Sunteți pe pagina 1din 1

Doamne, mai vreau Rusalii

6
8
1.Doam ne, mai vreau Ru sa lii cu limbi de foc, să le îm prăș tii. Pe fi e
2.Doam ne, dă.mi bu cu ri e și să mă legi strâns în iu bi re. Doam ne, eu

ca re să ne.a tingi cu Du hul tău. Doam ne, vreau o tre


vreau, vreau tot mai mult din Du hul tău. Doam ne, mai vreau sfin

zi re și într.ungând și o sim ți re să fim cu toți și să.ți cân tăm în limbi o


ți re și.unfoc a dânc să ar dă.n mi ne, pe veș ni cii să fiu al tău în ne mu

mi e. Tu faci ce rul să co boa re naști în i ni mă iz voa


ri re.

re. O, Duh Prea sfânt, dă ne Ru sa lii, o, DuhPrea sfânt.

Tu faci ce rul să co boa re naști în i ni mă iz voa re. O, Duh Prea

sfânt, dă ne Ru sa lii, o, Duh Prea sfânt.