Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.gramatica-limbii-engleze.

ro

AS

As you can see - după cum poŃi vedea


As I like it - după cum îmi place
He acts as King Lear - se comportă ca şi Regele Lear
As a doctor - ca doctor
As regards = as concerns - cât despre
As carriage horse - drept cal de trăsură
As for me - în ceea ce mă priveşte, cât despre mine
As the author becomes known - pe măsură ce autorul devine cunoscut
As far as I know - după câte ştiu
As far as bacteria is concerned - în măsura în care bacteria interesează

THAT = pronume

Când "that" este pronume se traduce cu - asta, acesta, aceasta

Thank you for that

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro