Sunteți pe pagina 1din 3

Investigație

Clasa a III-a
Competențe: 2.2; 2.4
Conținuturi: Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere
Problema: Cum își găsesc hrana gândacii de pământ?
Descrierea activității: Identificarea unei caracteristici a insectelor prin aplicarea unui plan dat
Resurse:
- cutie de pantofi cu capac, foarfece, bandă adezivă, frunze, gândaci de pământ
- activitate în grup

Sarcini de lucru:
1. Menționați clasa, tema unității de învățare, competențele specifice și
conținuturile pe care le puteți asocia acestei activități de învățare.
2. Realizați descrierea activității de învățare.
3. Definiți “problema de rezolvat”.
4. Completați “Ce se întâmplă?” și “De ce?”, din perspectiva elevului.
5. Argumentați dacă activitatea rezultată este o investigație. Treceți în
revistă toate etapele investigației și adăugați-le pe cele care lipsesc.

1
Studiați gândacii de pământ
Confecționați această cutie, apoi colectați într-un Gândacilor de pământ le plac locurile
recipient șase gândaci de pământ. Priviți-i cum își umede, întunecate.
Ei pot fi găsiți sub trunchiuri de copaci,
găsesc drumul atunci când îi așezați pe fiecare, pe sub mormane de frunze veștejite și în
rând, în cutie. Veți avea nevoie de: o cutie goală cu pereți. Gândacii de pământ au antene
sensibile.
capac, foarfece, bandă adezivă și frunze veștejite și
umede.

Benzi de carton
– nu lăsa găuri
la partea de jos

Frunze

Coridoarele trebuie
Gândacii de să fie suficient de
pământ late
pornesc de aici

1. Folosește capacul pentru a


obține trei benzi lungi, necesare
pentru confecționarea coridoarelor Ce se întâmplă?
din imagine.
1.---------------------------
2. Lasă gândacii de pământ să -----
meargă prin aceste coridoare, câte 2.---------------------------
unul. Când ajung la capătul
-----
coridorului, în ce direcție o iau?

3. Așază frunze umede în partea De ce?


dreaptă a cutiei. Acum lasă gândacii ------------------------------------
de pământ să meargă prin cutie din ------------------------------------
nou. În ce direcție o iau? ------------------------------------
------------------------------------
----------------------