Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învățare: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000

Nr. ore: 12 / săpt.VI-VIII

Nr Comp. Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

2.4. Adunarea şi scăderea - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere peste -fișe de lucru, -observare
1. 5.1. numerelor naturale de la 0 ordin, cu numere în concentrul 0 – 1 000, utilizând algoritmi manualul tipărit sistematică
la 1 000, cu trecere peste de calcul, descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor - conversaţia, - evaluare orală
ordin. - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere explicaţia, -temă de lucru
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, exerciţiul, munca în clasă
asociativitate,element neutru) independentă, jocul - interevaluare
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000, didactic -autoevaluare
fără efectuarea lui
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor
adunărilor şi/sau scăderilor
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile
operaţiilor, descompuneri de numere etc.)
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii
2.4. Probleme care se rezolvă - transformarea problemelor de adunare în probleme de -fișe de lucru, -observare
2. 5.1. prin adunare și scădere. scădere; manualul tipărit sistematică
- formularea de probleme pornind de la situaţii concrete, - conversaţia, - evaluare orală
reprezentări şi/sau relaţii matematice, imagini, desene, explicaţia, -temă de lucru
scheme, exerciţii, grafice, tabele; exerciţiul, munca în clasă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o independentă, jocul - interevaluare
tematică dată/de la numere date/ expresii care sugerează didactic -autoevaluare
operaţii
3. 1.2. Adunarea şi scăderea - efectuarea de adunări/scăderi fără trecere peste ordin, cu -fișe de lucru, -observare
2.4. numerelor naturale de la 0 numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de manualul tipărit sistematică
5.1. la 10 000, fără trecere calcul, descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor - conversaţia, - evaluare orală
peste ordin - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere explicaţia, -temă de lucru
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, exerciţiul, munca în clasă
asociativitate,element neutru) independentă, jocul - interevaluare
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 didactic -autoevaluare
000, fără efectuarea lui
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor
adunărilor şi/sau scăderilor
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile
operaţiilor, descompuneri de numere etc.)
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii
4. 2.4. Adunarea şi scăderea - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu numere în -fișe de lucru, -observare
5.1. numerelor naturale de la 0 concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul tipărit sistematică
la 10 000, cu trecere peste descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor; - conversaţia, - evaluare orală
ordin. - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 explicaţia, -temă de lucru
(2 ore) 000, fără efectuarea lui; exerciţiul, munca în clasă
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor independentă, jocul - interevaluare
scăderilor; didactic -autoevaluare
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile
operaţiilor, descompuneri de numere etc.);
- identificarea expresiilor care presupun efectuarea unor
operații de scădere .
5. 2.4. Legătura dintre adunare şi -folosirea proprietăţilor adunării pentru efectuarea calculelor -fișe de lucru, -observare
5.1. scădere. rapide; manualul tipărit sistematică
-observarea legăturilor între adunarea şi scăderea numerelor - conversaţia, - evaluare orală
naturale; explicaţia, -temă de lucru
-efectuarea probei; exerciţiul, munca în clasă
-identificarea şi aplicarea unor reguli pentru efectuarea independentă, jocul - interevaluare
adunărilor şi scăderilor; didactic -autoevaluare
-exerciţii de transpunere a unor enunţuri simple din limbaj
matematic simbolic în limbaj cotidian şi invers
6. 1.2. Aflarea numărului - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de -fișe de lucru, -observare
2.4. necunoscut. scădere; manualul tipărit sistematică
5.1. (2 ore) - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 - conversaţia, - evaluare orală
000, fără efectuarea lui; explicaţia, -temă de lucru
- utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr exerciţiul, munca în clasă
necunoscut dintr-o relaţie numerică; independentă, jocul - interevaluare
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei didactic -autoevaluare
sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii;
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre
necunoscute, în diverse contexte.
7. 2.4. Recapitulare. - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere peste -fișe de lucru, -observare
5.1. (2 ore) ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000; manualul tipărit sistematică
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de - conversaţia, - evaluare orală
scădere; explicaţia, -temă de lucru
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule; exerciţiul, munca în clasă
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/difernța ....”; independentă, jocul - interevaluare
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei didactic -autoevaluare
sau prin efectuarea probei adunării/scăderii;
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea
unor numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice.
8. 2.4. Evaluare. - efectuarea de operații de adunare și scădere în concentrul 0 -fișe de evaluare -observare
5.1. – 10000; sistematică
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, - evaluare scrisă
asociativitate, element neutru);
- utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare și
scădere;
- aflarea unui termen necunoscut;
- rezolvarea unei probleme care presupune efectuarea
operațiilor de adunare și scădere
9. 1.2. Exersare, joc și învățare. - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere peste -fișe de lucru, -observare
2.4. ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000; manualul tipărit sistematică
5.1. - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de - conversaţia, - evaluare orală
scădere; explicaţia, -temă de lucru
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule; exerciţiul, munca în clasă
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/difernța ....”; independentă, jocul - interevaluare
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei didactic -autoevaluare
sau prin efectuarea probei adunării/scăderii;
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea
unor numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice.