celorlalți jocuri de întrecere ștafete, corzi sistematică
2.2 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor -conversaţia, -evaluare orală
variante de aruncare și prindere: deprinderi de locomoție explicaţia, - temă de lucru
- aruncare lansată cu două mâini - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor demonstraţia, în clasă
înainte, în sus și pe deasupra capului deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul -autoevaluare 2
- prindere cu o mână prin apucare Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra- -frontală, individuală
- aruncare azvârlită la distanță și la țintă grup și întrecere inter-grupe - 2 ore
(Exemple de jocuri: Suveica dublă, - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a
Vânătorii și rațele) diferitelor obiecte, în cadrul unui grup

MUZICA SI MISCARE
Unitatea de învățare: Scolile povestesc
Numar de ore alocat: 3 ore / 3 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Receptarea unor cântece din folclorul - exersareapoziţiei corecte în timpul cântării, Resurse materiale: -observare 1
2.1. copiilor, colinde, a unor lucrări exerciţii de tehnica vocală; manualul tipărit sistematică
3.1. accesibile din patrimoniul cultural, cu - stabilirea poziției corecte în timpul cântării; caietul, surse audio -evaluare orală
sesizarea unor diferențe - exersarea respirației, dicției și frazării corecte; - temă de lucru
- interpretarea la unison a unor cântece după auz; Resurse procedurale: în clasă
- exercitii de respiratie, emisie şi frazare corectă Metode: conversaţia, -autoevaluare
- exerciţii de redare fragmentară şi integrală explicaţia,
individual, a unui repertoriu de cântece, cu exerciţiul
ambitusul cuprins între do1-do2;
- exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de
tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);
- studierea practică și intonarea cântecului;
- cântarea cu nuanţa şi tempo-ul potrivite, în
interpretarea vocală şi vocal-instrumentală
individuală şi colectivă;

2 1.1. Cântarea vocală - exersareapoziţiei corecte în timpul cântării, Resurse materiale: -observare
2.1. Poziția, exerciţii de tehnica vocală; manualul tipărit sistematică
3.1. emisia naturală, respirația; - stabilirea poziției corecte în timpul cântării; caietul, surse audio -evaluare orală
Dicția - exersarea respirației, dicției și frazării corecte; - temă de lucru
- interpretarea la unison a unor cântece după auz; Resurse procedurale: în clasă
- exercitii de respiratie, emisie şi frazare corectă Metode: conversaţia, -autoevaluare
- exerciţii de redare fragmentară şi integrală explicaţia,
individual, a unui repertoriu de cântece, cu exerciţiul
1
ambitusul cuprins între do1-do2;
- exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de
tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);
- studierea practică și intonarea cântecului;
- cântarea cu nuanţa şi tempo-ul potrivite, în
interpretarea vocală şi vocal-instrumentală
individuală şi colectivă;

3 1.1. Cântarea vocală în colectiv - familiarizarea cu exercițiile de încălzire a vocii; Resurse materiale: -observare 1
2.1. Ascultarea și preluarea tonului armonizarea vocilor; manualul tipărit sistematică
3.1. Semnalul de început Sincronizarea cu - interpretarea cântecelor după auz; caietul, surse audio -evaluare orală
colegii și/sau acompaniamen-tul - exerciţii de tehnică vocală; - temă de lucru
- exerciţii variate de cântare: unison, în dialog, în Resurse procedurale: în clasă
lanţ, audiţie interioară; Metode: conversaţia, -autoevaluare
- cântarea cu marcarea ritmului în diferite explicaţia,
modalităţi: bătăi din palme, din picior, în bancă; exerciţiul
- exerciţii de redare fragmentară şi integrală, în
colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui
repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între
do1-do2;
- exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de
tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);
cântarea cu nuanţa şi tempo-ul potrivite, în
interpretarea vocală şi vocal-instrumentală
individuală şi colectivă;
- interpretarea cântecelor învăţate respectând
elementele de tehnică vocală învăţate;

