Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE SCHIMB

I Între:
1. Agapii Alexandru domiciliat în r-nul Rîscani com. Recea şi
2. Tudorescu Vladimir domiciliat în r-nul Floresti , com. Sîrbesti , a intervenit
prezentul contract de schimb, care are următorul conţinut:
II Eu, Agapii Alexandru declar că dau în deplină proprietate şi posesie
domnului Tudorescu Vladimir autoturismul meu, marca BMW având
următoarele caracteristici tehnice: model: seria 5; anul fabricației 2014; volan:
stinga ; nr de locuri 5; tip caroserie sedan; nr de uși 4; distanța parcursă 146 000
km; capacitatea motorului :1995 cm3; tip combustibil:diesel ; cutia de viteza:
automata; tip de tractiune: din spate ; culoarea: albă.
În schimbul acestui autoturism am primit de la domnul Tudorescu Vladimir
autoturismul proprietatea sa marca Mercedes-Benz cu următoarele caracteristici
tehnice: model: E-classe; anul fabricație: 2012; volan; stinga ; nr de locuri: 5 ; tip
caroseriei: sedan; nr de uși 4 ; distanța parcursă : 180 000 km ; capacitatea
motorului :2148cm3; tip combustibil: diesel ; cutia de viteză :ti-tronic ; tip
tractiune : din spate : culoarea : negru.
Pentru autoturismul pe care l-am dat domnului Tudorescu Vladimir am
plătit impozitele până la data la care a intervenit acest schimb.
Domnul Tudorescu Vladimir intră de drept şi de fapt în stăpânirea
autoturismului din momentul autentificării prezentului contract.
Am dobândit autoturismul prin cumpărare conform contractului autentificat de
vânzare-cumpărare nr. 546 din data de 05,04,2017 act pe care l-am remis domnului
Tudorescu Vladimir
III Eu Tudorescu Vladiri declar că am dat în deplină proprietate domnului
Agapii Alexandru autoturismul marca Mercedes-Benz, cu următoarele
caracteristici tehnice: : model: E-classe; anul fabricație: 2012; volan; stinga ; nr de
locuri: 5 ; tip caroseriei: sedan; nr de uși 4 ; distanța parcursă : 180 000 km ;
capacitatea motorului :2148cm3; tip combustibil: diesel ; cutia de viteză :ti-
tronic ; tip tractiune : din spate : culoarea : negru .; iar în schimb am primit
autoturismul descris la art. 2.
Pentru autoturismul pe care l-am dat domnului Agapii Alexandru am plătit
impozitele până la data la care a intervenit acest schimb.
Domnul Agapii Alexandru intră de drept şi de fapt în stăpânirea autoturismului
din momentul autentificării prezentului contract.
Autoturismul îl am ca moştenire de la unchiu Tudorescu Aurel dovadă fiind
certificatul de moştenitor nr. 325 din 02,03,2016 eliberat de Notariatul public
Lesnic Eugenia.act pe care îl predau domnului Agapii Alexandru
IV Ambele părţi declarăm că suntem de acord cu acest schimb reciproc al
autoturismelor descrise mai sus, oricare ar fi valoarea lor şi fără ca unul dintre noi
să mai dea ceva celuilalt, reprezentând o eventuală diferenţă de preţ, pentru că aşa
ne-am înţeles.
Taxele cu redactarea şi autentificarea acestui contract cad în sarcina ambelor
părţi, în mod egal.

Încheiat astăzi 15,01,2020 în 3 exemplare.

Semnăturile părţilor
D-nul Agapii Alexandru
Dnul Tudorescu Vladimir