Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

NESECRET

Nr. 261915 din 25.02.2021


Ex. nr. 1
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEȚULUI BRASOV
SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB
CONŢINUTUL ŞI POSTAREA
PE PAGINA DE INTERNET A I.P.J. BRAȘOV
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Chestor de poliţie
FLUCUȘ VALENTIN

ANUNŢ
Inspectoratul de Politie al Județului Brașov, prin intermediul Serviciului Resurse
Umane, desfăşoară activitatea de evaluare psihologică a candidaților pentru admiterea
la școlile de agenți de poliție, sesiunea februarie-aprilie 2021.

Atașăm următorul tabel cu planificarea pentru ziua de 26.02.2021:

Nr.
Cod unic de identificare Locul, data și ora desfășurării evaluării
crt
1 BV-SVL-LC-280030
2 BV-SVL-LC-280048
3 BV-SVL-LC-280050 Data: 26.02.2021
4 BV-SVL-LC-280090 Ora desfășurării probei: 08:30
5 BV-SVL-LC-280091
6 BV-SVL-LC-280092
7 BV-SVL-LC-280093 Locul desfășurării:
8 BV-SVL-LC-280094 Brașov, Str. Prundului, Nr. 10
9 BV-SVL-LC-280095
10 BV-SVL-LC-280096
11 BV-SVL-LC-280097
12 BV-SVL-LC-280098
13 BV-SVL-LC-280099
14 BV-SVL-LC-280100
15 BV-SVL-LC-280101

Document care conține date cu caracter personal , prelucrate conform prevederile Regulamentului (UE)2016/679, al Parlamentului European și al
Consiliului..Datele pot fi folosite doar pentru scopul pentru care au fost transferate, prelucrarea într-un alt scop poate fi efectuată numai cu acordul IPJ
Brașov”
Brasov, str.Nicolae Titulescu, Tel/fax: 0268511430
Candidații trebuie să se prezinte cu 15 minute înaintea începerii probei și trebuie aibă
asupra lor cartea de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră și mască de
protecție, în conformitate cu legislația în vigoare.

ATENŢIE!
În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de
Coronavirus - SARS-COV2, pe parcursul desfăşurării concursului, se vor respecta următoarele
reguli:
1. Menţinerea distanţării sociale.
2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului şi gurii, a măştii de protecţie
respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de rezervă.
Purtatul măştii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unităţii în
care se desfăşoară concursul.
3. Nu se permite accesul în incintă cu măşti din bumbac sau alte materiale textile. Viziera
nu dispensează de purtatul măştii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul


Inspectoratului de Poliţie al Județului Brașov la nr. de tel. 0268/407500 interior 20104,
20361 și 20360.

ȘEFUL SERVICIULUI RESURSE UMANE


COMISAR ȘEF DE POLIȚIE
GHERGHIȘAN IONUȚ

Document care conține date cu caracter personal , prelucrate conform prevederile Regulamentului (UE)2016/679, al Parlamentului European și al
Consiliului..Datele pot fi folosite doar pentru scopul pentru care au fost transferate, prelucrarea într-un alt scop poate fi efectuată numai cu acordul IPJ
Brașov”
Brasov, str.Nicolae Titulescu, Tel/fax: 0268511430