Unitatea de învățare: Eu ȋntre ceilalți


Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Timbrul - audierea comparată a unor sunete emise de voci Resurse materiale: -observare 2
1.1. Sunete din mediul înconjurător umane (adult-copil, bărbat-femeie); manualul tipărit sistematică
2.1. Sunete muzicale vocale - sesizarea elementelor specifice vocii folosită în caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. Sunete muzicale instrumentale vorbire (recitative, versuri rostite ritmic, sacadat); - temă de lucru
- interpretări individuale cu sesizarea diferenţelor de Resurse procedurale: în clasă
timbru vocal existente la copii (voci cu timbru Metode: conversaţia, -autoevaluare
deschis, clar, luminos, cu vibraţii mai puţin explicaţia,
sesizabile, specific vocilor de sopran/voci cu timbru exerciţiul
mai închis;
- reproducerea vocală/cu jucării muzicale/cu bătăi
din palme a unor onomatopee şi recitative/formule
ritmice;
- stabilirea corespondenţelor între conţinutul de idei
şi caracterul melodiei;
- diferenţierea tematică a cântecelor;
- audierea comparată a unor timbruri instrumentale;
- compararea cântecelor din repertoriu, alegerea
cântecelor adecvate pentru diferite evenimente din
viaţa clasei sau a şcolii, a celor preferate;
- dialog dirijat pe tema preferinţelor musicale;
- crearea unui joc pe muzică, inspirat de conţinutul
de idei, de caracterul melodiei, sau de anumite
elemente de limbaj,
- asocierea timbrului instrumental cu anumite
personaje literare, cu fenomene din natură;
- prezentarea instrumentelor muzicale
clasice:instrumente cu corzi ş instrumente cu clape;
- audierea comparată a sunetelor emise de pian şi
vioară;
- cunoaşterea timbrului instrumental specific fiecărui
instrument;
- acompaniamentul si cantarea instrumentala;
2 1.1. Ritmul - exerciţii de sesizare a duratei unor sunete muzicale; Resurse materiale: -observare
1.1. Sunete lungi/scurte - exerciții de diferențiere a sunetului muzical de manualul tipărit sistematică
2.1. zgomot; caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. - exerciții de acomodare cu cele patru calități ale - temă de lucru
sunetului muzical; Resurse procedurale: în clasă
- sesizarea succesiunilor de durate egale; Metode: conversaţia, -autoevaluare
1
- audierea comparată (prin jocuri) a unor sunete de explicaţia,
durate diferite; exerciţiul
- redarea vocală şi/ sau cu acompaniament
instrumental - realizat de cadrul didactic a unor
fragmente ritmice;
- exerciţii de notaţie grafică a unor structuri ritmice;
3 1.1. Recapitulare Evaluare - exerciţii de diferenţiere a unor sunete emise de Resurse materiale: -observare
1.1. voci, de sunetele emise de instrumente sau natură; manualul tipărit sistematică
2.1. - diferenţierea unor sunete emise de voci de sunetele caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. emise de instrumente; - temă de lucru
- identificarea unor instrumente muzicale; Resurse procedurale: în clasă
1
- clasificarea instrumentelor învățate; Metode: conversaţia, -autoevaluare
- recunoașterea cântecelor din fragmentele explicaţia,
prezentate; exerciţiul
- intonarea unui cântec recunoscut marcând sunetele
lungi;
Unitatea de învățare: Jocuri și jucării
Numar de ore alocat: 3 ore / 3 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Melodia - definirea melodiei; Resurse materiale: -observare
1.2 Diferențierea înălțimii sunetelor - intonarea cu expresivitate a cântecului; manualul tipărit sistematică
1.3.. Legătura dintre text și melodiei - exerciţii de redare fragmentară şi integrală, în caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. Strofa și refrenul colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui - temă de lucru
2.2 repertoriu de cântece; Resurse procedurale: în clasă
3.1. - audierea comparată a unor intervale ascendente- Metode: conversaţia, -autoevaluare
descendente; explicaţia,
- conștientizarea înălțimii sunetului muzical; exerciţiul
- definirea scării muzicale;
- identificarea sunetelor grave, medii și acute;
- cântarea vocală la unison, pe grupe;
- exerciţii de scriere pe portativ;
- stabilirea corespondenţei dintre conţinutul de idei
1
şi caracterul melodiei şi a diferenţei tematice a
cântecelor
- stabilirea corespondenţelor între conţinutul de idei
şi caracterul melodiei;
- învăţarea cântecelor propuse cu sesizarea
asemămarilor şi deosebirilor fragmentelor
muzicale,a repetiţiei şi variaţiei melodice;
- recunoasterea părţilor distincte ale unui cantec:
strofă, refren;
- exerciţii practice pentru sesizarea semnelor de
repetiţie (repetiţie la început de rând, repetiţie între
cele două semne);
- justificarea utilizării semnelor de repetiţie;
2 1.1. Portativul și cheia sol - exerciţii de intuire a liniilor şi spaţiilor portativului Resurse materiale: -observare 1
1.2 şi a elementelor componente pentru s emnul grafic al manualul tipărit sistematică
1.3.. cheii Sol; caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. - exerciţii grafice de executare a semnului - temă de lucru
2.2 corespunzător cheii Sol; Resurse procedurale: în clasă
3.1. - exerciţii de sesizare a aspectului grafic al unui Metode: conversaţia, -autoevaluare
cântec (portativ, cheie sol, măsură, notele muzicale); explicaţia,
- exerciţii de redare fragmentară şi integrală, în exerciţiul
colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui
repertoriu de cântece;
- cântarea vocală la unison, pe grupe;
- exerciţii de scriere pe portativ;
3 1.1. Sunetele și notele sol și mi - exerciţii de redare fragmentară şi integrală, în Resurse materiale: -observare
1.2 Jucării muzicale colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui manualul tipărit sistematică
1.3.. repertoriu de cântece; caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. - cântarea vocală la unison, pe grupe; - temă de lucru
2.2 - exerciţii de scriere pe portativ; Resurse procedurale: în clasă 1
3.1. - audierea comparată a unor intervale ascendente- Metode: conversaţia, -autoevaluare
descendente; explicaţia,
- exerciţii de intonare a notelorSol și Mi; exerciţiul
- confecţionarea de jucării muzicale;

Unitatea de învățare: Harta anotimpurilor


Numar de ore alocat: 3 ore / 3 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Sunetul și nota La - exerciţii de sesizare şi intonare corectă a sunetului Resurse materiale: -observare
1.2 Genuri muzicale: Colindele şi notei La; manualul tipărit sistematică
1.3.. - exerciţii de scriere pe portativ a notei La de durate caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. diferite; - temă de lucru
2.2 - exerciţii de citire ritmică şi melodică a notelor Resurse procedurale: în clasă
1
3.1. învăţate de diferite durate; Metode: conversaţia, -autoevaluare
- audiţie muzicală; explicaţia,
- exerciţii de interpretare la clape a notelor Sol, exerciţiul
Mi,La de diferite durate;
- exerciţii de solfegiere a notelor Sol, Mi şi La;
2 1.1. Audiție muzicală: Colinde ȋn - exerciţii de sesizare şi intonare corectă a sunetului Resurse materiale: -observare 1
1.2 interpretarea Corului Madrigal şi notei La; manualul tipărit sistematică
1.3.. - exerciţii de scriere pe portativ a notei La de durate caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. diferite; - temă de lucru
2.2 - exerciţii de citire ritmică şi melodică a notelor Resurse procedurale: în clasă
3.1 învăţate de diferite durate; Metode: conversaţia, -autoevaluare
- audiţie muzicală; explicaţia,
- exerciţii de interpretare la clape a notelor Sol, exerciţiul
Mi,La de diferite durate;
- exerciţii de solfegiere a notelor Sol, Mi şi La;
3 1.1. Recapitulare -exerciţii de scriere pe portativ; Resurse materiale: -observare
1.2 Evaluare - exerciţii de citire ritmică şi melodică; manualul tipărit sistematică
1.3.. - exerciţii de solfegiere; caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. - recapitularea notelor muzicale; - temă de lucru
1
2.2 Resurse procedurale: în clasă
3.1 Metode: conversaţia, -autoevaluare
explicaţia,
exerciţiul

