Sunteți pe pagina 1din 1

Mariana Marin©, 2008

Tîrgul de idei
Tîrgul presupune mai mulţi vînzători şi mulţi cumpărători. Forma de
organizare poate fi una netradiţională, ieşită din ramele stricte ale
secvenţelor didactice. În mod firesc se păstrează evenimentele de bază ale
unei oricare activităţi: evocarea, realizarea sensului şi reflecţia.
Sala de clasă poate fi amenajată în stilul unui tîrg cu mese pe care
pot fi expuse cît mai variate produse de lectură, moment ce depinde de
proiectarea didactică, de subiectul lecţiei, de contingentul clasei, etc.
Propunem în continuare un şir de produse ce pot fi aduse la vînzare.
• O lucrare grafică realizată în baza operei studiate;
• Caracterizarea succintă a unui personaj literar;
• Compoziţie literară cu un generic comun;
• O maximă elaborată în baza unei situaţii de text;
• O scrisoare adresată unui personaj literar, autorului sau unei rude
cu referinţă la problematica abordată în textul literar;
• O scrisoare imaginară din partea unui personaj literar către alt
personaj literar;
• Un aviz de publicitate cu referinţă la textul literar studiat;
• O secvenţă dintr-un jurnal intim, realizat imaginar de către elevul-
cititor;
• Un vernisaj al copertelor ilustrate în baza operei literare studiate;
• Poezii la adresa unui personaj literar sau în baza ideii generale
promovate în operă;
• O bandă cu desene ce ar pune în evidenţă capacităţile elevului de a
recrea anumite imagini din opera literară;