Sunteți pe pagina 1din 46

TUSAN MARIA

AUXILIAR DIDACTIC

BOBOTA

2020
ISBN 978-973-0-32029-9.

1
Notă de prezentare

Principala funcție care trebuie dezvoltată la școlarul


mic este cea instrumentală. În rândul acestor instrumente
ale activității intelectuale cele mai importante sunt: cititul
și scrisul. Cele două activități sunt indisolubil legate una
de alta. Ca mijloc de exprimare și comunicare scrisul
însoțește frecvent și concomitent cititul.
Chiar dacă în clasa I au fost puse bazele scrisului,
această nouă achiziție trebuie perfecționată. Făcând
cunoștință cu noțiuni noi, diferite și mai grele decât anul
trecut elevii vor avea tendința de a-și concentra atenția
asupra lucrurilor noi învățate și vor trece peste aspectul
și corectitudinea scrisului. De aceea este nevoie de o oră
de corectare, îndreptare și formare a scrisului corect,
frumos și ortografic.
Lucrarea își propune să ajute elevii în formarea și
dezvoltarea capacităţii de comunicare scrisă,
considerarea scrierii corecte ca parte importantă a limbii
si literaturii române. Activităţile alese au ca tematică
identificarea şi scrierea corectă și ortografică a unor
cuvinte şi grupuri de cuvinte, a căror utilizare în timpul
scrierii sau vorbirii întâmpină dificultăţi.
Lucrarea conține fișe de lucru ce includ tipuri variate
de exerciții ce stârnesc curiozitatea și interesul elevilor,
precum și teste de evaluare, constituindu-se într-un
auxiliar plăcut și antrenant.

2
CUPRINS
Nota de prezentare..................................................................................................pagina 2

Fișa nr.1, literele alfabetului..................................................................................pagina 4

Fişa nr.2, silabe, cuvinte........................................................................................pagina 6

Fişa nr.3, grupuri de litere.......................................................................................pagina 9

Fişa nr.4, propoziția..............................................................................................pagina 11

Fişa nr.5, semnele de punctuaţie...........................................................................pagina 14

Fişa nr.6, ortogramele sa/s-a, sau/s-au.................................................................pagina 17

Fişa nr.7, ortogramele într-o/dintr-un...................................................................pagina 19

Fişa nr.8, ortogramele ia/i-a..................................................................................pagina 21

Fişa nr.9, ortogramele la/l-a..................................................................................pagina 24

Fişa nr.10, cratima.......................................................................….....................pagina 26

Fişa nr.11, substantivul........................................................................................pagina 27

Fişa nr.12, pronumele….......................................................................................pagina 29

Fişa nr.13, verbul..................................................................................................pagina 31

Fişa nr.14, adjectivul............................................................................................pagina 34

Test de evaluare nr.1.............................................................................................pagina 36

Test de evaluare nr.2.............................................................................................pagina 38

Test de evaluare nr.3.............................................................................................pagina 39

Test de evaluare nr.4.............................................................................................pagina 40

Test de evaluare nr.5.............................................................................................pagina 42

Test de evaluare nr.6….........................................................................................pagina 43

Test de evaluare nr.7….........................................................................................pagina 44

3
FIȘA DE LUCRU NR. 1 – literele alfabetului

1. Citeşte şi completează: ( ordine, literelor, 31 litere )

Totalitatea ……………………. limbii române, scrise într-o


anumită………………. formează alfabetul limbii noastre.
Alfabetul limbii române are……………………… .

2. Scrie literele de mână ale alfabetului:


• aA, ăĂ, âÂ, bB, cC, dD, eE fF, gG, hH, iI, îÎ, jJ, kK, lL, mM, nN, oO, qQ, pP,
rR, sS, şŞ, tT, ţŢ, uU, vV, wW, yY, xX, zZ.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….....................................................................................
............................................................................................................................................

