Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

STR. V.V. DELAMARINA NR.21, 305500, LUGOJ


Tel. / Fax +40 (0) 256 353802
e-mail : scoalagen4@gmail.com
Nr. /

Aprobat,
Director,
Prof.Sirbu Gabriela-Monica
Unirea a fost un vis de veacuri al romanilor.,,Pentru dansa, ei
traira, muncira, suferira si murira.”
Nicolae Bǎlcescu

SCOPUL: Cunoaşterea şi dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei


şi culturii naţionale
Cunoaşterea însemnătăţii zilei de 24 Ianuarie

Grupul ţintă: elevii claselor: V A,VI A,VII A


Locul de desfăşurare: sala de clasă, curtea scolii
Perioada derulării proiectului : 17 – 23 Ianuarie 2020

Coordonator proiect: prof.Antoni Maria,prof.Ianculescu Monica,prof.


Muntean Rodica

OBIECTIVE:

- Imbogăţirea cunoştinţelor istorice;

- Dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic;

- Stimularea creativităţii prin eseuri, desene, poezii şi cântece patriotice;

CONŢINUTUL PROIECTULUI

Nr Activitatea Loc Data/ Responsabil


crt desf per
1. Unirea Moldovei cu Ţara Sala de 17-18 -prof.Antoni Maria
Românească clasă ian. 2020 -prof.Ianculescu
Monica
* lecturarea unor texte cu conţinut
-prof. Muntean
istoric(prof. de Istorie ) Rodica
-prof. Nitu Costinel

2. * Prezentarea unor PPT despre Sala de 19 -prof.Antoni Maria


Unirea de la 24 Ianuarie clasă Ian. -prof.Ianculescu
2020 Monica –
-prof. Muntean
Rodica

3. Unirea în pictură Sala de 20 ian. -prof.Antoni Maria


* Realizarea unei expozitii cu desene si clasă 2020 -prof.Ianculescu
Monica
colaje care surprind marele eveniment
-prof. Muntean
Rodica
4. Paşi de dans Sala de 21 ian . -prof.Antoni Maria
* ,, Hai să dăm mână cu mână’’- clasă 2020 -prof.Ianculescu
Monica
învăţarea pasului de dans
-prof. Muntean
Rodica
5. Program artistic pe tema UNIRII-în 23 ian -prof.Antoni Maria
curtea şcolii: Curtea 2020 -prof.Ianculescu
Monica
-Intonare de cantece şcolii
-prof. Muntean
patriotice(„Doamne ocrotestei pe Rodica
romani„Dar toate trecură“ ,,Noi -colaboratori
suntem romani,,)
,-Recitare de poezii despre Unire,
-Hora Unirii

Consilier educativ, Coordonator. proiect,


Prof.inv.primarBogasieru Cosmin Prof.Antoni Maria
Prof.Ianculescu Monica
Prof. Muntean Rodica