Sunteți pe pagina 1din 2

Sarcini de lucru:

Pentru fișa de lucru care urmează, rezolvați următoarele cerințe:

1. Menționați clasa, tema unității de învățare, competențele specifice și


conținuturile pe care le puteți asocia acestei activități de învățare.
2. Completați descrierea activității de învățare, de mai jos, în fișa de lucru.
3. Definiți “problema de rezolvat”.
4. Completați și alte etape la “Ce vei face?”, în funcție de problema de
rezolvat.
5. Completați “Ce ai observat” și “Ce ai descoperit”, din perspectiva
elevului.
6. Argumentați dacă activitatea rezultată este o investigație. Treceți în
revistă toate etapele investigației și adăugați-le pe cele care lipsesc.
7. Transformați activitatea astfel încât să vizeze un alt set de competențe și
un alt set de conținuturi.

FIȘA DE LUCRU

CONSTRUIEȘTE UN TERRARIUM

Descrierea activității:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Problema: …………………………………………………………………………………………

De ce ai nevoie?
sticlă de plastic sau un container de sticlă.
pământ de flori
plante mici
bandă adezivă

1
cuțit
apă
folie de plastic

Ce vei face?
1. Taie cu atenție fundul sticlei la 6 cm și pune-l deoparte.
2. Pune pământ în sticlă, sticla fiind culcată.
3. Plantează mici plante în sol.
4. Pune fundul sticlei la loc și etanșează cu ajutorul benzii adezive și al foliei de plastic.
Ai grijă ca sticla să fie astupată cu dopul.
5. ……………………………………………………….
6. ………………………………………………………..

Ce ai observat?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Ce ai descoperit?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………