3. Scrie pe spaţiile punctate cuvinte potrivite:

a: aţă, ……………………………………
b: barză, …………………………………
c: cuc……………………………………
d : deget, ………………………………...
e : elefant………………………………..
4
f: farfurie, ………………………………
g : găină………………………………...
h : horă, …………………………………
i : inel……………………………………
î : înger, …………………………………
j : joc……………………………………
k: kilogram, ……………………………
l : lampă, ……………………………….
m : măr…………………………………..
n : nucă………………………………….
o : ou……………………………………..
p: pară…………………………………...
r: rață……………………………………
s : sită…………………………………....
ș : șarpe…………………………………
t : tata......................................................
ț : țap……………………………………..
u : umbrelă………………………………
v : vulpe…………………………………
x: xilofon………………………………..
z : ziar……………………………………..

5
FIŞA NR. 2- silabe/cuvinte

1. Formează cât mai multe cuvinte cu silabele date:

.................... .................... ....................

.................... .................... ....................

ra .................... ce .................... pa ....................

.................... .................... ....................

.................... .................... ....................

.................... .................... ....................

.................... .................... ....................

ma .................... a .................... re ....................

.................... .................... ....................

.................... .................... ....................

2. Desparte în silabe:

rama ......................... cameră .........................

case ......................... colorat .........................

6
teren ......................... cineva .........................

arici ......................... sonerie .........................

carte ......................... împreună .........................

intră ......................... prietena .........................

an ......................... românească .........................

3. Ordonează silabele în cuvinte:

să , ca - casă e , ten , pri - ..........................

lă , şcoa - ........................... reas , fe , tră - ..........................

să , pa , re -............................ ri , pă , e , lă - ..........................

mu , ră , ra -............................ ma , ră , li , că - ...........................

4. Subliniază ultima silabă a cuvântului:

• albă, veselă, începe, el, poveste, patrie, caiet, frig, oameni, anotimp, frumuseţe,
blocuri, învăţătoare, crengi, scrisoare;

5. Formează cuvinte folosind prima silabă a cuvântului dat:

copil: ..............................

alună: ..............................

bunicul: ............................

învăţător: ..........................

7
6. Formează propoziţii cu cuvinte din câte o silabă, două şi trei:

Ex. : El e un om bun.

Graba strică treaba.

Maria mănâncă biscuiţi.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

8
FIŞA NR. 3- grupuri de litere

1. Găsiţi cuvinte care cuprind grupurile de litere: „ce”, „ci”, „ge”, „gi”, „che”,
„chi”, „ghe”, „ghi”.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................

2. Alcătuiți propoziții cu ajutorul cuvintelor găsite:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Transcrie corect propozițiile de mai jos:

Marchela se duce la piață.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ea cumpără ciapă și cinchi ridici.
9
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Am o perece nouă de ochielari.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Chireșele vechinei sunt dulce.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Gergina lucrează la gergef.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10
FIŞA NR. 4- propoziţia

1. Transcrie pe rândul de puncte propoziţia corectă:

a) Paginile la carte sunt albe.

Paginile cărţii sunt albe.

..................................................................................

b) A lu cine este cartea?

A cui este cartea?

...................................................................................

c) I-am dat Mariei cartea de citire.

I-am dat lui Maria cartea de citire.

....................................................................................

d) I-am spus lui Victor temele.

I-am spus lu Victor temele.

....................................................................................

e) Lui Elena nu-i plac gutuile.

Elenei nu-i plac gutuile.

....................................................................................

f) Al lu cine este creionul?

Al cui este creionul?

....................................................................................
11
g) Colţurile la caiet sunt îndoite.

Colţurile caietului sunt îndoite.

....................................................................................

h) Capul al robotului s-a înţepenit.

Capul robotului s-a înţepenit.

.....................................................................................

2. Completează textul cu nume de fete:

Corina i-a telefonat ..................... pentru a o invita la ziua ei.

