Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Online

Data: 02.12.2020
Nivelul de vârstă/grupa: Nivelul I, grupa mijlocie ,,Veverițe”
Temă anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema săptămânii : Bradul-simbol al Crăciunului
Domeniul experenţial:-estetic și creativ (DEC)
Tema activităţii: Ornamente colorate
Mijloc de realizare: pictură
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi
Scopul: priceperilor și deprinderilor de a picta, exersarea coordonării senzorio-motrică și
dezvoltarea mușchilor mici ai mâinilor.

Obiective operaţionale:
 să execute exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii;
 să redea cu ajutorul pensulei forma rotundă (globuri);

 să realizeze compoziții plastice originale, expresive și creative pe baza


explicațiilor date de educatoare:
 să evalueze lucrările realizate pe baza criteriilor stabilite;

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca
independentă, demonstrația, expunerea;
b) Mijloace didactice: pensulă, acuarele, siluetă brăduț hârtie A4,
c) Forme de organizare: frontal, individual.

Durata:20-25 minute.
Strategii didactice Evaluare/
Nr.
Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Metode şi Mijloace de metode şi
crt.
procedee învăţământ indicatori

Se creează climatul propice pentru desfăşurarea


Moment Observare
1. activităţii: Conversaţia
organizatoric - pregătirea materialului didactic necesar; sistematică
- asigurarea disciplinei;
2. Captarea şi Elementul care stârnește curiozitatea și interesul Contur Brăduț pe
Conversaţia
orientarea atenţiei copiilor pentru activitate este un brăduț mic artificial. foaie A4

3.
Tema și obiectivele activității sunt prezentate Conversatia
Anunţarea temei şi
copiiilor într-un mod cât mai accesibil și pe înțelesul
a obiectivelor Explicaţia
lor.

4. Prezentarea -prezentarea, intuirea și analiza materialelor, cu care


conţinutului copiii vor realiza temele propuse;
şi dirijarea Probă orală
învăţării Explicarea tehnicilor de lucru: cu ajutorul pensulei si
a culorilor, copiii vor aplica culare pe silueta Conversaţia Enumerarea
brăduțului. materialelor intuite
Explicaţia
Înainte de lucrul propriu-zis se vor face exerciții
pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii, recitând
următoarele versuri: Pensulă

Roată, roată un inel Foaie A4

Demonstrația
Învârt cu un degețel

Cu mânuța uite-așa Explicația


Probă practică
Învârtesc morișca mea
Executarea
Pim-pam, pim-pam execiţiilor de
încălzire a
Cânt pe clape la pian
mușchilor mâinii.
Închid pumnul, îl deschid

Frec pălmuța când mi-e frig

Probă practică
Apa
Executarea temei de către copii.
Realizarea unor
Conversația Acuarele produse originale și
Tema activității va fi realizată individual
Siluetă brăduț creative, folosind
Se va urmări modul original și creativ de utilizare a corect tehnicile
culorilor și de exersare a tehnicilor de lucru în (Anexa 1) specifice
compunere . activităților
Pentru desfășurarea activității în mod cât mai plăcut și plastice.
pentru a fi stimulați emoțional, copiii vor lucra pe Lucrul
fond muzical. individual

Exercițiul
Pe tot parcursul activității se va avea în vedere scopul Șnur
final și motivația exersării deprinderilor și abilităților
artistico-plastice ale copiilor, fapt pentru care copiii
vor fi supravegheați, ajutați și încurajați. Lucările finale Probă orală
Obţinerea ale copiilor
5. Copiii vor analiza compozițiile plastice realizate și Analizarea
performanţei
vor discuta pe baza acestora, punctând următoarele Conversația lucrărilor făcând
aspecte ce le pot caracteriza : culorile folosite, evaluativă apel la cerințele
îmbinarea armonioasă a elementelor , finalizarea inițiale şi estetica,
lucrării, creativitate, originalitate, etc. creativitatea și
originalitatea lor .
Explicația

Realizarea unei
Conversația aprecieri/
Aprecierea lucrărilor și a modului în care copiii s-au examinatoare Brăduțul
6. Evaluarea autoaprecieri
implicat afectiv în realizarea lor. împodobit
expunerea sincere și obiective
Anexa 1

S-ar putea să vă placă și