Sunteți pe pagina 1din 2

Prima stihiră de la Litie

Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις άσκητικῶν


Χαίροις, θεολογίας ὁ νοῦς, ὁ τῶν Γραφῶν ἑρμηνευτὴς καὶ διδάσκαλος, φωστὴρ ὁ τῆς
Ἐκκλησίας, τῶν Ὀρθοδόξων Ποιμὴν, ὁ κηρύξας πᾶσι τὴν εὐσέβειαν, ἡ γλῶσσα ἡ εὔλαλος, ὁ
ἡδὺς καὶ πρᾳότατος, αἱρετιζόντων μάστιξ ὅντως ἡ ἔνθεος καὶ πολέμιος· Αὐγουστῖνε μακάριε,
μέμνησο τῶν τιμώντων σου τὴν μνήμην τὴν πάνσεπτον, καὶ γεραιρόντων ἐκ πόθου, καὶ τὸν
Χριστὸν ἐκδυσώπησον, τοῦ δοῦναι πταισμάτων τὴν συγχώρησιν θεόφρον, καὶ μέγα ἔλεος.

Glas 5. Bucură-te, cămara...


(traducere cuvânt cu cuvânt)
Bucură-te, a teologiei minte, al Scripturilor tâlcuitor și învățător, luminător al Bisericii, al
ortodocșilor Păstor, care tuturor ai vestit evlavia, limba cea bine grăitoare, dulce și preablând
biciuitor al ereticilor cu adevărat însuflat de Dumnezeu și luptător; Augustine fericite,
pomenește pe cei ce cinstesc preacinstită pomenirea ta și o slăvesc cu dor1 și pe Hristos
înduplecă-L să dea greșelilor iertare, de Dumnezeu cugetătorule, și mare milă.

(traducere mai liberă)


Bucură-te, minte teologhisitoare, tâlcuitor și învățător al Scripturilor, luminător al Bisericii și
Păstor al dreptslăvitorilor / ortodocșilor, cel ce ai vestit tuturor cinstirea lui / de Dumnezeu și
limba care vorbește bine, dulce și preablând biciuitor al celor eretici, cu adevărat inspirat de
Dumnezeu și luptător, Augustine fericite, adu-ți aminte de cei ce cinstesc și slăvesc cu ardoare
pomenirea ta, cugetătorule de Dumnezeu, pe Hristos înduplecă-l să ne dăruiască greșelilor
iertare și mare milă.

Text biblingv:
Χαίροις, θεολογίας ὁ νοῦς, ὁ τῶν Γραφῶν ἑρμηνευτὴς καὶ διδάσκαλος,
Bucură-te, a teologiei minte, al Scripturilor tâlcuitor și învățător,

φωστὴρ ὁ τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ὀρθοδόξων Ποιμὴν, ὁ κηρύξας πᾶσι τὴν εὐσέβειαν,
luminător al Bisericii, al ortodocșilor Păstor, care ai vestit tuturor evlavia

ἡ γλῶσσα ἡ εὔλαλος, ὁ ἡδὺς καὶ πρᾳότατος, αἱρετιζόντων μάστιξ ὅντως ἡ ἔνθεος καὶ πολέμιος
limba cea bine grăitoare, dulce și preablând al ereticilor biciuitor cu adevărat însuflat de Dumnezeu și luptător

1
din dorință, în grecește
Αὐγουστῖνε μακάριε, μέμνησο τῶν τιμώντων σου τὴν μνήμην τὴν πάνσεπτον,
Augustine fericite, pomenește pe cei ce cinstesc a ta pomenire preacinstită

καὶ γεραιρόντων ἐκ πόθου, καὶ τὸν Χριστὸν ἐκδυσώπησον


și o slăvesc cu dor și pe Hristos înduplecă-L

τοῦ δοῦναι πταισμάτων τὴν συγχώρησιν θεόφρον, καὶ μέγα ἔλεος


să dea greșelilor iertare, de Dumnezeu cugetătorule, și mare milă