Mama ......................... i-a spus că ........................... doarme.

3. Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele:

Danielei, al mamei, al bunicii, al tatălui, lui tata, Sorinei,

al stiloului, capacului, domnului, doamnei.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

4. Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele:

poet, poezie, poezii, poeziile, poeziilor.


12
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

13
FIŞA NR. 5- semnele de punctuaţie

1. Completează textul cu semnele de punctuație potrivite:

“ Tu ești Pui de Om întrebă călărețul cel falnic

Eu

Dar pe mine mă cunoști

Nu

Eu sunt împăratul acestei țări

Să fii sănătos

Măi neobrăzatule așa se vorbește cu mine

Eu nu sunt neobrăzat răspunse Pui de Om Eram neobrăzat dacă-ți spuneam


Să Să fii beteag Eu însă ți-am spus Să fii sănătos

Bine bine i-o reteză scurt împăratul “

Victor Eftimiu - “Fluierul ciobănașului“

2. Alcătuiește un text cu titlul “Toamna în livadă“, în care să folosești


următoarele semne de punctuație: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării,
virgula, linia de dialog, două puncte;

14
Toamna în livadă

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

3.Transformă textul dat astfel încât să obții un dialog între cele două personaje :

În pădure Scufița Roșie s-a întâlnit cu lupul. Acesta a întrebat-o unde merge. Ea i-
a răspuns că îi duce bunicii vin și cozonac deoarece este bolnavă.

Lupul a îndemnat-o să culeagă și niște flori.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

15
4.Transformă textul dat astfel încât să nu conțină nicio linie de dialog:

“- Acum scoate, lupe, ce-ai mâncat! Capra ți-a venit de hac!

- Văleu, cumătră, tălpile mele! Scoate-mă din groapă că-mi arde inima în mine.

- Ba nu, cumetre, c-așa mi-a ars și mie inima după iezișorii mei!“

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

5. Citește cu atenție enunțurile de mai jos:

Petru îl întreabă pe anghel:


- Unde ai fost Duminică?
- Mi-am vizitat Bunicii din udești. I-am ajutat și la treabă...
- Și cum anume i-ai ajutat?
- Am mâncat struguri din vie!

6. Subliniază cuvintele scrise greșit. Explică de ce sunt scrise greșit și cum ar


trebui să fie scrise corect.

a) Câte enunțuri sunt mai sus?


b) Ce sunt, ca părți de vorbire, cuvintele: Petru, ai fost, îl ?
c) Explică folosirea semnului de punctuație : (două puncte).

16
FIŞA NR. 6- ortogramele sa/s-a, sau/s-au

1. Completează cu ortograma potrivită ,sa/s-a:

Maria ...........dus la piață.

Mama ..............a mers cu ea la cumpărături.

Mașina ...........a fost văzută la magazinul de lângă noi.

Doamna aceea .............urcat în taxi și ........ dus la gară.

2. Încercuiește varianta corectă:

Ana și Maria sau/s-au dus la școală.

În weekend vor merge la mare s-au/sau la munte.

Taberele sau/s-au excursiile erau variantele de vacanță.

Cele două colege s-au/sau îndreptat către terenul de volei.

3. Să pronunțăm, să scriem corect!

Completează propozițiile:

Să ții minte........................................................................................!

Să scrii................................................................................................!

Să fii....................................................................................................!

Să știi...................................................................................................!

Să vii....................................................................................................!
17
4. Completați cu” s-au” ori ”sau”:

Andrei și Mihai ................dus la film. Pe drum ................întâlnit cu tatăl lor.

Acesta s-a mirat și i-a întrebat unde se duc

- Noi, noi..............străduit ei să se scuze.


- Ați plecat la film...............la plimbare? Haide, răspundeți, da ............nu?

5. Scrieți cinci cuvinte care să conțină”mp” și alte cinci cu grupul”mb”

6.Alcătuiți enunțuri cu ajutorul cuvintelor găsite!