Unitatea de învățare: Pămȃntul, planetă vie


Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Percuție corporală diversă - audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, Resurse materiale: -observare
1.2 cu observarea unor diferențieri de expresivitate, manualul tipărit sistematică
1.3.. tempo (lent/rapid), aspecte dinamice și timbrale; caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. - audierea unor cântece de mică dificultate, cu - temă de lucru
2.2 observarea diferențelor între durate; Resurse procedurale: în clasă
3.1. - exersarea notației înălțimilor, cu utilizarea Metode: conversaţia, -autoevaluare
3.2 noțiunilor de portativ, cheie de sol, înălțimi de note explicaţia,
de la do1 la do2; exerciţiul
1
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea
percuției corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului
din picior;
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
muzicale, percuție corporală;
- jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
expresivității fragmentului muzical audiat;
- dansuri libere pe piese muzicale diverse;
2 1.1. Mișcari sugerate de textul cȃntecului - audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, Resurse materiale: -observare 1
1.2 sau de ritm. Mișcări libere cu observarea unor diferențieri de expresivitate, manualul tipărit sistematică
1.3.. Repertoriu de cȃntece: Soarele, tempo (lent/rapid), aspecte dinamice și timbrale; caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. Planeta albastră, Cȃte țări sunt pe - dansuri libere pe piese muzicale diverse; - temă de lucru
2.2 pămȃnt - stabilirea corespondenţei dintre conţinutul de idei Resurse procedurale: în clasă
3.1. şi caracterul melodiei; Metode: conversaţia, -autoevaluare
3.2 - diferenţa tematică a cântecelor; explicaţia,
exerciţiul
3 1.1. Orchestra de jucării muzicale -acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Resurse materiale: -observare
1.2 muzicale, percuţie corporală manualul tipărit sistematică
1.3.. -jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. expresivităţii fragmentului muzical audiat - temă de lucru
2.2 - stimularea exprimării spontane a unor reacţii, Resurse procedurale: în clasă
3.1. emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente Metode: conversaţia, -autoevaluare
1
3.2 muzicale contrastante (de exemplu, desene animate explicaţia,
adecvate vârstei) exerciţiul
- realizarea unor jucării muzicale și acompanierea
cântecelor interpretate cu aceste jucării
- audiție
- Cântecul : Tobița, clopoțelul și maracasul
4 1.1. Recapitulare - audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, Resurse materiale: -observare
1.2 Evaluare cu observarea unor diferențieri de expresivitate, manualul tipărit sistematică
1.3.. tempo (lent/rapid), aspecte dinamice și timbrale; caietul, surse audio -evaluare orală
2.1. - dansuri libere pe piese muzicale diverse; - temă de lucru
1
2.2 Resurse procedurale: în clasă
3.1. Metode: conversaţia, -autoevaluare
3.2 explicaţia,
exerciţiul
ARTE VIZUALE SI ABILITATI PRACTICE
Amintiri din...vacanţă
Numar de ore alocat: 2 ore / 1 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1  Tehnica colajului -selectarea materialelor colectate din locurile vizitate cartoane colorate, - observare
1.2 „Amintiri din... vacanţă” în vacanţa de vară ; lipici, foarfecă, sistematică
1.3 -realizarea unui colaj folosind materilele selectate. acuarele, frunze, - e- evaluare frontală
2
2.2 scoici, conuri de brad, şi individuală
2.3 etc. / 2 h - p- portofoliu

Unitatea de învățare: Arta din jurul tău


Numar de ore alocat: 4 ore / 2 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.1  Trusa micului artist -familiarizarea cu materialele şi instrumentele de - manual (pag. 8-9), - observare 1
2.2 Materiale şi instrumente necesare lucru; bloc de desen A4, sistematică
pentru orele de „Arte vizuale şi abilităţi -exemplificarea utilizării diverselor materiale şi planşe model, desene - e- evaluare frontală
practice” tehnici, pe reproduceri şi pe lucrările elevilor; ale copiilor, şi individuală
-exerciţii cu diferite materiale (pastile, tuburi, reproduceri de artă, - p- portofoliu
pensule, vasul de apă, carioca, pastel, hârtie imagini
colorată) şi tehnici de lucru (acuarelă, guaşă, - AMII (computer,
tempera, colaj, mixte); tabletă)
-aplicarea culorilor pe suport umed sau uscat cu - exerciţiul,
diferite instrumente; conversaţia,
-asocierea tehnicilor adecvate materialelor selectate demonstraţia,
(tehnici ale culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici observaţia,
ale colajului, ale modelajului); explicaţia
-exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului - AF, AI
plastic în tehnica acuarelei. - 1 oră

2 1.1  Ce este arta? -identificarea rolului mesajelor vizuale prin - manual (pag. 10- - observare
1.2 Comunicarea prin imagini studierea de broșuri, pliante, albume de artă, 11), bloc de desen, sistematică
2.1 vizionarea de filme, documentare, clipuri, reclame; pensule, acuarele, - e- evaluare frontală
2.3 -mesaje exprimate prin publicitatea stradală; pahar cu apă, planşe şi individuală
2.4 -identificarea mesajului transmis prin imagine în model, reproduceri de - p- portofoliu
pictură, desen/grafică, modelaj/sculptură, arte artă, imagini
decorative textile, monumentale, ceramice, - AMII (computer,
vestimentație sau bijuterii, arhitectură și/sau tabletă)
1
scenografie, fotografie și prin artele spectacolului; - exerciţiul,
-decorarea în echipă a unui tricou, folosind tehnicile conversaţia,
învăţate (trasare, amprentare, stropire) demonstraţia,
observaţia,
explicaţia, jocul
didactic
- AF, AE, AI

