Sunteți pe pagina 1din 3
Denumirea miscarilor de baza ale segmentelor corpului 1. Migcari ale capului 2, Migcati ale 3, Migcati ale 4, Migcari ale sigatului membrelor trunchiului membrelor » Aplecari superioare Inclinari inferioare » Extensii *Ridicari Indoiri > Indoiri » Rasuciri » Coborari »Indoir rasucite » Intinderi » Rotari » Indoiri » Extensii » Ridicari » Intinderi » Intinderi » Coborari » Duceri » Aplecari » Duceri » Balansani » Rasuciri » Rasucini * Rotari » Rotari » Rotari » Rasuciti » Balansari » Forfeciri » Forfecari FORMATII DE BAZA De regula, in lecyia de educatie fica gi sport, vei actiona in urmatoarele formagii: Formatii de adunare » in nie pe un rind + in linie pe dous rinduri Pozigia stand si derivate ale acesteia »peambele picioare. ; » departat > incrucsat » ghemuit » fandat Alinieri in linie Cur se realizeaza? Capul se intoarce spre dreap- Cum se realizeaz? Bragul drept este intins si pri- ta, iar palma dreapta se pune pe sold, cotul atin- _virea orientata spre capul colegului din faga tal gand bragul colegului din dreapta ta, dupa care, cu pasi mici, te deplasezi inainte sau inapoi, pana cand vezi obrazul primului coleg din linie. intoarceri de pe loc Sunt modalitayi de schimbare a direcsiei spre stinga, spre dreapta sau spre stanga-mprejur. Cum se realizeaza? Se execu- {la comand, in doi timpi. Exemplu: la intoarcerea spre stanga, pe timpul 1 - teintorci spre stinga, pe cilciiul piciorului sting. $i pe varful piciorului drept, iar pe timpul 2 ~ piciorul drept se alaturd piciorului sting. Formarea coloanei de gimnastica Cum se realizeazi? Se executd din deplasare, in coloana cite nul, La comanda .in coloand de gimnastica, cite patru pe mij- locul sali” cand primul elev din coloana ajunge la colgul sili, se comanda MARS’, primul, al doilea, al treilea si al patrulea copil deplasindu-se in coloana pe lagimea sali, dupa care, printro intoarcere, se dispun in linie cu distange (intervale) egale intre i, deplasinduse citre inainte, Fara a se opri deplasarea intre- git coloane, urmitorii patru elevi, cind primul dintre ei ajunge la colgul sili, efectueaza aceleasi actiuni ca si primii patru elevi samd. Pornire gi oprire din mers Cum se realizeazi? La pornire, o deplasare incepe la comanda, cu piciorul sting. Opritea inceteaza o deplasare, la comanda »STAI Comanda se da pe piciorul drept, se mai face un pas cu piciorul stang si se alatura piciorul drept. ‘Treceri dintr-o formatie in alta + Trecere din linie pe un rand inlinie pe dou randuri ‘Cum se realizeaza? Se efectueaza de pe loc, din formatia de li nie pe un rind. Elevii efectueaza numaratoarea cate doi, retinan- du-si numarul. La comanda .Din linie pe un rind in linie pe doud rnduri” elevii care au numérul 2 efectueaza un pas oblic spre dreapta, situandu-se in faya elevilor cu numarul 1. « Trecere din coloané céte unul in coloand céte doi Cum se realizeazi? Se efectueaza de pe loc, din formagia de sir (coloani cate unul). La comanda ,Din coloani cite unul in co- loana cate do'’, dupa ce au numérat cate doi, elevii cu numarul 2 efectueaza un pas oblic spre inainte si se situeaza in dreptul elevilor cu numirul 1. + Trecere din coloand céte unul in coloand céte ,n” (a fost descrisa siilustrata anterior, la formarea coloanei de gimnastica). eee ‘ PINS os e345 3} eee 6 43 e808 8% eoeee 41 eeee5e! 1 2 3°44 CColoand de gimnastica de cate 4 Efectueaza intoarcerea odata cu ceilalgi trei levi din linie, pastrand SrATURI —alinierea si intervalul fat dee A In toate deplasirite in coloana, si nu-t atingi avenqie —pecel din fata ta! oro