18
FIŞA NR. 7- ortogramele într-o/dintr-un

1. Transcrie propoziţiile date şi observă unde s-a pus liniuța de unire/cratima:

Într-o zi am plecat la pădure.

...............................................................................

Dintr-o scorbură a sărit o veveriţă.

................................................................................

Băiatul sare într-un picior.

................................................................................

Dintr-un pom a căzut un măr.

................................................................................

2. Scrie câte o propoziţie cu fiecare din cuvintele:

într-o, dintr-o, într-un, dintr-un, printr-o, printr-un.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

19
3. Transcrie textul corectând cuvintele scrise greşit :

La pădure

Întro zi de primăvară am plecat la pădure. Acolo totul era verde. Florile


răsăriseră. Surprizele se ţineau lanţ. Dintro tufă a sărit un iepuraş. Întrun copac bătea
de zor o ciocănitoare. Veveriţa sărea dintrun stejar în altul. Printro fereastră făcută între
crengi, am zărit râul. Pădurea arăta ca-n basme!

...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

4. Completează textul cu cuvintele “într-o”, “dintr-o”, “printr-un”, “printr-o “;

..................... zi de vacanţă, am plecat la Grădina Zoologică împreună cu prietenii


mei. Am pornit pe aleea mărginită de copaci bătrâni.

..................... cuşcă ne făcea semne o maimuţă jucăuşă.

Ea sărea ..................... cerc şi aştepta aplauzele noastre.

Pe lac erau doar doi-trei pelicani. Ca ................... minune şi-a făcut apariţia o egretă.

20
FIŞA NR. 8 - ortogramele ia/i-a

1. Transcrie propozițiile și observă scrierea cuvintelor “ia” și “i-a “.

a) Andrei ia cartea.

.........................................................

b) Tatăl îl ia în excursie.

.........................................................

c) - Ia fii atent!

.........................................................

d) - Ia priveşte acolo!

...................................................

e) Băiatul i-a dat un penar.

.............................................................

f) Fetița i-a mulțumit.

................................................................

2. Construiește propoziții cu cuvintele date :

- i-a dat; ia mingea; i-a auzit; i-a povestit; ia alune; ia note .

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
21
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

3. Completează spațiile libere cu “ia“ sau “i-a“.

a) Ana .......... spus Dianei:

- ........... penarul meu! ........... un creion din el!

Diana ......... mulțumit. Apoi ......... dat un măr prietenei sale.

b) - ........... uite ce vreme frumoasã e! ........ spus Ioana colegei sale.

- E ziua mamelor! Fiecare să ......... pentru mama sa câte un dar, propune Irina.

Ana ........ o carte. Diana ....... un album cu vederi din țarã.

Andrei e mic . El ........ dat mamei sale o floare.

4. Completează propoziţiile :

a)Învățătorul i-a........................................................................................................

b) Ieri, Alina i-a ........................................................................................................

c) Elevul ia ..............................................................................................................

d) Pescarul ia ...........................................................................................................

e)Fetița ia ................................................................................................................

f) Mara i-a ...............................................................................................................

5. Alcãtuiește câte 5 propoziții scurte pentru fiecare caz : “ia “ și “i-a “.

a) .............................................. a) ..............................................

22
b) .............................................. b) ..............................................

c).............................................. c) ..............................................

d) .............................................. d)............................................

e).............................................. e) ..............................................

6. Formulează cât mai multe răspunsuri posibile pentru situația următoare :

Poștașul apasă butonul soneriei. Nu răspunde nimeni. Oare ce s-a întâmplat?

a ) .........................................................................................................................................

b ) ........................................................................................................................................

c ) ........................................................................................................................................

d ) ........................................................................................................................................

e) .........................................................................................................................................

f ) .........................................................................................................................................