3 1.1  Cum percepi lumea din jurul tău? -discuţii despre importanţa cunoaşterii ochiului -manualul; - observare
1.2 Cum funcţionează ochiul? Iluzii optice. uman; -pensule, acuarele, sistematică
2.1 Aplicaţie: Unde este gândăcelul? -participarea la discuții despre diferențierea pahar cu apă, bloc de- e- evaluare frontală
2.3 luminozității, recunoașterea formei, perceperea desen, planşe model, şi individuală
culorii obiectelor, orientarea în spațiu, menținerea reproduceri de artă,- p- portofoliu
1
atenției și echilibrului; imagini
-observarea formelor naturale (elemente de /1h
morfologie vizuală);
-exerciţii de modulare a liniei în vederea obţinerii
unor efecte vizuale.
4 1.1  Recapitulare. Evaluare -realizarea unui proiect cu tema Cum te comporţi în -manualul; - observare
2.5 Proiect: Cum te comporţi în muzeu? muzeu?; -imagini, broşuri, sistematică
-selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) pliante de la muzee - e- evaluare frontală
1
la întrebări referitoare la unitatea parcursă. /1h şi individuală
- p- portofoliu
Unitatea de învățare: Lumea în creion
Numar de ore alocat: 8 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1  Ce poţi face cu un creion? -exerciţii de observare a punctului ca element de -manualul; - observare
1.2 Punctul – element de limbaj plastic. limbaj plastic pe planşe model, imagini, reproduceri -bloc de desen A4, sistematică
2.1 Aplicaţie: Brad punctat de artă; planşe model, desene- e- evaluare frontală
2.3 -bservarea punctului ca element constitutiv al ale copiilor, şi individuală
2.5 universului vizual (dimensiuni, fragmentări, reproduceri de artă,- p- portofoliu
contraste); imagini
1
-exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului /1h
plastic cu ajutorul punctului;
-identificarea punctului ca element de limbaj plastic
(ce poate exprima el);
-compunerea unui spaţiu plastic în care să se
evidenţieze punctul ca element de limbaj plastic.
2 1.1  Ritmul liniilor -exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj -manualul; - observare
1.2 Linia – element de limbaj plastic. plastic pe planşe model, imagini, reproduceri de -bloc de desen, planşe sistematică
2.1 Modele de linii: Brazi artă; model, desene ale- e- evaluare frontală
2.3 -exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, copiilor, reproduceri şi individuală
2.5 orizontale, oblice, curbe, frânte, subţiri, groase, de artă, imagini - p- portofoliu
alăturate, juxtapuse etc.; /2h 2
-observarea formelor naturale (elemente de
morfologie vizuală);
-exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire
la gros) pentru sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi
de volum.
3 1.1  Ritmul liniilor -exerciţii de observare a liniei de orizont pe planşe -manualul; - observare
1.2  Perspectiva. Aplicaţie: Drum model, imagini, reproduceri de artă; -pensule, sistematică
2.1 pierdut -exerciţii de clasificare a elementelor unui peisaj acuarele, pahar cu apă,- e- evaluare frontală
2.3 (înălţime, lăţime şi adâncime); bloc de desen, planşe şi individuală 2
-realizarea unui peisaj respectând regulile model, reproduceri de- p- portofoliu
perspective. artă, imagini
/2h
4 1.1  Cum desenezi un personaj? -exerciţii de observare a părţilor corpului uman pe -manualul; - observare 2
1.2  Portretul. Aplicaţie: Desenează-l planşe model, imagini, reproduceri de artă; -bloc de desen, sistematică
2.1 pe Andrei! -exerciţii de redare a unor valori de gri-deschis sau creioane HB,2B,3B - e- evaluare frontală
2.3 de gri-închis prin valorare (hașurare); planşe model, desene şi individuală
-compunerea unui spaţiu plastic în care să se ale copiilor,- p- portofoliu
evidenţieze corpul uman. reproduceri de artă,
imagini
/2 h
5 2.3  Recapitulare. Evaluare -realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor şi -manualul; - observare
2.5  Proiect: Carte de colorat analiza acestora în funcţie de criterii stabilite; -lucrările elevilor / 1 h sistematică
-notarea compoziţiilor realizate de către elevi. - e- evaluare frontală
1
şi individuală
- p- proiect

Unitatea de învățare: Magia culorilor


Numar de ore alocat: 6 ore / 3 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1  Povestea culorilor -identificarea culorilor din cercul culorilor; -manualul; - observare
1.2 Culori primare şi culori binare. -recunoaşterea culorilor primare şi a celor binare în -bloc de desen A4, sistematică
1.3 Aplicație: Titirezul fermecat imagini şi în jurul nostru; pensule, acuarele,- e- evaluare frontală
2.3 Experiment: Descompunerea culorilor -dialog provocat privind semnificaţia culorilor: pahar cu apă, planşe şi individuală
2
„Care este culoarea ta preferată?”; model, desene ale- p- portofoliu
-compunerea unui spaţiu plastic în care să se copiilor, reproduceri
evidenţieze culorile primare şi/sau pe cele binare; de artă, imagini
-exerciţii de obţinere a culorilor binare. /2h
2 1.1  Forme şi nuanţe -identificarea nuanţelor unei culori pe planşe, -manualul; - observare
1.2 Forma spontană. Forma elaborată reproduceri de artă; -bloc de desen, sistematică
Tehnici de colorare. Aplicaţie: Joc de -exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin pensule, acuarele,- e- evaluare frontală
culori amestecul a două culori vecine în cercul culorilor; pahar cu apă, planşe şi individuală
-nuanţarea bilaterală a unei culori; model, reproduceri de- p- portofoliu 2
-realizarea unor lucrări în care se folosesc diferite artă, imagini
tehnici: monotipia, fuzionarea, stropirea forţată a /2h
culorilor, tehnica sforii colorate, dirijarea jetului de
aer.
3 1.1  Tonuri şi nonculori -identificarea şi folosirea nonculorilor; -manualul; - observare 1
1.2 Tonuri de culori. Volum. Aplicaţie: Vas -sesizarea rolului nonculorilor; -pensule, acuarele, sistematică
1.3 cu flori -observarea şi identificarea tonurilor unei culori; pahar cu apă, bloc de- e- evaluare frontală
-combinarea celor două nonculori în proporţii desen, planşe model, şi individuală
diferite; reproduceri de artă,- p- portofoliu
-combinarea în proporţii diferite a două culori opuse imagini
în cercul culorilor; /1h
-realizarea unui vas cu flori (natură statică), folosind
tonuri de culoare.
4 2.2  Recapitulare. Evaluare -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) -manualul; - observare
2.3  Proiect: Sunt român! la întrebări referitoare la unitatea parcursă; -imagini, planşe sistematică
-realizarea unui proiect cu tema Sunt român! model / 1 h - e- evaluare frontală
(desenarea şi decorarea iei româneşti cu linii, şi individuală
1
puncte, forme elaborate; pictură în forme spontane – - p- portofoliu
Covoraşul românesc; pictură în tonuri de culoare –
Căni de lut, decupaj - Hora unirii, colaj – Harta
României.

