Sunteți pe pagina 1din 2

Mariana Marin©, 2007

Conferinţă de presă/Interviul literar


Modalităţi de organizare
Conferinţa de presă are de obicei o componenţă exactă:
• Invitaţii;
• Jurnalişti.
Ne propunem să-i avem ca invitaţi pe eroii cărţii pe care o citim sau
autorii cărţii date. Elevii vor adresa întrebări vizavi de mesajul operei
literare, comportamentul personajelor, sensul unor expresii, întrebări
socratice ce valorizează opera literară; întrebări adaptate la situaţia
cotidiană, dar care vizează o problemă comună.
Vom proiecta ca elevii să reactualizeze formule de politeţe şi să le
adreseze adecvat, în acest mod, formulînd opinii inteligente. În cadrul
conferinţelor de presă elevii-jurnalişti se vor prezenta, anunţînd ziarul,
revista pe care o reprezintă.
O formulă utilă în acest sens poate fi următoarea:
-- Mă numesc Nicoleta Cojocaru. Reprezint ziarul „ Florile Dalbe” sau
-- Nicoleta Cojocaru, ziarul „Florile Dalbe”.
În continuare este oportun a propune un set de modele comunicative
ce ar solicita o părere pentru scriitor:
• Domnule scriitor, sunt curios (curioasă) să aflu...?
• Iubite scriitor, mă interesează...?
• Maestre, pot să ştiu de ce...?
• Domnule scriitor, care a fost intenţia Dumneavoastră la
începutul scrierii?
• Domnule, cum explicaţi situaţia în care...?
• Dragă ______________________, vreau să ştiu dacă...?

Pentru personajul literar:


• Amice, vreau să-ţi spun că m-a impresionat fapta în care...De aici am
o întrebare...
• Prietene, am admirat momentul în care ..., de aceea vreau să te
întreb...
• _____________, m-am întristat cînd...
Numele personajului
• Sunt curios cum ai ieşit din încurcătură...
• Eroul meu, am fost uimit să descopăr că... De ce ai procedat astfel?
• Amice, ca să fiu sincer n-am prea înţeles, de ce...?
• Prietene, bănuiesc că poţi să explici, de ce ai procedat...?
• Amice, îmi dau seama că... Poţi să argumentezi comportamentul
tău?
• Dacă nu mă înşel ai un secret, poţi să ni-l dezvălui?
• După cum afirma scriitorul (alt personaj) eşti... (o virtute). Cum îţi
reuşeşte să fii aşa?
Mariana Marin©, 2007

• _____________ ,este adevărat că...?


Numele personajului
• _____________, fascinant e momentul în care... Poţi să ni-l relatezi ?
Numele personajului
• _____________ , m-ai frapat prin... (o trăsătură de caracter ). Ne
sfătuieşti
Numele personajului
cum am putea să fim şi noi aşa?
• _____________, mărturisesc că am trăit emoţii de ... în momentul în
care...
Numele personajului
Tu ce ai simţit atunci?...
• _____________, regret că n-am reuşit să te ajut în cazul... Dar cum
crezi,
Numele personajului
ar fi reuşit să te ajute cineva ?

Conferinţa de presă va fi structurată ca orice activitate cu etapă de


reflecţie. În acest sens va solicita elevilor să lanseze opinii vizavi de
desfăşurarea conferinţei, mulţumiri invitaţilor de onoare şi urări de
perspectivă, ce vor fi formulate „ad opera” (cu referinţă la rolul personajului
în opera literară).