23
FIȘA Nr. 9- ortogramele la/l-a

1. Transcrie propozițiile date și observă scrierea cuvintelor “la“ și “l-a “.

Alina merge la școală.

...................................................................

Titel vine de la Cluj.

...................................................................

Mama l-a luat în brațe.

...................................................................

Păgubitul l-a prins pe hoț.

...................................................................

2. Alcătuiește cinci propoziții cu “la“ și cinci cu “l-a“

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

24
3. Completează cu “la“ sau “l-a“:

Învățătoarea ........... chemat pe tata .......... școală.

Tata ........... certat pe fratele meu. Nu ........... mulțumit nota lui .......... mate-

matică. .......... sfătuit să învețe mai mult. Colegul lui .......... întrecut ............

învățătură.

4. Construiește propoziții cu cuvintele date :

la munte, la librărie, la bunici, l-a așteptat, l-a chemat, l-a înțeles.

5.Alcătuiește un text cu titlul: “La Mare“, în care să folosești cuvintele :

la gară, l-a luat, l-a întâlnit, la soare, la întoarcere .

La Mare

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

25
FIŞA NR.10 - cratima

FOLOSIREA CRATIMEI

1.Scrieţi după dictare. Subliniaţi cuvintele legate prin cratimă. Explicaţi (oral)
scrierea acestor.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul următoarelor cuvinte: ne-am şi neam; „la” şi „l-a”;


„ia” şi „i-a”; „sa” şi „s-a”; „sau” şi „s-au”; „mai” şi „m-ai”; „nai” şi „n-ai”; „cel” şi
„ce-l”; „căi” şi „că-i”; „cea” şi „ce-a”.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
26
FIŞA NR. 11- substantivul

1. Identifică substantivele şi completează tabelul:

Alina împreună cu mama sa sunt prietene bune.


Casele sunt acoperite cu o blană de zăpadă.

Substantivul Felul Numărul

2. Găsiţi adjective pentru substantivele:

❖ maşină.................................
❖ albină..................................
❖ codru..................................
❖ izvor...................................
❖ tânăr..................................

3. Daţi exemple de câte trei substantive care să exprime:

➢ fiinţe:..............................................
➢ lucruri:...........................................
➢ fenomene ale naturii:......................

4.Completează enunţurile cu pronumele personale potrivite:

27
...................... a plecat în tabără. .....................vorbim cu voce tare.
....................... mergeţi la bazin. ...................... lucrăm la refacerea podului.
....................... ştie adevărul. ....................... i-am scris bunicului.

5. Precizaţi persoana şi numărul fiecăruia.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5. Găsiţi însuşiri neobişnuite pentru cuvintele:

codru............................ voievozi.............................
apă................................ pământ..............................
biserică........................ cetate................................

6. Alcătuiţi patru enunţuri folosind câte un numeral în fiecare enunţ.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

28
FIŞA NR. 12 - pronumele

1. Citeşte următorul text si subliniază pronumele:

Eu știam că vine la noi bunica, dar tu n-ai înțeles. Am vorbit ieri cu ea la telefon.
A zis că vine cu Mihai. El are un cățeluș tare jucăuș. Cred că aveți și voi un animăluț
drăguț. Ele sunt cele mai bune prietene.

2. Selectează din textul de mai sus:

• un pronume la persoana a II- a, nr, plural…………………;


• un pronume la persoana a III-a, nr. singular ……….........;
• un pronume la persoana I, nr. singular......................;
• un pronume la persoana a III-a, nr.plural………… .;
• un pronume la persoana I numărul plural ....……….;
• un pronume la persoana a II-a, nr. singular...............;

3. Selectează din cuvintele de mai jos doar substantivele comune la numărul


plural:
urs, castele, Corina, jucării, Dunărea, telefon, papagali, Italia, furtuni.

..................................................................................................................................