Unitatea de învățare: La gura sobei


Numar de ore alocat: 6 ore / 3 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.1  În casa bunicii -recunoaşterea şi diferenţierea liniei și punctului ca -manualul; - observare
2.2 Cusături şi împletituri. Aplicaţie: Semn elemente decorative; -etamină, aţă, lipici, sistematică
2.4 de carte -observarea rolului liniei ca element decorativ (pe foarfecă - e- evaluare frontală
ţesături, imprimeuri, vase de ceramică, lucrări /2h şi individuală
arhitecturale decorative etc.); - p- portofoliu
-definirea stilizării; 2
-exerciţiu – joc de realizare a unui motiv decorativ
cu ajutorul liniei ca element de limbaj plastic;
-confecţionarea unui semn de carte din etamină;
-utilizarea tehnicii de lucru cu materiale textile
(împletire, tăiere, croire, coasere).
2 1.1  Atelierul lui Moş Crăciun -participarea la discuţii privind elementele -manualul; - observare
2.1 Şablonare. Decupare. Aplicaţie: Steluţe decorative specifice sărbătorilor de iarnă; -carton alb, carton sistematică
2.2 pentru pom -identificarea materialelor din care sunt colorat, creioane,- e- evaluare frontală
1
confecționate diverse obiecte; lipici, hârtie glasată, şi individuală
-confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe foarfecă / 1 h - p- portofoliu
pentru pom, oameni-de-zăpadă etc.
3 1.1  Vine Anul Nou! -vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile -manualul; - observare 1
2.2 Elemente decorative. Aplicaţii: Mască. populare; -carton alb, carton sistematică
2.3 Felicitare -formularea unor întrebări şi răspunsuri despre colorat, creioane,- e- evaluare frontală
obiceiurile populare; lipici, hârtie glasată, şi individuală
-participarea la discuţii privind obiceiurile practicate foarfecă / 1 h - p- portofoliu
de Anul Nou;
-îndoirea şi decuparea foii/cartonului pentru
obţinerea formei de felicitare;
-crearea unei măşti folosind trasarea, decuparea,
împletirea, coaserea şi lipirea.
4 2.2  Recapitulare. Evaluare -expoziţie de lucrări; -manualul; - observare
2.4 Proiect: Păpuşi vesele -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) -linguri de lemn, sistematică
la întrebări referitoare la unitatea parcursă; batiste albe şi colorate,- e- evaluare frontală
-realizarea unui proiect cu tema Păpuşi vesele. fire de lână, panglici şi individuală
1
colorate, foarfecă,- p- portofoliu
lipici, marker,
lucrările elevilor / 1 h

Unitatea de învățare: Lumini şi umbre


Numar de ore alocat: 6 ore / 3 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1  Culori calde, culori reci -recunoaşterea culorilor calde şi a celor reci; -manualul; - observare 2
2.1 Semnificaţia culorilor. Aplicaţie: -obţinerea culorilor reci prin amestecul în proporţie -bloc de desen A4, sistematică
2.2 Cizmuliţa surpriză mai mare a culorilor albastru, violet, verde cu alte pensule, acuarele,- e- evaluare frontală
culori în cantitate mai mică; pahar cu apă, lavete şi individuală
-obţinerea culorilor calde prin amestecul în proporţie colorate, - p- portofoliu
mai mare a culorilor roșu, oranj, galben cu alte panglică,perforator,
culori în cantitate mai mică; foarfecă, marker,
-identificarea senzaţiilor pe care le provoacă aceste planşe model, desene
culori; ale copiilor,
-exerciţiu – desenarea, decuparea şi decorarea unei reproduceri de artă,
cizmuliţe în culori calde şi culori reci. imagini
/2h
2 1.1  Arta realizării fotografiei -participarea la discuţii privind importanţa -manualul; Oobservare
2.2  Mici secrete pentru realizarea unei fotografiei; -bloc de desen A4, sistematică
2.3 fotografii reuşite -cunoaşterea componentelor aparatului foto; pensule, acuarele,- e- evaluare frontală
2.5 -exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și pahar cu apă, planşe şi individuală
deosebirilor dintre exprimarea în limbaj fotografic și model, desene ale- p- portofoliu 2
limbajul artelor plastice pe aceeași temă (vas cu flori copiilor, reproduceri
- pictură şi vas cu flori - fotografie); de artă, imagini,
-realizarea unui album foto cu o anumită temă. aparat foto
/2h
3 1.1  Mici artişti. -vizionarea unui documentar (PPT) despre Nicolae -manualul; Oobservare
1.3 Nicolae Grigorescu Grigorescu; -film documentar, sistematică
 -identificarea unor opere importante ale artistului; imagini cu operele- e- evaluare frontală
1
-organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” artistului / 1 h şi individuală
cu întrebări despre Nicolae Grigorescu. - p- portofoliu

4 2.2  Recapitulare. Evaluare -expoziţie de lucrări; -manualul; Oobservare


2.3  Proiect: Ramă pentru fotografii -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) -carton, guaşe, hârtie sistematică
2.4 la întrebări referitoare la unitatea parcursă; creponata, foarfecă, un- e- evaluare frontală
1
-realizarea unei rame pentru fotografii. cutter, lipici, un cartof şi individuală
/1h - p- portofoliu

Unitatea de învățare: Micul artist


Numar de ore alocat: 2 ore / 1 saptamana
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1  Recapitulare finală -participarea la discuții despre comunicarea prin -manualul; - observare 2
2.3 Proiect: Desen animat: Lizuca şi imagine în pictură, desen/grafică; -carnețel de 20 de sistematică
2.5 Patrocle -exerciții de schițare, prin linie expresivă, a unor pagini sau coli A4,- e- evaluare frontală
forme ușor de recunoscut; creioane colorate sau şi individuală
-realizarea unui desen animat după o poveste guașe / 2 h - p- portofoliu
cunoscută.

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Proiectarea unitatii de invatare


Elemente de organizare a activitatilor motrice,
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1;1. Cunoştinţe conceptuale / speciale -dialog pe tema echipamentului adecvat - teren de sport - observare 1
2;2.1 1. Principiile călirii organismului. -Principiile călirii organismului - fluier sistematică
Noţiuni de regulament sportiv. - marcaje - aprecierea
2. Jocuri dinamice. individuale
şi colective
2 1.1;1. 1. Rolul exerciţiilor fizice în fortificarea - reamintirea măsurilor de prevenire a accidentelor - teren de sport - observare
2;2.1 sănătăţii omului. -Rolul exerciţiilor fizice în fortificarea sănătăţii - fluier sistematică
2. Reamintirea măsurilor de prevenire a omului - marcaje - aprecierea
1
accidentelor individuale
3. Jocuri dinamice. şi colective

3 1.1;1. 1.Exerciţii de front şi formaţii: - repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate - teren de sport - observare
2;2.1 Enumerarea la unu-doi, cîte3, cîte 4. - învăţarea raportului - fluier sistematică
2. Raportul. - marcaje - aprecierea
2
3.EDFG. individuale
4. Jocuri dinamice. şi colective

