Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de recapitulare a lecției

VERTICAL
1.Învelișul de aer al pământului se numește: ……………………………………………
2.Vânt local care se formează în Estul Europei și centul Asiei, iar în țara noastră în Moldova și în estul
Munteniei: …………………………………..
3.Vânturi, numite brize, care bat periodic și își schimbă direcția de la zi la noapte datorită încălzirii
diferite a uscatului și amării: brizele……………………..
4.Al doilea etaj al Atmosferei de la suprafața pământului:
……………………………………………………………………………..
5.Gaz al atmosferei în proporție de aproximativ 21%: ……………………………………….
6.Variația temperaturii aerului variază în funcție de: ………………………………………………………….

ORIZONTAL
7. Sunt vânturi periodice, brize de vale și de munte. Deci, se numesc brizele:……………………………………….
8. Vânturi periodice care o perioadă bat într-o direcție și apoi își schimbă direcția, bat 6 luni:
……………………………..
9.Etaj/strat al Atmosferei, unde se formează norii: ……………………………………………..
10.În stratosferă este cantonat un strat de………………………………, care absoarbe cea mai mare parte din
radiațiile solare ultraviolete.
11.Gazul care constituie cel mai mult din compoziția Atmosferei: ………………………

1 2
7

4 8

6
9
5
11
10