29
4. a) Alege varianta corectă:

exerciţile / exerciţiile finţă / fiinţă

sănii / săni muzee / muzeie

1. Scrieţi pronumele personale:

Numărul singular Numărul plural

2. Scrieţi un scurt text cu titlul „Veveriţa”. Subliniaţi pronumele.

_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

30
FIŞA NR. 13- verbul

1. Transformaţi următoarele părţi de vorbire, după modelul din tabel:

Verbe Substantive Adjective

a strânge strângere strângător

a gândi

a cânta

a alerga

a certa

a înfrumuseţa

2. Selectaţi substantivele, adjectivele şi verbele: „floare”, „frumoasă”,


„creşte”, „aleargă”, „cântă”, „rotundă”, „hartă”, „albă”, „bancă”, „scrie”,
„caiet”, „întins”, „câmpie”, „fuge”.

Substantive Adjective Verbe

31
3. Completaţi, scriind verbe în locul punctelor:

Omul ………………………………….după fapte.

Buturuga mică ……………………… carul mare.

…………………………..fierul cât e cald.

Graba ……………………..treaba.

4. Alcătuiţi câte două propoziţii care arată: acţiunea, starea, existenţa.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________

5. Scrieţi substantive care denumesc:


animale:________________________________________________________

plante: __________________________________________________________

meserii: _________________________________________________________

meseriaşi: _______________________________________________________

unelte: __________________________________________________________

legume: _________________________________________________________

fructe: ___________________________________________________________

6. Enumeraţi substantive proprii:

a. nume de persoane: ____________________________________________


b. nume de ţări: ________________________________________________
c. nume de localităţi: ____________________________________________
32
d. nume de munţi: ______________________________________________
e. nume de animale: _____________________________________________
f. nume de cărţi: _______________________________________________
g. nume de sărbători: ____________________________________________

33
FIŞA NR. 14- adjectivul

1.Citeşte următorul text și subliniază adjetivele:


Văd ca prin vis dealurile verzi dormind sub zăpada pufoasă, copacii tăcuţi,
îmbrăcaţi în straie noi și drumul prăfuit.

Căluții jucăuși înhămati la căruța verde, mă duceau repede la vale în poiana veselă
plină de flori multicolore. Săream de bucurie şi mihonam ca un mânz zglobiu.

2. Găsiţi adjective pentru substantivele:

❖ maşină.................................
❖ albină..................................
❖ codru..................................
❖ izvor...................................
❖ tânăr..................................

2. Selectează din textul de mai sus:

• un substantiv care să denumească o fiinţă - …………………;


• un substantiv care să denumească un lucru - …………………..;
• un substantiv care să denumească un fenomen al naturii - ………………….;
• un substantiv la numărul plural - …………………..;
• un cuvânt opus ca înţeles cuvântului vale - …………………………

3. Selectează din cuvintele de mai jos doar substantivele comune la numărul


plural:
• urs, castele, Corina, jucării, Dunărea, telefon, papagali, Italia, furtuni.

34
4. a) Alege varianta corectă:

exerciţile / exerciţiile finţă / fiinţă

sănii / săni muzee / muzeie

b) Găsiţi substantive potrivite pentru adjectivele:

………………..……..viteaz albă ………………..

…………… …..strălucitoare frumoasă……………..

……………….. românească mare…………………

c) Găsiţi adjective cu sens opus:

Bun ………… bătrân ……..... liniştit …………….

Mic………….. vesel ………… fricos…………….

Curat ………… cald…………… tare…………….

5.Treceţi adjectivele din prima coloană, la numărul plural:

Numărul singular Numărul plural

zglobiu, cenușiu, vișiniu,

argintiu, plumburiu, cafeniu

35
TEST DE EVALUARE NR.1

1 . Completează cu semnele de punctuație care lipsesc:

Mama îi cumpără lui Irinel multe jucării ( ) o mașinuță ( ) un tractor ( ) cuburi și


un ursuleț( ) El se plictisi repede de ele și zise ( )

( ) Mamă ( )vreau o altă jucărie ( )

( )Bine ( ) Ce îți dorești ( ) întreabă tata ( )

2. Scrie cuvinte cu sens I 8. Scrie cuvinte cu sens

asemănător pentru : opus pentru:

moș ……………….. moș ………………………………

odată ………………….. a lua ……………………………

a zice ……………………. a zice …………………………

zgârcită ………………….. zgârcită ……………………….