4 1.2 • Adunarea in linie pe - explicatie-demonstrare a trecerii din linie pe un


1.3 doua randuri rand in linie pe doua randuri si invers;
2.1 • Pornire si oprire din - ruperi de randuri si refacerea ibrmatiei de adunare
2.2 mers in linie pe doua randuri;
1
3.1 - exersarea pornirii si opririi din mers.
5.1 Jocuri: ,,Gaseste-ti locul", ,,Leapsa in perechi",
,,Buchetele"

5 1.2 • Alinierea in linie - stabilirea locului pentru fiecare elev in front dupa
1.3 • Pozitiile drepti si pe loc repaus; inaltime;
2.1 pozitiile: stand, stand departat, pe - exersarea comenzii: ,,V-ALINIATI!" pe grupe de
2.2 genunchi, sezand si culcat elevi si individual;
3.1 - demonstrarea pozitiei drepti si pe loc repaus de
5.1 catre profesor
- exersarea pozitiilor drepti ti pe loc repaus 1
individual si pe grupe de 5-6 elevi sub forma de
intrecere;
- exersarea pozitiilor: stand, stand departat, pe
genunchi, sezand si culcat;
- exercitiile: ,,Portita", ,,Crengile se leagana", ,,Sar
vrabiutele", ,,Culegem fructele"
6 1.2 • Intoarceri la stanga - repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţat 2
2.2 si la dreapta - formaţii de deplasare în coloană de câte unul şi de
3.1 câte doi;
5.1 - învăţarea întoarcerilor la stânga şi la dreapta, la
stânga împrejur
- ex. de mers şi alergare - învăţarea corectă a
tehnicii.
7 1.2 1. Regrupare dintr-o linie pe un rînd – - ex de trecere din linie pe un rând în formaţii de
2.2 în cerc; în două linii. semicerc şi cerc.
3.1 - ex de trecere din coloană câte unul în formaţii de
5.1 2. Pasul alergător de accelerare. semicerc şi cerc
- mers şi alergare – repetare cu accent pe execuţie
3. Întreceri de alergare de viteză corectă 1
- activităţi practice de exersare;
- activităţi în diferite formaţii de lucru;
- exersarea alergării accelerate în linie dreaptă până
la un reper la distanţă de 10m;
- exersarea alergării de viteză în tempo variat;
8 1.2 1. Exerciţii de front şi formaţii. - repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate
2.2 Pornire şi oprire din mers, „Pasul mai - ex. de pornire cu mers pe loc şi oprire (pornire şi
3.1 mare”; „Pasul mai mic!” oprire din mers);
5.1 - activităţi practice de exersare;
2. Întreceri- alergare de viteză cu - jocuri, întreceri 1
întoarceri. - activităţi în diferite formaţii de lucru
- navetă 5x5 m;
3. Jocuri dinamice. - jocuri dinamice sau ştafete cu deprinderea de
alergare;
9  Lecţie de evaluare: Alergare de - probă de
viteză, 25 m, cu start de sus evaluare 1
Jocuri cunoscute

Proiectarea unitatii de invatare


Deprinderi motrice de baza

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.2 - Complex de exerciţii pentru explicarea si demonstrarea: - sala de sport - observare 2
2.2 influenţarea selectivă a mers obisnuit — se executa incepand cu piciorul stang, - obiecte :mingi, sistematica
3.1 aparatului locomotor – învăţare spatele drept, capul sus, privirea inainte, pieptul inainte, stegulete, cuburi - aprecieri
3.3 - Sărituri – învăţarea săriturilor umerii trasi inapoi, bratele miscandu-se pe langa corp, bastoane, colective
5.1 pe loc cu desprindere pe un bratul este opus piciorului care paseste inainte. Se si individuale
picior executa prin rulare calcai-varf
Jocuri: „Cine sare mai departe”, mers pe varfuri - se executa cu varful picioarelor,
„Cursa într-un picior” bratele intinse in sus, in prelungirea corpului sau
coroana deasupra capului, privirea inainte sau la brate
mers pe calcaie - se executa pe calcaie, pozitia
corpului este usor aplecata inainte, bratele la spate,
mainile prinse de coatele de la bratul opus. Se insista pe
comenzile ,,spatele drept", ,,capul sus", ,,privirea
inainte"
mers ghemuit — mersul piticului se executa cu
picioarele indoite din articulatia genunchiului, corpul
drept, capul sus, privirea inainte, mainile la ceafa
- exersari in coloana cate unul, cate doi, pe grupe
- corectari
- Jocuri dinamice: ,,Cine ne-a iesit in drum?", ,,Cauta
steguletul", mers cu oprire la semnal - ,,Motanul si
soarecii", ,,Fereste capul"
- stafete aplicative pe echipe
- mers pe varfuri pana la un punct fix, ocolire, intoarcere
in mers pe varfuri cu predarea stafetei (la fel cu mers pe
calcaie)
2 2.1 1. Complex de exerciţii pentru - învăţarea complexului de exrciţii pentru - sala de sport - observare
2.3 influenţarea aparatului locomotor influenţarea aparatului locomotor; - obiecte :mingi, sistematica
1.4 - săritura pe loc şi cu deplasare, cu desprindere de pe stegulete, cuburi - aprecieri
5.1 2. Sărituri: naturale fără întoarceri şi cu unul şi ambele picioare. bastoane, colective
întoarceri; - sărituri pe loc cu desprindere de pe unul şi ambele si individuale
picioare;
3. Jocuri, întreceri - sărituri pe loc cu desprindere de pe unul şi ambele 1
picioare cu mâinile în diferite poziţii;
- sărituri pe loc cu desprindere de pe unul şi ambele
picioare cu deplasare dreapta-stânga, înainte înapoi;
- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat
- jocuri, întreceri

