Sunteți pe pagina 1din 2

Mariana Marin©, 2007

Metoda proiectelor

Actualele orientări atribuie noi semnificaţii şi conţinuturi metodei


proiectelor, precum şi un loc aparte în cadrul procesului educaţional.
Argumentele care stau la baza folosirii metodei proiectelor în procesul
instructiv-educativ desfăşurat cu copiii sunt următoarele:
• un proiect are o structură temporală care ajută învăţătorul să-şi
organizeze progresiv activitatea cu copiii, în funcţie de dezvoltarea
acestora, de interesul manifestat şi de gradul de cunoaştere al
subiectului luat în discuţie;
• proiectul le oferă copiilor contexte, în care ei pot aplica o foarte mare
varietate de cunoştinţe şi deprinderi sociale şi intelectuale, pe lângă
cele de bază date de curriculum.
Un proiect tematic este o extindere, o investigare a unui subiect din
sfera idealului sau practicului către care copilul îşi îndreaptă întreaga
atenţie şi energie. Proiectul îi implică pe copii în sfera investigaţiei asupra
evenimentelor şi fenomenelor despre care doresc să înveţe mai mult. Ceea
ce este absolut deosebit, din punct de vedere al respectării rutei individuale
a învăţării şi a ritmului propriu proiectul poate fi dus la bun sfârşit de un
grup mic de copiii, de întreaga grupă, sau de un singur copil.
În derularea proiectului se disting trei faze succesive.
Faza întâi: este aceea a alegerii subiectului şi a planificării întregului
demers didactic necesar realizării proiectului, întocmirea hărţii proiectului.
Tot în această etapă are loc şi analiza resurselor materiale, umane şi
de timp. Referitor la resursele umane implicate, învăţătorul va stabili care
vor fi persoanele implicate în derularea proiectului respectiv şi care sunt
rolul şi responsabilităţile fiecăruia.
A doua fază: reprezintă intervalul în care are loc activitatea practică a
copiilor, respectiv documentarea şi investigarea. Aceasta este inima
proiectului. Acum copiii fac cercetări prin consultarea diverselor surse, cărţi,
enciclopedii, Internet etc., desenează în urma observaţiei directe,
construiesc modele, înregistrează date şi fapte, explorează, fac predicţii,
discută, dramatizează aspecte legate de noile achiziţii.
A treia fază: este cea a sintezei şi a concluziilor. Ea include
pregătirea raportului şi a rezultatelor sub formă de prezentări, jocuri,
discuţii, dramatizări. Tot acum se stabilesc finalităţile proiectului, ce
funcţionalităţi ar putea primi acesta şi cum vom integra modalităţile de
evaluare în partea finală a lui.
Manualul conţine 12 proiecte, sugerate în baza axei tematice a
fiecărui modul. Titlurile proiectelor sunt deschise, oferă posibilitatea de
preluare creativă, de adaptare la interesele clasei de elevi.
• Agenţie de reclamă
• Prima noastră carte despre Ştefan cel Mare
• Serbare „ Toamna ţese-n fir de aur”
Mariana Marin©, 2007

• Posterul „Albina”
• Ne vin sărbătorile de iarnă
• Ţării Iernii.
• Şezătoare cu poveşti
• Revistă cu haz
• Gazeta de perete: „Zîna Primăvară...”
• Prima noastră enciclopedie despre animale
• Emisiune pentru copii ”Top, top, mini-top”
• Concursul pe staţii „Pe potecile verii”.