3. Completează spațiile libere cu cuvinte din paranteză:

…………………….copac avea scorbură o veveriță. Ea a descoperit


……………………zi un alun………………………..alt copac au sosit ajutoare pentru
adunat alunele.La ultimul transport , …………………………neatentie , una dintre ele
era sa cadă. S-a salvat ca ……………………………………..minune!

(într-un, într-o , printr-o, ne-am, ce-i, dintr-un, dintr-o )

36
4. Subliniați adjectivele din textul următor:

În lumina albă a soarelui văzui roada bogată. Fiecare viță era plină de struguri, mari ca
niște purceluși, rumeniți de brumă.

5. Transformați următoarele substantive în adjective :

• victorie, gălăgie, prieten, nor, portocală, rugină, trandafir.

6. Treceţi acţiunile din prima coloană, la numărul plural:

Numărul singular Numărul plural

Scriu, citeşti, vine, are,

spui, cânt, ştie, vrea, am

37
TEST DE EVALUARE NR. 2

1. Completaţi exerciţiul cu cuvintele ,, sa / s-a” .

Carla..... întâlnit cu colega ..... . Nicușor ...... apropiat de ele. Haina ..... este nouă.
Carla ........... bucurat că ..... întâlnit cu colegii săi. Nicoleta ...scuzat că trebuie să ajungă
la bunica ..... . Bunica ..... uitat în caietele Nicoletei. Ea ...... bucurat mult văzând ce
caiete îngrijite are nepoata ..... . Nicoleta şi bunica ....., s-au dus în grădină. Bunicul ......
întors de la lucru.

2. Scrie semnul de punctuaţie apoi verifică dacă l-ai folosit corect:

Apare doamna învăţătoare

B Bună ziua copii De astăzi aveţi o nouă colegă

Mă numesc Maria Poescu

Bine ai venit spune Daria

3. Alcătuieşte câte o propoziţie folosind cuvintele:

• buchet, Gina, Gheorghe, Cecilia, ochelari

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….....................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

38
TEST DE EVALUARE NR. 3

1. Transcrie textul în versuri :

Cuvintele
de Ştefan Tudor

Nu există paznic ala cuvinte! Din amic îţi face un duşman.

Intră în livada lor bogată Iar cuvântul liniştit şi dulce


Şi culege- atât cât poţi cuprinde. Şi pe-o fiară o-ncălzeşte-un pic.

Semănat, el roadă bună-aduce:

Nu există paznic nici la gură. Din duşman îţi face un amic.


Un cuvânt tăios ori grosolan
Nu-ţi aduce dragoste, ci ură.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
39
TEST DE EVALUARE NR. 4

1. Desparte în silabe următoarele cuvinte:

haină ............................................ cireşe ..............................


rac ........................................................... .mere..................................
dor ........................................... cocor ...............................
cunoaştere ................................... ceas....................................
carte ............................................. maraton..............................

deget ..........................................................
păr ..........................................................
matematică.....................................................
gimnastică .....................................................

2. Scrie numărul de silabe din următoarele cuvinte:

Cunoaştere .... gândeşte .... copii ....


vioi........... arc .... gândesc ....
copiii .... vioaiearce ....... şcolari ....
bomboane .... întrebare ....... flori ............
şcolarii .... mâncare .... cap ....
floare.............. gheozdan.......... chei.............