3 2.1 1. Poziţii ale braţelor - poziţii cu braţe întinse: braţe întinse înainte, braţele - sala de sport - observare 1
2.3 sus, braţele lateral, braţale jos; - obiecte :mingi, sistematica
1.4 2. Repetarea exerciţiilor de front şi - poziţii cu braţele pe direcţii intermediare: braţele stegulete, cuburi - aprecieri
5.1 formaţii învăţate; lateral-jos, braţele lateral-sus, braţale îninte-sus, bastoane, colective
braţele înainte-jos, braţele înapoi-jos. si individuale
3. Sărituri: cîte 3,4 şi mai mulţi - execuţia poziţiilor după modelul demonstrat
executanţi; pe obstacole cu bătaie; -exersarea săriturii în lungime de pe loc
4.Jocuri dinamice.
4 2.1 1. Mers şi variante de mers - ex de executare a poziţiei „stând” a membrelor - sala de sport - observare
2.3 inferioare: stând, stând depărtat, stând pe genunchi; - obiecte :mingi, sistematica
1.4 2. Poziţii ale membrelor inferioare: - ex de adoptare a poziţiei „şezând” a membrelor stegulete, cuburi - aprecieri
5.1 stând, stând depărtat, stând pe genunchi, inferioare:aşezat depărtat, aşezat ghemuit, aşezat bastoane, colective
şezând, culcat încrucişat; si individuale
- ex de adoptare a poziţiei „culcat” a membrelor
3. Sărituri cu coarda mare în echipe. inferioare: din culcat dorsal (depărtate întinse,
îndoite, ridicate), din culcat facial (întinse, depărtate, 1
4.Jocuri dinamice. înbrucişate), din culcat costal (sus, înainte, întins sau
îndoit);
- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat
-Sărituri peste coardă timp de 1 min. (nr. de
repetări).

5 2.1 1. Poziţii ale trunchiului - ex. de adoptare a poziţiilor trunchiului: trunchi - sala de sport - observare
2.3 Mers pe vârfuri, mers pe călcâie, mers îndoit înainte, lateral spre dreapta sau spre stânga, - obiecte :mingi, sistematica
1.4 ghemuit trunchi extins, trunchi aplecat,trunchi răsucit spre stegulete, cuburi - aprecieri
5.1 dreapta sau spre stânga bastoane, colective
2. Săritura din ghemuit în ghemuit. - execuţia poziţiilor după modelul demonstrat si individuale
-activităţi practice de exersare, . - exersarea săriturii din ghemuit în ghemuit: 1
sărituri din ghemuit în ghemuit de o parte şi de alta
3. Săritură în lungime (de pe loc şi cu a unei linii sau a unei corzi; trei sărituri din
elan).; ghemuit în ghemuit fără să calce circumferinţa
4.Jocuri dinamice.Ştafete. cercului; săritura iepuraşului

6 2.1 1.Echilibrul – învăţare cu accent pe - explicare si demonstrare: - sala de sport - observare 2


2.3 deplasări pe suprafeţe înguste şi înălţate alergare obisnuita - pe pingea (cu rulare calcai-varf) - obiecte :mingi, sistematica
1.4 2.Sărituri – repetarea săriturilor pe loc corpul usor aplecat inainte, bratele indoite pe langa stegulete, cuburi - aprecieri
5.1 cu desprindere pe ambele picioare, cu corp, miscandu-se inainte, inapoi, simultan cu piciorul bastoane, colective
mişcări specifice de braţe opus, respiratia se face in 2 timpi: inspiratia pe nas, si individuale
Jocuri : „Cursa iepuraşilor”, expiratia pe gura;
„Bastonul sărit” alergare serpuita — este facuta de un sir de 4, 5,6 etc.
copii. In fata sirului se aseaza un copil cu o buna
orientare care va desena pe sol prin alergare o linie
serpuita sau va merge printre jaloane, mingi cu
ocolirea acestora;
- exersarea alergarii respectand cerintele metodice;
- corectari;
- jocuri dinamice: ,,Buchetelele", ,,Atentie la
semnal", ,,Acul si ata " Stafeta aplicativa pe echipe -
cu intrecere
- Alergare peste trei obstacole (bastoane, mingi)
asezate la intervale egale, ocolirea punctului fix ,
alergare inapoi peste obstacole, predarea stafetei la
urmatorul.
7 2.1 Lecţie de evaluare: Săritura în lungime - ex. de adoptare a poziţiilor capului: cap aplecat - sala de sport - observare
2.3 de pe loc îninte, lateral stânga sau dreapta, înapoi, cap răsucit - obiecte :mingi, sistematica
1.4 spre stânga sau spre dreapta stegulete, cuburi - aprecieri
5.1 - execuţia poziţiilor după modelul demonstrate bastoane, colective 1
- exersarea unui complex de exerciţii de dezvoltare si individuale
fizică cu aparate portative (minge, steguleţ, baston)

Proiectarea unitatii de invatare


Viteza
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.2 Viteza – dezvoltarea vitezei de reacţie şi - exersarea unui complex de exerciţii de dezvoltare - sala de sport - observare
2.2 execuţie la nivelul întregului corp. fizică cu aparate portative pe fond muzical. - obiecte :mingi, sistematica
3.1 Alergări: cu paşi încrucişaţi; la viteză. - startul din picioare şi lansarea de la start; stegulete, cuburi - aprecieri
3.3 3.Jocuri dinamice. Ştafete. - şcoala alergării. bastoane, colective 1
5.1 - alergare de viteză cu start de sus şi lansarea de la si individuale
start pe distanţa de 10 – 15 m;

2 1.2 • Viteza de reactie la -exercifii cu influenta selectiva, intinderi, indoiri, - fanioane - observare 1
2.2 stimuli auditivi si rotari etc. executate in ritm rapid timp de 5-10 sec; -jaloane sistematica
3.1 tactili; viteza de -pozitionari rapide ale bratelor (pe cap, pe umeri, - obiecte mici - aprecieri
3.3 executie in actiuni lateral, sus, pe solduri, la piept) la semnal vizual (mingi de tenis, colective
5.1 variate (executia inv.) si auditiv (comanda verbala), frontal si nuci, castane) si individuale
pe echipe sub forma de intrecere;
- luarea unor pozitii (stand, stand departat, ghemuit,
sprijin culcat) la semnale vizuale (indicate prin semne)
si auditive (comanda verbala), frontal si pe echipe, sub
forma de intrecere;
Joc: ,,Imita miscarile partenerului".
-exercitii din grupa actiunilor de front si formatii
-gruparea si regruparea in diferite formatii;
-plecari din diferite pozitii la comenzi date prin
surprindere prin semnale sonore sau vizuale;
- alergare serpuita si cu ocolire;
Jocuri: ,,Alb si negru", ,,A1 treilea fuge", ,,Cursa pe
numere"
3 1.2  Alergare de viteză – repetare cu Jocuri : „Maimuţa”, „Cucerirea mingii”, „Mingea - observare
2.2 accent pe execuţia corectă a tehnicii ricoşată sistematica
3.1 pe distanţe mici - aprecieri
3.3  Aruncare şi prindere – repetare colective 1
5.1 cu accent pe aruncări succesive si individuale
individual şi pe perechi

