Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA EDUCAŢIE CIVICĂ; clasa a III-a

Unitatea de învăţare: ”Raporturile noastre cu animalele şi


plantele”
1. Alege cuvântul adecvat din paranteză şi completează enunţurile:

Plantele şi animalele sunt _________, dar nu sunt ________. Plantele,


animalele şi omul fac parte din _________. Ca şi omul, plantele şi
animalele ________, __________, se înmulţesc, ________ şi ____.
Între plante, animale şi om există o strânsă legătură, fiecare categorie
contribuind la _____________ şi _______ în natură.
( lumea vie, echilibrului, persoane, se dezvoltă, mor, menţinerea
armoniei, se nasc, vieţuitoare, se hrănesc )
2. Uneşte chenarul cu simbolul corespunzător:

primăvara iubirea Crăciunul rodnicia noroc

grâul brad ghiocel trandafirul vâsc

3. Completează comparaţiile cu nume de animale:

∙ harnic precum ..................... ∙ viclean ca ............. ∙ fricos ca ............


∙ puternic precum ........... ∙ blând ca........... ∙ curajos ca...........
4. Încercuieşte răspunsurile corecte:

Omul are nevoie de plante pentru: a) prepararea hranei b) tratarea


unor boli c) purificarea aerului d) înfrumuseţarea casei şi grădinii
e) relaxare f) folosirea calculatorului g) obţinerea unor ţesături
h) obţinerea hârtiei i) rezolvarea exerciţiilor de matematică
Omul poate folosi animalele pentru: a) hrană b) tracţiune c)
îmbrăcăminte d) companie e) relaxare f) transmiterea unor
mesaje g) produse farmaceutice h) ajutor la serviciu i) colorat
5. Apreciază atitudinile următoare, bifând în căsuţa potrivită.

AŞA DA AŞA NU
La circ, dresorul bate animalele.
Nu atingem ouăle din cuiburile păsărelelor.
Copiii pot să rupă toate florile vecinilor
pentru a le dărui mamei lor.
Păsările nu trebuie hrănite iarna, deoarece ar
fi putut merge în ţările calde.
Nu deranjez animalele de la grădina
zoologică.
Dacă latră un câine, arunc cu pietre în el.
Rup frunzele uscate ale plantelor din ghivece.
Particip cu părinţii la acţiuni de plantare a
pomilor.

6. Alege atitudinea corectă pe care au manifestat-o copiii în fiecare


situaţie dată, subliniind cuvântul potrivit.

▪ Virgil udă florile ori de câte ori e nevoie. ↔ atenţie/neatenţie


▪ Peştele din acvariul lui Marius a murit deoarece acesta nu i-a
schimbat apa la timp. ↔ grijă/nepăsare
▪ După ce cloşca a scos puişorii, Viorica a ajutat-o pe bunica să-i mute
cu grijă într-o lădiţă. ↔ delicateţe/brutalitate
▪ Un câine fără stăpân şi înfometat s-a apropiat de nişte copii care
mâncau. Luca l-a alungat cu o bâtă. ↔ compasiune/lipsa compasiunii
▪Alin a salvat o pisicuţă care nu mai putea coborî din copac.
↔ curaj/frică
▪ Voicu şi-a scrijelit numele în scoarţa unui copac. ↔ respect/lipsă
de respect
▪ Dora a adoptat un motănel de la centrul de animale părăsite.
↔ iubire/ură
7. Notează câte două exemple pentru fiecare cerinţă:

● plante care cresc în jurul şcolii: _______________


● animale dăunătoare: _________________
● plante medicinale: ____________________
● plante care se folosesc pentru hrănirea animalelor: ______________
● animale sălbatice de la noi din ţară: _____________________
● produse de origine animală: ________________________
● plante din ale căror fructe se obţine gem: _____________________
● plante crescute pentru decor: _________________________
● animale de dimensiuni mari, crescute la fermă: ________________

8. Descoperă denumirile unor animale pe cale de dispariţie.

TUNAC → _______ SURLU → ______ APDNA → ______


RAGIOL → ________ GUTIRL → _______ EGANBL → ____

9. Dă câteva exemple de plante rare ce trăiesc în rezervaţiile naturale de la


noi din ţară: ______________________________________________

10. Răspunde cu adevărat sau fals la întrebările de mai jos:

◊ Omul este o persoană? ________


◊ Pădurea este considerată ”aurul verde” al naturii? _______
◊ Plantele şi animalele pe cale de dispariţie sunt ocrotite prin lege? __
◊ Oamenii au ales unele plante şi animale ca simboluri pentru că
acestea au anumite însuşiri. ________
◊ Pentru că are ţepi, trandafirul este simbolul dragostei. __________
◊ Manifest grijă atunci când ud florile ori de câte ori e necesar. _____
◊ Porumbelul alb este simbolul vitejiei? ________
◊ Poluarea întreţine viaţa vieţuitoarelor? ________
◊ Un mediu sănătos asigură o viaţă sănătoasă. __________
◊ Plantele şi animalele vorbesc? _________
◊ Pe toate clădirile importante, pe steaguri şi pe steme există
simboluri. ____________
◊ Rezervaţia naturală este acel teritoriu ocrotit de lege, pe cuprinsul
căruia trăiesc plante şi animale rare? _____________
◊ Plantele şi animalele trebuie tratate cu brutalitate? __________
◊ Toate legumele şi cerealele sunt produse de origine vegetală? _____
◊ Ciocănitoarea este considerată ”doctorul pădurilor”? _________
◊ Omul are nevoie numai de plante? _________
◊ Prin acţiunile sale, omul trebuie să protejeze vieţuitoarele. _______

11. Realizează un desen prin care să ilustrezi următoarele afirmaţii:


1. Oamenii ocrotesc animalele.
2. Oamenii îngrijesc plantele.
3. Animalele pot fi prietenii omului.