3. Formează cât mai multe cuvinte cu ajutorul silabelor: la, le, ma, sa, te, re , ta, si,
mi.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
40
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

4. Observă şi continuă:

sac mare lamă casă bar

rac ..are ...amă ...asă ...ar

mac ...are ...amă ...asă ...ar

41
TEST DE EVALUARE NR. 5

1. Desparte în silabe următoarele cuvinte:

marinar ............................................ garoafă...........................


casă .......................................... floare .............................
profesor ........................................... margarete........................
salcie ................................... vale ................................
televizor ............................................. mină...............................

buchet .........................................................
măr .............................................................
Mihai .....................................................
gimnast .....................................................

2. Scrie numărul de silabe din următoarele cuvinte:

Cuc .... Alina .... calculează .... vioară ........


coif .... vorbesc .... cor .... Gigi ............
rele .... dăruiesc .... întrecere .... final ..........
sare .... minge .... carie .... floare .........

3. Formează cât mai multe cuvinte cu ajutorul silabelor: la, le, ma, sa, te, re ,
ta, si, mi.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4. Subliniază vocalele cu o linie şi consoanele cu două linii, în cuvintele date :

• casă, carte, bibliotecă, caiet, penar, pix, stilou, radieră, ascuţitoare.

42
TEST DE EVALUARE NR. 6

1. Desparte în silabe următoarele cuvinte:

televizor ............................................ muşeţel.......................


telefon ............................................. trandafir......................
magazin ........................................... margarină....................
salcie ................................... cuc ............................
tigru ............................................. găleată ........................

baston ....................................................
păr ....................................................
Mihnea .........................................
girofar ............................................

2. Scrie numărul de silabe din următoarele cuvinte:

cor .... Adina .... calciu .... vinovat ....


chec .... vopsesc .... sac .... Gina ....
mină .... dictez .... îngheţ .... final ....
sare .... morcov .... cartof .... film ....

3. Scrie două cuvinte formate din două , trei, patru şi cinci silabe.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.

4. Subliniază vocalele cu o linie şi consoanele cu două linii, în cuvintele date :


• calculator, coală,telefon , cană, televizor, fotografie, bomboane, covor.

43
TEST DE EVALUARE NR.7

1.Dictare:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Formează propoziţii cu ortogramele şi cuvintele următoare: cai, căi, ceai, deal,


că-i, c-ai, ce-ai, de-al.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………….......................................................................................................................

3. Alege forma corectă din exemplele următoare:

• Ce-ai/Ceai pus în acest ceai/ce-ai de miroase frumos.


• Din deal/de-al se aude fluierul vărului meu de-al/deal doilea.
• Pe că-i/căi de munte am urcat cu sacul în spinare, că-i/căi mai uşor.
• Să dai apă la cai/c-ai, cai/c-ai să vezi ce păţeşti cu ei!
44
4. Completează spaţiile punctate cu cuvintele sau ortogramele: cai, căi, ceai, deal,
că-i, c-ai, ce-ai, de-al.

• ……………..fost neatent, ai căzut.


• Eu dau apă la ………..
• Din ………se vede tot satul.
• Un neam ……………….nostru este în străinătate.
• Eu beau………de muşeţel.
• …………….făcut în vacanţă?
• Am rezolvat probleme prin mai multe………….
• Efoarte bine………….plecată mama la mare.

Text pentru dictare:

Pe deal s-a adunat tot satul. Primarul, un neam de-al nostru, le vorbeşte oamenilor
despre sărbătoarea comunei.

- Ce-ai realizat în ultimi ani, moş Ioane? întreabă primarul.

- Am folosit diferite căi şi mijloace de a creşte animale.

- Si zici că-i bine să creştem multe animale?

- Da. Noi creştem vite, cai si păsări. Aşa se îmbogăţeşte comuna.

- Bine c-ai amintit de păsări! Anul acesta vom face o crescătorie la noi în comună.

- Voi ajuta şi eu. Acum plec să beau un ceai cald, că m-a luat cu frig.

45
46

S-ar putea să vă placă și