4 1.2 • Viteza de deplasare - observare
2.2 pe25m sistematica
3.1 - aprecieri
1
3.3 colective
5.1 si individuale

5 1.2 • Viteza de reactie si executie -Joe dinamic: ,,Provocarea cu trei lovituri"; -jaloane - observare
2.2 • Viteza de reactie si de deplasare - Stafeta (pe echipe, sub forma de intrecere) - alergari -mingi de cauciuc sistematica
3.1 • Viteza de executie in tempo 14 cu culegerea unor obiecte si transportarea - aprecieri
3.3 • Indemanare (in actiunile segmentelor lor in diferite locuri stabilite; colective
5.1 corpului; in - individual - pase la perete in viteza maxima fara sa si individuale
manevrarea de obiecte) cada mingea;
- aruncarea in sus si prinderea unei mingi; 1
-pase in doi (handbal, volei, baschet) de pe loc, in
viteza maxima (intrecere - castiga perechea care
paseaza mai mult fara a scapa mingea);
- stafeta cu rostogolirea mingii pe sol si pasa de la un
reper;
-Joc dinamic ,,Uliul si porumbeii"
6 1.2 • Viteza de deplasare -alergare cu ridicarea accentuata a genunchilor; - bastoane - observare 1
2.2 si indemanare - stafeta pe echipe - alergare peste trei obstacole -mingi sistematica
3.1 (bastoane, mingi) asezate la intervale egale, ocolirea -jaloane - aprecieri
3.3 punctului fix, aiergare inapoi peste obstacole, - garduri joase colective
5.1 predarea stafetei la urmatorul care continua actiunea si individuale
si asezare la coada sirului;
• Precizie, viteza de - stafeta pe echipe - alergare cu ocolire 360° a trei
executie, jaloane asezate la un interval de 2-3 m, aiergare
pasa-prindere peste trei garduri joase, ocolirea punctului fix,
intoarcere In aiergare de viteza prin lateral cu
predarea stafetei.
- Joc dinamic ,,Fereste capul", pe echipe de cate 5-6
elevi
7 1.2 • Viteza de executie si coordonare in - stafeta pe echipe - sarituri succesive pe un picior - 9 cercuri trasate pe - observare
2.2 sariturile cu pana la un punct fix, ocolire, intoarcere prin sarituri sol sistematica
3.1 desprindere de pe un picior si de pe pe celalalt picior cu predarea stafetei la urmatorul; -mingi de plastic - aprecieri
3.3 ambele - stafeta pe echipe - cuprinzand sarituri din cere in -10-13 corzi colective
5.1 • Aruncari si prinderi cere cu intrecere; si individuale
• Sarituri la coarda -Joc dinamic: ,,Barza ne pandeste", (,,Lupul si
1
iezii");
- individual - aruncarea si prinderea unei mingi;
- pasa si prindere, de pe loc, pe perechi;
- sarituri la coarda: - individual;
- in perechi: ,,Cate doi la coarda",
,,Cate doi cu invartirea corzii lateral"
8 1.2 .Evaluare probă de evaluare: complex de exerciţii pentru - observare
2.2 Exerciţii de dezvoltare fizică generală influenţarea aparatului locomotor cu obiecte, sistematica
3.1 cu obiecte, alergări - aprecieri
1
3.3 colective
5.1 si individuale

Proiectarea unitatii de invatare


Forţa

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 3.1  - exersarea pozitiilor stand, stand departat, pe - sala de sport - observare 2
3.2 înainte din ghemuit în ghemuit – genunchi, sezand si culcat; sistematica
3.3 repetare cu accent pe poziţia corectă - exercitii simple cu miscari specifice segmentelor - aprecieri
5.2 a corpului corpului: colective
Forţă – dezvoltarea forţei musculaturii - duceri ale bratelor: inainte, sus, lateral; si individuale
abdomenului şi spatelui - duceri ale mainilor: pe sold, pe umeri, la ceafa;
- flexii si extensii ale bratelor;
- duceri ale unui picior inainte, inapoi, lateral;
- flexii si extensii ale picioarelor;
- indoiri, aplecari, extensii ale trunchiului;
- rasuciri ale gatului; ale trunchiului;
- rotari ale capului si ale bratelor;
- accent pe respiratie ampla dupa fiecare exercitiu;
- corectari ale pozitiei corpului
2  - exersare din linie pe un rand si pe doua randuri - diverse obiecte - observare
semisfoara – învăţare cu accent pe - exercitii: sistematica
ţinuta corectă a corpului (trunchi, - pentru brate fara obiecte si cu obiecte;
braţe) - pentru picioare fara obiecte si cu obiecte;
2
Forţă – dezvoltarea forţei musculaturii - pentru trunchi fara obiecte si cu obiecte;
abdomenului şi spatelui - pentru abdomen fara obiecte si cu obiecte;
- pentru gat;
- corectari, recomandari
3 • Pozitiile de baza si derivate - exersarea pozitiilor stand, stand departat, pe - sala de sport - observare
• Miscari specifice genunchi, sezand si culcat; sistematica
segmentelor corpului - exercitii simple cu miscari specifice segmentelor - aprecieri
• Postura corecta in pozitii si actiuni corpului: colective
motrice - duceri ale bratelor: inainte, sus, lateral; si individuale
- duceri ale mainilor: pe sold, pe umeri, la ceafa;
- flexii si extensii ale bratelor;
1
- duceri ale unui picior inainte, inapoi, lateral;
- flexii si extensii ale picioarelor;
- indoiri, aplecari, extensii ale trunchiului;
- rasuciri ale gatului; ale trunchiului;
- rotari ale capului si ale bratelor;
- accent pe respiratie ampla dupa fiecare exercitiu;
- corectari ale pozitiei corpului
4 1.2. • Exercitii de prelucrare selective a - exersare din linie pe un rand si pe doua randuri - diverse obiecte - observare
2.1. segmentelor corpului - exercitii: sistematica
2.2. - pentru brate fara obiecte si cu obiecte;
3.1. - pentru picioare fara obiecte si cu obiecte;
1
4.1. - pentru trunchi fara obiecte si cu obiecte;
5.1. - pentru abdomen fara obiecte si cu obiecte;
- pentru gat;
- corectari, recomandari
5 • Complex de exercitii, evaluare - evaluarea complexului de exercitii executat pe grupe - sala de sport - proba practica 1
de 6-8 elevi