Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele ______________________________

Data __________________

TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR

1. Află termenul necunoscut:


axa=9 a x (25 – 17) = 72 a : (6 + 4) = 10
a x a x a x a = 16 (1000 – 992) x a = 48 (4 x 2 x 7) : a= 8

2. Deîmpărţitul este 72, iar câtul este 8. Care este împărţitorul?

3. Andrei are pe prima pagină a clasorului său, 4 timbre, iar pe fiecare dintre celelalte 6
pagini, câte 5 timbre. Câte timbre are Andrei în acest clasor?

4. Completează tabelele de mai jos:


a 2 3 5 7
b 4 4 6
axb 21 24 35 36 42

a 0 6 12 63 40
b 2 4 8
a:b 2 6 6 9

5. Produsul a două numere este 42. Primul număr este 7. Care este al doilea număr?

6. Jumătatea unui număr este mărită cu diferenţa dintre produsul numerelor 123 şi 5 şi
produsul numerelor 38 şi 4, obţinându-se 472. Care este numărul?

7. Află a + b + c în fiecare caz:


a) a = b + b b) a = b – b c) a = b + b
b=c:3 b=c:1 b=cx0
c = 45 : 5 c = 81 : 9 c=0:9x8
a+b+c=? a+b+c=? a+b+c=?
Fişă de lucru

1. Află termenul necunoscut:


3x8:a=4 81 : 9 x a = 45 63 : 7 x a = 36

2. Umbreluţa „calculează” picăturile de ploaie ale norilor!

3. Produsul a două numere este 56. Al doilea număr este 8. Care este primul
număr?
4. Dacă din triplul unui număr scad câtul numerelor 27 şi 3 se obţine produsul
numerelor 9 şi 1. Care este numărul?

5. Mă gândesc la un număr. Îl înmulţesc cu 7 şi obţin 28. La ce număr m-am


gândit?

6. Ştiind că “a” este egal cu 24, iar b este de 3 ori mai mic, calculează:

 a+b=?  b – (a : a) = ?  (2 x a) + (3 x b) = ?

S-ar putea să vă placă și